Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Registri plačilne nesposobnosti - Belgija

Ta stran vsebuje informacije o belgijskem registru plačilne nesposobnosti.

Kakšno je stanje glede registrov plačilne nesposobnosti v Belgiji?

V Belgiji ni javnih registrov plačilne nesposobnosti.

 • Za podjetja je Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) register, ki zbira vse podatke o identifikaciji podjetij ter o njihovem pravnem položaju (zlasti stečaju). Sodne odločbe o stečaju in prisilni poravnavi pa so objavljene v Povezava se odpre v novem oknuMoniteur Belge, ki je dostopen prek spleta.
 • Za fizične osebe obstaja v Belgiji zbirka podatkov, v kateri so na voljo nekatere informacije o prezadolženih osebah, ki so se odločile za uvedbo postopka skupne poravnave dolgov. To zbirko podatkov vodi Banque Nationale de Belgique, vendar ni javna.

Ali je dostop do registrov plačilne nesposobnosti v Belgiji brezplačen?

Da, dostop do baze podatkov je brezplačen.

Kako iskati po belgijskem registru plačilne nesposobnosti?

Iščete lahko sodne odločbe o stečaju ali prisilni poravnavi v Moniteur Belge.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti v Belgiji

Podatki o družbah so na voljo od 1. januarja 1983 s povezavo do objav po 1. juniju 1997.

Na voljo so tudi objave o združenjih po 1. juliju 2003.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za pravosodje

Zadnja posodobitev: 18/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Bolgarija

Na tej strani je kratek pregled bolgarskega registra plačilne nesposobnosti.

Katere informacije so na voljo v bolgarskem registru plačilne nesposobnosti?

Bolgarski register plačilne nesposobnosti je razdeljen na tri dele:

 1. Vpogled v del Povezava se odpre v novem oknuregistra stečajnih upraviteljev je mogoč na spletni strani ministrstva za pravosodje. Prek javno dostopnega dela registra pa ni mogoč dostop do osebnih podatkov ali podatkov, ki jih stečajni upravitelji še niso potrdili.
 2. Povezava se odpre v novem oknuRegister prodaj in dražb je v celoti dostopen na spletni strani bolgarskega ministrstva za gospodarstvo, energetiko in turizem.
 3. Register stečajnih postopkov se zaradi nezadostne povezanosti med sodišči trenutno ne vodi kot centralna zbirka podatkov.

Ali je vpogled v bolgarski register plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do bolgarskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen.

Kako iskati po bolgarskem registru plačilne nesposobnosti?

Na spletni strani lahko Povezava se odpre v novem oknustečajnega upravitelja najdete z vpisom enega od navedenih iskalnih kriterijev:

 • ime,
 • enotna identifikacijska številka,
 • naslov,
 • področje specializacije,
 • vpis besede v polje o poklicnih izkušnjah,
 • del številke odločbe ministrstva o imenovanju,
 • status (dejaven ali nedejaven).

Iskanje po prodajah

Na spletni strani ministrstva za gospodarstvo, energetiko in turizem lahko najdete Povezava se odpre v novem oknubilten o prodajah.

Zgodovina bolgarskega registra plačilne nesposobnosti

Sistem je bil vzpostavljen leta 2003 po izvedbi projekta Phare BG 0103.04 "Boljša ureditev plačilne nesposobnosti". Oblikovali naj bi informacijski sistem za pregled plačilne nesposobnosti, vse informacije pa naj bi bile združene v centralni zbirki podatkov. Sistem se uporablja na nekaterih sodiščih: okrožnih in pritožbenih sodiščih ter na vrhovnem kasacijskem sodišču.

Zadnja posodobitev: 25/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Češka

Ta stran vsebuje kratke informacije o registru plačilne nesposobnosti Češke republike.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti Češke republike?

Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti Češke republike upravlja in vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Češke republike.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti Češke republike brezplačen?

Dostop do registra je brezplačen.

Iskanje po registru plačilne nesposobnosti Češke republike

Z uporabo naprednega iskalnika je mogoče pridobiti celotno vsebino dokumentov, ki se nahajajo v registru, v PDF formatu.

Zgodovina registra poslovne nesposobnosti Češke republike

Register vsebuje podatke od 1. januarja 2008 naprej.

Zadnja posodobitev: 13/05/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Danska

Danska nima registra plačilne nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 07/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Nemčija

Na tej strani je na voljo kratek pregled nemškega registra plačilne nesposobnosti.

Nemški register plačilne nesposobnosti

Javne objave nemških stečajnih sodišč so v skladu s členom 9 Zakona o insolventnosti objavljene na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuInsolvenzbekanntmachungen. Objave so pravno zavezujoče in javno dostopne.

Ta register za skupno komisijo zveze in zveznih dežel za obdelavo podatkov in racionalizacijo pravnega sistema vodi in vzdržuje Ministrstvo za pravosodje zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do nemškega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen,

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

Iskanje je mogoče samo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuInsolvenzbekanntmachungen. Spletna stran po potrebi vsebuje navodila za iskanje. Informacije so na voljo samo v nemščini.

Upoštevati je treba, da je neomejeno iskanje po podatkih vseh nemških stečajnih sodišč mogoče le dva tedna po prvem dnevu objave. Po izteku tega roka je treba pri iskanju navesti sedež stečajnega sodišča in vsaj enega od naslednjih podatkov: priimek, firmo, sedež ali stalno prebivališče dolžnika, referenčno številko stečajnega sodišča ali registrsko sodišče, vrsto registra in registrsko številko.

Zgodovina nastanka

Informacije o insolventnosti so na spletni strani z javnimi objavami o insolventnosti na voljo od 1. aprila 2002. Podrobne informacije o obdobjih in postopkih, za katere so podatki na voljo, lahko najdete na spletni strani.

Razpoložljive informacije se nanašajo na postopke, ki še niso končani. Podatki se izbrišejo najpozneje v šestih mesecih po koncu postopka.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknunemški register plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 16/04/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Estonija

Ta razdelek vsebuje kratek pregled storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo, ki jih zagotavlja estonski poslovni register.

Kateri podatki o plačilni nesposobnosti so na voljo v Estoniji?

Estonija nima posebnega registra plačilne nesposobnosti. Vendar Povezava se odpre v novem oknuestonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij vsebujeta informacije o stečajih pravnih oseb in samozaposlenih oseb. Informacije o razglasitvah stečaja pravnih in fizičnih oseb so na voljo tudi v uradni elektronski publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave), v kateri so objavljena tudi obvestila o stečajih in stečajnih postopkih.

V estonski poslovni register ter register nepridobitnih združenj in fundacij se na podlagi sodne odločbe vnesejo:

 • ustavitev stečajnega postopka brez razglasitve stečaja,
 • razglasitev stečaja skupaj z imenom in osebno identifikacijsko številko stečajnega upravitelja ter opombo, da ta zastopa podjetje,
 • razveljavitev razglasitve stečaja skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja podjetja,
 • razveljavitev razglasitve stečaja in izbris podjetja iz registra,
 • končanje stečajnega postopka in izbris podjetja iz registra ali nadaljevanje njegovega poslovanja,
 • dogovor in njegovo obdobje veljavnosti skupaj z vpisom, ki nakazuje nadaljevanje poslovanja,
 • razglasitev ničnosti dogovora in obnova postopka za razglasitev stečaja skupaj z opombo, da podjetje zastopa stečajni upravitelj,
 • končanje veljavnosti dogovora in razrešitev stečajnega upravitelja.

Podatki o prepovedih poslovanja, izrečenih dolžniku ali osebi, pooblaščeni za njegovo zastopanje, ali o prepovedih opravljanja gospodarske dejavnosti, izrečenih tej osebi, se ne vpišejo v register.

Estonski poslovni register vsebuje naslednje informacije o pravnih osebah v stečaju:

 • ime pravne osebe,
 • registrsko številko,
 • naslov,
 • ime stečajnega upravitelja,
 • ime člana upravnega odbora,
 • datum sklepa/razsodbe o stečaju in številko sklepa ali civilne zadeve.

Ali je dostop do podatkov o plačilni nesposobnosti brezplačen?

Do podatkov v registru je mogoče dostopati v Povezava se odpre v novem oknuregistrskih oddelkih, prek Povezava se odpre v novem oknuspleta in v Povezava se odpre v novem oknunotarskih uradih. Dostop do podatkov v poslovnem registru in v registru nepridobitnih združenj in fundacij ter do dokumentov v mapah je brezplačen v registrskih oddelkih.

Brezplačno je spletno iskanje informacij o pravnih osebah, samozaposlenih osebah, podružnicah tujih podjetij in sodnih postopkih ter dostopanje do podatkov v listkovnem registru (vključno z zgodovinskimi podatki). Plačljiva pa so druga iskanja, vključno z zgodovinskimi podatki v listkovnem registru, ter dostop do letnih poročil, člankov združenja in drugih dokumentov. Cenik uporabe digitalnih podatkov iz poslovnega registra je določen v Povezava se odpre v novem oknupravilniku ministrstva za pravosodje.

Vpogled v podatke v registru in dokumente v mapah je plačljiv v notarskih uradih. Cenik je določen v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o cenah notarskih storitev.

Dostop do uradne elektronske publikacije Povezava se odpre v novem oknuAmetlikud Teadaanded (uradne objave) je brezplačen.

Podatki o prepovedih poslovanja so objavljeni in brezplačno dostopni na Povezava se odpre v novem oknuspletu.

Kako poiskati podatke o plačilni nesposobnosti?

Pravno ali samozaposleno osebo lahko v informacijskem sistemu poslovnega registra (e-poslovnem registru) iščete po firmi, imenu ali registrski številki. Iz statusa pravne ali samozaposlene osebe je razvidno, ali je ta oseba v stečaju ali ne.

Zgodovina informacijske storitve v zvezi s plačilno nesposobnostjo

Estonska storitev v zvezi s plačilno nesposobnostjo je na voljo od 1. septembra 1995.

Zadnja posodobitev: 03/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Irska

Ta stran vsebuje informacije o irskem registru plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v irskem registru plačilne nesposobnosti?

Irska nima posebnega registra plačilne nesposobnosti podjetij. Informacije o plačilni nesposobnosti podjetij so na voljo v registru Povezava se odpre v novem oknuurada za registracijo podjetij (Companies Registration Office).

Register osebnih stečajev je ročni register, ki ga vodi preiskovalni urad višjega sodišča. Vsebuje podrobne podatke o stečajih, ki jih razglasi višje sodišče Irske.

Tudi register plačilne nesposobnosti posameznikov je ročni register. Temelji na podzakonskem predpisu S.I. št. 334 iz leta 2002 – uredbi Evropske skupnosti (plačilna nesposobnost posameznika) iz leta 2002 – in vsebuje podatke o plačilni nesposobnosti posameznikov, ki jo razglasijo sodišča drugih držav članic Evropske unije (kot je priglašeno uradnemu pooblaščencu za stečaje).

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Ne. Za vsako iskanje je treba plačati. Podrobnosti o taksah so na voljo v razdelku Povezava se odpre v novem oknupravila in takse na spletni strani sodne službe. Takso je potrebno plačati tudi takrat, kadar je rezultat iskanja negativen – to je, kadar ni zadetkov v registru, ki bi ustrezali iskalnim kriterijem.

Kako iskati po irskem registru plačilne nesposobnosti?

Iskanja po registru osebnega stečaja je mogoče opraviti le osebno na naslovu Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Zgodovina irskega registra plačilne nesposobnosti

Register osebnega stečaja vsebuje informacije vse od leta 1922 naprej.

Zadnja posodobitev: 01/05/2010

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Grčija

Grčija nima spletne strani registra plačilne nesposobnosti. Smo v procesu uvedbe digitalizacije zbirk podatkov in elektronskega vmesnika.

Kateri podatki so v grškem registru plačilne nesposobnosti?

V skladu z grško zakonodajo so postopki plačilne nesposobnosti naslednji:

 • stečaj (členi 1-61 Zakona 3588/2007, člen 13(1)–(4) Zakona 4013/2011, člen 22(1) Zakona 4055/2012);
 • posebna likvidacija z nadaljevanim postopkom (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (člen 106k Zakona 3588/2007, člen 12 Zakona 4013/2011);
 • predstečajne rešitve (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (členi 70-101 Zakona 3588/2007, člen 22(2) Zakona 4055/2012, člena 116(3) in 234(1)–(3) Zakona 4072/1012);
 • načrti prestrukturiranja (členi 109–123 Zakona 3588/2007, člen 34(1) Zakona 3858/2010);
 • poenostavljen postopek za manjše stečaje (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (člena 162 in 163 Zakona 3588/2007);

Okrožna civilna sodišča (ειρηνοδικεία) so pristojna za obravnavanje zadev in izdajanje potrebnih odločb na predlog, kar vključuje izdajanje potrdil o stečajnem postopku fizičnih oseb.

Okrajna sodišča prve stopnje (πρωτοδικεία) so prav tako pristojna za obravnavanje zadev in izdajanje odločb na predlog, ki vključujejo stečaj združenj (προσωπικές εταιρίες), omejena partnerstva (ετερόρρυθμες εταιρίες), splošna partnerstva (ομόρρυθμες εταιρίες), družbe zasebnega kapitala (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), družbe z omejeno odgovornostjo (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), delniške družbe (ανώνυμες εταιρίες), evropske družbe in evropske zadruge.

Splošni poslovni register (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) pri lokalnih trgovinskih zbornicah je pristojen za izdajanje potrebnih potrdil o stečajnih postopkih.

Ali je dostop do grškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

No such possibility exists.

Kako iskati po grškem registru plačilne nesposobnosti?

Zgodovina grškega registra plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Španija

V Španiji je bil javni register plačilne nesposobnosti (Registro Público Concursal) ustanovljen s Kraljevim zakonskim odlokom št. 3/2009 in bo nadomestil sedanji javni register sodb o plačilni nesposobnosti (Registro Público de Resoluciones Concursales). V javnem registru plačilne nesposobnosti bodo objavljene sodbe, izdane v postopkih o plačilni nesposobnosti.

.
Zadnja posodobitev: 19/09/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Francija

Francija nima registrov plačilne nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 02/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Italija

Ministrstvo za pravosodje Italije vzpostavlja nov elektronski sistem za vodenje podatkov o plačilni nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 02/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Ciper

Ta rubrika spletne strani vsebuje kratko predstavitev ciprskega registra plačilne nesposobnosti in likvidacij (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Za prejemanje in upravljanje premoženja plačilno nesposobnih fizičnih in pravnih oseb je odgovorna Povezava se odpre v novem oknusekcija za stečaje (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων), ki poroča Povezava se odpre v novem oknuoddelku registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) na Povezava se odpre v novem oknuministrstvu za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Ta sekcija vodi register bankrotiranih fizičnih oseb. Če družba preneha delovati, se to sporoči poslovnemu registru. Za več informacij se obrnite na Povezava se odpre v novem oknuoddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Se ne uporabi.

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Se ne uporabi.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti

Se ne uporabi.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o plačilni nesposobnosti od leta 1931.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOddelek registratorja gospodarskih družb in uradnega stečajnega upravitelja (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za trgovino, industrijo in turizem (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Zadnja posodobitev: 04/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Latvija

Ta del nudi predstavitev latvijskega registra plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuLatvijski register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o:

 • upraviteljih;
 • postopkih zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb;
 • postopkih pravnega varstva;
 • izvensodnih postopkih pravnega varstva;
 • statističnih podatkih.

Register plačilne nesposobnosti je dostopen vsem, njegove evidence pa so zanesljive. Register je v pristojnosti Povezava se odpre v novem oknuposlovnega registra Republike Latvije.

Ali je dostop do latvijskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do informacij v latvijskem registru plačilne nesposobnosti je brezplačen, taksa pa se plača, če želi posameznik prejeti informacije v obliki dokumenta.

Če želite od poslovnega registra prejeti izjavo ali drug dokument, ki vsebuje osebno identifikacijsko številko dolžnika (fizične osebe) ali upravitelja, se z zahtevkom za informacije obrnite na poslovni register ali pa vložite elektronsko vlogo prek portala Povezava se odpre v novem oknuLatvija.lv.

Kako iskati po latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Upravitelji

Oddelek Administratori vsebuje informacije o upraviteljih, in sicer:

 • ime;
 • priimek;
 • službeni naslov in kontaktne podatke;
 • številko dovoljenja;
 • datum veljavnosti dovoljenja.

Informacije o upraviteljih, katerih dovoljenjem je potekla veljavnost, so na voljo v zgodovinskih evidencah pod Povezava se odpre v novem oknuVēsturiskie dati. Povezava „Izziņa“ omogoča dostop do vseh informacij, ki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti evidentirane o posameznem upravitelju.

Iskanje

Za iskanje informacij v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi (fizični ali pravni osebi) uporabite oddelek Meklēt. Informacije se lahko filtrirajo po naslednjih merilih:

 • matična številka (za pravne osebe) ali identifikacijska številka (za fizične osebe);
 • ime ali naziv;
 • območje sodišča;
 • obdobje, v katerem se je postopek začel;
 • vrsta postopka (postopek zaradi plačilne nesposobnosti, postopek pravnega varstva, izvensodni postopek pravnega varstva);
 • narava postopka (lokalni, primarno čezmejni, sekundarno čezmejni).

Rezultati iskanja so prikazani skupaj s povezavo „Uzņēmumu reģistra izziņa“, kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi, vključno s skeniranimi dokumenti, ki vsebujejo zapisnike upraviteljev o sestankih upnikov in njihov dnevni red.

Dnevnik

Za ogled evidenc, ki so bile vpisane v register plačilne nesposobnosti na določen datum, uporabite oddelek Žurnāls. V skladu s privzetimi nastavitvami se prikaže današnja evidenca. Za vpogled v evidenco, ki je bila vpisana na druge datume, uporabite koledar ali pa uporabite pododdelek Mēneša žurnāls za prikaz evidenc po mesecih. Vsaka evidenca vsebuje povezavo („Izziņa“) do podrobnih informacij o določenih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Statistika

Oddelek Statistika vsebuje različne statistične informacije v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti in postopki pravnega varstva. Povezava „Uzņēmumu reģistra izziņa“ zagotavlja vse informacije, ki jih register plačilne nesposobnosti vsebuje o določeni zadevi.

Zgodovina latvijskega registra plačilne nesposobnosti

V registru so informacije od 1. januarja 2008.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuDodatne informacije o latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuDržavna agencija za upravljanje plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 07/01/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Litva

V Litvi ni samostojnega registra plačilne nesposobnosti. Status gospodarskih družb lahko preverite na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuregistra pravnih oseb (Juridinių asmenų registras). Status gospodarske družbe je v registru pravnih oseb na voljo brezplačno.

Zadnja posodobitev: 18/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Luksemburg

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti.

Ali v Luksemburgu obstajajo registri plačilne nesposobnosti?

Luksemburg ne razpolaga z registri plačilne nesposobnosti. Sodišča, ki razglasijo stečaj, o tem obvestijo poslovni register (registre de commerce et des sociétés (RCS)), ki te podatke vnese v svojo zbirko podatkov.

Ali je dostop do seznama podjetij v stečaju v Luksemburgu brezplačen?

Seznam razglašenih stečajev je vsak mesec objavljen v uradnem listu Mémorial B  – Upravna in gospodarska zbirka odločb, omogočen pa je brezplačen vpogled na spletno stran Povezava se odpre v novem oknuLegilux, ki vsebuje podatke o luksemburški zakonodaji.

Na Povezava se odpre v novem oknuinternetni strani poslovnega registra je pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) med drugim brezplačno na razpolago statistični model, ki daje podatke o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile v določenem enomesečnem obdobju vložene v poslovni register. Te informacije so na voljo v obliki seznamov izvršenih vlog. Te informacije je tudi mogoče izvoziti v obliki nepovezane datoteke.

Kako iskati informacije glede stečajev v Luksemburgu?

Prvi način: Iskanje lahko poteka prek internetne strani poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuRCS) po imenu (ali delu imena) ali registracijski številki vpisane osebe.

Spletni iskalnik nato prikaže seznam imen, ki ustrezajo iskanemu vnosu.

S klikom na ime prikazane osebe se brezplačno pojavijo naslednje osnovne informacije:

 • številka vpisa v poslovni register,
 • datum vpisa,
 • ime,
 • pravna oblika,
 • sedež pravne osebe oziroma naslov fizične osebe,
 • seznam dokumentov, vloženih od leta 2003
 • ter podatek o tem, ali je oseba v stečaju.

Drugi način: Iskanje je mogoče opraviti prek internetne strani poslovnega registra (Povezava se odpre v novem oknuRCS) pod rubriko „Vpogledi – statistika vlog“ (Consultations - statistiques de dépôt) s pomočjo statističnega modela, ki daje informacije o ugotovitvenih sodbah glede stečajev, ki so bile vložene v poslovni register v določenem enomesečnem obdobju.

Tretji način: Poizvedbo je mogoče opraviti prek spletne strani Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornice (Barreau de Luxembourg) v oddelku „Stečaji“ (Faillites), z iskanjem po imenu pravne osebe, po datumu izreka sodbe o stečaju in na podlagi imena stečajnega upravitelja.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPoslovni register (Registre de commerce et des sociétés)

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška zbornica (Barreau de Luxembourg)

Zadnja posodobitev: 29/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Madžarska

Ta stran vsebuje kratek pregled madžarskega registra plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Na Madžarskem so za vzdrževanje podatkov o plačilni nesposobnosti pristojni okrožna sodišča (megyei bíróság) ter ministrstvo za pravosodje (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Poslovni register (cégnyilvántartás)

Informacije o začetku in koncu postopkov za plačilno nesposobnost – in sicer o likvidaciji ali stečaju, pa tudi o stečajnem upravitelju – so v Povezava se odpre v novem oknuposlovnem registru (Cégnyilvántartás).

Elektronsko obliko tega registra vodi služba za podjetja pri ministrstvu za pravosodje (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Glasilo podjetij (Cégközlöny)

S 1. januarjem 2008 se obvestila o likvidacijah (felszámolási hirdetmény) redno objavljajo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuGlasila podjetij (Cégközlöny) (ki se včasih posodablja večkrat dnevno).

Odredbe (végzés) v zvezi s stečajnimi postopki, so prav tako na voljo na spletni strani.

Informacije, ki so dostopne preko spleta, niso pravno zavezujoče.

Ali je dostop do madžarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da. V registru so podatki o:

 • začetku postopka za primer plačilne nesposobnosti,
 • registrski številki (cégjegyzékszám),
 • imenu družbe,
 • sedežu (székhely),
 • kraju poslovanja (telephely),
 • podružnicah (fióktelep),
 • glavni dejavnosti,
 • vpisanem kapitalu,
 • davčni številki.

Kako iskati po madžarskem registru plačilne nesposobnosti?

Po poslovnem registru lahko iščete po:

 • registrski številki ali
 • imenu družbe ali
 • davčni številki.

Od začetka leta 2008 je mogoče iskati tudi po spletni strani Glasila podjetij, in sicer po nazivu podjetja ali registrski številki. To zagotavlja vse razpoložljive finančne informacije o podjetju, vključno z njegovim statusom plačilne nesposobnosti.

Zgodovina madžarskega registra plačilne nesposobnosti

S 1. januarjem 2008 se obvestila o likvidacijah redno objavljajo na spletni strani Glasila podjetij (ki se včasih posodablja večkrat dnevno).

Od julija 2003, ko nacionalni sistem informacij o podjetjih in registraciji podjetij (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) v celoti deluje, podatke o poslovnem registru sodišča shranjujejo v elektronski obliki.

Podatke o podjetjih je mogoče iskati pri katerem koli sodišču, ne glede na lokacijo shranjevanja.

Zadnja posodobitev: 04/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Malta

Na Malti še ni registra plačilne nesposobnosti.

Zadnja posodobitev: 21/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Nizozemska

Ta del vsebuje kratko predstavitev nizozemskega registra plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Na Nizozemskem obstajajo tri vrste postopkov zaradi plačilne nesposobnosti:

 • stečaj,
 • ustavitev plačil (moratorij),
 • prestrukturiranje dolga.

Okrožna sodišča so pristojna za odločitve v zvezi s temi vrstami postopkov in za vzdrževanje podatkov v svojih registrih. Prav tako so pristojna za (avtomatiziran) prenos obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti Svetu za pravosodje, ki uporablja ta obvestila za Povezava se odpre v novem oknuosrednji register plačilne nesposobnosti (ORPN) o stečajih in ustavitvah plačil.

ORPN vsebuje vse informacije iz objavljenih obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, vključno z:

 • osebnimi podatki,
 • imeni podjetij,
 • identifikacijskimi številkami iz poslovnega registra,
 • podatki o upraviteljih,
 • vseh navedenih obvestilih.

ORPN je ustanovljen z zakonom, zato so informacije v njem pravno zavezujoče.

Poleg ORPN obstaja tudi nacionalni register postopkov za prestrukturiranje dolga (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), ki ga vodi eden od svetov za pravno pomoč (Raden voor rechtsbijstand). V ORPN so kot dodatna storitev (ki ni določena z zakonom) na voljo tudi podatki iz LRS. Vpogled v ORPN in LRS je mogoč na spletu.

Izjava o neprevzemanju odgovornosti nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuOsrednji register plačilne nesposobnosti vsebuje podatke, povezane s stečajem, odložitvijo zapadlosti plačil in odpisom dolgov za fizične osebe (posameznike), ki jih upravljajo lokalni registri pri različnih sodiščih.

Ali je dostop do nizozemskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Pri spletnem dostopu do ORPN ni nobenih omejitev.

Za poslovne uporabnike je na voljo internetna storitev, ki omogoča ponovno uporabo podatkov.

Kako iskati po nizozemskem registru plačilne nesposobnosti?

Fizične osebe je mogoče iskati po:

 • imenu in datumu rojstva,
 • imenu, poštni številki in hišni številki,
 • datumu rojstva, poštni številki in hišni številki.

Obvestil o začetku postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ni več mogoče najti po preteku enega leta od datuma njihove objave. Podjetja in pravne osebe je mogoče iskati po:

 • imenu podjetja,
 • identifikacijski številki iz poslovnega registra,
 • naslovu.

Zgodovina nizozemskega registra plačilne nesposobnosti

ORPN obstaja od 1. januarja 2005. Zato lahko vse zadeve, ki so se začele ali so bili objavljene po tem datumu, najdete v ORPN.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuOsrednji register plačilne nesposobnosti na Nizozemskem

Zadnja posodobitev: 06/02/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Avstrija

Ta stran vsebuje kratek uvod v avstrijski register plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v avstrijskem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuAvstrijski register plačilne nesposobnosti ima v lasti in vzdržuje avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti in pomembnih procesnih korakih.

Avstrijski register plačilne nesposobnosti je objavljen pod rubriko Ediktsdatei (zbirka razglasov).

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti?

Podrobne informacije so na voljo samo v nemščini na spletišču zveznega ministrstva za pravosodje pod rubriko Povezava se odpre v novem oknuEdiktsdatei.

Zgodovina avstrijskega registra plačilne nesposobnosti

Avstrijski register plačilne nesposobnosti deluje od leta 1999.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOrganizacija pravosodja – Avstrija

Zadnja posodobitev: 15/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Poljska

Na tej strani je na voljo kratek uvod v register stečajev Poljske.

Kateri podatki so v registru stečajev Poljske?

Spletišče Povezava se odpre v novem oknuRegistra stečajev Poljske (rejestr podmiotów w upadłości) je del Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy). Vsebuje enake vrste podatkov o družbah, kot jih običajno najdemo v Državnem sodnem registru, ter podrobne podatke o:

 • družbah,
 • ustanovah,
 • združenjih,
 • drugih pravnih subjektih v stečajnem postopku.

V registru so na voljo tudi podatki o datumih in vsebini razglasitev stečajev.

Register stečajev vodi in upravlja Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Republike Poljske, informacije pa so na voljo v poljščini in deloma v angleščini.

Ali je dostop do registra stečajev Poljske brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru stečajev Poljske?

Od 1. aprila 2009 je na spletišču Registra stečajev Poljske na voljo novo iskalno orodje, ki omogoča iskanje pravnih subjektov v stečaju in drugih informacij.

Zadnja posodobitev: 10/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Portugalska

Na tej strani je na voljo kratka predstavitev portugalskega registra plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v portugalskem registru plačilne nesposobnosti?

V elektronskem Povezava se odpre v novem oknuportugalskem registru plačilne nesposobnosti so naslednje informacije:

 • številka zadeve v postopku zaradi plačilne nesposobnosti,
 • ime sodišča, ki obravnava zadevo glede plačilne nesposobnosti,
 • identiteta plačilno nesposobne stranke,
 • identiteta stečajnega upravitelja,
 • roki za predložitev pritožb,
 • datum razglasitve plačilne nesposobnosti.

V elektronskem registru plačilne nesposobnosti so podrobni podatki o zadevah plačilne nesposobnosti (glej spodaj).

Ali je dostop do portugalskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen

Da, do registra lahko dostopate brezplačno.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Portugalski register plačilne nesposobnosti ureja člen 38 portugalskega Zakonika o plačilni nesposobnosti in okrevanju podjetij (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ki je bil sprejet z uredbo z zakonsko močjo št. 53/2004 z dne 18. marca 2004, kakor je bila spremenjena z Zakonom št. 16/2012 z dne 20 aprila 2012.

Zadnja posodobitev: 15/11/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Romunija

Ta del vsebuje pregled Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je del romunskega registra plačilne nesposobnosti in ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad poslovnega registra

Kateri podatki so v romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuV Biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN), ki ga objavlja Nacionalni urad poslovnega registra, so evidentirani sodni pozivi, sporočila, obvestila o razglasitvi, obvestila o procesnih aktih, ki so jih izdala sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji v okviru postopkov zaradi plačilne nesposobnosti v skladu z Zakonom št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Splošni postopki zaradi plačilne nesposobnosti se nanašajo na:

1. trgovce:

 • trgovska podjetja,
 • zadružna podjetja,
 • gospodarska interesna združenja,

2. zadruge,

3. kmetijske družbe,

4. druge zasebne pravne osebe, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.

Poenostavljeni postopki zaradi plačilne nesposobnosti se nanašajo na:

1. trgovce,

 • pooblaščene fizične osebe,
 • samostojne podjetnike in družinska podjetja,

2. vse trgovce in pravne osebe, ki izpolnjujejo več posebnih pogojev, namreč:

 • nimajo nobenih obratnih sredstev,
 • ni mogoče najti njihovih ustanovitvenih ali računovodskih izkazov,
 • ni mogoče najti njihovega poslovodje,
 • njihov registrirani sedež ne obstaja več ali ni več enak, kot je navedeno v poslovnem registru, oziroma niso predložili dokumentov, ki se zahtevajo po zakonu,
 • so prenehali obstajati pred izdajo sodnega poziva ali
 • so izrazili namen za začetek prostovoljne likvidacije.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti vsebuje vse procesne listine, ki so jih izdala sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji od začetka postopka zaradi plačilne nesposobnosti, in sicer:

 • vabila na sojenje,
 • odločbe sodišč,
 • uradna obvestila,
 • sodni pozivi,
 • sodne odločbe,
 • druga procesna dejanja, določena z zakonom (poročila, ki jih je izdal sodni upravitelj/likvidator, sodni načrti reorganizacije, obvestila).

Kako je urejena spletna stran Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti omogoča dostop do:

 • brezplačnih informacij,
 • informacij o strukturi Nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti,
 • posebne zakonodaje, obrazcev in procesnih aktov.

Spletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) vsebuje naslednje oddelke:

 • informacije o ustanovitvi BPPN,
 • zakonske določbe,
 • organizacijska struktura Nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnih registrov pri nacionalnih sodiščih, in BPPN,
 • pravni slovar (o plačilni nesposobnosti),
 • statistični podatki BPPN,
 • medinstitucionalni odnosi,
 • kontaktne informacije.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuPortalu e-storitev Nacionalnega urada poslovnega registra, v oddelku za BPPN, in ima naslednje dele:

1. Storitve BPPN:

 • „elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (dostop s plačilom pristojbine),
 • „povzetek vprašanj BPPN“ (brezplačne informacije),
 • „imena oseb, objavljenih v BPPN“ (brezplačne informacije);

2. BPPN obrazci za objavo:

 • spletni obrazci za objavo v BPPN,
 • obrazci za BPPN, ki niso na spletu;

3. BPPN obrazci za pridobitev informacije:

 • spletni obrazci za pridobitev informacij BPPN,
 • obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

4. statistični podatki.

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Prek spleta je na voljo na povezavi:

Dostop do storitev, ki jih ponuja BPPN, je različen:

 • uporabniki lahko brezplačno in brez registracije dostopajo prek uradnega spletišča BPPN,
 • za dostop do portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra se mora uporabnik registrirati,
 • dostop do spletnega BPPN je možen, če se uporabnik registrira in plača vpisnino,
 • dostop do „povzetka posameznih zadev BPPN“ in „imen oseb, objavljenih v BPPN“ je brezplačen in se zanj zahteva le registracija uporabnika.

Iskanje po romunskem registru plačilne nesposobnosti

Po „spletnem Biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni identifikacijski številki, številki registracije v poslovnem registru, referenčni številki posamezne zadeve in obdobju objave zadeve. S plačilom vpisnine je mogoč dostop do objavljenih zadev BPPN, ki vsebujejo celotno besedilo procesnih aktov.

„Povzetek posamezne zadeve BPPN“ je mogoče iskati po številki zadeve in datumu izdaje. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta procesnega dokumenta objavljenega v Biltenu (namreč: sodni pozivi, sklep o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, obvestila o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, vabilo na sestanek upnikov, poročilo o dejavnostih, načrt reorganizacije, sklep o začetku stečajnega postopka, obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt distribucije, končno poročilo, sklep o zaključku postopka zaradi plačilne nesposobnosti itd.),
 • imena oseb, navedenih v procesnih dokumentih,
 • okrožje, v katerem je podjetje registrirano,
 • davčna številka,
 • številka vpisa v register.

Osebe, objavljene v BPPN, je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nesposobnosti. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime,
 • davčna številka,
 • številka vpisa v register oseb, navedenih v procesnih dokumentih,
 • okrožje, v katerem je podjetje registrirano,
 • številka zadeve o plačilni nesposobnosti in ime sodišča, ki odloča o zadevi,
 • številka Biltena, v katerem so procesni dokumenti o zadevnih osebah,
 • vrsta postopka,
 • prvi sklep o uvedbi postopka, kjer je primerno.

Zgodovina romunskega registra plačilne nesposobnosti

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je bil ustanovljen leta 2006 po Zakonu št. 86/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Glavni cilj romunskega Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, pozivov in vročitev objavljenih postopkovnih dokumentov.

Prednosti romunskega registra plačilne nesposobnosti

Objava Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ima očitne prednosti:

 • pospešuje postopek zaradi plačilne nesposobnosti in poenostavlja objave sodnih pozivov, vabil, uradnih obvestil in komunikacij o procesnih dokumentih s strani sodišč in sodnih upraviteljev/likvidatorjev, in s tem ustanavlja elektronski postopek za takšne zadeve,
 • poenoti in standardizira procesne dokumente, ki so jih izdala sodišča in sodni skrbniki zapuščine/likvidatorji,
 • prispeva k razvoju državne pravne zbirke podatkov o procesnih dokumentih, ki jih izdajajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji (tj. sodnih pozivov, komunikacij, sodb, vabil, uradnih obvestil, poročil, načrtov reorganizacije),
 • olajšuje hitro registracijo v poslovni register/druge registre glede obvestil, ki se zahtevajo po Zakonu št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti,
 • zainteresiranim osebam nudi dostop do procesnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega Biltena plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuPortal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Zadnja posodobitev: 16/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Slovenija

Na tej strani je predstavljen slovenski register plačilne nesposobnosti. Informacije o pregledu in objavi slovenskega postopka zaradi plačilne nesposobnosti so objavljene na spletu.

Kateri podatki so v slovenskem registru plačilne nesposobnosti?

V zbirki podatkov Povezava se odpre v novem oknue-INSOLV so informacije o pregledu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti. V njej so na voljo tudi naslednji podatki o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti:

 • nekateri identifikacijski podatki plačilno nesposobnega dolžnika,
 • sodišče, ki vodi postopek, in opravilna številka zadeve,
 • nekateri identifikacijski podatki o upravitelju postopka zaradi plačilne nesposobnosti,
 • začetek postopka, potek roka za prijavo terjatve in podatki o drugih procesnih dejanjih v postopku,
 • pri stečajnem postopku tudi podatki o vrednosti stečajne mase in deležih poplačil upnikom.

Zbirka podatkov Povezava se odpre v novem oknue-Objave zagotavlja dostop do:

 • vseh sodnih sklepov in pisanj, izdanih v sodnih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, razen sklepov o izterjavi stalnih prejemkov, sklepov o zasegu denarnega dobroimetja, sklepov o ustavitvi nadaljnje izterjave stalnih prejemkov ali zasega denarnega dobroimetja;
 • oklicev o začetku postopka, oklicev o razpisu naroka in drugih oklicev ali pozivov za glasovanje, ki jih v skladu z zakonom izda sodišče;
 • vseh zapisnikov o narokih in sejah upniškega odbora;
 • poročil upravitelja in priloženih listin;
 • v postopku prisilne poravnave tudi poročil plačilno nesposobnega dolžnika in priloženih listin;
 • seznamov preizkušenih terjatev;
 • vlog strank postopka in drugih sodnih pisanj, za katera je določeno, da se objavijo;
 • v stečajnem postopku tudi vseh razpisov javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

Seznam vseh upraviteljev in postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, s katerimi se ukvarjajo, je na voljo tudi v zbirki podatkov e-Objave. Seznami se posodabljajo vsak dan.

Lastnik in upravljavec obeh zbirk podatkov je AJPES, tj. Povezava se odpre v novem oknuAgencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Ali je dostop do slovenskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop je brezplačen. Vendar se je treba na spletni strani AJPES prijaviti kot uporabnik ter dobiti uporabniško ime in geslo.

Kako iskati po slovenskem registru plačilne nesposobnosti

Obe zbirki podatkov, vključno z iskalniki, sta samo v slovenskem jeziku. Iskanje podatkov in dokumentov o postopku zaradi insolventnosti nad pravnimi osebami in zasebniki je omogočeno po vseh iskalnih pogojih, ki so na voljo, medtem, ko je iskanje podatkov in dokumentov potrošnikih (fizičnih osebah, ki niso zasebniki), zaradi varovanja osebnih podatkov, omogočeno le po določenih kombinacijah podatkov.

Zbirka podatkov Povezava se odpre v novem oknue-Objave omogoča iskanje dokumentov, objavljenih v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti. Omogočeno je iskanje objavljenih dokumentov po:

 • tipu dolžnika (pravna oseba, fizična oseba),
 • tipu postopka (stečaj, prisilna poravnava,…),
 • tipu dokumenta,
 • dolžniku (iskanje po firmi, davčni številki ali identifikacijski številki),
 • pravnoorganizacijski obliki (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo …),
 • opravilni številki,
 • sodišču,
 • datumu dejanja ali objave dokumenta. Rezultati iskanja so razvrščeni po datumu objave.

V Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.ajpes.si/eInsolv/Povezava se odpre v novem oknue-INSOLV je omogočeno iskanje podatkov o postopku zaradi insolventnosti po:

 • opravilni številki,
 • dolžniku (imenu in priimku ali firmi, identifikacijski številki, naslovu, rojstnem datumu)

Zgodovina slovenskega registra plačilne nesposobnosti

Podatki v registru so na voljo od 1. oktobra 2008. Pred tem so bile nekatere informacije, npr. javni oklic o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, objavljene v Uradnem listu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuregister plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 23/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Slovaška

Na tej strani je na voljo kratek pregled registra plačilne nesposobnosti na Slovaškem.

Katere informacije so v slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

V Povezava se odpre v novem oknuSlovaškem registru plačilne nesposobnosti (Register úpadcov Slovenskej republiky) so informacije o stečajih in sklepih o začetku stečaja, vzdržuje pa ga slovaško Ministrstvo za pravosodje. Vendar podatki v registru niso javno dostopni, ker je register trenutno še v preizkusni fazi.

Ali je dostop do slovaškega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do registra in pridobitev informacij bosta brezplačna.

Katera metoda je na voljo za iskanje po slovaškem registru plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSlovaški register plačilne nesposobnosti je še vedno v razvojni fazi.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti v Slovaški republiki

Informacije v registru segajo od 31. julija 2009 naprej.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSlovaški register plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 26/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Finska

Finska ima dva javna registra plačilne nesposobnosti. Register o stečajih in reorganizaciji, Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov in Register o prepovedi poslovnega delovanja so javni registri, iz katerih lahko vsakdo naroči plačljive izpiske. Z uporabo podatkov, ki se hranijo v registrih, lahko skrbite za svoje koristi, ko zahtevate plačila ali sklepate pogodbe.

Kateri podatki so v finskem registru plačilne nesposobnosti?

Register o stečajih in reorganizaciji vsebuje podatke o vlogah za stečaj in reorganizacijo ter zadevne odločbe.

Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov vsebuje podatke o vlogah za prestrukturiranje zasebnih dolgov (vključno z načrtom plačil) in zadevnih odločbah.

Ali je dostop do finskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Ne. Informacije morate zahtevati pri finskem pravnem registru. Izpisek stane 10,00 EUR.

Kako iskati po finskem registru plačilne nesposobnosti?

Zahtevek za podatke mora vsebovati naslednje informacije:

Register o stečajih in reorganizaciji

Podatki, ki so potrebni za naročilo:

 • naziv podjetja,
 • identifikacijska številka podjetja,
 • ime in naslov vlagatelja zahtevka.

Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov

Podatki, ki so potrebni za naročilo:

 • ime osebe,
 • identifikacijska številka,
 • ime in naslov vlagatelja zahtevka.

Zgodovina finskega registra plačilne nesposobnosti

Register vsebuje informacije od leta 1995 naprej.

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Registri plačilne nesposobnosti - Švedska

Ta stran vsebuje informacije o švedskem registru plačilne nesposobnosti.

Kateri podatki so v švedskem registru plačilne nesposobnosti?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb upravlja več registrov, v katerih zbira informacije o registriranih družbah. Ta urad ne vodi enega skladnega registra o fizičnih in pravnih osebah, za katere je bil razglašen stečaj. Urad vodi register fizičnih oseb s stečajno maso, za katere je bil razglašen stečaj. Vendar se informacije o gospodarskih družbah, za katere je bil razglašen stečaj, vodijo v različnih poslovnih registrih, ki jih upravlja ta urad. Do informacij o fizičnih osebah, stečajni masi in gospodarskih družbah v registrih, ki jih upravlja švedski urad za registracijo gospodarskih družb, je mogoče dostopati iz spletnega iskalnika.

V nadaljevanju so informacije o stečaju gospodarskih družb in fizičnih oseb ter stečajni masi v različnih registrih švedskega urada za registracijo gospodarskih družb navedene kot švedski register plačilne nesposobnosti (skupaj z informacijami, dostopnimi iz Povezava se odpre v novem oknuspletnega iskalnika in neposredno pri Povezava se odpre v novem oknušvedskem uradu za registracijo gospodarskih družb).

Register vsebuje podatke o gospodarskih družbah, fizičnih osebah in stečajni masi v različnih fazah stečaja. Na splošno vsebuje naslednje informacije:

 • datum začetka stečajnega postopka,
 • naziv pristojnega sodišča,
 • ime, naslov in registracijsko številko/osebno številko subjekta,
 • status postopka,
 • ime in naslov stečajnega upravitelja.

Register je v lasti švedskega urada za registracijo gospodarskih družb, ki ga upravlja.

V register se vnesejo samo informacije, ki jih posredujejo sodišča. Informacije se vnesejo na dan, ko jih švedski urad za registracijo gospodarskih družb prejme od sodišča. Ko se za fizično osebo razglasi stečaj, se te informacije vnesejo v poslovne registre, v katerih so lahko registrirane fizične osebe.

Ali je dostop do švedskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Informacije v švedskem registru plačilne nesposobnosti so dostopne brezplačno po telefonu pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb. V primeru prošenj za pisne informacije iz registra se v večini primerov zaračuna taksa.

Dostop do informacij o statusu stečaja gospodarskih družb iz spletnega iskalnika je brezplačen. Dodatne informacije so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki plačajo naročnino.

Kako iskati po švedskem registru plačilne nesposobnosti

Vsak, ki želi informacije iz registra, lahko pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb za to zaprosi po pošti, elektronski pošti ali telefonu. Spletni iskalnik omogoča iskanje v registru po imenu družbe, osebnem imenu, registracijski številki ali osebni številki.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Informacije v registru se vodijo pet let.

Zadnja posodobitev: 01/05/2010

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije o registru plačilne nesposobnosti v Angliji in Walesu.

Kaj nudi Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost?

Služba Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost mora po zakonu upravljati register osebne plačilne nesposobnosti, register stečajnih omejitev in register omejitev pri poplačilu dolga. Register osebne plačilne nesposobnosti združuje vse te tri registre in vsebuje podatke o:

 • stečajih, ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • nalogih za poplačilo dolga (debt relief orders), ki še potekajo ali so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • posameznih prostovoljnih dogovorih (individual voluntary arrangements) in posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga (fast-track voluntary arrangements), ki še potekajo, vključno s tistimi, ki so se končali v zadnjih treh mesecih,
 • veljavnih nalogih za stečajne omejitve ali obveznosti ter začasnih nalogih za stečajne omejitve,
 • veljavnih nalogih za omejitve ali obveznosti pri poplačilu dolga ter začasnih nalogih za omejitve pri poplačilu dolga.

Ali je dostop do registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako iskati po registru Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Register je na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSlužbe za plačilno nesposobnost in ga najdete pod „Find someone“. S klikom na povezavo Povezava se odpre v novem oknuRegister osebne plačilne nesposobnosti (Individual Insolvency Register) lahko iščete po imenu posameznika ali podjetja.

Zgodovina Službe Anglije in Walesa za plačilno nesposobnost

Služba za plačilno nesposobnost je izvršilna agencija Oddelka za podjetja, inovacije ter znanje in spretnosti, ki prek uradnega prejemnika (official receiver):

 • upravlja in preiskuje primere stečajev, posameznike z nalogi za poplačilo dolga ter podjetja in partnerstva, za katera je likvidacijo odredilo sodišče, pri čemer ugotovi, zakaj so postali plačilno nesposobni,
 • deluje kot skrbnik/likvidacijski upravitelj, če ni imenovan stečajni upravitelj iz zasebnega sektorja,
 • deluje kot imenovana oseba in nadzornik pri posameznih prostovoljnih dogovorih za hitro poplačilo dolga.

Služba tudi:

 • ukrepa po poročilih o kršitvah, ki jih storijo osebe in podjetja v stečaju ter posamezniki, za katere veljajo nalogi za poplačilo dolga, in direktorji,
 • sankcionira nesposobne direktorje v vseh stečajih podjetij,
 • obravnava naloge za stečajne omejitve in obveznosti ter naloge za poplačilo dolga in obveznosti,
 • izdaja dovoljenja za opravljanje nalog na področju plačilne nesposobnosti in pravno ureja poklice na tem področju,
 • oceni in plača zakonsko določene odpravnine, če delodajalec uradno razglasi stečaj,
 • zagotavlja računovodske in naložbene storitve za upravljanje stečajne in likvidacijske mase,
 • opravlja zaupne poizvedbe v podjetjih, kjer je to v javnem interesu,
 • svetuje ministrom in vladnim oddelkom ter agencijam glede plačilne nesposobnosti, odpuščanja in drugih s tem povezanih vprašanj,
 • zagotavlja javnosti informacije o plačilni nesposobnosti, odpuščanju in preiskavah prek svoje spletne strani, publikacij in službe za poizvedbe (Insolvency Enquiry Line).

Izjava o omejitvi odgovornosti registra Anglije in Walesa za osebno plačilno nesposobnost

Izjava o omejitvi odgovornosti na spletni strani se glasi:

„Kljub vsem prizadevanjem za zagotavljanje točnih informacij lahko včasih pride do napak. Če opazite, da so informacije napačne ali da manjkajo, vas prosimo, da nam to sporočite prek povezav za povratne informacije na tej strani, tako da lahko zadevo preverimo in po potrebi popravimo podatke v podatkovni zbirki.

Služba za plačilno nesposobnost ne prevzema odgovornosti za nobene napake ali opustitve, ne glede na to, ali so posledica malomarnosti ali ne. Opozarjamo vas, da Služba za plačilno nesposobnost in uradni prejemnik ne moreta nuditi pravnih ali finančnih nasvetov. To vam lahko nudi Urad za svetovanje državljanom (Citizen's Advice Bureau), pravni svetovalec (solicitor), usposobljen računovodja, pooblaščeni stečajni upravitelj, ugleden finančni svetovalec ali svetovalni center.

Register osebne plačilne nesposobnosti je javno dostopen register in Služba za plačilno nesposobnost ni odgovorna za uporabo podatkov iz registra s strani tretjih oseb niti ne komentira take uporabe.“

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSlužba za plačilno nesposobnost

Povezava se odpre v novem oknuRegister osebne plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 04/12/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Registri plačilne nesposobnosti - Severna Irska

Na tej strani so informacije o registru plačilne nesposobnosti Severne Irske.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti Severne Irske?

Na Severnem Irskem ni registra plačilne nesposobnosti kot takega. Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service) hrani tudi podatke o osebah, ki so v zadnjih 10 letih razglasile stečaj. Ti podatki se hranijo v spletni zbirki podatkov, po kateri lahko javnost išče ob plačilu takse. Več informacij o tem spletnem orodju za iskanje podatkov o stečajih je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za podjetništvo, trgovino in naložbe (Department of Enterprise, Trade and Investment – Online DETI) se ukvarja z zadevami plačilne nesposobnosti.

Namen in vloga Službe za plačilno nesposobnost je:

 • upravljanje in preiskovanje stečajev ter prisilnih likvidacij gospodarskih družb,
 • ugotavljanje razlogov za plačilno nesposobnost,
 • obravnavanje razrešitev direktorjev v vseh primerih plačilne nesposobnosti gospodarskih družb,
 • obravnavanje kakršnih koli dejanj goljufije pri upravljanju plačilno nesposobnih podjetij,
 • urejanje poklica upraviteljev v postopku plačilne nesposobnosti,
 • upravljanje računa pri plačilni nesposobnosti,
 • priprava zakonodaje in politike v zvezi s plačilno nesposobnostjo za Severno Irsko.

Online DETI je v lasti Ministrstva za podjetništvo, trgovino in naložbe, ki ga tudi vzdržuje.

Ali je dostop do Online DETI Severne Irske brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati po Online DETI Severne Irske

Služba za plačilno nesposobnost trenutno upravlja posodobljene registre v zvezi z dogovori o prostovoljni poravnavi (Individual voluntary arrangements – IVA) in pospešenimi dogovori o prostovoljni poravnavi (Fast-track Voluntary Arrangements – FTVA), sklepi o stečajnih omejitvah ali sklepi o omejitvah razpolaganja zaradi stečaja (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BRO / BRU), sklepi o odpisu dolga (Debt Relief Orders (DRO), sklepi o omejitvi odpisa dolga ali sklepi o omejitvi razpolaganja zaradi odpisa dolga (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs).

V zvezi s posamezniki lahko spletno poizvedujete v registrih Povezava se odpre v novem oknuIVA, DRO in DRRO ter DRRU.

Dodatne informacije o registrih plačilne nesposobnosti lahko najdete Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOnline DETINI

Povezava se odpre v novem oknuSodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court and Tribunals Service)

Zadnja posodobitev: 14/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Registri plačilne nesposobnosti - Škotska

Ta stran vsebuje informacije o registru plačilne nesposobnosti Škotske.

Kateri podatki so v škotskem registru plačilne nesposobnosti?

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuStečajni upravitelj (Accountant in Bankruptcy) vsebuje smernice in gradivo o plačilni nesposobnosti na Škotskem. Zagotavlja:

 • dostop do zakonodaje
 • povezavo do Povezava se odpre v novem oknuRegistra plačilne nesposobnosti (Register of Insolvencies), ki vsebuje podrobnosti o:
  • stečajih
  • omejitvah za osebe v stečaju
  • zaščitenih fiduciarnih pogodbah
  • likvidacijah in prisilnih poravnavah podjetij na Škotskem (vključno s solventnimi likvidacijami).

Škotski register plačilne nesposobnosti ne vsebuje podrobnosti o upravljanju podjetij.

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuMoney Scotland zagotavlja nasvete o denarju in dolgovih, gradivo za registrirane finančne svetovalce, informacije o shemi razporeditve dolga (zakonska shema za upravljanje plačil v razumnem obdobju z zaščito pred ukrepi upnikov).

Škotski register plačilne nesposobnosti ima v lasti in upravlja Accountant in Bankruptcy.

Register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – register shem razporeditve dolgov) Škotske

Povezava se odpre v novem oknuRegister DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov. Register DAS ima v lasti in upravlja Civic v imenu Money Scotland.

Ali je dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen. Na voljo so tudi dnevni poslovni podatki za prenos. Več informacij je na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Ali je dostop do registra DAS Škotske brezplačen?

Dostop do registra DAS je brezplačen.

Kako iskati po škotskem registru plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti je na voljo na spletu. Treba se je Povezava se odpre v novem oknuprijaviti kot uporabnik.

Kako iskati po registru DAS

Register DAS je na voljo na spletu. Treba se je Povezava se odpre v novem oknuprijaviti kot uporabnik.

Zgodovina škotskega registra plačilne nesposobnosti

Iskanja po registru plačilne nesposobnosti prikažejo podrobnosti o „tekočih“ stečajnih zadevah in tistih, ki so bile rešene v preteklih dveh letih. V primeru zaščitenih fiduciarnih pogodb so v registru zapisani „tekoči“ primeri in tisti, ki so bili rešeni v preteklem letu. Tudi iskanja glede prisilnih poravnav ali likvidacij prikažejo podatke o „tekočih“ zadevah in tistih, ki so se zaključile v preteklem letu.

Zgodovina registra DAS

Spletna stran registra DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuAccountant in Bankruptcy, Povezava se odpre v novem oknuRegister plačilne nesposobnosti, Povezava se odpre v novem oknuMoney Scotland DAS (shema razporeditve dolgov), Povezava se odpre v novem oknuRegister DAS Škotske, Povezava se odpre v novem oknu, Register DAS (prijava kot uporabnik)

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.