Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Registre de insolvenţă - Belgia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la registrele care cuprind cazurile de insolvență din Belgia.

Care este situația registrelor de insolvență din Belgia?

În Belgia nu există un registru național central de insolvență. Cu toate acestea, există diverse autorități care colectează informații despre întreprinderi și persoane fizice.

 • În ceea ce privește întreprinderile și persoanele fizice care desfășoară activități comerciale, baza de date belgiană a întreprinderilor (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) este un registru care conține toate datele de identificare a întreprinderilor și persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale, precum și situația juridică a acestora (în special, în ceea ce privește falimentul). În prezent, informațiile privind situația juridică a întreprinderilor nu sunt puse la dispoziția publicului. Cu toate acestea, hotărârile privind falimentul și reorganizarea judiciară se publică în Linkul se deschide într-o fereastră nouăMonitorul Oficial al Belgiei, care este disponibil online.
 • În ceea ce privește persoanele fizice, în Belgia există o bază de date care centralizează anumite informații privind persoanele îndatorate excesiv care au ales să inițieze o procedură de restituire colectivă a datoriilor. Această bază de date este administrată de Banca Națională a Belgiei, însă nu este publică.

Consultarea registrelor de insolvență din Belgia se face în schimbul unei taxe?

Nu, pentru accesul la baza de date a Monitorului Oficial al Belgiei nu se percep taxe.

Cum puteți căuta într-un registru de insolvență din Belgia?

Puteți căuta hotărârile privind falimentul sau reorganizarea judiciară în Monitorul Oficial al Belgiei.

Perioada acoperită de registrele de insolvență din Belgia

În Monitorul Oficial al Belgiei, trimiterile la întreprinderi sunt disponibile începând de la 1 ianuarie 1983, cu linkuri către publicațiile apărute începând de la 1 iunie 1997.

În Monitorul Oficial al Belgiei sunt disponibile, de asemenea, documentele publicate de asociații începând de la 1 iulie 2003.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal pentru Justiție

Ultima actualizare: 10/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Bulgaria

Această pagină oferă o prezentare generală a Registrului de insolvență din Bulgaria.

Ce cuprinde Registrul de insolvență din Bulgaria?

Registrul bulgar de insolvență este format din trei părți:

 1. Linkul se deschide într-o fereastră nouăLista administratorilor judiciari, disponibilă pe site-ul web al Ministerului Justiției din Bulgaria;
 2. Registrul vânzărilor și licitațiilor este disponibil prin intermediul site-ului Ministerului Economiei, Energiei și Turismului bulgar;
 3. Registrul procedurilor de insolvență - o bază de date centralizată.

Este gratuit accesul la Registrul bulgar de insolvență?

Accesul la Registrul bulgar de insolvență este gratuit.

Cum se pot efectua căutări în Registrul bulgar de insolvență

Pe site puteți găsi un Linkul se deschide într-o fereastră nouăadministrator judiciar căutând după nume.

Cum puteți să căutați o vânzare/licitație?

Buletinul vânzărilor poate fi accesat pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Turismului.

Istoricul Registrului de insolvență bulgar

Sistemul a fost implementat în 2009 în cadrul proiectului „Accesul public la procedurile de insolvabilitate și eficacitatea acestor proceduri”, inclus în prioritatea 1.5: „Un sistem judiciar transparent și eficace” al programului operațional „Capacitate administrativă” (OPAC) pus în aplicare prin convenția de subvenționare OPAC n° K09-15-5-C/9.10.2009. Proiectul este finanțat din Fondul social european și din bugetul Republicii Bulgaria.

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Republica Cehă

Această secțiune vă prezintă în mod succint registrul de insolvență al Republicii Cehe.

Ce informații oferă registrul de insolvență ceh?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență al Republicii Cehe este deținut și întreținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Republica Cehă.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență ceh?

Accesul la registru este gratuit.

Căutarea în registrul de insolvență ceh

Folosind motorul de căutare avansată se poate accesa conținutul integral al documentelor din registru, în format PDF.

Istoricul registrului de insolvență ceh

Registrul conține informații începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Danemarca

Danemarca nu deţine un registru de insolvenţă.

Ultima actualizare: 07/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Germania

Scurtă prezentare a registrului de insolvență german.

Registrul de insolvență german

În Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul de insolvență german puteți găsi declarațiile de insolvență (Insolvenzbekanntmachungen) emise de toate instanțele germane, în conformitate cu articolului 9 din Legea germană privind insolvența (Insolvenzordnung). Aceste informații au caracter juridic obligatoriu și sunt accesibile publicului.

Registrul este deținut și administrat de Ministerul justiției din Renania de Nord-Westfalia, prin intermediul Comisiei pentru gestionarea datelor și raționalizare în domeniul justiției.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență al Germaniei?

Da.

Cum se efectuează căutări în registrul de insolvență al Germaniei?

Căutarea este posibilă numai prin intermediul site-ului web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrului de insolvență german. Site-ul conține instrucțiuni de căutare. Informațiile sunt disponibile numai în limba germană. Vă rugăm să aveți în vedere că opțiunea de căutare nelimitată în datele tuturor instanțelor germane competente în materie de insolvență este valabilă numai pentru o perioadă de două săptămâni de la data publicării. După acest termen, este necesar să precizați, în momentul căutării, sediul instanței de insolvență și cel puțin una dintre informațiile următoare: numele de familie sau denumirea societății, sediul (Sitz) sau domiciliul (Wohnsitz) debitorului, numărul dosarului aflat pe rolul instanței competente în materie de insolvență sau numărul de înregistrare la tribunalul comercial competent, tipul de registru și numărul de ordine în registru.

Istoricul registrului de insolvență german

De la 1 aprilie 2002, pe pagina de internet consacrată declarațiilor de insolvență sunt publicate informații cu privire la procedurile de insolvență. Pagina de internet conține informații exacte cu privire la perioadele și procedurile pentru care există date.

Informațiile furnizate se referă la proceduri care nu au fost încă finalizate. Datele sunt șterse din sistem în termen de cel mult șase luni de la finalizarea procedurii.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență german

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Registre de insolvenţă - Estonia

Această pagină oferă o scurtă prezentare a informațiilor despre insolvență care pot fi găsite în Registrul comerțului din Estonia, precum și în publicația oficială Ametlikud Teadaanded.

Ce informații privind insolvența sunt disponibile în Estonia?

Estonia nu are un registru de insolvență distinct. Informațiile privind procedurile de faliment și de ajustare a datoriilor referitoare la persoanele juridice sau fizice sunt disponibile în publicația electronică oficială Linkul se deschide într-o fereastră nouăAmetlikud Teadaanded. În plus, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Estonia și în registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit există informații privind falimentul persoanelor juridice și al persoanelor care desfășoară activități independente.

În Ametlikud Teadaanded instanțele și administratorii judiciari înscriu informații privind:

 • data și locul soluționării unei cereri de declarare a falimentului și un aviz de comunicare a interdicției de a dispune de active;
 • un anunț privind declararea falimentului;
 • un anunț privind adunarea generală a creditorilor;
 • un aviz privind aprobarea unei distribuții temporare;
 • un aviz privind închiderea procedurii de faliment;
 • un aviz privind aprobarea unui plan de ajustare a datoriei.

Lista completă a anunțurilor care trebuie publicate este disponibilă pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ametlikud Teadaanded.

Pe baza unei hotărâri judecătorești, registrul comerțului și registrul asociațiilor și fundațiilor non-profit din Estonia publică următoarele informații:

 • închiderea unei proceduri de faliment, fără declararea falimentului;
 • declarația de intrare în faliment, împreună cu numele și codul personal de identificare al administratorului judiciar, precum și o notă care indică faptul că acesta reprezintă societatea;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea unei declarații de intrare în faliment și radierea societății din registru;
 • închiderea procedurii de faliment și radierea societății din registrul sau continuarea activităților societății;
 • derularea unei proceduri de conciliere și durata acesteia, împreună cu o notă care arată continuarea activității de către societate;
 • anularea concilierii și redeschiderea procedurii de intrare în faliment, cu o notă prin care se arată că societatea este reprezentată de un administrator judiciar;
 • încetarea concilierii la expirarea termenului stabilit și încetarea mandatului administratorului judiciar;
 • numirea unui administrator special, în conformitate cu Legea privind obligațiile garantate (pandikirjaseadus), cu menționarea numelui și a codului său personal de identificare; o notă indicând faptul că acesta reprezintă instituția de credit în ceea ce privește gestionarea obligațiunilor garantate din portofoliu și actele de dispoziție privind aceste obligațiuni.

În registru nu sunt incluse detalii privind interdicțiile în materie de comerț impuse unui debitor sau persoanei care îl reprezintă și nici eventuala interdicție de a continua activitatea comercială.

Registrul comercial din Estonia conține următoarele informații privind persoanele juridice aflate în stare de faliment:

 • denumirea persoanei juridice;
 • codul de înregistrare;
 • adresa;
 • datele administratorului judiciar;
 • datele membrilor consiliului de administrație;
 • date privind administratorul asociației de acoperire;
 • data hotărârii/deciziei de deschidere a procedurii de faliment și numărul hotărârii din cauza civilă.

Este gratuit accesul la informații privind insolvența?

Accesul la datele din registru se poate face Linkul se deschide într-o fereastră nouăonline și în Linkul se deschide într-o fereastră nouăcabinetele notariale.

Accesul la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAmetlikud Teadaanded este gratuit.

Nu se percep taxe pentru căutările efectuate online privind persoanele juridice, persoanele care desfășoară activități independente, filialele societăților străine și nici pentru informațiile cu privire la proceduri judiciare sau pentru accesul la datele conținute în evidențele registrului. În schimb, pentru alte căutări, inclusiv datele istorice din registru, precum și pentru a avea acces la rapoarte anuale, la prevederile legale și la alte documente, se percep taxe. Tarifele percepute pentru utilizarea de date informatice în registrul comercial sunt stabilite printr-un Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulament al ministrului justiției.

