Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Konkurzné registre

Belgicko

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.

Autor obsahu
Belgicko

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku nie sú konkurzné registre verejné.

  • Pokiaľ ide o podniky, Banque-Carrefour des Entreprises (Belgický obchodný register, BCE) je register obsahujúci všetky identifikačné údaje podnikov, ako aj ich právnu situáciu (a predovšetkým konkurzné konanie). Súdne rozhodnutia o konkurze a o súdnej správe sa uverejňujú v belgickom úradnom vestníku Moniteur Belge, ktorý je dostupný on-line.
  • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadĺžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na konanie o kolektívnom urovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejná.

Je prístup do belgického konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadávať v belgickom konkurznom registri?

V belgickom štátnom vestníku Moniteur Belge možno vyhľadávať rozhodnutia o konkurze alebo o súdnej správe.

Obdobie, ktoré konkurzné registre v Belgicku pokrývajú

V registroch sú dostupné údaje o podnikoch od 1. januára 1983 s odkazom na informácie uverejnené po 1. júne 1997.

Okrem toho sú k dispozícii údaje o združeniach uverejnené po 1. júli 2003.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Posledná aktualizácia: 18/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom