Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Konkurs- och insolvensregister

Belgien

Här finns information om konkursregister i Belgien.

Innehåll inlagt av
Belgien

Vad finns det för konkursregister i Belgien?

Det finns inga offentliga konkursregister i Belgien.

  • När det gäller företag finns handelsregistret Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen som innehåller alla identifieringsuppgifter om landets företag, liksom deras rättsliga status (bland annat eventuell konkurs). Konkursbeslut och insolvensförfaranden offentliggörs dock i den officiella tidningen Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, som finns på Internet.
  • När det gäller enskilda personer finns det i Belgien en databas som innehåller en del information om djupt skuldsatta personer som valt att delta i skuldsanering. Denna databas finns hos den belgiska nationalbanken, men är inte offentlig.

Är tillgången till konkursregistret i Belgien kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i handelsregistret.

Hur söker man i konkursregistret i Belgien?

Du kan söka efter beslut om konkurs eller insolvensförfarande i Moniteur Belge/Belgische Staatsblad.

Konkursregistrets historia i Belgien

Referenser till företagen finns tillgängliga sedan den 1 januari 1983 med länkar till publikationer efter den 1 juni 1997.

Sedan den 1 juli 2003 offentliggörs också uppgifter om föreningar.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 18/01/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats