Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Lettland

Det här avsnittet ger en överblick över Lettlands konkursregister.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad innehåller Lettlands konkursregister?

I det lettiska konkursregistret finns information om

 • förvaltare,
 • insolvensförfaranden mot enskilda och juridiska personer,
 • förfaranden för rättsligt skydd,
 • utomrättsliga förfaranden för rättsligt skydd,
 • statistikuppgifter.

Konkursregistret är tillgängligt för alla och uppgifterna är tillförlitliga. Registret är en del av Lettlands företagsregister.

Är tillgången till det lettiska konkursregistret kostnadsfri?

Ja, det är möjligt att få tillgång till information i det lettiska konkursregistret utan kostnad, men den som vill ha information i form av ett dokument måste betala en avgift.

För att erhålla ett utdrag eller annat dokument som innehåller en gäldenärs (fysisk person) eller förvaltares personliga identifieringskod kan du vända dig direkt till företagsregistret med ansökan om detta eller ansöka på elektronisk väg via webbplatsen Latvija.lv.

Hur man söker i det lettiska konkursregistret

Förvaltare

Fliken "Administratori" innehåller följande information om förvaltare

 • Förnamn.
 • Efternamn.
 • Kontorsadress och kontaktuppgifter.
 • Certifieringsnummer.
 • Certifikatets giltighetsdatum.

Information om förvaltare vilkas certifikat har löpt ut finns tillgängliga via de historiska registren under Vēsturiskie dati. Via länken Izziņa finns tillgång till all information som har registrerats i det lettiska konkursregistret om varje enskild förvaltare.

Sökning

Använd fliken "Meklēšana" för att söka efter information om en särskild person (enskild eller juridisk) i konkursregistret. Följande sökkriterier kan användas:

 • Registreringsnummer (för juridiska personer) eller personnummer (för enskilda).
 • Namn eller titel.
 • Domkrets.
 • Period då förfarandet inleddes.
 • Ärendetyp (konkursärende, domstolsförfarande som rör rättsligt skydd eller utomrättsligt förfarande som rör rättsligt skydd).
 • Typ av förfarande (lokalt insolvensförfarande, gränsöverskridande huvudinsolvensförfarande, gränsöverskridande sekundärt insolvensförfarande).

Sökresultaten visas med en länk till ett faktablad i företagsregistret (Uzņēmumu reģistra izziņa) där all information som finns i konkursregistret om ett visst objekt finns tillgängliga, inklusive inskannade dokument med förvaltarens anteckningar om borgenärsmöten och agenda.

Diarium

Under fliken "Žurnāls" kan du se vilka registreringar som gjorts i konkursregistret ett visst datum. Dagens registreringar visas som standard. Använd kalendern för att se registreringar som gjorts på andra datum eller klicka på "Mēneša žurnāls" för att se hela månadens registreringar. Varje registrering innehåller en länk till närmare information om specifika insolvensförfaranden.

Statistik

Under fliken "Statistika" finns statistikuppgifter av olika slag med anknytning till insolvensförfaranden och rättslig prövning. Via länken "Uzņēmumu reģistra izziņa" hittar du all information som finns i konkursregistret angående ett visst objekt.

Konkursregistrets historia i Lettland

Informationen i registret går tillbaka till den 1 januari 2008.

Länkar

Mer information om Lettlands konkursregister

Lettlands statliga myndighet för konkursförvaltning

Senaste uppdatering: 07/01/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.