Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Juridiske oversættere og tolke

England og Wales

Dette afsnit hjælper dig med at finde en juridisk oversætter eller tolk i England og Wales.

Indholdet er leveret af
England og Wales

I England og Wales findes der ikke en central database over tolke og oversættere. Man kan dog søge efter en tolk eller oversætter i en række decentrale registre og fortegnelser såsom:

Relevante links

National Register of Public Service Interpreters
Association of Police and Court Interpreters
Institute of Translation and Interpreting
Ministry of Justice – retstolke

Sidste opdatering: 13/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.