Dette land er i færd med at træde ud af EU.
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

England og Wales

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

I England og Wales findes der ikke en central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge efter en tolk eller oversætter i en række decentrale registre og fortegnelser såsom:

Relevante links

National Register of Public Service Interpreters
Association of Police and Court Interpreters
Institute of Translation and Interpreting
Ministry of Justice – retstolke

Sidste opdatering: 13/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website