Legal translators/interpreters

If you need to understand and be understood during a hearing held in another Member State or if you need a legal translation of a contract or other legal document, you may wish to find an interpreter or a legal translator.

Introduction

With the increase in mobility and migration within the European Union, there is also a commensurate increase in the number of relationships of all kinds (be they commercial, legal, academic or personal) between citizens of different nationalities, cultures and with different languages. This in turn leads to a wide variety of situations demanding language translation and interpretation services. Since many of these situations must be either sanctioned or witnessed by the authorities (frequently by courts or other legal institutions), it is quite common to require official translations of documents originally written in another language

The purposes of an official translation are to certify facts in a legal or administrative process/court case; to have legal facts originating in a foreign country recognised and to apply the source law to foreign citizens (Private International Law).

Official translation services are organised differently in the Member States of the European Union with very different professional frameworks (heterogeneous systems and practices). For instance, in civil law countries such as Spain or Greece the profession of sworn translator is subject to different access rules and performed under different working conditions regarding statutes, fee payment or certification.

What is a legal translator?

A translator produces a written document by translating a text from one language into another language. A legal translator must master the basic concepts and terminology of not just law, but also the area to which it is being applied. Legal translation is at the heart of multilingual communication as it enables individuals, companies, legal and government agencies to communicate across different languages and cultures within and across state borders. Legal translation requires knowledge of specialist terminology and knowledge of the linguistic conventions that are used in related documents. Being part of the legal team and by having access to legal experts, the legal translator will enable your full understanding of any particular case and the required legal terminology. His/her understanding of the legal system or systems and the legal processes involved will ensure that the legal translator can assist you in your legal actions.

Professional standards concerning linguistic competence, translation skills, and knowledge of systems, processes, terminology and linguistic conventions which apply in particular cases will be very important when you are looking for a legal translator.

What is a legal interpreter?

An interpreter provides an oral language service, using various modes to interpret from one language into another language (simultaneous, consecutive, or whispered interpretation). Legal Interpreters are specialists who work primarily with lawyers on legal cases such as trials, depositions, hearings, mediations, arbitrations, client meetings, etc. These experts will help you to communicate with other parties when you are involved in cross-border proceedings.

Court translator/interpreter

Court translators/interpreters are authorised to translate official documents (marriage certificates, school certificates, university diplomas, court submissions, judgments, etc.), as well as to interpret in court (e.g. when parties or witnesses give evidence), at police stations (during interviews, after an arrest) or before administrative authorities (such as during customs inspections). Official court translators/interpreters are authorized to affix an official stamp to their translations to certify the translation.

Court translators/interpreters should typically have a university education in their working language(s) and have mastered various translating and interpreting skills, although requirements vary from one Member State to another.

Most EU Member States have a system to select and appoint court translators/interpreters. Usually, a sworn translator is also qualified to work as a court interpreter. Different countries use different official designations to refer to court translators/interpreters.

How can I find translators/interpreters?

Finding a legal translator or an interpreter is currently possible by accessing national databases of translators and/or interpreters.  However, such databases do not exist in all Member States. Occasionally, the websites of Ministries of Justice or higher regional courts will have a link to official or semi-official registers of qualified translators/interpreters.

In criminal matters, Member States have been required under Directive 2010/64/EU to endeavour to establish such a register by 27 October 2013, the deadline set for the transposition of the Directive into national law. Under this Directive, Member States have to put in place a procedure or mechanism to ascertain whether suspected or accused persons need the assistance of an interpreter and of a translator, and it is for the Member States to provide suspects or accused with interpretation without delay. Translation should be provided for documents which are essential to safeguard the exercise of the right of defence and, exceptionally, an oral translation or an oral summary of those essential documents may be provided on condition that the fairness of the proceedings is not prejudiced. Member States shall meet the costs of interpretation and translation, irrespective of the outcome of the proceedings.

To obtain more detailed information, for instance on:

 • the body hosting the relevant national database,
 • the rules applying for recourse to translators and interpreters,
 • geographical areas of responsibility of translators and interpreters,
 • training/qualifications of translators and interpreters,
 • costs,
 • insurance systems and existence of complaints procedures,

please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Belgie

Zde najdete informace o tom, jak na úředních stránkách vyhledat tlumočníka, případně překladatele, který se může zúčastnit soudního řízení.

Jak nalézt soudního překladatele v Belgii?

V současné době neexistuje centrální úřední databáze soudních tlumočníků a překladatelů v Belgii. Existují nicméně seznamy soudních překladatelů vedené Odkaz se otevře v novém okně.spisovnami jednotlivých soudů.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví

Poslední aktualizace: 27/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Bulharsko

V Bulharsku neexistuje databáze překladatelů a tlumočníků.

V současné době není zavedena žádná elektronická databáze soudních tlumočníků. Tlumočníci se nicméně mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci. Postavení soudních znalců se řídí nařízením č. 1 ze dne 16. ledna 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců (vydaným Nejvyšší soudní radou a vyhlášeným jako SG 11/5, únor 2008) U každého soudu je veden seznam osob, které se mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci (včetně překladatelů a tlumočníků).

