Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Slovakien

Här hittar du en översikt över Slovakiens konkursregister.

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller konkursregistret?

Det slovakiska konkursregistret innehåller information om konkursbeslut och konkursförvaltning och administreras av justitieministeriet. Uppgifterna i registret är emellertid inte offentliga eftersom registret fortfarande befinner sig i en pilotfas.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Det ska vara kostnadsfritt att söka och ladda ned information i registret.

Hur man söker i konkursregistret

Konkursregistret är fortfarande under uppbyggnad.

Konkursregistrets historia

Det finns information i registret från och med den 31 juli 2009.

Länk

Konkursregistret

Senaste uppdatering: 26/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats