Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Юридически писмени/устни преводачи

Англия и Уелс

Този раздел ви помага в намирането на заклет устен или писмен преводач в Англия и Уелс.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Понастоящем в Англия и Уелс не съществува централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това, можете да потърсите устен или писмен преводач в редица децентрализирани регистри и списъци, включително в::

Полезни връзки

Националния регистър на устните преводачи, работещи в публичната сфера (National Register of Public Service Interpreters)
Асоциацията на полицейските и съдебните устни преводачи,
Института за устни и писмени преводи,
Министерство на правосъдието - съдебни устни преводачи

Последна актуализация: 13/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт