Tato země je v procesu vystoupení z EU.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Tento oddíl Vám pomůže nalézt soudního překladatele nebo tlumočníka v Anglii a Walesu

V současné době nemají Anglie a Wales centralizovanou databázi překladatelů nebo tlumočníků. Překladatele či tlumočníky však můžete hledat v řadě decentralizovaných rejstříků a seznamů, včetně těchto:

Související odkazy

National Register of Public Service Interpreters
Association of Police and Court Interpreters
Institute of Translation and Interpreting
Soudní tlumočníci Ministerstva spravedlnosti

Poslední aktualizace: 13/06/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.