Návrhy na zápis odborníků (včetně překladatelů a tlumočníků) do těchto seznamů soudních znalců mohou podávat:

 • ministerstva
 • útvary
 • orgány
 • města a obce
 • profesní a jiné organizace a
 • vědecké instituce.

Návrhy mohou být zasílány předsedovi příslušného obecného nebo správního soudu.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Česká republika

Tento oddíl vám ulehčí hledání soudního tlumočníka v České republice.

Jaké informace nabízí česká databáze znalců a tlumočníků?

V české databázi znalců a tlumočníků lze vyhledávat osoby zapsané v seznamu znalců a tlumočníků – tj. osoby oprávněné k výkonu znalecké nebo tlumočnické činnosti. Seznamy znalců a tlumočníků, které vedou jednotlivé krajské soudy, se člení na oddíl pro zápis znalců a oddíl pro zápis tlumočníků. Každý tlumočník zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků je v příslušném jazyce, pro který je zapsán, oprávněn k ústnímu tlumočení a písemným překladům.

Odkaz se otevře v novém okně.Česká databáze znalců a tlumočníků je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti ČR (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Za správnost uváděných údajů však odpovídá příslušný krajský soud.

Je přístup do české databáze znalců a tlumočníků zdarma?

Přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka v české databázi znalců a tlumočníků

Použitím nabízené jednoduché vyhledávací aplikace můžete vyhledávat kontaktní (příp. jiné) údaje týkající se znalců a tlumočníků online. Tlumočníky lze hledat prostřednictvím jazyků, ve kterých jsou k výkonu tlumočnické činnosti oprávněni, a obvodu krajského soudu, v němž mají trvalé bydliště, příp. podle jména a příjmení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Dánsko

Dánsko nevede žádnou veřejně přístupnou databázi překladatelů/tlumočníků.

Poslední aktualizace: 24/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Německo

Informace na této stránce vám pomohou najít soudního překladatele nebo tlumočníka v Německu.

Jak v Německu najdu soudního překladatele nebo tlumočníka?

V databázi tlumočníků a překladatelů, která je vedena na spolkové úrovni, jsou uvedeni všichni tlumočníci a překladatelé, kteří jsou v jednotlivých zemích Spolkové republiky Německo vázáni obecnou přísahou, veřejnou objednávkou nebo obecným zmocněním.

Obecná přísaha, veřejná objednávka nebo obecné zmocnění tlumočníků i překladatelů se řídí podle práva jednotlivých zemí Spolkové republiky Německo, a proto podléhají konkrétním požadavkům jednotlivých zemí.

Je přístup do rejstříku překladatelů zdarma?

Ano.

Jak v Německu vyhledám soudního překladatele nebo tlumočníka?

Je možné vyhledávat jednoho určitého tlumočníka nebo překladatele nebo jejich kombinaci podle jména, místa nebo podle jazyka. Po výběru určité položky v seznamu výsledků se ukáží podrobnosti jako nabízené jazyky a kontaktní údaje.

Související internetové odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz-dolmetscher.de/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiz-uebersetzer.de/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gerichts-dolmetscher.de/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gerichts-uebersetzer.de/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Poslední aktualizace: 13/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Estonsko

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Estonsku.

Jak vyhledat právního překladatele v Estonsku

Odkaz se otevře v novém okně.Estonský rejstřík soudních překladatelů poskytuje informace o soudních překladatelích a jejich kontaktní údaje.

Rejstřík vlastní a vede estonské Ministerstvo spravedlnosti.

Je přístup do rejstříku překladatelů zdarma?

Ano přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele

Neexistuje žádný zvláštní způsob vyhledávání překladatelů. Ministerstvo spravedlnosti poskytuje seznam jazyků k překladu. Jakmile si vyberete požadovaný jazyk, budete přesměrováni přímo na stránku se jmény a kontaktními údaji překladatelů, kteří mají kvalifikaci pro překlady do a ze zvoleného jazyka.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Irsko

Irsko nemá databázi soudních překladatelů nebo tlumočníků.

Poslední aktualizace: 18/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Řecko

Řecko nemá žádné webové stránky s nabídkou seznamu soudních překladatelů nebo tlumočníků. Připravujeme návrh digitalizace našich databází a jejich elektronického rozhraní.

Jak nalézt soudního překladatele nebo tlumočníka v Řecku

V oblasti trestního práva je právní rámec pro tlumočení a překlad u řeckých soudů upraven články 233–238 řeckého trestního řádu. Soudní tlumočníci a překladatelé jsou určováni příslušným soudem ze seznamu, který je každoročně sestavován soudní radou pro řízení v prvním stupni (συμβούλιο πλημμελειοδικών) a potvrzován soudní radou pro odvolací řízení (συμβούλιο εφετών). Ve výjimečně naléhavých případech jsou určováni tlumočníci mimo uvedený seznam.

Pro občanskoprávní řízení platí článek 252 občanského zákoníku, který stanoví, že pokud svědek, znalec nebo účastník řízení nezná řecký jazyk, je povolán tlumočník, který je jmenován soudem; obdobné ustanovení obsahuje také článek 137 soudního správního řádu.

Dále existuje Odkaz se otevře v novém okně.překladatelská služba při ministerstvu zahraničí, která je v souladu se stávajícím právním řádem odpovědná za úřední překlady veřejných i soukromých dokumentů.

Překlady zahraničních veřejných dokumentů jsou zajišťovány, pokud jsou takové dokumenty opatřeny apostilou podle Haagské úmluvy z roku 1961 a jedná se o úřední dokumenty ze signatářských států uvedené úmluvy, jež byla v Řecku ratifikována zákonem 1497/1984 (Vládní věstník, svazek A, č. 188). Ve všech ostatních případech musí být dokumenty formálně ověřeny řeckým konzulárním úřadem v zemi původu dokumentu nebo konzulárním úřadem příslušné země v Řecku.

Překlad není poskytován zdarma. Cenu stanoví náměstek ministra zahraničí.

Dále, v souladu s advokátním řádem (článek 36 zákona č. 4194/2013, Vládní věstník, svazek A, č. 208), náleží k práci advokáta překlad dokumentů sepsaných v cizím jazyce a překlad řeckých dokumentů do jakéhokoli cizího jazyka. Překlad je právně platný pro soudní nebo jakýkoli jiný orgán, pokud je připojen k ověřené kopii originálního dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatečné znalosti jak jazyka originálního dokumentu, tak jazyka do kterého dokument přeložil.

Je přístup do seznamu řeckých překladatelů zdarma?

V Řecku neexistuje centrální databáze soudních překladatelů nebo tlumočníků.

Nicméně existuje databáze členů Odkaz se otevře v novém okně.Řecké jednoty překladatelů (členů Mezinárodní federace překladatelů – FIT), jejímiž členy jsou soukromí profesionální překladatelé (z nichž někteří se zabývají i tlumočením). Tato databáze umožňuje vyhledávání tlumočníka nebo překladatele podle jazyka a oblasti.

Dále lze nalézt údaje o profesionálních překladatelích podle regionů Řecka v databázi Odkaz se otevře v novém okně.Řecké jednoty profesionálních překladatelů, absolventů Jónské univerzity (členů FIT), jejíž členové se specializují na dva ze tří jazyků: angličtinu, francouzštinu nebo němčinu (pro informace ohledně jazykových specializací členů je třeba se obrátit přímo na jednotu).

Jak nalézt soudního překladatele v Řecku

Viz předchozí oddíl.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 03/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Španělsko

Tato rubrika portálu vám pomůže vyhledat soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku.

Jak nalézt soudního tlumočníka nebo překladatele ve Španělsku?

Ve Španělsku neexistují předpisy, které by vyčerpávajícím způsobem upravovaly otázku soudních tlumočníků a překladatelů.

V čl. 231 odst. 5 organického zákona o soudní moci se stanoví, že při „ústním jednání může být ustanoven tlumočníkem každý, kdo ovládá používaný jazyk, pokud složí přísahu nebo slíbí, že bude správně překládat“.

Článek 440 trestního řádu stanoví právo na tlumočníka a článek 441 uvádí, že „tlumočník bude vybrán z řad osob, které mají příslušné doklady o ukončení studia a působí v dané lokalitě. Pokud se takovou osobu nepodaří nalézt, bude jmenován jako tlumočník učitel příslušného jazyka anebo v krajním případě jakákoliv jiná osoba, která příslušný cizí jazyk ovládá“.

V čl. 762 odst. 8 trestního řádu se stanoví, že „pokud obviněný nebo svědek nemluví nebo nerozumí španělsky, bude použito ustanovení článku 398, 440 a 441, přičemž ustanovený tlumočník nemusí vlastnit oficiální doklad o ukončení studia“.

Obecně platí, že v případě trestního nebo občanského soudního řízení, kdy strany či účastníci řízení mají nárok na bezplatnou právní pomoc, hradí odměnu překladatele nebo tlumočníka Ministerstvo spravedlnosti (nebo autonomní společenství se soudními pravomocemi), zatímco v občanském řízení bez přiznání bezplatné právní pomoci hradí náklady na překlad a tlumočení účastník řízení. Služby tlumočníka nebo překladatele mohou být rovněž potřebné při správních soudních řízeních (např. žádost o udělení azylu).

Soudním tlumočníkem či soudním překladatelem se lze stát po složení zkoušek Ministerstva zahraničních věcí, jež opravňují k provádění oficiálních překladů.

Je přístup do databáze překladatelů zdarma?

Ve Španělsku neexistuje jednotná centrální databáze, kde by bylo možno vyhledat informace o překladatelích a tlumočnících.

Jak vyhledat soudního překladatele ve Španělsku?

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce zpravidla zveřejňuje seznam osob, které úspěšně složily zkoušky jako soudní tlumočníci.

Přístup do tohoto seznamu je zdarma. Seznam je abecedně řazený podle jazyků a jmen soudních překladatelů pro daný jazyk.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.LISTADO DE TRADUCTORES JURADOS

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Francie

Zde naleznete informace o vyhledávání tlumočníka pro řízení před soudem nebo překladatele, případně i prostřednictvím oficiálních internetových stránek.

Jak nalézt překladatele ve Francii?

Oddělení pro dokumentaci a výzkumOdkaz se otevře v novém okně.kasačního souduumísťuje na své internetové stránky:

 • seznam Odkaz se otevře v novém okně.znalců/tlumočníků při kasačním soudu ve formátu PDF. Nalezneme zde také odkazy na internetové stránky některých odvolacích soudů. Seznam znalců/tlumočníků schválených kasačním soudem je každoročně sestavován vedením kasačního soudu.
 • Odkaz se otevře v novém okně.seznamy soudních znalců sestavované každým odvolacím soudem, které zahrnují zejména znalce zapsané v rubrikách překlady a tlumočení. Seznamy soudních znalců a tlumočníků sestavují odvolací soudy, které je i aktualizují a předávají je v různých intervalech kasačnímu soudu.

Kasační soud nemá v pravém slova smyslu databázi, kde by byli uvedeni všichni překladatelé a tlumočníci.

Jsou dostupné seznamy 35 odvolacích soudů obsahující jména, kontaktní údaje, rok narození a odbornost znalců/tlumočníků.

Je vyhledání překladatele nebo tlumočníka placenou službou?

Ne, přístup k internetovým stránkám není nijak omezen.

Situace a historie rejstříků překladatelů ve Francii

Historie

První seznamy znalců byly oficiálně zavedeny do francouzského soudního systému v rámci trestního řízení, a to zákonem ze dne 30. listopadu 1892.

Souběžně s nimi existovaly neoficiální seznamy znalců, kteří byli nejčastěji určeni při občanskoprávních řízeních.

Pro obecné soudy byl zákonem č. 71-498 ze dne 29. června 1971 a nařízením č. 74-1184 ze dne 31. prosince 1974 zaveden na každém odvolacím soudu jednotný seznam jak pro občanskoprávní, tak i trestní věci, na němž jsou znalci řazeni podle odbornosti. Tento seznam byl doplňován a pozměňován každý rok. Zápis do seznamu bylo nutné každý rok obnovit, ale v praxi se jeho platnost automaticky prodlužovala, pokud znalec nebyl předmětem žádné závažné kritiky. Byl rovněž zaveden celostátní seznam znalců sestavovaný vedením kasačního soudu, který fungoval za obdobných podmínek.

Podmínky pro zápis na seznam

Zapisování na tyto seznamy soudních znalců bylo zásadně změněno zákonem č. 2004-130 ze dne 11. února 2004 a nařízením č. 2004-1463 ze dne 23. prosince 2004. Vzhledem k tomu, že jde o seznamy odvolacích soudů, jsou žádosti zasílány státnímu zástupci při soudu prvního stupně (TGI), který je po prošetření zašle nejvyššímu státnímu zástupci, jenž je předloží prvnímu předsedovi odvolacího soudu.

Seznamy sestavuje každý rok valná hromada soudců odvolacího soudu.

Počáteční zápis na seznam odvolacího soudu je platný na tříletou zkušební dobu, po jejímž uplynutí je vyhodnocováno, zda dotčená osoba získala zkušenosti a právní znalosti nutné pro řádné plnění úkolů s možností opětovného zápisu na základě předložení nové žádosti. Po opětovném přezkoumání spisu a vyjádření komise složené ze znalců a soudců je znalec znovu zapsán na dobu pěti let.

Nařízení č. 2012-1451 ze dne 24. prosince 2012 upřesnilo kritéria pro zápis. Žádosti jsou přezkoumány s ohledem na kvalifikaci a odborné zkušenosti uchazečů, včetně dovedností získaných v jiném členském státě Evropské unie než ve Francii, a na jejich zájem o spolupráci s veřejnou službou justice. Může být přihlédnuto rovněž k potřebám soudů.

Pouze znalci uvedení na seznamu odvolacího soudu po dobu pěti let mohou být zapsáni na celostátní seznam. Řízení o zápisu a opětovném zápisu na celostátní seznam probíhá tak, že žádosti jsou adresovány nejvyššímu státnímu zástupci při kasačním soudu, který požádá o vyjádření prvního předsedu a nejvyššího státního zástupce při odvolacím soudu, u něhož je žadatel zapsán. Vedení kasačního soudu poté sestaví celostátní seznam, aniž by bylo svoláno zasedání nejvyšších státních zástupců.

Nomenklatura jednotlivých rubrik seznamu znalců

Vyhláška ministra spravedlnosti ze dne 10. června 2005 stanovila s celostátní platností harmonizovanou nomenklaturu rubrik pro seznamy znalců. Seznam je rozdělen na odvětví (z hlediska hospodářského např.: zemědělství, zdravotnictví, průmysl…), rubriky (odpovídající jednotlivým oborům jako např.: lékařství, chirurgie) a specializace (upřesňující jednotlivé obory: alergologie, digestivní chirurgie…). Existuje odvětví „překlady a tlumočení“ obsahující rubriku překlady, která je rozdělena na jednotlivé specializace podle jazykových skupin (románské jazyky, germánské jazyky, slovanské jazyky…). Specializace tak mají dostatečně široký název, aby se pod něj dal zařadit jakýkoliv mluvený nebo psaný jazyk.

V rámci zpracování nové harmonizované nomenklatury znaleckých odborností byli překladatelé a tlumočníci ponecháni na seznamech soudních znalců s obecnou působností, byla však pro ně vyhrazena speciální rubrika. Přestože jejich hlavním úkolem nejsou znalecké posudky v pravém smyslu slova, jsou tito odborníci, stejně jako soudní znalci, příležitostnými spolupracovníky veřejné služby justice a mohou být případně ustanoveni jako odborníci podle článku 232 nového občanského soudního řádu, aby na žádost soudu provedli dokazování a zejména poskytli konzultace.

Ze všech těchto důvodů se při reformě v roce 2004 nepovažovalo za vhodné stanovit pro překladatele a tlumočníky zvláštní režim zápisu na samostatné seznamy.

Poslední aktualizace: 03/09/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Itálie

Itálie nemá žádnou vnitrostátní databázi překladatelů nebo tlumočníků. To dává italským soudcům volnost výběru překladatelů a tlumočníků dle vlastního uvážení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Kypr

Překlady se provádí s pomocí externích překladatelů s osvědčením pro soudní překlady, jejichž seznam je uvedený na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Tiskového a informačního úřadu.

Odkaz se otevře v novém okně.Tiskový a informační úřad (PIO) je odbor Odkaz se otevře v novém okně.ministerstva vnitra (Υπουργείο Εσωτερικών). Snahou PIO je poskytovat mezinárodním médiím a občanům Kypru nepřetržité a objektivní informace o Kypru a kyperské otázce s využitím nových forem informačních technologií s cílem úspěšně představovat vládu a její práci a poskytovat globální informace občanům o otázkách týkajících se integrace Kypru do Evropské unie. PIO je rovněž odpovědný za přípravu informačních materiálů, jako jsou letáky, filmy a CD.
Některá oddělení PIO pracují v přímém kontaktu s veřejností. Jedním z nich je Odkaz se otevře v novém okně.oddělení jazykových služeb (Κλάδος Μεταφράσεων).

ODDĚLENÍ JAZYKOVÝCH SLUŽEB

Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení jazykových služeb Tiskového a informačního úřadu bylo založeno roku 1990 na základě rozhodnutí rady ministrů s cílem poskytovat překladatelské služby a uspokojovat tak poptávku po překladatelských službách jak v soukromém, tak i veřejném sektoru.

Pracovníci oddělení jednají vždy v souladu právními předpisy, nezaujatě a vynakládají maximální úsilí, aby zajistili co nejrychlejší provedení služeb.

OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Oddělení jazykových služeb zpracovává překlady dokumentů/textů, které běžně vyžadují úřední ověření. Ověřené překlady jsou nabízeny v níže uvedených jazycích:

 • řečtina
 • angličtina
 • francouzština
 • ruština
 • němčina
 • italština
 • arabština
 • polština
 • rumunština
 • srbština
 • bulharština
 • maďarština
 • nizozemština
 • španělština
 • čínština
 • švédština
 • čeština
 • slovenština
 • turečtina
 • portugalština
 • japonština
 • arménština
 • ukrajinština
 • albánština
 • gruzínština
 • farsí

Překlady se provádí s pomocí externích překladatelů s osvědčením pro soudní překlady, jejichž seznam je uvedený na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Tiskového a informačního úřadu.

Překládané dokumenty se rozdělují do dvou kategorií, podle kterých jsou rozdílně účtovány. Kategorie A představuje jednoduché (neodborné) dokumenty a kategorie B odborné dokumenty.

Více informací o cenách za ověřené překlady, lhůtách přijetí a dodání překladu, pracovní době atd. naleznete na stránce Odkaz se otevře v novém okně.informací o ověřených překladech.

INFORMACE/PŘIPOMÍNKY

Občané mají právo požadovat informace a vysvětlení ohledně služeb, které oddělení překladatelských služeb zajišťuje.

Mají rovněž právo podávat písemné připomínky nebo stížnosti. Oddělení překladatelských služeb odpovídá na všechny podepsané dopisy do jednoho měsíce.

KONTAKT

Kontaktní telefonní čísla na překladatele:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktní telefonní číslo na vedoucího oddělení: +357 22801131.

Tiskový a informační úřad (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Kypr

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.communications@pio.moi.gov.cy

Poslední aktualizace: 30/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Lotyšsko

Soud přiznává účastníkům soudních či správních řízení, kteří neovládají jazyk řízení (s výjimkou v případě zástupců právnických osob), právo na to, aby se mohli seznámit se spisovým materiálem a vystupovat v řízení s pomocí tlumočníka.

Účastníci řízení si rovněž mohou libovolně zvolit překladatele a tlumočníky, které považují za způsobilé pro plnění daných úkolů.

Osoby s právem na obhajobu, oběť a její zmocněnec, znalci, auditoři a další osoby, které orgán činný v trestním řízení vyzve k účasti na řízení, pokud neovládají úřední jazyk státu, mají nárok na to, aby během trestního řízení používali jazyk, jenž ovládají, a bezplatně využili služeb tlumočníka. Služby tlumočníka v takovém případě zajišťuje orgán činný v trestním řízení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Litva

V Litvě neexistuje žádná databáze překladatelů nebo tlumočníků.

Jak vyhledat soudního překladatele v Litvě

Při soudních řízeních zajistí překladatele/tlumočníka soud.

Pro osobní potřebu lze soukromé překladatele a tlumočníky nalézt na těchto stránkách:

Poslední aktualizace: 18/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Lucembursko

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním lucemburského soudního překladatele nebo tlumočníka.

Jak vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Lucembursku?

Ministerstvo spravedlnosti disponuje Odkaz se otevře v novém okně.aktualizovaným seznamem soudních překladatelů a tlumočníků. Tento seznam je dostupný na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a obsahuje rovněž všeobecné informace.

Je přístup do lucemburské databáze překladatelů zdarma?

Přístup do lucemburské databáze překladatelů je zdarma.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 20/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Maďarsko

Maďarsko nemá centrální elektronickou databázi soudních překladatelů a tlumočníků.

Jak vyhledat maďarského soudního překladatele nebo tlumočníka?

Odborné překlady nebo tlumočení mohou v rámci zaměstnání nebo jiné formy výdělečné činnosti vyhotovovat pouze kvalifikovaní specializovaní překladatelé nebo tlumočníci.

Vyjma níže uvedených případů může vyhotovovat ověřené překlady a ověřovat překlady a kopie cizojazyčných dokumentů pouze Národní úřad pro překlad a ověřování překladů (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – OFFI).

Podle zákona o notářích č. XLI z roku 1991 mohou notáři, kteří jsou oprávněni vyhotovovat dokumenty v cizím jazyce, vyhotovovat ověřené překlady v těchto jazycích ve věcech, které spadají do působnosti notáře, a mohou ověřovat překlady takových dokumentů. Notáři ověřují překlad originálu připojením ověřovací doložky na konec překladu.

Diplomatické mise, včetně konzulárních oddělení, mohou vyhotovovat překlady, kopie a ověřování cizojazyčných dokumentů, stanoví-li tak zákon nebo mezinárodní smlouvy.

Kvalifikovaní specializovaní překladatelé a specializovaní korektoři mohou rovněž vyhotovovat ověřené překlady výpisů z obchodního rejstříku a ověřené překlady korporátních dokumentů a údajů zapisovaných do obchodního rejstříku do kterékoliv úředního jazyka EU (zvoleného společností).

OFFI zajišťuje tlumočení pro soudy, státní zastupitelství a donucující orgány sídlící v Budapešti. OFFI musí rovněž zajišťovat tlumočení pro stejné orgány sídlící mimo Budapešť, pokud nejsou tyto orgány samy schopny zajistit si tlumočnické služby tím, že jmenují kvalifikovaného tlumočníka nebo jinou vhodnou osoby.

Související odkazy a kontaktní údaje

Odkaz se otevře v novém okně.Národní úřad pro překlad a ověřování překladů (OFFI)

Adresa: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Malta

Malta nedisponuje oficiální databází soudních překladatelů a tlumočníků.

V trestních věcech mají soudci a zaměstnanci soudu k dispozici seznam tlumočníků a překladatelů. Tento seznam vede spisovna trestního soudu – Criminal Court Registry. V rámci přípravy na vstup směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení v platnost byl výše uvedený seznam nedávno doplněn do souboru soudních služeb, které jsou k dispozici online na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Když je během trestního řízení zapotřebí služeb tlumočníka nebo překladatele, ustanoví jej soudce (magistrate). To, že je k dispozici výše uvedený seznam, však nebrání soudci v tom, aby bez ohledu na seznam přidělil jako tlumočníka nebo překladatele jakoukoliv jinou osobu, kterou považuje za vhodnou pro výkon těchto činností. Jméno takové osoby bude následně přidáno na seznam. V případě zájmu o další informace se prosím písemně obraťte na „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V občanských věcech si mohou účastníci řízení vybrat překladatele nebo tlumočníka podle svého uvážení a náklady na tyto služby nese účastník, který tuto službu požaduje. Soudní správa se výběru vůbec neúčastní. Civilní soudy však mohou použít seznam, který mají k dispozici trestní soudy a který je na výše uvedené internetové adrese volně přístupný veřejnosti.

Maltský seznam překladatelů a tlumočníků tvoří rovněž součást elektronického systému správy soudních věcíLECAM, který v zásadě slouží výlučně zaměstnanců soudu a právníkům. Veřejnost však může rovněž získat přístup k systému LECAM v souvislosti s občanskoprávními věcmi, a to na počítačích v podatelnách soudů.

Soudní úředníci, kteří jsou pověřeni vedením databáze, doplňují znalce na tento seznam. Záznamy o jednotlivých znalcích jsou propojeny se soudní věcí, pro kterou byli pověřeni poskytovat své profesionální služby.

Poslední aktualizace: 21/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Nizozemí

V tomto oddílu naleznete stručný přehled nizozemské databáze překladatelů.

Jaké informace nabízí nizozemská databáze překladatelů?

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze překladatelů v Nizozemsku je databází obsahující podrobné údaje týkající se soudních překladatelů a tlumočníků.

Rejstřík je ve vlastnictví a správě Úřadu soudních překladatelů a tlumočníků.

Je přístup do nizozemského rejstříku překladatelů zdarma?

Ano, přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Nizozemsku

V databázi je možno vyhledávat podle příjmení nebo podle jazykové kombinace či kombinací.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze překladatelů v Nizozemsku

Poslední aktualizace: 29/11/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Rakousko

Tento oddíl portálu vám umožňuje vyhledat soudního překladatele a tlumočníka v Rakousku.

Jak vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Rakousku?

Rakouské Spolkové ministerstvo spravedlnosti vede seznam soudních tlumočníků (Gerichstdolmetscherliste), kteří prokázali, že splňují určité právní požadavky (např. prokázali příslušné zvláštní odborné znalosti), a kteří složili přísahu a získali soudní osvědčení.

Pro tento účel byla vytvořena Odkaz se otevře v novém okně.specializovaná webová stránka. Na tuto stránku je umožněn přístup také z Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránek rakouské justice.

Tato specializovaná webová stránka umožňuje od roku 2004 přístup k:

 • databázi překladatelů a tlumočníků, která je členěna podle kategorií
 • právním informacím o překladatelských a tlumočnických službách.

Je přístup do rakouské databáze překladatelů zdarma?

Tato webová stránka je veřejně přístupná a přístup je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Rakousku

Na Odkaz se otevře v novém okně.specializované webové stránce je možné vyhledat překladatele a tlumočníky a třídit je podle následujících předem definovaných kritérií:

 • podle odborných znalostí (jazyka) a
 • podle soudního obvodu.

Ve zvláštních případech umožňuje Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávač fulltextové prohledávání databáze. Výsledky vyhledávání mohou být dále úžeji vymezeny podle odborných znalostí (jazyka) a soudního obvodu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam soudních překladatelů a tlumočníků

Poslední aktualizace: 14/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Polsko

Tato stránka Vám pomůže nalézt polského soudního překladatele nebo tlumočníka.

Jaké informace nabízí polská databáze překladatelů?

V Polsku existuje:

Je přístup do polské databáze překladatelů zdarma?

Ano, přístup do obou databází je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele v Polsku

Databáze soudních překladatelů

Databáze soudních překladatelů umožňuje vyhledávání tlumočníka nebo překladatele podle:

 • příjmení
 • typu překladu
 • města
 • jazyka.

Databáze překladatelů a tlumočníků

V databázi překladatelů a tlumočníků lze vyhledávat podle:

 • příjmení
 • města
 • jazyka
 • specializace (tlumočení, překlad literatury, překlad právních textů).
Poslední aktualizace: 28/04/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Portugalsko

Portugalsko nemá databázi soudních překladatelů nebo tlumočníků.

Poslední aktualizace: 13/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Rumunsko

Tato stránka vám pomůže najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka

Jak najít v Rumunsku soudního překladatele nebo tlumočníka

Odkaz se otevře v novém okně.Rumunskou databázi schválených překladatelů a tlumočníků vlastní a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Tato databáze obsahuje informace o překladatelích a tlumočnících schválených rumunským Ministerstvem spravedlnosti.

Tyto autorizované osoby poskytují překladatelské a tlumočnické služby na žádost:

 • Vrchní rady soudců a státních zástupců
 • Ministerstva spravedlnosti
 • Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • státního zastupitelství
 • Národního protikorupčního odboru
 • orgánů činných v trestním řízení
 • soudů
 • notářů
 • advokátů a
 • soudních exekutorů.

Zákon č. 178/1997 upravuje schvalování a odměnu tlumočníků a překladatelů, kteří poskytují služby orgánům činným v trestním řízení, soudům, notářům, advokátům, Ministerstvu spravedlnosti a ostatním subjektům vyjmenovaným výše.

Databáze překladatelů obsahuje informace od roku 2002 dodnes.

Je přístup do rumunské databáze překladatelů zdarma?

Následující informace jsou veřejnosti k dispozici zdarma:

 • jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 • jazyk nebo jazyky, pro které má překladatel nebo tlumočník oprávnění,
 • číslo osvědčení,
 • telefonní číslo.

Databáze dále obsahuje následující informace, které však nejsou veřejně přístupné:

 • osobní číselný kod,
 • poštovní adresu.

Jak vyhledat soudního tlumočníka v Rumunsku

V databázi lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 1. jméno schváleného překladatele nebo tlumočníka,
 2. název příslušného odvolacího soudu (každý odvolací soud je pojmenován podle města, ve kterém sídlí). Jelikož je v Rumunsku 15 odvolacích soudů a každý má místní příslušnost k soudním věcem odpovídajícím konkrétním vnitrostátním správním oblastem, lze v praxi toto vyhledávací kritérium použít k vyhledání všech překladatelů v zeměpisné či správní oblasti, která odpovídá místní příslušnosti konkrétního soudu),
 3. jazyková kombinace (je-li zobrazen cizí jazyk, jsou služby v daném jazyce poskytovány v kombinaci s rumunštinou),
 4. číslo osvědčení,
 5. datum vypršení platnosti osvědčení (toto vyhledávání lze provést zadáním slova„Ordin“ („česky „vyhláška“) – normativní akt ministerstva spravedlnosti, kterým se ruší nebo odjímá oprávnění překladatele.
Poslední aktualizace: 23/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí slovinština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Slovinsko

Tato část obsahuje přehled informací o slovinské databázi tlumočníků a překladatelů.

Jaké informace nabízí slovinský rejstřík tlumočníků?

Slovinské ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede Odkaz se otevře v novém okně.seznam soudních tlumočníků a překladatelů . Slovinský právní systém v justičních záležitostech nerozlišuje mezi tlumočníky a překladateli. Všechny osoby s osvědčením, které jsou zapsány do seznamu, musí být schopny provádět tlumočení i překlad.

Je přístup do slovinské databáze tlumočníků zdarma?

Ano, přístup do slovinské databáze tlumočníků je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka ve Slovinsku

V databázi Odkaz se otevře v novém okně.soudních tlumočníků a překladatelů lze vyhledávat podle následujících vyhledávacích kritérií:

 • jméno
 • jazyk
 • PSČ/město

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Soudní tlumočníci a překladatelé

Poslední aktualizace: 16/02/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Slovensko

V tomto oddílu naleznete stručný přehled slovenských databází překladatelů a tlumočníků.

Jaké informace obsahuje databáze slovenských překladatelů?

Databáze slovenských překladatelů poskytuje informace o 824 soudních překladatelích a 901 soudním tlumočníkovi, které jsou dostupné pouze ve slovenštině. Odkaz se otevře v novém okně.Databázi překladatelů spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Je přístup do databáze překladatelů bezplatný?

Přístup do databáze a vyhledávání soudních překladatelů a tlumočníků jsou bezplatné.

Jak vyhledat soudního překladatele na Slovensku?

Informace o soudních překladatelích lze nalézt v oddílu o rejstřících na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.JASPI – databáze právních informací

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Finsko

V tomto oddíle vám pomůžeme vyhledat finského soudního překladatele nebo tlumočníka.

Jaké informace nabízí finská databáze překladatelů?

V databázi Odkaz se otevře v novém okně.finské Asociace překladatelů a tlumočníků naleznete informace o překladatelích a tlumočnících.

Je přístup do databáze překladatelů zdarma?

Ano, přístup do databáze finské Asociace překladatelů a tlumočníků je zdarma.

Jak vyhledat soudního překladatele ve Finsku

Finského soudního překladatele nebo tlumočníka lze vyhledat na základě těchto kritérií:

 • jazykových párů
 • jména překladatele nebo tlumočníka

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.webové stránky Asociace překladatelů a tlumočníků

Poslední aktualizace: 14/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Švédsko

Tato část Vám pomůže najít soudního překladatele nebo tlumočníka (s osvědčením) ve Švédsku.

Co je to švédská databáze tlumočníků a překladatelů?

Odkaz se otevře v novém okně.Švédskou databázi autorizovaných tlumočníků a Odkaz se otevře v novém okně.překladatelů vlastní a vede švédská Odkaz se otevře v novém okně.Agentura pro právní, finanční a správní služby (Kammarkollegiet).

Databáze obsahuje seznam tlumočníků a překladatelů s osvědčením k úřednímu překladu a tlumočení do nebo ze švédštiny. Tlumočník může rovněž mít oprávnění pro specifickou odbornou oblast, např. soudní tlumočník nebo lékařský tlumočník.

Je přístup do švédské databáze tlumočníků a překladatelů zdarma?

Ano, přístup není zpoplatněn.

Jak vyhledat ve Švédsku autorizovaného tlumočníka nebo překladatele?

Tlumočníky lze vyhledávat podle jazyka, odborné specializace, kraje (län) nebo příjmení. Překladatele lze vyhledávat podle jazyka, kraje (län), příjmení nebo reg. čísla překladatele.

Poslední aktualizace: 04/03/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Anglie a Wales

Tento oddíl Vám pomůže nalézt soudního překladatele nebo tlumočníka v Anglii a Walesu

V současné době nemají Anglie a Wales centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete hledat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů, včetně těchto:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.National Register of Public Service Interpreters
Odkaz se otevře v novém okně.Association of Police and Court Interpreters
Odkaz se otevře v novém okně.Institute of Translation and Interpreting
Odkaz se otevře v novém okně.Soudní tlumočníci Ministerstva spravedlnosti

Poslední aktualizace: 13/06/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Severní Irsko

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Severním Irsku.

Severní Irsko nemá v současné době centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete vyhledávat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů včetně:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Národní rejstřík tlumočníků v oblasti veřejných služeb

Odkaz se otevře v novém okně.Asociace policejních a soudních tlumočníků

Odkaz se otevře v novém okně.Institut překladatelství a tlumočnictví

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Vyhledání soudního překladatele nebo tlumočníka - Skotsko

Ve Skotsku v současné době neexistuje jednotná centralizovaná databáze tlumočníků nebo překladatelů. K dispozici však je řada decentralizovaných seznamů a registrů, včetně:

Hledáte-li právní pomoc s tlumočením či překlady, doporučujeme rejstřík Odkaz se otevře v novém okně.Skotské rady pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board – SLAB).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Scottish Legal Aid BoardOdkaz se otevře v novém okně.National Register of Public Service Interpreters, Odkaz se otevře v novém okně.Association of Police and Court Interpreters, Odkaz se otevře v novém okně.Institute of Translation and Interpreting

Poslední aktualizace: 04/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.