Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Slovinsko

Tato část obsahuje přehled informací o slovinské databázi tlumočníků a překladatelů.

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jaké informace nabízí slovinský rejstřík tlumočníků?

Slovinské ministerstvo spravedlnosti a veřejné správy vede seznam soudních tlumočníků a překladatelů . Slovinský právní systém v justičních záležitostech nerozlišuje mezi tlumočníky a překladateli. Všechny osoby s osvědčením, které jsou zapsány do seznamu, musí být schopny provádět tlumočení i překlad.

Je přístup do slovinské databáze tlumočníků zdarma?

Ano, přístup do slovinské databáze tlumočníků je zdarma.

Jak vyhledat soudního tlumočníka ve Slovinsku

V databázi soudních tlumočníků a překladatelů lze vyhledávat podle následujících vyhledávacích kritérií:

  • jméno
  • jazyk
  • PSČ/město

Související odkazy

Soudní tlumočníci a překladatelé

Poslední aktualizace: 16/02/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.