Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

Finland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i Finland.

Indholdet er leveret af
Finland

Hvad indeholder databasen over finske oversættere?

Databasen på webstedet for det finske oversætter- og tolkeforbund indeholder oplysninger om oversættere og tolke.

Er der gratis adgang til databasen over finske oversættere?

Ja, det er gratis at benytte det finske oversætter- og tolkeforbunds database.

Hvordan søger jeg efter en juridisk oversætter i Finland?

Du kan søge efter en finsk juridisk oversætter eller tolk ved hjælp af følgende kriterier:

  • Sprogpar
  • oversætterens eller tolkens navn.

Relevante links

Websted for det finske oversætter- og tolkeforbund

Sidste opdatering: 22/05/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website