Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rejestry upadłości

Belgia

W niniejszej sekcji znajdują się informacje dotyczące rejestrów odnoszących się do przypadków niewypłacalności w Belgii.

Autor treści:
Belgia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jakie rejestry dotyczące niewypłacalności istnieją w Belgii?

W Belgii nie ma publicznych rejestrów dłużników niewypłacalnych.

  • W odniesieniu do przedsiębiorstw belgijska baza danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) jest rejestrem, który zawiera wszystkie dane identyfikacyjne dotyczące przedsiębiorstw i ich sytuacji prawnej (w szczególności upadłości). Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami są natomiast publikowane w belgijskim dzienniku urzędowym Moniteur Belge dostępnym on-line.
  • W odniesieniu do osób fizycznych w Belgii istnieje centralna baza danych, w której gromadzi się pewną liczbę informacji dotyczących osób nadmiernie zadłużonych, które postanowiły rozpocząć procedurę zbiorowego uregulowania długów. Ta baza danych powstała przy Banque Nationale de Belgique (Narodowym Banku Belgijskim), ale nie jest publicznie dostępna.

Czy wgląd do rejestrów dłużników niewypłacalnych w Belgii jest płatny?

Nie, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w rejestrze dotyczącym niewypłacalności w Belgii?

Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami można wyszukiwać w Moniteur Belge.

Okres objęty rejestrami dłużników niewypłacalnych w Belgii

Dane przedsiębiorstw są dostępne od dnia 1 stycznia 1983 r. z odesłaniem do publikacji wydanych po dniu 1 czerwca 1997 r.

Dostępne są również publikacje dotyczące stowarzyszeń wydane po dniu 1 lipca 2003 r.

Ciekawe strony

Service Public Fédéral Justice (Federalna Służba Wymiaru Sprawiedliwości)

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.