Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Finlandia

W Finlandii istnieją dwa publiczne rejestry upadłości. Rejestr upadłości i reorganizacji, rejestr zadłużenia prywatnego oraz rejestr zakazów prowadzenia działalności gospodarczej to publiczne rejestry, z których każdy może zamówić odpłatne wyciągi. Korzystając z danych przechowywanych w tych rejestrach, można zabezpieczać swoje interesy przy żądaniach zapłaty lub przy zawieraniu umów.

Autor treści:
Finlandia

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze upadłości?

Rejestr upadłości i reorganizacji zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach upadłości i reorganizacji.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (w tym harmonogramów spłaty).

Czy dostęp do fińskiego rejestru dotyczącego upadłości jest bezpłatny?

Nie. Należy zwrócić się o informacje do fińskiego ośrodka ds. rejestrów prawnych. Wyciąg kosztuje 10 EUR.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr upadłości

Wniosek o informacje powinien zawierać następujące dane:

Rejestr upadłości i reorganizacji

Dane potrzebne do wniosku:

  • nazwa spółki;
  • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego

Dane potrzebne do wniosku:

  • imię i nazwisko danej osoby;
  • numer identyfikacyjny;
  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Historia rejestru upadłości w Finlandii

Rejestry zawierają informacje sięgające 1995 r.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony