Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Belgien

Här finns information om konkursregister i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vad finns det för konkursregister i Belgien?

Det finns inga offentliga konkursregister i Belgien.

  • När det gäller företag finns handelsregistret Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen som innehåller alla identifieringsuppgifter om landets företag, liksom deras rättsliga status (bland annat eventuell konkurs). Konkursbeslut och insolvensförfaranden offentliggörs dock i den officiella tidningen Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, som finns på Internet.
  • När det gäller enskilda personer finns det i Belgien en databas som innehåller en del information om djupt skuldsatta personer som valt att delta i skuldsanering. Denna databas finns hos den belgiska nationalbanken, men är inte offentlig.

Är tillgången till konkursregistret i Belgien kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i handelsregistret.

Hur söker man i konkursregistret i Belgien?

Du kan söka efter beslut om konkurs eller insolvensförfarande i Moniteur Belge/Belgische Staatsblad.

Konkursregistrets historia i Belgien

Referenser till företagen finns tillgängliga sedan den 1 januari 1983 med länkar till publikationer efter den 1 juni 1997.

Sedan den 1 juli 2003 offentliggörs också uppgifter om föreningar.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats