Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Luxembourg

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Luxembourg?

Justitsministeriet udarbejder og ajourfører en koordineret liste over autoriserede tolke og oversættere, som kan ses på webstedet for Justitsministeriet. Listen indeholder ligeledes generelle oplysninger.

Er der gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase?

Der er gratis adgang til den luxembourgske oversætterdatabase.

Relevante links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website