Find en …

Dette afsnit indeholder gode råd om, hvordan man finder frem til udøvere af forskellige juridiske erhverv.

Hvis man er part i en retstvist eller har brug for juridisk rådgivning, kan man kontakte en advokat.

Hvis man har ønsker at sikre et privat dokument juridisk, så det får den rigtige virkning, fuldbyrde et skøde, finde en voldgiftsdommer i forbindelse med en tvist eller simpelthen bare få juridisk rådgivning, kan man henvende sig til en notar.

Hvis man

  • skal forstå og blive forstået under et retsmøde i en anden medlemsstat
  • skal have oversat et juridisk dokument eller en kontrakt
  • skal have tolkning i en retssag, på en politistation eller hos administrative myndigheder, kan man henvende sig til en juridisk oversætter eller tolk.

Hvis man beslutter at benytte sig af muligheden for mediation, kontakter man en mediator, der kan være med til at diskutere tingene igennem og nå til enighed.

Hvis du skal undersøge en genstand eller en situation, der kræver en specialist på området, kan du bede om at få hjælp af en kriminalteknisk ekspert.

Sidste opdatering: 20/05/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.