Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry upadłości

Bułgaria

Na tej stronie zamieszczono krótki opis bułgarskiego rejestru upadłości.

Autor treści:
Bułgaria
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze upadłości?

Bułgarski rejestr upadłości składa się z trzech części:

  1. Część rejestru kuratorów  jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak ta dostępna publicznie część nie zapewnia dostępu do danych osobowych ani do danych podlegających weryfikacji ze strony kuratorów.
  2. Rejestr sprzedaży i aukcji jest w pełni dostępny za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.
  3. Ze względu na brak wzajemnych połączeń między sądami obecnie nie prowadzi się rejestru postępowań upadłościowych w formie scentralizowanej bazy danych.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr upadłości?

Na stronie internetowej można znaleźć kuratora w postępowaniu upadłościowym według:

  • nazwiska
  • ujednoliconego numeru identyfikacyjnego
  • adresu
  • specjalności
  • dziedziny doświadczenia zawodowego
  • części numeru ministerialnego nakazu mianowania
  • statusu (czy prowadzi działalność czy nie).

W jaki sposób szukać informacji o sprzedażach?

Komunikaty o sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.

Historia rejestru upadłości w Bułgarii

System utworzono w 2003 roku po zrealizowaniu projektu Phare BG 0103.04 „Usprawnianie systemu upadłości”. Celem było utworzenie systemu informacji o upadłościach i włączenie wszystkich informacji do ujednoliconej bazy danych. System działa w niektórych sądach: sądach okręgowych, sądach apelacyjnych, Najwyższym Sądzie Kasacyjnym.

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.