Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Soudní překladatelé a tlumočníci

Tato část Vám pomůže vyhledat soudního překladatele nebo tlumočníka v Severním Irsku.

Severní Irsko nemá v současné době centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete vyhledávat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů včetně:

Související odkazy

Národní rejstřík tlumočníků v oblasti veřejných služeb

Asociace policejních a soudních tlumočníků

Institut překladatelství a tlumočnictví

Poslední aktualizace: 16/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.