Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Slovensko

V tomto oddílu naleznete stručný přehled slovenských databází překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jaké informace obsahuje databáze slovenských překladatelů?

Databáze slovenských překladatelů poskytuje informace o 824 soudních překladatelích a 901 soudním tlumočníkovi, které jsou dostupné pouze ve slovenštině. Databázi překladatelů spravuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Je přístup do databáze překladatelů bezplatný?

Přístup do databáze a vyhledávání soudních překladatelů a tlumočníků jsou bezplatné.

Jak vyhledat soudního překladatele na Slovensku?

Informace o soudních překladatelích lze nalézt v oddílu o rejstřících na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

JASPI – databáze právních informací

Poslední aktualizace: 18/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.