De asemenea, se percep taxe pentru consultarea datelor din registru și a documentelor dintr-un dosar efectuată într-un cabinet notarial. Taxele aplicabile sunt prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind taxele notariale.

Detalii privind interdicțiile comerciale sunt publicate și accesibile în mod gratuit Linkul se deschide într-o fereastră nouăonline.

Căutarea informațiilor privind insolvența

Puteți căuta în Ametlikud Teadaanded informații privind insolvența unei persoane fizice sau juridice după nume/denumire sau cod personal de identificare/număr de înregistrare, iar pe pagina de căutare generală puteți căuta și după cuvinte-cheie. Utilizând funcția de căutare, puteți găsi ușor toate anunțurile publicate cu privire la procedurile de insolvență aflate în curs de desfășurare. La încheierea procedurii, anunțurile sunt arhivate, cu excepția anunțurilor privind încheierea procedurilor, care rămân publice timp de trei ani.

Puteți căuta o persoană juridică sau o persoană care desfășoară o activitate independentă în Registrul comerțului după nume sau denumire și după codul de înregistrare. Statutul persoanei juridice sau al persoanei care desfășoară o activitate independentă indică dacă aceasta este în stare de faliment.

Începând din toamna anului 2019, Ametlikud Teadaanded a fost inclus în interfața de căutare a registrelor de insolvență interconectate a portalului e-justiție, permițând societăților, creditorilor și investitorilor care doresc să investească în alte state membre să efectueze verificări direct în registrul de insolvență al unei alte țări. Ca urmare a soluției multilingve care a fost implementată, accesarea informațiilor privind insolvența la nivel transfrontalier este mai transparentă, iar informațiile sunt mai ușor de accesat. Informațiile sunt disponibile gratuit. Portalul are o funcție de căutare de bază, care permite efectuarea de căutări - în toate registrele interconectate - după numele debitorului. Există și o funcție de căutare avansată, criteriile de căutare depinzând în acest caz de criteriile de căutare din registrul țării în care se efectuează căutarea respectivă. Pentru Estonia, criteriile de căutare sunt numele debitorului și codul personal de identificare/codul de înregistrare.

Istoricul serviciului de informații privind insolvența

Serviciul de informații privind insolvența din Estonia funcționează din 1 septembrie 1995.

Ultima actualizare: 13/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Irlanda

Această secțiune vă prezintă informații cu privire la registrul de insolvență din Irlanda.

Ce informații oferă registrul de insolvență irlandez?

Irlanda nu deține un registru separat de insolvență a întreprinderilor. Pentru informații cu privire la insolvența întreprinderilor pot fi consultate rapoartele Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului Registrului Comerțului din Irlanda.

Registrul de falimente personale este un registru pe suport de hârtie păstrat în Biroul judecătorului sindic de la Curtea Superioară. Acesta conține detalii cu privire la falimentele declarate de Curtea Superioară a Irlandei.

Registrul de insolvențe personale este, de asemenea,  un registru pe suport de hârtie. Acesta este reglementat prin instrumentul statutar S.I. nr. 334 din 2002 – Regulamentele Comunităților Europene (Insolvența personală) din 2002, și conține detalii cu privire la insolvențele personale declarate de instanțele din celelalte state membre ale Uniunii Europene (în conformitate cu notificarea comunicată reprezentantului oficial pentru probleme de faliment).

Este gratuit accesul la registrul de insolvență irlandez?

Nu. Se percepe o taxă la fiecare sesiune de căutare. În secțiunea Linkul se deschide într-o fereastră nouăReguli și taxe a site-ului internet al Serviciului instanțelor sunt disponibile detalii privind taxele. Taxa se aplică și în cazul în care nu se obține niciun rezultat în urma căutării – adică în cazul în care nu există date de intrare care să corespundă criteriilor de căutare din registre.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență irlandez

Se pot efectua căutări în Registrul de falimente personale doar prin prezentarea în persoană la Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Istoricul registrului de insolvență irlandez

Registrul de falimente personale conține informații începând cu anul 1922.

Ultima actualizare: 08/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Registre de insolvenţă - Grecia

Grecia nu are un site web al registrelor de insolvență. Digitalizarea și interfața electronică a bazelor de date sunt în curs de realizare.

Ce oferă registrul de insolvență din Grecia?

Conform legislației din Grecia, procedurile de insolvență sunt:

 • falimentul (articolele 1-61 din Legea 3588/2007, articolul 13 alineatele (1)-(4) din Legea 4013/2011, articolul 22 alineatul (1) din Legea 4055/2012);
 • lichidarea specială cu continuarea funcționării (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) [articolul 106 litera (k) din Legea 3588/2007, articolul 12 din Legea 4013/2011];
 • rezoluția în etapa de prefaliment (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (articolele 70-101 din Legea 3588/2007, articolul 22 alineatul (2) din Legea 4055/2012, articolul 116 alineatul (3) și articolul 234 alineatele (1)-(3) din Legea 4072/1012);
 • planurile de restructurare [articolele 109-123 din Legea 3588/2007, articolul 34 alineatul (1) din Legea 3858/2010];
 • procedura simplificată pentru falimente minore (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (articolele 162-163 din Legea 3588/2007);

Instanțele civile districtuale locale (ειρηνοδικεία) sunt competente în judecarea cauzelor și pronunțarea de hotărâri privind cererile de faliment care vizează persoane fizice.

Instanțele locale de prim grad de jurisdicție (πρωτοδικεία) sunt competente în judecarea cauzelor și pronunțarea de hotărâri privind cererile de faliment care vizează asociații (προσωπικές εταιρίες), parteneriate limitate (ετερόρρυθμες εταιρίες), parteneriate generale (ομόρρυθμες εταιρίες), societăți cu capital privat (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), societăți cu răspundere limitată (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), societăți publice cu răspundere limitată (ανώνυμες εταιρίες), societăți europene și societăți cooperative europene.

Certificatele necesare pentru procedurile de faliment sunt eliberate de Registrul General al Comerțului, (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) din cadrul Camerelor de Comerț locale.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență din Grecia?

Nu există o astfel de posibilitate.

Modul de căutare în registrul de insolvență din Grecia

Istoricul registrului de insolvență din Grecia

Ultima actualizare: 03/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Spania

Registrul de insolvență al Spaniei

Informarea publică cu privire la insolvență și la procedurile de insolvență reprezintă un element esențial al transparenței și al securității juridice. În Spania, acest lucru este asigurat prin intermediul Registrului public de insolvență (Registro Público Concursal), care este reglementat de articolul 198 din Legea privind insolvența. Această lege a fost pusă în aplicare prin Decretul regal 892/2013 din 15 noiembrie 2013, conform căruia Registrul public de insolvență este gestionat de Asociația grefierilor (Colegio de Registradores), subordonată Ministerului Justiției.

Registrul public de insolvență are trei obiective:

 • difuzarea și publicarea deciziilor și a actelor emise în temeiul Legii privind insolvența și a înregistrărilor din registru în urma procedurilor de insolvență;
 • coordonarea între diferitele registre publice în care trebuie înregistrate declarația de insolvență și stadiul procedurii;
 • generarea listei de administratori judiciari care îndeplinesc cerințele legale și de reglementare. Această funcție nu a fost încă pusă în aplicare.

Registrul public de insolvență este disponibil pe un portal internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Scopul Registrului public de insolvență este gruparea informațiilor relevante generate în cursul procedurii de insolvență, în scopuri strict informative și publice.

¿Este accesul la registrul de insolvență gratuit?

Accesul la Registrul public de insolvență este gratuit.

¿Căutarea în registrul de insolvență

Registrul public de insolvență este structurat în patru secțiuni în care intrările sunt ordonate după partea care face obiectul procedurii de insolvență sau după debitor, în ordine cronologică:

 1. Secțiunea 1 (anunțuri de insolvență): aceasta cuprinde deciziile care trebuie publicate în conformitate cu articolul 23 din Legea privind insolvența și deciziile de înregistrare a deschiderii negocierilor în conformitate cu articolul 5bis din legea respectivă. Secțiunea conține, de asemenea, informații cu privire la deschiderea unei proceduri de insolvență inițiate într-un alt stat membru în conformitate cu legislația UE privind procedurile de insolvență.
 2. Secțiunea 2 (informații din registrele publice): aceasta include adnotări și înregistrări din oricare dintre registrele publice ale persoanelor care sunt menționate la articolul 24 din Legea privind insolvența.
 3. Secțiunea 3 (acorduri extrajudiciare): aceasta conține informații cu privire la măsurile luate pentru a se ajunge la acorduri extrajudiciare privind plățile în temeiul titlului X din Legea privind insolvența și privind aprobarea de către instanță a acordurilor de refinanțare în temeiul celei de a patra dispoziții suplimentare din Legea privind insolvența.
 4. Secțiunea 4 (administratorii judiciari și asistenții delegați ai acestora – secțiunea urmează să fie creată și dezvoltată).

Căutările pot fi efectuate introducând fie numele debitorului insolvabil, fie numele administratorului judiciar: procedând astfel, vor fi găsite informațiile disponibile referitoare la aceștia în oricare dintre secțiuni.

Istoricul registrului de insolvență

Legea privind insolvența din 2003 nu prevedea ca un registru să ofere informații cu privire la procedurile de insolvență în general. Chestiunea intra sub incidența modalităților de publicare care erau prevăzute, la momentul respectiv, în dreptul spaniol al societăților comerciale și constau în publicarea anunțurilor în cotidienele cu cea mai mare circulație din provincia în cauză. Acest fel de a proceda însemna din ce în ce mai des că procedurile erau suspendate, întrucât costurile de publicare trebuiau să fie suportate de masa bunurilor care făcea obiectul insolvenței, care nu era întotdeauna în măsură să asigure finanțarea acestor costuri.

Articolul 198 din Legea privind insolvența prevedea însă un registru public al cazurilor de insolvență din culpă și numirea sau descalificarea administratorilor judiciari. Registrul respectiv a fost extins și i s-a dat denumirea de „Registru public de insolvență” prin Decretul-lege regal 3/2009 din 27 martie 2009 privind măsurile urgente în materie fiscală, financiară și de insolvență pentru a face față situației economice în schimbare (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica). De atunci, dispoziția respectivă a fost modificată de mai multe ori și au existat și o serie de alte modificări care afectează și alte acte legislative ce prevăd publicarea anumitor etape prin intermediul Registrului. Normele actuale de punere în aplicare a articolului 198 din Legea privind insolvența sunt prevăzute în Decretul regal 892/2013 din 15 noiembrie 2013 privind Registrul public de insolvență.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mjusticia.es/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.publicidadconcursal.es/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.registradores.org/

Ultima actualizare: 06/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Franţa

Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență din Franța?

Franța nu are un registru specific dedicat insolvenței, ci dispune de mai multe registre care includ hotărârile referitoare la insolvența debitorilor. Este vorba, în special, de hotărârile de deschidere a procedurii de insolvență, de extindere a acesteia, de prelungire a perioadei de observare, de transformare a procedurii, de încheiere sau de modificare a planului de restructurare, de terminare a procedurii sau de decizii care impun un faliment personal sau o interdicție de gestionare. Numele mandatarilor judiciari sunt, de asemenea, menționate.

Registrele existente sunt următoarele:

 • Registrul comerțului și al societăților comerciale (Registre du commerce et des sociétés) pentru comercianții care sunt persoane fizice sau societăți comerciale;
 • Nomenclatorul de meserii (Répertoire des métiers) pentru artizanii care sunt persoane fizice sau juridice;
 • Registrul întreprinderilor (Répertoire des entreprises) din departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle, pentru întreprinderile de artizanat situate în aceste departamente;
 • Registrul agricol (Registre de l’agriculture) pentru întreprinderile agricole.

În plus, unele dintre hotărârile menționate mai sus sunt publicate prin intermediul unui anunț în Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), precum și într-un registru al comunicatelor juridice.

Cum se efectuează interogarea registrelor de insolvență din Franța?

Informațiile din registrele comunicatelor juridice, din Buletinul oficial de anunțuri civile și comerciale, precum și cele din Registrul comerțului și al societăților comerciale sunt centralizate în cadrul portalului pentru publicitatea legală a întreprinderilor (Portail de la Publicité Légale des Entreprises), care poate fi accesat la următoarea adresă: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.bodacc.fr/

Accesul la registrele de insolvență din Franța este gratuit?

Informațiile sunt gratuite.

Care este perioada acoperită de registrele de insolvență din Franța?

Acest portal oferă acces la comunicatele juridice publicate începând cu 1 ianuarie 2010 și la publicațiile Buletinului oficial de anunțuri civile și comerciale de la 1 ianuarie 2008.

Site-ul Registrului comerțului și al societăților comerciale poate fi consultat la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.infogreffe.fr/

Cea mai mare parte a informațiilor pot fi accesate în schimbul unei taxe.

Ultima actualizare: 30/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Croaţia

Un registru național de insolvență este un registru electronic accesibil publicului prin intermediul căruia creditorii pot găsi informații, iar instanțele implicate în procedurile de insolvență pot evita deschiderea de proceduri paralele.

La 26 iunie 2018, Ministerul Justiției a finalizat prima etapă a proiectului intitulat „Interconectarea registrelor de insolvență pentru Europa”, finanțat parțial de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene: CEF-TC-2016-2: portalul european e-justiție. Republica Croația participă la acest proiect împreună cu Germania, Franța, Italia și România.

Prioritatea acestui mecanism este finanțarea și punerea la dispoziție a serviciilor online necesare pentru comunicarea în cadrul sistemului de interconectare a registrelor de insolvență.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență

Registrul de insolvență a fost instituit în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență.

Datele din registrul de insolvență se actualizează cel puțin o dată pe zi și cuprind:

 • procedurile de redresare judiciară și de insolvență pentru care a fost adoptată o decizie de deschidere a procedurii după 1 septembrie 2015;
 • procedurile de insolvență ale consumatorilor pentru care a fost adoptată o decizie de deschidere a procedurii după 1 ianuarie 2016.

Toate datele din registru sunt de competența instanțelor sesizate cu procedura în cauză.

În cea de a doua fază a proiectului „Interconectarea registrelor de insolvență pentru Europa”, se va asigura interconectarea registrelor naționale prin intermediul portalului european e-justiție.

Ultima actualizare: 14/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Italia

Ministerul Justiției din Italia are în curs de realizare un nou sistem electronic pentru a gestiona datele legate de insolvență.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Cipru

Această secțiune a site-ului internet conține o scurtă prezentare a registrului privind falimentele și lichidările din Cipru (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea privind falimentele (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) se ocupă cu primirea și administrarea activelor persoanelor fizice și juridice insolvente și informează Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul registrului comerțului și de administrare judiciară (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Comerțului, Industriei și Turismului (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Secțiunea ține o evidență a persoanelor fizice insolvente. Dacă o societate comercială este lichidată, informația este înscrisă în registrul comercial. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul registrului comerțului și de administrare judiciară.

Ce informații oferă registrul de insolvență?

Nu se aplică.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență?

Nu se aplică.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență

Nu se aplică.

Istoricul registrului de insolvență

Registrul de insolvență cuprinde informații cu privire la procedurile de insolvență începând din anul 1931 până în prezent.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul registrului comerțului și de administrare judiciară (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Comerțului, Industriei și Turismului (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Letonia

Această secțiune oferă o scurtă prezentare generală a Registrului de insolvență al Letoniei.

Ce informații se regăsesc în Registrul de insolvență din Letonia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență din Letonia cuprinde informații privind:

 • administratorii;
 • procedurile de insolvență ale persoanelor fizice și juridice;
 • procedurile de supraveghere judiciară;
 • procedurile de supraveghere nejudiciară.

Registrul de insolvență este accesibil tuturor, iar informațiile care figurează în registru sunt opozabile terților. Este ținut de Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul comerțului din Republica Letonia.

Este gratuit accesul la Registrul de insolvență din Letonia?

Da, informațiile din Registrul de insolvență din Letonia pot fi accesate gratuit, dar se plătește o taxă dacă o persoană dorește să primească informațiile sub forma unui document.

Pentru a primi de la Registrul comerțului un extras sau alt document privind codurile personale de identificare ale unui debitor (persoană fizică) sau ale unui administrator, se depune la registru o cerere de informații în format clasic sau în format electronic, pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăLatvija.lv.

Cum puteți căuta în Registrul de insolvență din Letonia

Administratorii

Secțiunea „Administratori” conține informații privind administratorii, și anume:

 • prenumele;
 • numele;
 • adresa sediului și informațiile de contact;
 • numărul certificatului;
 • data de valabilitate a certificatului.

Informații cu privire la administratorii ale căror certificate au expirat sunt puse la dispoziție din evidențele istorice din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăVēsturiskie dati. Linkul „Izziņa” oferă acces la toate informațiile din Registrul de insolvență din Letonia privind fiecare administrator în parte.

Căutare

Pentru a căuta informații în Registrul de insolvență privind un anumit subiect (persoană fizică sau juridică), folosiți secțiunea Meklēt. Informațiile pot fi selectate pe baza următoarelor criterii de căutare:

 • numărul de înregistrare (pentru persoane juridice) sau numărul de identificare (pentru persoanele fizice) al debitorului;
 • numele sau denumirea debitorului;
 • data la care s-a inițiat procedura;
 • tipul de procedură (procedură de insolvență, procedură de supraveghere judiciară sau procedură de supraveghere nejudiciară);
 • caracterul procedurii (local, transfrontalier primar, transfrontalier secundar).
 • stadiul procedurii (proceduri în curs, proceduri finalizate, toate procedurile).

Rezultatele căutării conțin un link către „Referința din Registrul comerțului” (Uzņēmumu reģistran izziņu). Aici sunt disponibile toate informațiile din Registrul de insolvență privind un anumit subiect, inclusiv documente scanate care conțin notificările administratorilor privind reuniunile creditorilor și ordinea de zi a acestor reuniuni.

Arhivă

Pentru a vizualiza înregistrările efectuate în Registrul de insolvență de la o anumită dată, folosiți secțiunea Žurnāls. În mod implicit, înregistrările afișate sunt cele din ziua curentă. Folosiți calendarul pentru a vizualiza înregistrările efectuate la alte date sau folosiți subsecțiunea Mēneša žurnāls pentru a selecta înregistrările în funcție de lună. Fiecare înregistrare conține un link – „Referința din Registrul comerțului” (Uzņēmumu reģistran izziņu) – către informații detaliate privind procedura de insolvență respectivă.

Statistici

Această secțiune conține diverse informații statistice referitoare la procedurile de insolvență și de supraveghere judiciară, urmate de un link către „Referința din Registrul comerțului” (Izziņa), unde sunt disponibile toate informațiile din Registrul de insolvență cu privire la un anumit subiect.

Istoricul Registrului de insolvență din Letonia

În registru se găsesc informații începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Linkuri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMai multe informații privind Registrul de insolvență din Letonia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenția de stat pentru administrarea insolvenței

Ultima actualizare: 23/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Lituania

În Lituania nu există un registru separat al insolvenței. Puteți verifica statutul societăților pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului persoanelor juridice (Juridinių asmenų registras). Statutul societății din Registrul persoanelor juridice poate fi vizualizat gratuit.

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Luxemburg

Luxemburgul nu dispune de registre privind cazurile de insolvenţă.

Care este situația registrelor privind insolvența din Luxemburg?

Luxemburgul nu dispune de registre privind cazurile de insolvență. Falimentele sunt notificate de tribunale care le declară la Registrul Comerțului și al Societăților (RCS), care preia aceste informații în baza sa de date.

Consultarea listei falimentelor în Luxemburg este un serviciu gratuit?

Lista falimentelor declarate este publicată lunar în Memorialul B - Repertoriu administrativ și economic și poate fi consultată gratuit pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegilux, portalul juridic al Luxemburgului.

În plus, RCS pune gratuit la dispoziția publicului, pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul său internet, la rubrica „Consultări – statistici privind depunerile”, un modul statistic care oferă informații cu privire la hotărârile judecătorești de declarare a falimentelor care au fost depuse la RCS pe o perioadă lunară determinată. Aceste informații sunt disponibile sub formă de liste cu depunerile efectuate. Se oferă, de asemenea, furnizarea acestor informații sub forma unui fișier plat.

Cum să căutați informații despre falimente în Luxemburg?

Prima metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Registrului Comerțului și al Societăților (Linkul se deschide într-o fereastră nouăRCS) pe baza numelui (sau a unei părți din nume) sau a numărului de înregistrare a persoanei înscrise.

Motorul de căutare al site-ului afișează atunci lista de nume care corespunde căutării efectuate.

Dacă se face clic pe numele uneia dintre persoanele afișate, atunci sunt afișate gratuit următoarele informații de bază:

 • numărul RCS,
 • data înregistrării,
 • denumirea,
 • forma juridică,
 • adresa sediului social,
 • lista cu documentele depuse din 2003,
 • precum și informația dacă persoana este în stare de faliment.

A doua metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Registrului Comerțului și al Societăților (Linkul se deschide într-o fereastră nouăRCS) la rubrica „Consultări – statistici privind depunerile”, prin intermediul modulului statistic care furnizează informații privind hotărârile judecătorești de declarare a falimentului care au fost depuse la RCS pe o perioadă lunară determinată.

A treia metodă: Se poate efectua o căutare pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroului din Luxemburg la rubrica „Falimente”, după denumirea societății, data declarației de faliment și numele lichidatorului.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Comerțului și al Societăților

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Luxemburg

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Ungaria

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu a Registrului de insolvență din Ungaria.

Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență din Ungaria?

În Ungaria, guvernul a desemnat un departament din cadrul Ministerului Justiției (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat - Serviciul de informații privind întreprinderile și de înregistrare electronică a întreprinderilor) ca organism responsabil pentru crearea și asigurarea funcționării Registrului de insolvență.

Acest departament utilizează monitorul oficial din Ungaria (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) pentru sarcinile legate de procesarea datelor, dezvoltarea IT, funcționarea tehnică și securitatea tehnică a bazei de date.

Registrul de insolvență este disponibil la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouă.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Registrul de insolvență cuprinde informații privind toți operatorii economici și organizațiile societății civile față de care s-au inițiat proceduri de insolvență în Ungaria.

Insolvența este reglementată în legislația maghiară prin Legea XLIX din 1991. Legea CLXXV din 2011 privind organizațiile societății civile reglementează procedurile de faliment și lichidare aplicabile asociaților și fundațiilor, însă restul aspectelor sunt reglementate de Legea XLIX din 1991.

Este gratuit accesul la Registrul de insolvență al Ungariei?

Nu există taxe pentru accesarea datelor din registru. Persoanele care consultă registrul trebuie să declare în prealabil că datele obținute în urma căutării efectuate nu vor fi folosite în scop comercial sau pentru constituirea unei baze de date care să fie folosită în scop comercial.

În conformitate cu articolul 6/N din Legea XLIX din 1991, registrul conține următoarele informații:

 • data la care s-a lansat procedura de insolvență;
 • dacă procedura de insolvență a fost lansată în instanță și, în caz afirmativ, numărul de referință al cauzei;
 • categoria procedurii de insolvență, de exemplu, în Ungaria, faliment sau lichidare;
 • dispozițiile pe care se întemeiază competența de a lansa procedura (dacă este vorba despre o procedură principală sau de una secundară);
 • calitatea debitorului de persoană fizică sau juridică, denumirea/numele acestuia, numărul de înregistrare, sediul și, dacă este diferită, adresa poștală;
 • numele, adresa poștală și adresa de email a practicianului în insolvență (administrator judiciar sau lichidator) care a fost numit în procedură;
 • termenul de depunere a creanțelor sau metoda de calculare a acestui termen;
 • data încheierii procedurii de insolvență, dacă este cazul;
 • instanța și, după caz, termenul la care se poate depune o contestație a deciziei de inițiere a procedurii în conformitate cu articolul 5 sau metoda de calculare a acestui termen;
 • inițierea și încheierea acțiunilor în anularea transferului patrimonial privind bunurile debitorului; denumirea instanței competente și numărul de referință al cauzei;
 • inițierea și încheierea acțiunilor de antrenare a răspunderii directorilor, foștilor directori, membrilor sau proprietarilor debitorului pentru activitățile pe care le-au desfășurat și care au adus atingere intereselor creditorilor; denumirea instanței competente și numărul de referință al cauzei;
 • dacă dosarul a fost tratat în cadrul procedurii de lichidare simplificate.

Cum se pot efectua căutări în Registrul de insolvență din Ungaria?

Criteriul de căutare poate fi ales dintr-un meniu derulant. Folosind acest meniu derulant, se pot efectua căutări după:

 • denumirea/numele debitorului;
 • numărul de înregistrare al întreprinderii/organizației aparținând societății civile;
 • numărul de referință al procedurii.

Informații detaliate privind efectuarea de căutări în registru pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouă.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Legislația actuală nu permite efectuarea de căutări directe de date în bloc sau descărcarea de date din Registrul de insolvență.

Ultima actualizare: 09/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Malta

Ce oferă serviciul de insolvență din Malta?

Serviciul de insolvență din Malta oferă detalii privind cazurile de pe rolul instanțelor malteze care se referă la insolvența societăților sau la falimentul persoanelor fizice, precum și detalii privind informațiile primite de Registrul comerțului cu privire la declarațiile de insolvență din partea directorilor societăților insolvabile.

Accesul la registrul de insolvență este gratuit?

Accesul la registrul de insolvență este gratuit și acesta poate fi consultat accesând linkul următor:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Cum se efectuează o căutare în registrul de insolvență?

Puteți efectua căutări în registrul de insolvență fie după numele sau numărul cărții de identitate a debitorului, fie după numărul de înregistrare al societății comerciale.

Istoricul serviciului de insolvență din Malta

Înainte de înființarea acestui registru de insolvență, informațiile privind societățile insolvabile erau deținute de Registrul comerțului, iar informațiile privind cazurile de insolvență și de faliment erau deținute de Curte. Informațiile deținute de Curte erau publicate pe un site web, alături de informații privind cauzele în general. Registrul de insolvență a devenit accesibil publicului în ianuarie 2018 și conține detalii privind cazurile de insolvență și de faliment începând din 1 ianuarie 2014.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Registre de insolvenţă - Ţările de Jos

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare a registrului de insolvență din Țările de Jos.

Ce oferă registrul de insolvență din Țările de Jos?

În Țările de Jos, există trei tipuri de insolvență:

 • falimentul
 • moratoriul
 • reeșalonarea datoriilor

Instanțele regionale sunt responsabile de hotărârile privind toate aceste tipuri de insolvență, și de menținerea datelor relevante în propriile registre. De asemenea, sunt responsabile de transmiterea (automatizată) a notificărilor de insolvență către Consiliul Corpului Magistraților, care folosește aceste notificări pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Central al Insolvenței (CIR) privind falimentele și moratoriile.

CIR conține toate informațiile despre notificările de insolvență publicate, inclusiv:

 • date personale;
 • denumirile societăților;
 • datele de identificare din registrul întreprinderilor;
 • detalii despre curatorul și administratorul judiciar;
 • toate notificările anterioare

CIR a fost înființat prin lege, prin urmare, informațiile incluse în acesta pot fi considerate ca fiind obligatorii din punct de vedere legal.

În afară de CIR, există, de asemenea, un Registru național pentru cazurile de reeșalonare a datoriilor (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), care este administrat de unul dintre Consiliile de asistență juridică (Raden voor rechtsbijstand). Ca serviciu suplimentar (care nu este prevăzut prin lege), CIR conține, de asemenea, datele din LRS. Atât CIR, cât și LRS pot fi consultate online.

Precizări legale privind Registrul de insolvență din Țările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul central de insolvență conține date referitoare la falimente, suspendarea plăților și anularea datoriilor pentru persoane fizice, și este gestionat de registrele locale de la diferite instanțe.

Este accesul gratuit la registrul de insolvență din Țările de Jos?

Da, accesul este gratuit.

Nu există restricții privind accesul online la CIR.

Pentru utilizatorii profesioniști, este disponibil un serviciu consultabil online care permite refolosirea datelor.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență din Țările de Jos

Persoanele fizice pot fi căutate numai după următoarele criterii:

•           nume și data nașterii;

•           nume, codul poștal și numărul locuinței;

•           data nașterii, codul poștal și numărul locuinței.

Notificările de insolvență nu mai pot fi găsite în funcție de dată după trecerea unui interval de un an de la data publicării acestora. Societățile și entitățile juridice pot fi căutate după următoarele criterii:

•           denumirea societății;

•           numărul de identificare din registrul întreprinderilor;

•           adresa.

Istoricul registrului de insolvență din Țările de Jos

CIR a fost înființat la data de 1 ianuarie 2005. Prin urmare, toate cazurile începute sau notificate după acea dată pot fi găsite în CIR.

Link-uri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Central de Insolvență din Țările de Jos

Ultima actualizare: 06/02/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Austria

Această secțiune a portalului vă oferă informații privind registrul de insolvență al Austriei.

Ce informații oferă registrul de insolvență al Austriei?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență al Austriei este deținut și gestionat de către Ministerul Federal al Justiției din Austria. Acesta conține informații privind deschiderea procedurilor de insolvență și principalele etape ale acestora.

Registrul de insolvență al Austriei este publicat pe pagina de internet Ediktsdatei (bază de date juridice).

Este gratuit accesul la registrul de insolvență al Austriei?

Da, accesul este gratuit.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență al Austriei

Informații detaliate sunt disponibile, numai în limba germană, pe pagina Linkul se deschide într-o fereastră nouăEdiktsdatei (bază de date juridice) a portalului Ministerului Federal al Justiției.

Istoricul registrului de insolvență al Austriei

Registrul de insolvență al Austriei a fost introdus în 1999.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganizarea judiciară - Austria

Ultima actualizare: 13/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Polonia

Această secțiune furnizează informații generale cu privire la Registrul de insolvență din Polonia.

Ce informații furnizează Registrul de insolvență din Polonia?

Site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului de insolvență din Polonia (rejestr podmiotów w upadłości) face parte din Registrul Judiciar Național (Krajowy Rejestr Sądowy). Acesta furnizează același informații cu privire la întreprinderi ca și cele care pot fi consultate în Registrul Judiciar Național, precum și detalii referitoare la entitățile care au declarat starea de insolvență:

 • întreprinderi;
 • fundații;
 • asociații;
 • alte entități.

De asemenea, în registru sunt disponibile informații privind datele și conținutul specific al declarațiilor de insolvență.

Registrul de insolvență este deținut și administrat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Polonia, iar informațiile sunt disponibile în limba polonă și, parțial, în limba engleză.

Este gratuit accesul la Registrul de insolvență din Polonia?

Da, accesul la acest registru este gratuit.

Cum se efectuează căutările în Registrul de insolvență din Polonia?

De la 1 aprilie 2009, Registrul de insolvență din Polonia dispune de un nou instrument de căutare, care permite furnizarea de informații pe baza denumirii entităților aflate în stare de insolvență și a altor elemente.

Ultima actualizare: 10/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Portugalia

Scurtă introducere privind registrul de insolvență din Portugalia.

Ce informații se publică în registrul de insolvență?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul electronic de insolvență include următoarele informații:

 • Numărul de referință al cazului de insolvență
 • Instanța în cadrul căreia s-a derulat sau se derulează procedura de insolvență
 • Persoana insolvabilă
 • Administratorul judiciar
 • Termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor
 • Data la care a fost declarată insolvența

Registrul electronic conține informații detaliate privind cazurile de insolvență (a se vedea mai jos).

Există o taxă pentru consultarea registrului de insolvență portughez?

Nu, consultarea registrului de insolvență este gratuită.

Legislația care reglementează registrul de insolvență

Registrul de insolvență din Portugalia este reglementat de articolul 38 din Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Codul privind insolvența și recuperarea creanțelor), adoptat prin Decretul-lege nr. 53/2004 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare.

Ultima actualizare: 13/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - România

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra Buletinului Procedurilor de Insolvență – Registrul de insolvență din România, organizat de Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Ce informații oferă Registrul de insolvență din România?

Proceduri de insolvență în România

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBuletinul procedurilor de insolvență (BPI), publicat, în sistem electronic, de Oficiul Național al Registrului Comerțului, asigură derularea serviciului de citare a părților, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedură emise de instanțe și de administratori judiciari/lichidatori în cadrul derulării procedurilor de insolvență, în conformitate cu Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

“Secțiunea Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” este o secțiune a Buletinului Procedurilor de Insolvență, publicație editată, în sistem electronic, de Oficiul Național al Registrului Comerțului care are drept scop publicarea, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de judecată, precum şi a altor acte a căror publicare este prevăzută de dispozițiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

Procedura de insolvență a persoanelor juridice:

Procedura generală de insolvență se aplică pentru:

1. Profesioniști (toți cei care exploatează o întreprindere), cu excepția celor care exercită profesii liberale și a celor cu privire la care există dispoziții speciale în ceea ce privește regimul insolvenței.

Procedura simplificată de insolvență se aplică pentru:

1. profesioniști;

 • persoane fizice autorizate;
 • întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

2. debitorii care îndeplinesc o serie de condiții specifice, și anume:

 • nu dețin active patrimoniale;
 • documentele de înființare sau contabile nu pot fi găsite;
 • administratorul acestora nu poate fi găsit;
 • sediul lor social nu mai există sau nu mai este identic cu cel declarat la registrul comerțului; nu au depus documentele solicitate prin lege;
 • constituie subiectul dizolvării înainte de formularea cererii introductive în instanță
 • și-au declarat intenția de a intra în faliment sau nu pot beneficia de procedura de reorganizare judiciară.

De la sfârșitul lunii iunie 2014, materia insolvenței persoanelor juridice este reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, ale cărei dispoziții se aplică proceselor începute după intrarea sa in vigoare. Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014, rămân supuse dispozițiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Procedura de insolvență a persoanelor fizice, reglementată de dispozițiile Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, în vigoare de la data de 01 ianuarie 2018, se aplică debitorului persoană fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi și care:

 • are domiciliul/reședința/reședința obișnuită de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în România;
 • este în stare de insolvență;
 • cuantumul total al obligațiilor sale scadente este cel puțin egal cu valoarea-prag (15 salarii minime pe economie);

Procedura de insolvență a persoanelor fizice poate fi:

 • procedura de insolvență pe baza de plan de rambursare a datoriilor;
 • procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active;
 • procedura simplificată de insolvență

Buletinul procedurilor de insolvență

Ce informații include?

Buletinul procedurilor de insolvență conține toate actele de procedură emise de instanțele judecătorești și de administratorii/lichidatorii judiciari în cadrul derulării procedurilor de insolvență ale persoanelor juridice, și anume:

 • citații;
 • comunicări;
 • notificări;
 • convocări;
 • hotărâri judecătorești;
 • alte acte de procedură prevăzute de lege (rapoarte emise de administratorul/lichidatorul judiciar, planuri de reorganizare judiciară, anunțuri).

Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență cuprinde actele de procedură prevăzute a fi publicate conform Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice.

Cum este organizat site-ul web al Buletinului procedurilor de insolvență?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web al Buletinului procedurilor de insolvență asigură acces la următoarele:

 • informații gratuite;
 • informații cu privire la organizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului, direcția BPI;
 • legislație specifică, formulare publicare/furnizare BPI și acte de procedură.

Website-ul Buletinul procedurilor de insolvență (BPI) este organizat în următoarele secțiuni:

 • informații cu privire la înființarea BPI;
 • acte normative;
 • organigrama Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale și BPI;
 • un dicționar juridic (insolvență);
 • statistici BPI;
 • tarife;
 • date de contact.

Formularele Buletinului Procedurilor de Insolvență sunt disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul de Servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, în secțiunea dedicată Buletinului Procedurilor de Insolvență și este organizată astfel:

1. Servicii BPI:

 • „Buletinul Procedurilor de Insolvență online" (contra cost);
 • „Sumar număr BPI” (informații gratuite);
 • „Persoane publicate în BPI” (informații gratuite)

2. formulare aferente activității de publicare BPI

 • Formulare on-line publicare BPI
 • Formulare offline publicare BPI

3. formulare aferente activității de furnizare informații BPI.

 • Formulare on-line furnizare informații BPI
 • Formulare offline furnizare informații BPI

4. statistici

Este gratuit accesul la Registrul insolvenței din România?

Buletinul Procedurilor de Insolvență este publicat în format electronic. Formatul electronic al Buletinului poate fi accesat online de pe

Accesul la serviciile furnizate de BPI este diferențiat:

 • accesul utilizatorilor la site-ul oficial al Buletinului Procedurilor de Insolvență este gratuit și nu necesită autentificare;
 • accesul la Portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului necesită autentificarea utilizatorilor.
 • accesul la serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvență online” este acordat după autentificarea utilizatorului și plata unui abonament.
 • accesul la serviciile „Sumarul număr BPI” și „Persoane publicate în BPI” este gratuit și necesită doar autentificarea utilizatorului.
 • accesul la serviciile: Persoane publicate în BPI Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” și Buletinul Procedurilor de Insolvență Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” necesită autentificare și sunt gratuite pentru debitori, creditori, administratorii procedurii și lichidatori (pe fiecare dosar de insolvență în care dețin una din aceste calități), iar pentru comisiile de insolvență și instanțele judecătorești accesul se asigură cu titlu gratuit la toate dosarele de insolvență;

Cum puteți căuta în Registrul de Insolvență din România

În serviciul „Buletinul Procedurilor de Insolvență online” se pot iniția căutări după: numărul și anul publicării BPI, denumirea persoanei publicate în BPI, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, numărul dosarului de instanță și după intervalul de publicare BPI; sunt accesibile, contra cost, pe bază de abonament, numerele de buletine BPI publicate, în care sunt redate actele de procedură integral.

În serviciul „Sumar număr BPI” se pot iniția căutări în funcție de numărul și data Buletinului. Sunt accesibile cu titlu gratuit următoarele informații:

 • tipul actului de procedură publicat în Buletin (de exemplu: citații, sentință de deschidere a procedurilor de insolvență, notificare pentru deschiderea procedurilor de insolvență, convocarea ședinței creditorilor, raportul de activitate, planul de reorganizare, sentință de deschidere a procedurilor de faliment, notificare pentru deschiderea procedurilor de faliment, plan de distribuție, raport final, sentință de închidere a procedurilor de insolvență, etc.);
 • denumirea persoanei publicate în BPI;
 • județul în a cărei rază teritorială își are sediul persoana juridică publicată în BPI;
 • codul de identificare fiscală;
 • numărul de înregistrare în registru;

În serviciul „Persoane publicate în BPI” se pot iniția căutări în funcție de numărul și anul publicării BPI, denumirea persoanei publicate în BPI, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, numărul dosarului de instanță și după intervalul de publicare BPI; sunt accesibile cu titlu gratuit următoarele informații:

 • denumire;
 • codul de identificare fiscală;
 • numărul de înregistrare în registru al persoanelor publicate în BPI;
 • județul în a cărei rază teritorială își are sediul persoana juridică publicată în BPI;
 • numărul cauzei de insolvență și denumirea instanței unde este înregistrată cauza;
 • numerele/anii buletinelor în care au fost publicate actele de procedură;
 • tipul de procedură de insolvență;
 • primul termen de judecată stabilit după deschiderea procedurii de insolvență, acolo unde este cazul.

În serviciul Persoane publicate în BPI Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se pot iniția căutări în funcție de numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii și localitatea nașterii debitorului persoană fizică, număr buletin, an buletin, număr dosar insolvență, interval de publicare; sunt accesibile următoarele informații:

 • nume și prenume debitor persoană fizică;
 • codul numeric personal al debitorului persoană fizică;
 • domiciliul debitorului persoană fizică;
 • administratorul de procedură/lichidatorul – date de identificare și sediu;
 • acte de procedură publicate – denumire, număr, data, instanța/comisia de insolvență, numărul și data buletinului, tipul procedurii de insolvență.

În serviciul Buletinul Procedurilor de Insolvență Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” se pot iniția căutări în funcție de numele, prenumele, codul numeric personal, data nașterii și localitatea nașterii debitorului persoană fizică, număr buletin, an buletin, număr dosar insolvență, interval de publicare; sunt accesibile numerele Secțiunii “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” în care sunt redate actele de procedură integral.

Istoricul Registrului de Insolvență din România

Buletinul Procedurilor de Insolvență a fost înființat în anul 2006 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 86/2006 privind procedurile de insolvență.

Începând cu anul 2018 a fost publicată Secțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență.

Optimizarea continuă a sistemului electronic pentru citații, comunicări, convocări și notificările actelor de procedură publicate este obiectivul principal al Buletinului Procedurilor de Insolvență din România.

Beneficii ale Registrului de Insolvență din România

Publicarea Buletinului Procedurilor de Insolvență aduce beneficii clare:

 • accelerează procedura de insolvență și simplifică comunicarea citațiilor, convocărilor, notificărilor, a hotărârilor judecătorești și a altor acte de procedură emise de către instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari, stabilind astfel o procedură electronică de comunicare.
 • unifică și standardizează actele de procedură emise de instanțele judecătorești  și administratorii/lichidatorii judiciari.
 • contribuie la dezvoltarea unei baze de date naționale de acte de procedură emise de instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari (și anume citații, comunicări, hotărâri judecătorești, convocări, notificări, rapoarte, planuri de reorganizare)
 • facilitează înregistrarea rapidă în registrul comerțului / alte registre în ceea ce privește mențiunile de insolvență care sunt prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a se înregistra în registru.
 • oferă persoanelor interesate acces la actele de procedură emise de instanțele judecătorești și administratorii/lichidatorii judiciari.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web oficial al Buletinului Insolvenței din România

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul web oficial al Registrului Comerțului din România

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea “Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului Procedurilor de Insolvență

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului din România

Ultima actualizare: 01/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Slovenia

Această secțiune vă oferă informații introductive privind registrul de insolvență din Slovenia. Informații privind revizuirea și publicarea procedurilor de insolvență slovene sunt accesibile online.

Ce informații oferă Registrul de insolvență sloven?

Baza de date Linkul se deschide într-o fereastră nouăe-INSOLV oferă informații privind revizuirea procedurilor de insolvență. De asemenea, aceasta oferă următoarele informații cu privire la procedurile de insolvență:

 • date selectate de identificare a debitorului insolvent,
 • instanța care instrumentează procedurile și numărul de referință al cauzei,
 • date selectate de identificare a administratorului procedurilor de insolvență,
 • începerea procedurilor, expirarea termenului de depunere a unei acțiuni în instanță și date privind alte acte procedurale necesare în cadrul procedurilor,
 • în plus, în cazul procedurilor de faliment, date privind valoarea proprietății aflate în faliment și procentele sumelor rambursate creditorilor.

Baza de date Linkul se deschide într-o fereastră nouăe-Publications oferă acces la:

 • toate ordinele judecătorești (singular: sklep; plural: sklepi) pronunțate în materie de insolvență, cu excepția celor privind colectarea remunerațiilor periodice, sechestrarea activelor financiare, încetarea colectării remunerațiilor periodice sau scoaterea de sub sechestru a activelor financiare;
 • notificări de inițiere a procedurilor, notificări de stabilire a unei audieri și alte notificări sau solicitări de vot emise în temeiul legii de către o instanță;
 • toate procesele-verbale ale audierilor și reuniunilor comitetului creditorilor;
 • rapoartele administratorilor și documentele anexate;
 • în procedurile de verificare și încheiere obligatorie a conturilor, rapoartele debitorului insolvent și documentele anexate;
 • lista creanțelor verificate;
 • cereri ale părților implicate în proceduri și alte evidențe ale instanței, a căror publicare este prevăzută;
 • în procedurile de faliment, toate avizele de vânzare în cadrul unei licitații publice și cererile de oferte aferente lichidării proprietății aflate în faliment.

De asemenea, o listă a tuturor administratorilor (seznam vseh upraviteljev) și a procedurilor de insolvență de care sunt responsabili aceștia poate fi obținută din baza de date e-Publications. Listele sunt actualizate zilnic.

Ambele baze de date sunt deținute și gestionate de AJPES, Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenția Republicii Slovenia pentru evidențe juridice publice și servicii conexe (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Este gratuit accesul la Registrul de insolvență sloven?

Da, accesul este gratuit. Cu toate acestea, pentru a avea acces, trebuie să vă înregistrați ca utilizator pe site-ul AJPES și să obțineți un nume de utilizator și o parolă.

Cum puteți căuta în Registrul de insolvență sloven

Ambele baze de date, inclusiv motoarele de căutare, sunt disponibile numai în limba slovenă. Se pot căuta date și documente privind procedurile de insolvență care vizează persoane juridice și persoane fizice autorizate utilizând toate criteriile de căutare disponibile; în schimb, pentru căutările privind date și documente referitoare la consumatori (persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale), se pot utiliza numai anumite combinații de date, pentru a se proteja datele cu caracter personal.

Baza de date Linkul se deschide într-o fereastră nouăe-Publications vă permite să căutați documente publicate referitoare la procedurile de insolvență. Documentele publicate pot fi căutate în funcție de:

 • tipul debitorului (persoană juridică, persoană fizică etc.)
 • tipul de procedură (faliment, închiderea obligatorie a conturilor etc.)
 • tipul documentului
 • debitor (căutare după denumirea societății comerciale, codul fiscal sau numărul de identificare)
 • forma juridică (societate anonimă, societate cu răspundere limitată etc.)
 • numărul de referință
 • instanță
 • data actului sau data de publicare a documentului.
  Rezultatele căutării sunt ordonate după data publicării.

În baza de date Linkul se deschide într-o fereastră nouăe-INSOLV se pot căuta date privind procedurile de insolvență după:

 • numărul de referință,
 • debitor (nume și prenume sau numele societății, numărul de identificare, adresa, data nașterii)

Istoricul Registrului de insolvență sloven

Datele din registru sunt disponibile de la 1 octombrie 2008. Înainte de această dată, unele informații, cum ar fi notificarea publică a începerii procedurilor de insolvență, erau publicate în Monitorul Oficial al Republicii Slovenia (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Link-uri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență

Ultima actualizare: 23/03/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Slovacia

Această pagină conține o prezentare succintă a Registrului de insolvență din Slovacia.

Ce cuprinde Registrul de insolvență din Slovacia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență (Register úpadcov) este un sistem de informații pus la dispoziție de administrația publică pe site-ul Ministerului Justiției din Republica Slovacă, care este administrat și gestionat de Ministerul Justiției. Registrul de insolvență conține informații privind procedurile de insolvență, de restructurare și de remitere de datorie în temeiul articolului 10a alineatul (2) din Legea nr. 7/2005 privind falimentul și restructurarea, astfel cum a fost modificată.

Registrul de insolvență cuprinde informații privind:

 1. Procedura în temeiul Legii nr. 7/2005, mai exact:
  1. instanța sesizată;
  2. nr. de referință al dosarului;
  3. numele și prenumele judecătorului responsabil de procedură;
  4. numele reclamantului și numele debitorului, și anume
   4.1 în cazul unei persoane fizice: numele, prenumele, data nașterii și adresa;
   4.2 în cazul unei persoane fizice care desfășoară o activitate comercială: denumirea comercială, numele, prenumele, dacă este diferit de denumirea comercială, numărul de identificare sau orice alt mod de identificare, locul de desfășurare a activității;
   4.3 în cazul unei persoane juridice: denumirea comercială, numărul de identificare sau orice alt mod de identificare și sediul social;
  5. numele administratorului sau al mandatarului desemnat;
  6. sediul administratorului sau al mandatarului desemnat;
  7. data deschiderii procedurii de insolvență sau a procedurii de reorganizare sau data acordării protecției împotriva creditorilor;
  8. data declarației de faliment, a aprobării restructurării sau a atribuirii unui plan de rambursare;
  9. data închiderii procedurii de insolvență sau a procedurii de restructurare;
  10. informații care să indice dacă falimentul în cauză are sau nu o valoare redusă;
  11. informații privind creanțele înscrise, în conformitate cu cerințele privind conținutul unei liste de creanțe;
  12. informații privind creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment, în conformitate cu cerințele legale în materie;
  13. informații privind stabilirea unui plan de rambursare de către administrator;
  14. informații privind activele debitorului, în conformitate cu cerințele legale în materie;
  15. informații privind masa credală și reuniunile comitetului creditorilor, - locul, ora și obiectul acestor reuniuni, numele și prenumele creditorilor în cazul persoanelor fizice sau denumirea creditorilor în cazul persoanelor juridice, dacă un anumit creditor este membru al comitetului creditorilor și ce drepturi de vot are - precum și procesele-verbale ale acestor reuniuni;
  16. informații privind reuniunile creditorilor în cazul procedurii prevăzute în partea a patra din Legea 7/2005, cu detalii privind locul, data și obiectul acestor reuniuni;
  17. distribuirea încasărilor;
  18. data deciziei privind remiterea de datorie a debitorului în cazul în care a fost declarat falimentul sau a fost stabilit un plan de rambursare în temeiul părții a patra din Legea 7/2005;
  19. informații privind impunerea unei supravegheri;
  20. informații privind termenele de care beneficiază părțile la procedură pentru a desfășura anumite acte de procedură în temeiul Legii 7/2005;
  21. informații care să indice dacă procedura de insolvență în cauză este principală, secundară sau teritorială, în conformitate cu legislația în materie;
  22. informații privind posibilitatea introducerii unei căi de atac în conformitate cu legislația în materie;
  23. rata de recuperare pentru creditorii garantați și negarantați în cadrul procedurilor desfășurate în temeiul părții a doua și a treia din Legea 7/2005;
  24. rata de recuperare pentru creditori în cadrul procedurii desfășurate în temeiul părții a patra din Legea 7/2005;
 2. o listă a debitorilor aflați în faliment care fac obiectul unei proceduri de insolvență și o listă a debitorilor în curs de restructurare, cu informațiile prevăzute la punctul 4a;
 3. o listă a debitorilor aflați în faliment care fac obiectul procedurii prevăzute în partea a patra din Legea 7/2005, cu informațiile prevăzute la punctul 4a;
 4. alte informații privind procedurile în temeiul Legii 7/2005 publicate în Jurnalul comercial (Obchodný vestník);
 5. informații privind serviciile furnizate de administrator.

Accesul la Registrul de insolvență slovac este gratuit?

Da, registrul de insolvență poate fi accesat și se pot efectua căutări în registru în mod gratuit.

Cum se pot efectua căutări în Registrul de insolvență din Slovacia?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPagina principală a Registrului de insolvență conține o bară de căutare, unde se pot introduce cuvintele-cheie de căutare în mod direct sau, după caz, limitat la categorii precum procedura, administratorii, activele sau serviciile.

Istoricul Registrului de insolvență al Republicii Slovace

Sistemul funcționează de la data de 7 decembrie 2015.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență

Ultima actualizare: 09/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Finlanda

În Finlanda există două registre publice de insolvență: Registrul privind falimentele și restructurările și Registrul privind datoriile. Se pot efectua căutări în aceste registre în mod gratuit, prin intermediul serviciului de informare furnizat de Centrul finlandez de gestionare a registrelor juridice.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență este un serviciu de informare oferit de Centrul finlandez de gestionare a registrelor juridice.

Ce informații se regăsesc în Registrul finlandez de insolvență?

Registrul conține informații privind insolvabilitatea, care provin din Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind falimentele și restructurările și informații privind datoriile contractate în cadrul unor activități economice de către persoane private, informații care provin din Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind datoriile. Registrul oferă informații cu privire la cererile și deciziile privind falimentele și restructurările, precum și informații cu privire la data și locul reuniunii creditorilor, termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor în caz de faliment și date despre lichidatorul desemnat.

În ceea ce privește informațiile referitoare la datoriile contractate în scopuri personale, trebuie să vă adresați direct Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrului finlandez de gestionare a registrelor juridice, care pune la dispoziție gratuit aceste informații.

Este gratuit accesul la registrul finlandez de insolvență?

Da, accesul este gratuit.

Cum se efectuează o căutare în Registrul finlandez de insolvență?

Criteriile de căutare sunt: numele debitorului, numărul național de identificare sau codul de înregistrare al întreprinderii, o anumită perioadă de timp sau numele administratorului judiciar sau al lichidatorului.

Cererile de informații privind datoriile contractate în scopuri personale care sunt adresate Centrului finlandez de gestionare a registrelor juridice trebuie să conțină următoarele informații:

 • numele persoanei care face obiectul cererii de informații;
 • numărul de identificare al persoanei respective;
 • numele și numărul de telefon ale solicitantului și adresa la care trebuie transmise informațiile.

Istoricul Registrului finlandez de insolvență

Registrele în cauză conțin informații începând cu anul 1995.

Linkuri conexe

În finlandeză

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMaksukyvyttömyysrekisteri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOikusrekistinikeskus: rekisteriei

Linkul se deschide într-o fereastră nouăKonkurrentsania — ja yritysssaneeraurekisteri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăVelkajärjestyereisterari

În engleză

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegal Register Centre: Registers

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegister of bankruptcies and restructurings

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegister of debt adjustments

În suedeză

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRättsregistercentralen: register

Linkul se deschide într-o fereastră nouăKonkurs- och företagssaneringsregistret

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSkuldsaneringsregistret

Ultima actualizare: 10/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Suedia

Această pagină vă oferă informații legate de registrele privind insolvabilitatea din Suedia.

Ce oferă registrul privind insolvabilitatea din Suedia?

Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia administrează o serie de registre care furnizează informații privind societățile înregistrate. Oficiul respectiv nu menține un registru unic și consecvent conținând lista persoanelor fizice și juridice care au fost declarate în stare de faliment. Există un registru, menținut de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia, ce conține lista persoanelor fizice și a proprietăților declarate în stare de faliment. Cu toate acestea, informațiile privind societățile comerciale declarate în stare de faliment sunt conținute într-o serie de diferite registre comerciale administrate de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia. Accesul la informațiile privind persoanele fizice, proprietățile și societățile conținute în registrele administrate de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia este posibil prin intermediul unui motor de căutare de pe internet.

Informațiile privind starea de faliment a societăților, a persoanelor fizice și a proprietăților, informațiile respective fiind conținute în diferitele registre ale Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia, sunt denumite în continuare registrul privind insolvabilitatea din Suedia (incluzând informațiile ce pot fi accesate atât din Linkul se deschide într-o fereastră nouămotorul de căutare disponibil pe internet cât și prin contactarea directă a Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului de înregistrare a societăților din Suedia).

Registrul conține date privind societățile comerciale, persoanele fizice și proprietățile aflate în diferite stadii de faliment. În linii mari, Registrul conține următoarele tipuri de informații:

 • data inițierii procedurilor de declarare a falimentului
 • denumirea instanței competente
 • numele, adresa și numărul de înregistrare/codul numeric personal al subiectului
 • stadiul procedurilor
 • numele și adresa mandatarului

Registrul este deținut și administrat de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia.

Numai informațiile furnizate de instanțele judecătorești sunt introduse în Registru. Informațiile sunt înregistrate la aceeași dată la care sunt primite de Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia de la instanțele judecătorești. În momentul în care o persoană fizică este declarată în stare de faliment, informațiile sunt introduse în registrele comerțului în care ar putea fi înregistrată persoana în cauză.

Este gratuit accesul la registrul privind insolvabilitatea din Suedia gratuit?

Informațiile conținute în registrul privind insolvabilitatea din Suedia pot fi obținute în mod gratuit prin contactarea telefonică a Oficiului de înregistrare a societăților din Suedia. În majoritatea cazurilor în care se solicită informații scrise din registru, se percepe o anumită taxă.

Accesul la informațiile privind starea de faliment a societăților comerciale este gratuit atunci când se folosesc motoarele de căutare disponibile pe internet. Informațiile suplimentare sunt disponibile numai utilizatorilor înregistrați și care plătesc o taxă.

Modul de căutare în registrul privind insolvabilitatea din Suedia

Pentru a obține informații conținute în registru, orice persoană poate contacta Oficiul de înregistrare a societăților din Suedia prin poștă, email sau telefonic. Motoarele de căutare disponibile pe internet permit efectuarea de căutări în registru în funcție de denumirea societății, nume, număr de înregistrare sau cod numeric personal.

Istoricul registrului privind insolvabilitatea din Suedia

Informațiile conținute în Registru sunt păstrate pe o perioadă de cinci ani

Ultima actualizare: 01/05/2010

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Registre de insolvenţă - Anglia şi Ţara Galilor

Această pagină vă oferă informații referitoare la registrul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor.

Ce oferă Serviciul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor?

Serviciul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor este însărcinat, în temeiul dispozițiilor legislative, să țină registrele privind insolvabilitatea, restricțiile impuse societăților aflate în faliment și restricțiile impuse debitorilor. „Registrul privind insolvabilitatea” (Individual Insolvency Register) reunește aceste registre și conține informații privind:

 • falimentele aflate în curs sau a căror procedură s-a încheiat în ultimele 3 luni;
 • acțiunile de reducere a creanțelor aflate în curs sau care s-au încheiat în ultimele 3 luni;
 • acordurile voluntare (Individual Voluntary Arrangements) și acordurile voluntare accelerate (Fast-Track Voluntary Arrangements) în curs de negociere sau care s-au încheiat în ultimele 3 luni;
 • hotărârile – inclusiv cele cu caracter provizoriu - privind restricțiile impuse societăților aflate în faliment sau angajamentele asumate de acestea;
 • hotărârile – inclusiv cele cu caracter provizoriu - privind restricții impuse debitorilor sau angajamente asumate de acestea.

Este gratuit accesul la registrul privind insolvabilitatea în Anglia și Țara Galilor ?

Da, accesul la registru este gratuit.

Cum se caută în registrul privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor

Registrul poate fi accesat de pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul Serviciului privind insolvența, folosind rubrica „Find someone”. Puteți căuta în registru după numele persoanei sau denumirea societății comerciale, făcând clic pe linkul pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul privind insolvabilitatea.

Istoricul Serviciului privind insolvabilitatea din Anglia și Țara Galilor

Serviciul privind insolvabilitatea este o agenție executivă a Ministerului întreprinderilor, inovației și competențelor (Department for Business, Innovation and Skills) care, prin intermediul administratorului judiciar (official receiver):

 • administrează si investighează cazurile de insolvabilitate, persoanele care fac obiectul unei hotărâri de reducere a creanțelor, societățile și parteneriatele aflate în lichidare judiciară, pentru a stabili cauza insolvabilității;
 • acționează ca mandatar/lichidator atunci când nu este numit un practician în insolvență din sectorul privat;
 • acționează ca mandatar și supervizor în cadrul acordurilor voluntare și accelerate.

De asemenea, serviciul:

 • transmite rapoarte privind fapte ilegale comise de persoanele care fac obiectul unei hotărâri de reducere a creanțelor sau de către directori;
 • sancționează directorii inapți în toate cazurile de faliment al societăților;
 • este însărcinat cu hotărârile privind falimentele și cu societățile aflate în faliment, precum și cu hotărârile prin care se impun restricții debitorilor și cu angajamentele acestora în materie de restricții;
 • autorizează administratorii judiciari și reglementează această profesie;
 • evaluează și plătește indemnitățile legale în caz de concedieri atunci când angajatorul este declarat insolvabil;
 • oferă servicii de contabilitate și de investiții fondurilor care gestionează active aflate în faliment/lichidare;
 • efectuează anchete confidențiale privind anumite societăți dacă acest lucru este în interes public;
 • oferă ministerelor și altor servicii din administrația publică consiliere în materie de insolvabilitate și de concedieri, precum și în legătură cu alte aspecte conexe;
 • furnizează publicului informații în materie de insolvabilitate, de concediere și de investigații, prin intermediul site-ului său, al publicațiilor și al serviciului de informare (Insolvency Enquiry Line).

Denegare de responsabilitate a Registrului privind insolvabilitate din Anglia și Țara Galilor:

Pe site-ul registrului se menționează:

„Deși s-au depus toate eforturile ca informațiile oferite să fie exacte, pot exista greșeli. În cazul în care identificați informații care par a fi incorecte sau omisiuni, vă rugăm să ne informați utilizând linkurile pentru feedback ale acestui site, astfel încât să putem analiza problema în cauză și să efectuăm corecturile necesare în baza de date.

Serviciul privind insolvabilitatea nu răspunde pentru erorile sau omisiunile provocate din neglijență sau de altă natură. Vă rugăm să rețineți că Serviciul privind insolvabilitatea și administratorii judiciari nu furnizează consiliere juridică sau financiară. Dacă aveți nevoie de astfel de consiliere, vă puteți adresa Biroului de consiliere pentru cetățeni (Citizen's Advice Bureau), unui avocat, unei contabil, unui practician în insolvență, unui consultant financiar sau unui centru de consiliere financiară.

Registrul privind insolvabilitatea este un registru public, iar Serviciul privind insolvabilitatea nu avizează și nu face comentarii în legătură cu utilizarea datelor din registru de către terți”.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul privind insolvabilitatea

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul privind insolvabilitatea

Ultima actualizare: 04/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Registre de insolvenţă - Irlanda de Nord

Această pagină vă oferă informații referitoare la Registrul de insolvență al persoanelor pentru Irlanda de Nord.

Ce informații oferă Registrul de insolvență din Irlanda de Nord?

În Irlanda de Nord, nu există un registru de insolvență. Serviciul instanțelor din Irlanda de Nord deține informații cu privire la persoanele care au fost declarate în stare de faliment în ultimii 10 ani. Aceste informații sunt păstrate într-o bază de date online, în care publicul poate efectua căutări contra cost. Mai multe informații privind această facilitate de căutare online pentru falimente se pot găsi pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțelor din Irlanda de Nord.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentului pentru întreprinderi, comerț și investiții (Online DETI) se ocupă de chestiunile privind insolvabilitatea.

Scopul și rolul Serviciului de insolvență este:

 • de a administra și de a investiga afacerile persoanelor aflate în stare de faliment și a societăților în procedură de lichidare obligatorie
 • de a stabili motivele insolvabilității
 • de a se ocupa de decăderea din drepturi a directorilor societăților falimentare
 • de a trata orice activitate frauduloasă în gestionarea societăților falimentare
 • de a reglementa domeniul insolvabilității
 • de a opera conturile de insolvabilitate
 • de a formula legislația și politica privind insolvabilitatea pentru Irlanda de Nord

Online DETI este deținut și administrat de către Departamentul pentru întreprinderi, comerț și investiții.

Este accesul la Online DETI din Irlanda de Nord gratuit?

Da, accesul este gratuit.

Cum puteți căuta în Online DETI din Irlanda de Nord

Registrul de insolvența ține în prezent registre actualizate privind: Individual Voluntary Arrangements (IVAs – acorduri voluntare individuale) și Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs – acorduri voluntare accelerate), Bankruptcy Restrictions Orders sau Undertakings (BROs / BRUs – restricții impuse persoanei care face obiectul falimentului prin ordonanță sau angajamente ale persoanei care face obiectul falimentului în materie de restricții), Debt Relief Orders (DROs – ordonanțe privind șergerea de datorie) și Debt Relief Restriction Orders sau Undertakings (DRROs / DRRUs – restricții impuse debitotului prin ordonanță sau angajamente ale debitorului în materie de restricții).

Puteți căuta o persoană online în Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrele IVA, DRO, DRRO și DRRU .

Mai multe informații privind registrele de insolvență pot fi găsite Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOnline DETI

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul instanțelor din Irlanda de Nord

Ultima actualizare: 14/08/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Registre de insolvenţă - Scoţia

Această pagină conține informații privind registrul de insolvență din Scoția.

Ce informații pot fi consultate în Registrul de insolvență din Scoția?

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAccountant in Bankruptcy conține îndrumări și materiale informative privind insolvența în Scoția. Acesta oferă:

 • acces la legislație
 • un link către Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrul de insolvență, care, la rândul său, conține informații cu privire la:
  • cazurile de faliment;
  • restricțiile aplicabile în caz de faliment;
  • contractele de fiducie protejate;
  • cazurile de lichidare și de punere sub administrare judiciară ale întreprinderilor din Scoția (inclusiv lichidările solvabile).
  • moratorii.

Registrul nu include informații cu privire la administrarea întreprinderilor.

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăDAS Scotland vă oferă consiliere în materie financiară și de datorii, materiale informative destinate consilierilor financiari autorizați, informații cu privire la posibilitățile de eșalonare a datoriilor (un sistem legal de gestionare a rambursării datoriilor într-un interval de timp rezonabil, în care creditorii nu pot acționa împotriva debitorului).

Registrul de insolvență din Scoția este deținut și administrat de Accountant in Bankruptcy.

Registrul DAS (Debt Arrangement Scheme Register - Registrul eșalonărilor de datorii) din Scoția

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul DAS oferă informații cu privire la cazurile de eșalonare a datoriilor aprobate sau în curs de aprobare. De asemenea, oferă informații privind moratoriile în vigoare. Registrul DAS este ținut și administrat de către Accountant in Bankrupcty, ca parte a rolului său de administrator al DAS.

Este gratuit accesul la registrul DAS din Scoția?

Accesul la registrul DAS este gratuit. Contra cost, se poate efectua și o descărcare zilnică de date. Pentru informații suplimentare, puteți scrie la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Este gratuit accesul la registrul DAS din Scoția?

Accesul la registrul DAS este gratuit.

Cum se efectuează o căutare în Registrul de insolvență din Scoția?

Registrul de insolvență este disponibil online.

Căutarea în registrul DAS

Registrul DAS este disponibil online.

Istoricul Registrului de insolvență din Scoția

Căutările efectuate în registru privind cazurile de insolvență vor furniza informații privind toate cazurile de faliment aflate în derulare, la care se adaugă cele care s-au încheiat în ultimii doi ani. În cazul contractelor de fiducie protejate, registrul va oferi informații privind cazurile aflate în derulare, plus cele încheiate în ultimul an. În mod similar, căutările privind întreprinderile puse sub administrare judiciară sau în lichidare vor furniza informații privind cazurile aflate în derulare, plus cele încheiate în ultimul an.

Căutările privind moratoriile vor furniza informații privind toate moratoriile aflate în derulare. Un moratoriu se ridică fie după 6 săptămâni, fie după declarația de faliment, fie după punerea sub protecție a unui contract de fiducie, fie după aprobarea unui plan de eșalonare a datoriilor în cadrul DAS.

Istoricul registrului DAS

Site-ul registrului DAS cuprinde informații cu privire la programele de plată a datoriilor aprobate sau în curs de aprobare. De asemenea, oferă informații privind moratoriile în vigoare.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAccountant in Bankruptcy

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul DAS

Ultima actualizare: 14/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.