Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Soudní překladatelé a tlumočníci

Bulharsko

V Bulharsku neexistuje databáze překladatelů a tlumočníků.

Obsah zajišťuje
Bulharsko

V současné době není zavedena žádná elektronická databáze soudních tlumočníků. Tlumočníci se nicméně mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci. Postavení soudních znalců se řídí nařízením č. 1 ze dne 16. ledna 2008 o zápisu, kvalifikaci a odměňování soudních znalců (vydaným Nejvyšší soudní radou a vyhlášeným jako SG 11/5, únor 2008) U každého soudu je veden seznam osob, které se mohou účastnit soudních řízení coby soudní znalci (včetně překladatelů a tlumočníků).

Návrhy na zápis odborníků (včetně překladatelů a tlumočníků) do těchto seznamů soudních znalců mohou podávat:

  • ministerstva
  • útvary
  • orgány
  • města a obce
  • profesní a jiné organizace a
  • vědecké instituce.

Návrhy mohou být zasílány předsedovi příslušného obecného nebo správního soudu.

Poslední aktualizace: 09/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.