Juridiske oversættere og tolke

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller en tolk i Tyskland.

Hvordan finder jeg en juridisk oversætter eller tolk i Tyskland?

I Forbundsrepublikkens register over tolke og oversættere er alle tolke og oversættere opført, som i Forbundsrepublikken Tysklands delstater er edsvorne eller offentligt beskikkede, eller som er autoriserede.

Beedigelse og offentlig beskikkelse samt autorisation af tolke og oversættere følger gældende ret i de enkelte delstater i Forbundsrepublikken Tyskland og er derfor underlagt delstatspecifikke krav.

Er der gratis adgang til det tyske oversætterregister?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter eller tolk i Tyskland?

Man kan søge efter bestemte tolke eller oversættere efter navn, by eller sprog, enkeltvis eller i kombinationer. Efter udvælgelse af et bestemt resultat i listen vises data som f.eks. tilbudte sprog og kontaktoplysninger.

Relevante links

http://www.justiz-dolmetscher.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Sidste opdatering: 13/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.