Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Portugalia

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do portugalskiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Portugalia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w portugalskim rejestrze upadłości?

Elektroniczny rejestr upadłości zawiera następujące informacje:

  • numer postępowania upadłościowego;
  • wskazanie sądu, w którym odbywało się postępowanie upadłościowe;
  • dane niewypłacalnego podmiotu;
  • dane syndyka masy upadłości;
  • terminy zgłaszania roszczeń;
  • datę ogłoszenia upadłości.

Elektroniczny rejestr upadłości zawiera szczegółowe informacje o sprawach dotyczących upadłości (zob. poniżej).

Czy dostęp do portugalskiego rejestru upadłości jest płatny?

Nie, wgląd do rejestru upadłości jest bezpłatny.

Ustawodawstwo dotyczące rejestru upadłości

Portugalski rejestr upadłości działa na podstawie przepisów art. 38 kodeksu upadłościowego i naprawczego (Insolvency and Corporate Recovery Code), wprowadzonego dekretem z mocą ustawy nr 53/2004 z dnia 18 marca 2004 r. i zmienionego ustawą nr 16/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 15/11/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony