NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Registrele de insolvență și de faliment

Scoţia

Această pagină vă oferă informații referitoare la registrul de insolvență din Scoția.

Conținut furnizat de
Scoţia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce informații oferă registrul de insolvență din Scoția?

Site-ul web Accountant in Bankruptcy (serviciu de gestionare a falimentelor) conține orientări și informații privind insolvența în Scoția. Acesta oferă:

  • acces la legislație
  • un link la Registrul de insolvență, care conține detalii privind:
    • falimentele
    • restricțiile impuse celor care sunt în faliment
    • acte fiduciare protejate
    • lichidarea și administrarea judiciară a societăților din Scoția (inclusiv lichidarea voluntară).

Registrul de insolvență din Scoția nu include detalii privind administrarea societăților.

Site-ul web Money Scotland vă oferă consiliere în domeniul financiar și al datoriilor, informații privind consultanții financiari acreditați, informații privind programul de reeșalonare a datoriilor (un sistem legal de gestionare a rambursărilor într-un termen rezonabil, cu protecție împotriva acțiunilor creditorilor).

Registrul de insolvență din Scoția este ținut și administrat de serviciul Accountant in Bankruptcy.

Registrul DAS (Registrul programului de reeșalonare a datoriilor) din Scoția

Registrul DAS din Scoția oferă informații privind programele aprobate sau în curs de aprobare de plată a datoriilor. Registrul DAS este ținut și administrat de Civic în numele Money Scotland.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență din Scoția?

Accesul la registrul de insolvență din Scoția este gratuit. O descărcare comercială de date se poate efectua zilnic. Pentru mai multe informații puteți folosi adresa de email roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Este gratuit accesul la registrul DAS din Scoția?

Accesul la registrul DAS este gratuit.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență din Scoția

Registrul de insolvență din Scoția este disponibil online. Este necesară înregistrarea ca utilizator.

Cum puteți căuta în registrul DAS din Scoția

Registrul DAS este disponibil online. Este necesară înregistrarea ca utilizator.

Istoricul registrului de insolvență din Scoția

Căutările în registrul de insolvență vor furniza detalii privind toate cauzele de faliment în desfășurare plus cele care s-au încheiat în ultimii doi ani. În cazul actelor fiduciare protejate, registrul va oferi detalii referitoare la cauzele de faliment în desfășurare plus cele care s-au încheiat în ultimul an. În mod similar, căutările privind administrările judiciare sau lichidările vor furniza detalii referitoare la cauzele în desfășurare plus cele care s-au încheiat în anul precedent.

Istoricul registrului DAS

Site-ul web al Registrului DAS vizează informații privind programele aprobate sau în curs de aprobare pentru plata datoriilor.

Linkuri relevante

Accountant in Bankruptcy, Registrul de insolvență, Money Scotland DAS (program de reeșalonare a datoriilor), Registrul Scoției, Registrul DAS (înregistrare ca utilizator)

Ultima actualizare: 15/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.