Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Skottland

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.

Innehåll inlagt av
Skottland

Vad innehåller konkursregistret i Skottland?

På webbplatsen Accountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland. Den tillhandahåller följande:

  • Tillgång till lagstiftning.
  • En länk till konkursregistret, som innehåller följande uppgifter:
    • Konkurser.
    • Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer.
    • Skyddade trust deeds (avtal om skuldsanering).
    • Likvidation och konkursförvaltning (receivership) av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).

Konkursregistret i Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.

På webbplatsen Money Scotland finns upplysningar om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare, information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från skuldindrivning).

Det skotska konkursregistret ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.

Skottlands DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Skottlands DAS-register innehåller information om godkända skuldsaneringsprogram och ansökningar om skuldsanering som är under prövning. DAS‑registret ägs och drivs av Civic, på Money Scotlands vägnar.

Är tillgången till konkursregistret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Det finns även ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning av uppgifter. Om du behöver mer information kan du kontakta: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till DAS-registret är gratis.

Hur man söker i konkursregistret i Skottland

Det skotska konkursregistret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid registrera sig som användare.

Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid registrera sig som användare.

Konkursregistrets historia i Skottland

Sökningar i konkursregistret ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under de senaste två åren. I fråga om skyddade stiftelseurkunder innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.

DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående ansökningar om skuldsanering som är under prövning.

Länkar

Accountant in Bankruptcy, Register of Insolvencies, Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Register of Scotland, DAS Register (register as a user)

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats