Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Словакия

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на базите данни с писмени и устни преводачи в Словакия.

Съдържание, предоставено от
Словакия

Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи на Словакия?

Базата данни с преводачи на Словакия предоставя информация за 824 заклети писмени преводачи и 901 заклети устни преводачи, която е налична само на словашки език. Базата данни с преводачи се поддържа от Министерството на правосъдието на Словакия.

Достъпът до базата данни с преводачи на Словакия безплатен ли е?

Базата данни предоставя безплатен достъп и намиране на информация за заклети писмени и устни преводачи.

Какъв е начинът за намиране на заклет преводач в Словакия?

Информация за заклети преводачи може да бъде намерена в раздела с регистрите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия.

Връзки по темата

Министерството на правосъдието на Словакия

JASPI — база данни с правна информация

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт