Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Finlandia

W Finlandii istnieją dwa publiczne rejestry upadłości. Rejestr upadłości i reorganizacji, rejestr zadłużenia prywatnego oraz rejestr zakazów prowadzenia działalności gospodarczej to publiczne rejestry, z których każdy może zamówić odpłatne wyciągi. Korzystając z danych przechowywanych w tych rejestrach, można zabezpieczać swoje interesy przy żądaniach zapłaty lub przy zawieraniu umów.

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze upadłości?

Rejestr upadłości i reorganizacji zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach upadłości i reorganizacji.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (w tym harmonogramów spłaty).

Czy dostęp do fińskiego rejestru dotyczącego upadłości jest bezpłatny?

Nie. Należy zwrócić się o informacje do fińskiego ośrodka ds. rejestrów prawnych. Wyciąg kosztuje 10 EUR.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr upadłości

Wniosek o informacje powinien zawierać następujące dane:

Rejestr upadłości i reorganizacji

Dane potrzebne do wniosku:

  • nazwa spółki;
  • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego

Dane potrzebne do wniosku:

  • imię i nazwisko danej osoby;
  • numer identyfikacyjny;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Historia rejestru upadłości w Finlandii

Rejestry zawierają informacje sięgające 1995 r.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony