Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry upadłości

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do holenderskiego rejestru upadłości.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze upadłości?

W Niderlandach występują trzy rodzaje niewypłacalności (insolventie):

 • upadłość (faillissement)
 • moratorium
 • restrukturyzacja zadłużenia

Sądy okręgowe wydają orzeczenia dotyczące wszystkich rodzajów niewypłacalności, a także odpowiadają za administrowanie odpowiednimi danymi w swoich rejestrach. Ich zadaniem jest również (automatyczne) przekazywanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa, która wykorzystuje te zawiadomienia na potrzeby centralnego rejestru upadłości (Centraal Insolventieregister, CIR), gdzie gromadzone są informacje o upadłości i moratoriach.

Centralny rejestr upadłości zawiera wszystkie informacje pochodzące z opublikowanych zawiadomień o niewypłacalności, w tym:

 • dane osobowe
 • nazwy spółek
 • dane indentyfikacyjne z rejestru działalności gospodarczej
 • dane syndyka i administratora
 • wszystkie wcześniejsze zawiadomienia.

Centralny rejestr upadłości został ustanowiony z mocy prawa, w związku z czym informacje w nim zawarte można uznać za prawnie wiążące.

Oprócz centralnego rejestru upadłości funkcjonuje również krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS) prowadzony przez jedno z biur pomocy prawnej (Raden voor rechtsbijstand). Centralny rejestr upadłości, w ramach dodatkowej usługi (niewymaganej przez prawo) gromadzi również dane z krajowego rejestru restrukturyzacji zadłużenia. Centralny rejestr upadłości i krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia są dostępne za pośrednictwem internetu.

Zastrzeżenie prawne odnoszące się do niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości zawiera dane dotyczące upadłości, zawieszenia płatności oraz umorzenia długów osób fizycznych, wprowadzane za pośrednictwem rejestrów lokalnych w różnych sądach.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Brak ograniczeń w zakresie dostępu do centralnego rejestru upadłości za pośrednictwem internetu.

Dla użytkowników zawodowo zajmujących się tą dziedziną, dostępny jest serwis internetowy, który umożliwia ponowne wykorzystanie danych.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr upadłości

Wyszukiwanie osób fizycznych jest możliwe tylko według:

 • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
 • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
 • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

Wyszukiwanie zawiadomień o niewypłacalności według daty jest niemożliwe po upływie roku od ich ogłoszenia. Wyszukiwanie spółek i osób prawnych jest możliwe według:

 • nazwy podmiotu gospodarczego
 • numeru identyfikacyjnego z rejestru działalności gospodarczej
 • adresu.

Historia niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości został utworzony w dniu 1 stycznia 2005 r. W związku z tym można w nim znaleźć wszystkie sprawy wszczęte lub zgłoszone po tym terminie.

Ciekawe strony

Centralny rejestr upadłości w Niderlandach

Ostatnia aktualizacja: 06/02/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony