Izvirna jezikovna različica te strani madžarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Madžarska

Ta stran vsebuje kratek pregled madžarskega registra plačilne nesposobnosti.

Vsebino zagotavlja
Madžarska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v registru plačilne nesposobnosti?

Na Madžarskem so za vzdrževanje podatkov o plačilni nesposobnosti pristojni okrožna sodišča (megyei bíróság) ter ministrstvo za pravosodje (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Poslovni register (cégnyilvántartás)

Informacije o začetku in koncu postopkov za plačilno nesposobnost – in sicer o likvidaciji ali stečaju, pa tudi o stečajnem upravitelju – so v poslovnem registru (Cégnyilvántartás).

Elektronsko obliko tega registra vodi služba za podjetja pri ministrstvu za pravosodje (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Glasilo podjetij (Cégközlöny)

S 1. januarjem 2008 se obvestila o likvidacijah (felszámolási hirdetmény) redno objavljajo na spletni strani Glasila podjetij (Cégközlöny) (ki se včasih posodablja večkrat dnevno).

Odredbe (végzés) v zvezi s stečajnimi postopki, so prav tako na voljo na spletni strani.

Informacije, ki so dostopne preko spleta, niso pravno zavezujoče.

Ali je dostop do madžarskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Da. V registru so podatki o:

 • začetku postopka za primer plačilne nesposobnosti,
 • registrski številki (cégjegyzékszám),
 • imenu družbe,
 • sedežu (székhely),
 • kraju poslovanja (telephely),
 • podružnicah (fióktelep),
 • glavni dejavnosti,
 • vpisanem kapitalu,
 • davčni številki.

Kako iskati po madžarskem registru plačilne nesposobnosti?

Po poslovnem registru lahko iščete po:

 • registrski številki ali
 • imenu družbe ali
 • davčni številki.

Od začetka leta 2008 je mogoče iskati tudi po spletni strani Glasila podjetij, in sicer po nazivu podjetja ali registrski številki. To zagotavlja vse razpoložljive finančne informacije o podjetju, vključno z njegovim statusom plačilne nesposobnosti.

Zgodovina madžarskega registra plačilne nesposobnosti

S 1. januarjem 2008 se obvestila o likvidacijah redno objavljajo na spletni strani Glasila podjetij (ki se včasih posodablja večkrat dnevno).

Od julija 2003, ko nacionalni sistem informacij o podjetjih in registraciji podjetij (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) v celoti deluje, podatke o poslovnem registru sodišča shranjujejo v elektronski obliki.

Podatke o podjetjih je mogoče iskati pri katerem koli sodišču, ne glede na lokacijo shranjevanja.

Zadnja posodobitev: 04/07/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču