Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Latvija

Ta del nudi predstavitev latvijskega registra plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Latvija

Kateri podatki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti?

Latvijski register plačilne nesposobnosti vsebuje informacije o:

 • upraviteljih;
 • postopkih zaradi plačilne nesposobnosti fizičnih in pravnih oseb;
 • postopkih pravnega varstva;
 • izvensodnih postopkih pravnega varstva;
 • statističnih podatkih.

Register plačilne nesposobnosti je dostopen vsem, njegove evidence pa so zanesljive. Register je v pristojnosti poslovnega registra Republike Latvije.

Ali je dostop do latvijskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da, dostop do informacij v latvijskem registru plačilne nesposobnosti je brezplačen, taksa pa se plača, če želi posameznik prejeti informacije v obliki dokumenta.

Če želite od poslovnega registra prejeti izjavo ali drug dokument, ki vsebuje osebno identifikacijsko številko dolžnika (fizične osebe) ali upravitelja, se z zahtevkom za informacije obrnite na poslovni register ali pa vložite elektronsko vlogo prek portala Latvija.lv.

Kako iskati po latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Upravitelji

Oddelek Administratori vsebuje informacije o upraviteljih, in sicer:

 • ime;
 • priimek;
 • službeni naslov in kontaktne podatke;
 • številko dovoljenja;
 • datum veljavnosti dovoljenja.

Informacije o upraviteljih, katerih dovoljenjem je potekla veljavnost, so na voljo v zgodovinskih evidencah pod Vēsturiskie dati. Povezava „Izziņa“ omogoča dostop do vseh informacij, ki so v latvijskem registru plačilne nesposobnosti evidentirane o posameznem upravitelju.

Iskanje

Za iskanje informacij v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi (fizični ali pravni osebi) uporabite oddelek Meklēt. Informacije se lahko filtrirajo po naslednjih merilih:

 • matična številka (za pravne osebe) ali identifikacijska številka (za fizične osebe);
 • ime ali naziv;
 • območje sodišča;
 • obdobje, v katerem se je postopek začel;
 • vrsta postopka (postopek zaradi plačilne nesposobnosti, postopek pravnega varstva, izvensodni postopek pravnega varstva);
 • narava postopka (lokalni, primarno čezmejni, sekundarno čezmejni).

Rezultati iskanja so prikazani skupaj s povezavo „Uzņēmumu reģistra izziņa“, kjer so na voljo vse informacije v registru plačilne nesposobnosti o določeni zadevi, vključno s skeniranimi dokumenti, ki vsebujejo zapisnike upraviteljev o sestankih upnikov in njihov dnevni red.

Dnevnik

Za ogled evidenc, ki so bile vpisane v register plačilne nesposobnosti na določen datum, uporabite oddelek Žurnāls. V skladu s privzetimi nastavitvami se prikaže današnja evidenca. Za vpogled v evidenco, ki je bila vpisana na druge datume, uporabite koledar ali pa uporabite pododdelek Mēneša žurnāls za prikaz evidenc po mesecih. Vsaka evidenca vsebuje povezavo („Izziņa“) do podrobnih informacij o določenih postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Statistika

Oddelek Statistika vsebuje različne statistične informacije v zvezi s postopki zaradi plačilne nesposobnosti in postopki pravnega varstva. Povezava „Uzņēmumu reģistra izziņa“ zagotavlja vse informacije, ki jih register plačilne nesposobnosti vsebuje o določeni zadevi.

Zgodovina latvijskega registra plačilne nesposobnosti

V registru so informacije od 1. januarja 2008.

Povezave

Dodatne informacije o latvijskem registru plačilne nesposobnosti

Državna agencija za upravljanje plačilne nesposobnosti

Zadnja posodobitev: 07/01/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču