Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Registri stečajev in insolventnosti

Finska

Finska ima dva javna registra plačilne nesposobnosti. Register o stečajih in reorganizaciji, Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov in Register o prepovedi poslovnega delovanja so javni registri, iz katerih lahko vsakdo naroči plačljive izpiske. Z uporabo podatkov, ki se hranijo v registrih, lahko skrbite za svoje koristi, ko zahtevate plačila ali sklepate pogodbe.

Vsebino zagotavlja
Finska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri podatki so v finskem registru plačilne nesposobnosti?

Register o stečajih in reorganizaciji vsebuje podatke o vlogah za stečaj in reorganizacijo ter zadevne odločbe.

Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov vsebuje podatke o vlogah za prestrukturiranje zasebnih dolgov (vključno z načrtom plačil) in zadevnih odločbah.

Ali je dostop do finskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Ne. Informacije morate zahtevati pri finskem pravnem registru. Izpisek stane 10,00 EUR.

Kako iskati po finskem registru plačilne nesposobnosti?

Zahtevek za podatke mora vsebovati naslednje informacije:

Register o stečajih in reorganizaciji

Podatki, ki so potrebni za naročilo:

  • naziv podjetja,
  • identifikacijska številka podjetja,
  • ime in naslov vlagatelja zahtevka.

Register o prestrukturiranju zasebnih dolgov

Podatki, ki so potrebni za naročilo:

  • ime osebe,
  • identifikacijska številka,
  • ime in naslov vlagatelja zahtevka.

Zgodovina finskega registra plačilne nesposobnosti

Register vsebuje informacije od leta 1995 naprej.

Zadnja posodobitev: 30/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču