Ta država je v postopku izstopa iz EU.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Škotska

Ta stran vsebuje informacije o registru plačilne nesposobnosti Škotske.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Kateri podatki so v škotskem registru plačilne nesposobnosti?

Spletna stran Stečajni upravitelj (Accountant in Bankruptcy) vsebuje smernice in gradivo o plačilni nesposobnosti na Škotskem. Zagotavlja:

  • dostop do zakonodaje
  • povezavo do Registra plačilne nesposobnosti (Register of Insolvencies), ki vsebuje podrobnosti o:
    • stečajih
    • omejitvah za osebe v stečaju
    • zaščitenih fiduciarnih pogodbah
    • likvidacijah in prisilnih poravnavah podjetij na Škotskem (vključno s solventnimi likvidacijami).

Škotski register plačilne nesposobnosti ne vsebuje podrobnosti o upravljanju podjetij.

Spletna stran Money Scotland zagotavlja nasvete o denarju in dolgovih, gradivo za registrirane finančne svetovalce, informacije o shemi razporeditve dolga (zakonska shema za upravljanje plačil v razumnem obdobju z zaščito pred ukrepi upnikov).

Škotski register plačilne nesposobnosti ima v lasti in upravlja Accountant in Bankruptcy.

Register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – register shem razporeditve dolgov) Škotske

Register DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov. Register DAS ima v lasti in upravlja Civic v imenu Money Scotland.

Ali je dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Dostop do škotskega registra plačilne nesposobnosti je brezplačen. Na voljo so tudi dnevni poslovni podatki za prenos. Več informacij je na spletni strani roienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Ali je dostop do registra DAS Škotske brezplačen?

Dostop do registra DAS je brezplačen.

Kako iskati po škotskem registru plačilne nesposobnosti

Register plačilne nesposobnosti je na voljo na spletu. Treba se je prijaviti kot uporabnik.

Kako iskati po registru DAS

Register DAS je na voljo na spletu. Treba se je prijaviti kot uporabnik.

Zgodovina škotskega registra plačilne nesposobnosti

Iskanja po registru plačilne nesposobnosti prikažejo podrobnosti o „tekočih“ stečajnih zadevah in tistih, ki so bile rešene v preteklih dveh letih. V primeru zaščitenih fiduciarnih pogodb so v registru zapisani „tekoči“ primeri in tisti, ki so bili rešeni v preteklem letu. Tudi iskanja glede prisilnih poravnav ali likvidacij prikažejo podatke o „tekočih“ zadevah in tistih, ki so se zaključile v preteklem letu.

Zgodovina registra DAS

Spletna stran registra DAS Škotske zagotavlja informacije o potrjenih in še nepotrjenih programih plačila dolgov.

Sorodne povezave

Accountant in Bankruptcy, Register plačilne nesposobnosti, Money Scotland DAS (shema razporeditve dolgov), Register DAS Škotske, , Register DAS (prijava kot uporabnik)

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.