Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Här får du en kort introduktion till det nederländska konkursregistret.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller konkursregistret?

I Nederländerna finns det tre olika slags insolvens:

 • Konkurs.
 • Moratorium.
 • Skuldsanering.

Distriktsdomstolarna har ansvaret för att fatta beslut om samtliga dessa former av insolvens samt för att se till att deras egna register innehåller relevanta uppgifter. De är också ansvariga för (den automatiska) överföringen av insolvensanmälningar till rättsliga rådet, som använder dessa anmälningar för centrala konkursregistret (CIR) om konkurser och moratorier.

CIR innehåller alla uppgifter från offentliggjorda insolvensanmälningar, däribland:

 • Personuppgifter.
 • Bolagsnamn.
 • Företagsregisternummer.
 • Uppgifter om förvaltare.
 • Alla tidigare anmälningar.

CIR har inrättats genom lag, så informationen i det här registret kan antas vara rättsligt bindande.

Förutom CIR finns det också ett centralt register för skuldsanering (Landelijk Register Schuldsaneringen LRS), som administreras av ett av rättshjälpsråden. Som en extra service (det är inte något lagstadgat krav) innehåller CIR även data från LRS. Såväl CIR som LRS är tillgängliga online.

Konkursregistrets ansvarsfriskrivning

Centrala konkursregistret innehåller uppgifter om konkurser, betalningsinställelse och skuldavskrivning för fysiska personer (privatpersoner). Dessa uppgifter administreras i lokala register vid olika domstolar.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Det finns inga begränsningar för att använda CIR online.

För professionella användare finns det en webbaserad tjänst, som gör det möjligt att återanvända uppgifterna.

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar på fysiska personer kan endast göras utifrån:

 • Namn och födelsedatum.
 • Namn, postnummer och husnummer.
 • Födelsedatum, postnummer och husnummer.

Insolvensanmälningar går bara att få fram under ett år efter datumet för offentliggörande. Sökningar på företag och juridiska personer kan göras utifrån:

 • Bolagsnamn.
 • Företagsregisternummer.
 • Adress.

Konkursregistrets historia

CIR har funnits sedan den 1 januari 2005. Alla ärenden som har inletts eller anmälts efter detta datum finns därför med i CIR.

Länkar

centrala konkursregistret i Nederländerna

Senaste uppdatering: 06/02/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats