Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Insolventieregisters - België

Op deze pagina vindt gegevens over de insolventieregisters van België.

Welke insolventieregister zijn er in België?

Er bestaat geen nationaal centrale insolventieregister in België. Er zijn wel verschillende instanties die informatie verzamelen over bedrijven en particulieren..

 • Wat de ondernemingen en natuurlijke persoon handelaars betreft, is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een register met alle identificatiegegevens van ondernemingen en natuurlijke persoon handelaars en met hun rechtstoestand (en met onder meer gegevens over een eventueel faillissement). De gegevens over de rechtstoestand van ondernemingen zijn momenteel niet publiek toegankelijk. Faillissementsvonnissen en vonnissen waarbij een gerechtelijke reorganisatie wordt toegestaan, worden echter bekendgemaakt in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Belgisch Staatsblad, dat online toegankelijk is.
 • Wat de particulieren betreft, bestaat er in België een gegevensbank waarin een aantal gegevens is gebundeld over personen met overmatige schulden die een procedure van collectieve schuldenregeling hebben ingeleid. Deze gegevensbank wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, maar is niet openbaar.

Is de toegang tot het insolventieregister van België kosteloos?

Ja, het Belgisch Staatsblad is kosteloos toegankelijk.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister van België?

Faillissementsvonnissen en vonnissen waarbij een gerechtelijke reorganisatie wordt toegestaan, kunnen worden teruggevonden in het Belgisch Staatsblad.

Beschikbaarheid van gegevens in het insolventieregister van België?

In het Belgisch Staatsblad zijn de referentiegegevens van de ondernemingen vanaf 1 januari 1983 zijn beschikbaar met een link naar de publicaties van na 1 juni 1997.

Ook publicaties van de verenigingen van na 1 juli 2003 zijn beschikbaar op het Belgsich Staatsblad.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie

Laatste update: 20/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Bulgarije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het insolventieregister.

Inhoud van het insolventieregister

Het register bestaat uit drie delen:

 1. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.register van curatoren is gedeeltelijk toegankelijk via de website van het ministerie. Het publieke gedeelte bevat echter geen persoonsgegevens, en evenmin gegevens die nog niet door de curatoren zijn geverifieerd.
 2. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.register van verkopingen en veilingen is volledig toegankelijk via de website van het ministerie van economie, energie en toerisme.
 3. Het register van insolventieprocedures wordt momenteel niet als centrale database bijgehouden, omdat de rechtbanken niet aan elkaar gekoppeld zijn.

Is toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Het insolventieregister kan kosteloos worden geraadpleegd.

Zoeken in het insolventieregister

Op de website vindt u een De link wordt in een nieuw venster geopend.curator aan de hand van de volgende zoekfuncties:

 • naam
 • algemeen identificatienummer
 • adres
 • specialiteit
 • trefwoord in de sfeer van beroepservaring
 • deel van het nummer van het ministeriële aanstellingsbesluit
 • status - actief of non-actief.

Zoeken naar verkopingen

Op de website van het ministerie van economie, energie en toerisme staat een De link wordt in een nieuw venster geopend.lijst van verkopingen.

Geschiedenis van het insolventieregister

Het register ontstond in 2003 na de uitvoering van Phare-project BG 0103.04, 'Versterking van het insolventiestelsel'. Er moest een datasysteem worden opgezet, dat alle insolventiegegevens in één database  verenigt. Het systeem is bij bepaalde rechtbanken operationeel: arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven, het hoogste gerechtshof.

Laatste update: 25/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Tsjechië

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over het Tsjechische insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Tsjechische insolventieregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische insolventieregister wordt beheerd en bijgehouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische ministerie van Justitie.

Is de toegang tot het Tsjechische insolventieregister kosteloos?

Ja, het register is kosteloos toegankelijk.

Hoe opzoekingen verrichten in het Tsjechische insolventieregister

Met de functie uitgebreid zoeken kunt u toegang krijgen tot de volledige inhoud van documenten in het register in pdf-format.

Geschiedenis van het Tsjechische insolventieregister

Het register bevat informatie van de periode vanaf 1 januari 2008.

Laatste update: 13/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Denemarken

Denemarken houdt geen insolventieregister bij.

Laatste update: 07/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Duitsland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het Duitse insolventieregister.

Duits insolventieregister

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Duitse insolventieregister geeft toegang tot de insolventieverklaringen van alle Duitse insolventierechtbanken, in overeenstemming met § 9 van de insolventiebeschikking. Deze informatie is wettelijk bindend en openbaar toegankelijk.

Het register is eigendom van en wordt bijgehouden door de Bund-Länder-Kommission voor gegevensverwerking en rationalisering van de rechtspraak, vertegenwoordigd door het ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Is de toegang tot het Duitse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het Duitse insolventieregister is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in het Duitse insolventieregister

Het insolventieregister is uitsluitend toegankelijk via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Duits insolventieregister. Waar nodig worden op de website zoekinstructies gegeven. De informatie is uitsluitend beschikbaar in het Duits.

NB: zonder restricties zoeken in de gegevens van alle Duitse insolventierechtbanken is alleen mogelijk in de eerste twee weken na de eerste dag van publicatie. Daarna moet u zoeken op de vestigingsplaats van de insolventierechtbank en ten minste één van de volgende criteria: achternaam, bedrijfsnaam, zetel of verblijfplaats van de schuldenaar, insolventierechtbank of referentienummer van de registrerende dienst, soort register, registratienummer.

Geschiedenis van het Duitse insolventieregister

De informatie op de website van het insolventieregister gaat terug tot 1 april 2002. Op de website kan gedetailleerde informatie worden gevonden betreffende de bestreken periode en de procedures waarover gegevens beschikbaar zijn.

De informatie heeft betrekking op zaken waarin de insolventieprocedure nog niet is afgesloten. De gegevens worden uiterlijk zes maanden na de afronding van de procedure verwijderd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Duits insolventieregister

Laatste update: 16/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Estland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de insolventiegegevens in het handelsregister van Estland.

Welke gegevens over insolventie zijn in Estland beschikbaar?

Estland heeft geen apart insolventieregister. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevatten echter gegevens die betrekking hebben op faillissementen van rechtspersonen en zelfstandigen. Informatie over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen is ook te vinden in de officiële elektronische publicatie Ametlikud Teadaanded (publicatieblad). Hierin wordt ook melding gemaakt van faillissementen en faillissementsprocedures.

Het Estlandse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevatten de volgende informatie op basis van gerechtelijke uitspraken:

 • het staken van een faillissementsprocedure zonder faillietverklaring;
 • faillietverklaringen, met de naam en de persoonlijke identificatiecode van de faillissementscurator en de vermelding dat hij de onderneming vertegenwoordigt;
 • vernietiging van een faillietverklaring, met een vermelding waaruit de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten blijkt;
 • vernietiging van een faillietverklaring en verwijdering van de onderneming uit het register;
 • beëindiging van de faillissementsprocedure en verwijdering van de onderneming uit het register, of voortzetting van de bedrijfsactiviteiten;
 • een schikking en de termijn hiervoor, met een vermelding waaruit de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten blijkt;
 • intrekking van een schikking en heropening van de procedure van faillietverklaring, met de vermelding dat de onderneming wordt vertegenwoordigd door een faillissementscurator;
 • beëindiging van de schikking zodra de termijn hiervan is verstreken, en het besluit de faillissementscurator van zijn taak te ontheffen.

Bijzonderheden over handelsverboden voor een schuldenaar of de persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen, of verboden voor die persoon met betrekking tot de voortzetting van handelsactiviteiten worden niet in het register opgenomen.

Het Estlandse handelsregister bevat informatie over failliete rechtspersonen:

 • naam van de rechtspersoon;
 • registratiecode;
 • adres;
 • naam van de curator;
 • naam van de bestuurder;
 • datum van het faillissement/de uitspraak en het nummer van de faillietverklaring of de civiele zaak.

Is de toegang tot informatie over insolventie kosteloos?

Registergegevens kunnen worden ingezien bij De link wordt in een nieuw venster geopend.registerkantoren, De link wordt in een nieuw venster geopend.online en bij De link wordt in een nieuw venster geopend.notariskantoren. De toegang tot het handelsregister, het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk en dossierdocumenten bij registerkantoren is kosteloos.

Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht voor online-opzoekingen betreffende rechtspersonen, zelfstandigen en vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het opvragen van informatie over gerechtelijke procedures en het raadplegen van registratiegegevens (inclusief oudere informatie). Voor alle andere opzoekingen, waaronder opzoekingen naar historische registergegevens, en voor toegang tot jaarverslagen, statuten en andere documenten wordt echter wel een vergoeding in rekening gebracht. De tarieven die in rekening worden gebracht voor het gebruik van computergegevens in het handelsregister zijn vastgelegd in een De link wordt in een nieuw venster geopend.verordening van de minister van Justitie.

Voor het raadplegen van registratiegegevens en dossierdocumenten bij een notariskantoor moet een vergoeding worden betaald. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet op de notaristarieven.

De toegang tot het officiële elektronische publicatieblad van Estland, De link wordt in een nieuw venster geopend.Ametlikud Teadaanded, is kosteloos.

Bijzonderheden over gepubliceerde handelsverboden kunnen kosteloos De link wordt in een nieuw venster geopend.online worden geraadpleegd.

Hoe opzoekingen verrichten in de insolventiegegevens?

U kunt rechtspersonen of zelfstandigen opzoeken op bedrijfsnaam, naam of registratiecode in het informatiesysteem (het e-businessregister) van het handelsregister. Uit de status van de rechtspersoon of zelfstandige blijkt of er al dan niet sprake is van een faillissement.

Geschiedenis van de informatieverschaffing over faillissementen

Het Estlandse insolventieregister bestaat sinds 1 september 1995.

Laatste update: 03/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over het Ierse insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Ierse insolventieregister?

Ierland kent geen afzonderlijk insolventieregister. Informatie over insolventies van ondernemingen is te vinden in de gegevens waarover het De link wordt in een nieuw venster geopend.Companies Registration Office (bureau voor de registratie van ondernemingen) beschikt.

Het Personal Bankruptcy Register (register van persoonlijke faillissementen) wordt handmatig bijgehouden door het Examiner’s Office of the High Court (bureau van de onderzoeker van het hof van beroep). Het bevat informatie over faillissementen die zijn uitgesproken door het hof van beroep van Ierland.

Ook het Register of Personal Insolvencies (register van persoonlijke insolventies) wordt handmatig bijgehouden. Het is onderworpen aan wetgevingsinstrument S.I. nr. 334 van 2002 – Verordeningen van de Europese Gemeenschappen (Persoonlijke insolventie) van 2002 (European Communities (Personal Insolvency) Regulations 2002) en het bevat informatie over persoonlijke insolventies die zijn uitgesproken door rechtbanken van andere lidstaten van de Europese Unie (zoals betekend aan de curator).

Is de toegang tot het Ierse insolventieregister kosteloos?

Nee. Per zoekopdracht moet een vergoeding worden betaald. U vindt meer informatie over de vergoedingen op de pagina De link wordt in een nieuw venster geopend.Rules & Fees van de website van de Dienst voor het beheer van de rechtbanken (Courts Service). De vergoeding moet ook worden betaald wanneer de zoekopdracht geen resultaat oplevert en de registers geen informatie bevatten die overeenstemt met de zoekcriteria.

Hoe opzoekingen verrichten in het Ierse insolventieregister

Om opzoekingen in het register van persoonlijke faillissementen te verrichten dient u zich persoonlijk aan te melden op het volgende adres: Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Geschiedenis van het Ierse insolventieregister

Het register van persoonlijke faillissementen bevat informatie die teruggaat tot 1922.

Laatste update: 01/05/2010

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Griekenland

Griekenland heeft geen website voor de raadpleging van insolventieregisters. We zijn bezig met het opzetten en digitaliseren van onze databanken en de elektronische interface ervan.

Welke gegevens bevat het Griekse insolventieregister?

De Griekse wet onderscheidt de volgende insolventieprocedures:

 • faillissement (artikelen 1 t/m 61 van wet nr. 3588/2007, artikel 13, leden 1 t/m 4, van wet nr. 4013/2011, artikel 22, lid 1, van wet nr. 4055/2012);
 • bijzondere liquidatie met voortzetting van de activiteiten (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (artikel 106, onder k), van wet nr. 3588/2007, artikel 12 van wet nr. 4013/2011);
 • reorganisatieprocedure voorafgaand aan een faillissement (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (artikelen 70 t/m 101 van wet nr. 3588/2007, artikel 22, lid 2, van wet nr. 4055/2012, artikel 116, lid 3, en artikel 234, leden 1 t/m 3, van wet nr. 4072/1012);
 • herstructureringsplannen (artikelen 109 t/m 123 van wet nr. 3588/2007, artikel 34, lid 1, van wet nr. 3858/2010);
 • vereenvoudigde procedure voor kleine faillissementen (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (artikelen 162 en 163 van wet nr. 3588/2007);

De lokale civiele districtsrechtbanken (ειρηνοδικεία) zijn verantwoordelijk voor het behandelen van rechtszaken en het nemen van besluiten in verband met aanvragen betreffende het faillissement van natuurlijke personen.

De lokale rechtbanken van eerste aanleg (πρωτοδικεία) zijn verantwoordelijk voor het behandelen van rechtszaken en het nemen van besluiten in verband met aanvragen betreffende het faillissement van vennootschappen (προσωπικές εταιρίες), commanditaire vennootschappen (ετερόρρυθμες εταιρίες), vennootschappen onder firma (ομόρρυθμες εταιρίες), privaatrechtelijke kapitaalvennootschappen (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), naamloze vennootschappen (ανώνυμες εταιρίες), Europese ondernemingen en Europese coöperaties.

Het Algemeen Handelsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) bij de lokale kamers van koophandel is verantwoordelijk voor het afgeven van de verklaringen die nodig zijn om de faillissementsprocedure te starten.

Is het Griekse insolventieregister gratis toegankelijk?

Deze mogelijkheid bestaat niet.

Hoe doorzoek ik het Griekse insolventieregister?

Geschiedenis van het Griekse insolventieregister

Laatste update: 03/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Spanje

In Spanje is bij Wetsbesluit nr. 3/2009 het Openbaar Insolventieregister (Registro Público Concursal) opgezet, dat in de plaats komt van het huidige Openbaar Register van rechterlijke uitspraken met betrekking tot insolventie (Registro Público de Resoluciones Concursales). In het Openbaar Insolventieregister zullen de rechterlijke uitspraken met betrekking tot insolventie worden gepubliceerd.

.
Laatste update: 19/09/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Frankrijk

In Frankrijk bestaat geen insolventieregister.

Laatste update: 02/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Italië

Het Italiaanse ministerie van Justitie werkt aan een nieuw elektronisch systeem voor het beheer van gegevens op het gebied van insolventie.

Laatste update: 02/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Cyprus

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Register van faillissementen en liquidaties (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών) van Cyprus.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Afdeling faillissementen (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) is belast met de ontvangst en het beheer van de activa van insolvente natuurlijke en rechtspersonen en brengt verslag uit aan de De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Deze afdeling houdt een register bij van failliet verklaarde natuurlijke personen. Wanneer een onderneming wordt ontbonden, wordt het ondernemingsregister hiervan in kennis gesteld. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator.

Welke gegevens bevat het insolventieregister?

Niet van toepassing.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Niet van toepassing.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister

Niet van toepassing.

Geschiedenis van het insolventieregister

Het insolventieregister bevat informatie over insolventies sinds 1931.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Dienst van de bewaarder van het ondernemingsregister en de curator (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het insolventieregister van Letland.

Welke gegevens bevat het Letse insolventieregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Letse insolventieregister bevat informatie over:

 • bewindvoerders;
 • insolventieprocedures met betrekking tot natuurlijke personen en rechtspersonen;
 • rechtsbeschermingsprocedures;
 • buitengerechtelijke rechtsbeschermingsprocedures;
 • statistische gegevens.

Het insolventieregister is voor iedereen toegankelijk en de registerstukken zijn betrouwbaar. Het staat onder de autoriteit van het De link wordt in een nieuw venster geopend.bedrijfsregister van de Republiek Letland.

Is de toegang tot het Letse insolventieregister kosteloos?

Ja, de informatie in het Letse insolventieregister is kosteloos te raadplegen, maar voor informatie in de vorm van een document is voor particulieren een vergoeding verschuldigd.

Om van het bedrijfsregister een verklaring of ander document met de persoonlijke identificatiecode van een schuldenaar (natuurlijke persoon) of een bewindvoerder te ontvangen, dient u uw verzoek om informatie tot het bedrijfsregister te richten of een elektronisch verzoek in te dienen via het portaal De link wordt in een nieuw venster geopend.Latvija.lv.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister

Bewindvoerders

De sectie "Administratori" bevat informatie over bewindvoerders, namelijk:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • officieel adres en contactgegevens;
 • nummer van het certificaat, en
 • datum waarop het certificaat verloopt.

Informatie over bewindvoerders van wie de certificaten zijn verlopen, is te vinden in de historische records onder De link wordt in een nieuw venster geopend.Vēsturiskie dati. Via de link "Izziņa" krijgt u toegang tot alle informatie die over elke afzonderlijke bewindvoerder in het Letse insolventieregister is opgeslagen.

Zoeken

Om informatie over een bepaalde ondernemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon) in het insolventieregister op te zoeken, kunt u de sectie "Meklēt" (zoeken) gebruiken. Informatie kan aan de hand van de volgende zoekcriteria worden opgevraagd:

 • registratienummer (voor rechtspersonen) of identificatienummer (voor natuurlijke personen);
 • naam of titel;
 • rechtsgebied;
 • periode waarin de procedure is ingesteld;
 • soort procedure (insolventieprocedure, rechtsbeschermingsprocedures, buitengerechtelijke rechtsbeschermingsprocedures);
 • aard van de procedure (lokaal, grensoverschrijdend primair, grensoverschrijdend secundair).

De zoekresultaten worden getoond naast de link "Uzņēmumu reģistra izziņa", waar alle informatie in het insolventieregister over een bepaalde ondernemer te vinden is, inclusief ingescande documenten met aankondigingen van bewindvoerders over de bijeenkomsten en agenda’s van schuldeisers.

Journaal

Om de documenten te bekijken die op een bepaalde datum in het insolventieregister zijn ingevoerd, kunt u de sectie "Žurnāls" (journaals) gebruiken. Standaard worden op deze pagina de documenten van de datum van de opzoeking weergegeven. Gebruik de kalender om de documenten die op andere data zijn geregistreerd, te bekijken of klik op de link "Mēneša žurnāls" (maandjournaals) om op maand te zoeken. Ieder document bevat een link ("Izziņa") naar gedetailleerde informatie over een bepaalde insolventieprocedure.

Statistieken

De sectie "Statistika" bevat uiteenlopende statistische informatie met betrekking tot insolventie en corrigerende maatregelen. De link "Uzņēmumu reģistra izziņa" geeft toegang tot alle informatie in het insolventieregister over een bepaalde ondernemer.

Geschiedenis van het Letse insolventieregister

Het register bevat informatie vanaf 1 januari 2008.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Aanvullende informatie over het Letse insolventieregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Overheidsdienst insolventiebeheer

Laatste update: 07/01/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Litouwen

Er bestaat geen afzonderlijk insolventieregister in Litouwen. U kunt de status van bedrijven ten aanzien van insolventie controleren op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.register van juridische entiteiten (Juridinių asmenų registras). Het opzoeken van bedrijfsstatussen in het register is kosteloos.

Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Luxemburg

In Luxemburg bestaat geen insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Luxemburgse insolventieregister?

In Luxemburg is er geen insolventieregister. Rechtbanken die een faillissement uitspreken, delen dit mee aan het Registre de commerce et des sociétés (RCS) (handels- en ondernemingsregister), dat de informatie opneemt in zijn gegevensbank.

Is de toegang tot de lijst van faillissementen kosteloos?

De lijst van uitgesproken faillissementen wordt maandelijks gepubliceerd in deel B van het Mémorial - Recueil administratif et économique (Luxemburgs staatsblad – Administratieve en economische rubriek) en kan kosteloos worden geraadpleegd op De link wordt in een nieuw venster geopend.Legilux, de juridische portal van Luxemburg.

Bovendien stelt het RCS in de rubriek Consultations - statistiques de dépôt (raadpleging - statistieken gedeponeerde stukken) van zijn De link wordt in een nieuw venster geopend.website een statistische module ter beschikking van het publiek, die informatie verschaft over de maandelijks bij het RCS gedeponeerde faillissementsvonnissen. Deze informatie is beschikbaar in de vorm van lijsten van gedeponeerde stukken. Zij kan tevens als 'flat file' worden geëxporteerd.

Hoe opzoekingen verrichten over faillissementen in Luxemburg?

Eerste methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van het registre de commerce et des sociétés (De link wordt in een nieuw venster geopend.RCS) te verrichten aan de hand van de naam (of een deel van de naam) of het nummer van inschrijving van de geregistreerde persoon.

De zoekmachine van de website geeft de lijst van de opgezochte personen weer.

Met een muisklik op de naam van de weergegeven personen krijgt u kosteloos toegang tot de volgende informatie:

 • RCS-nummer,
 • datum van inschrijving,
 • naam,
 • rechtsvorm,
 • adres van de maatschappelijke zetel,
 • lijst van sinds 2003 gedeponeerde stukken,
 • en informatie over de vraag of de persoon in staat van faillissement verkeert.

Tweede methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van het registre de commerce et des sociétés (De link wordt in een nieuw venster geopend.RCS) te verrichten in de rubriek "Consultations - statistiques de dépôt", via de statistische module die informatie verschaft over de maandelijks bij het RCS gedeponeerde faillissementsvonnissen.

Derde methode: het is mogelijk opzoekingen op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Barreau de Luxembourg (Balie van Luxemburg) te verrichten in de rubriek "Faillites" (faillissementen) op basis van de naam van het bedrijf, de datum van het faillissementsvonnis en op basis van de naam van de curator.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Registre de commerce et des sociétés

De link wordt in een nieuw venster geopend.Barreau de Luxembourg

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Hongarije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de insolventieregisters van Hongarije.

Welke gegevens bevat het Hongaarse insolventieregister?

In Hongarije zijn de kantonrechtbanken (megyei bíróság) en het ministerie van Justitie (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) verantwoordelijk voor het bijhouden van gegevens over insolventies. 

Bedrijfsregister (cégnyilvántartás)

Informatie over het opstarten en afsluiten van insolventieprocedures – maar ook over liquidatie of faillissement en inzake de liquidateur – vindt u in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bedrijfsregister (Cégnyilvántartás).

De elektronische vorm van dit register wordt beheerd door de Bedrijvendienst van het ministerie van Justitie (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Bedrijvenkrant (Cégközlöny)

Sinds 1 januari 2008 worden bekendmakingen van faillissementen (felszámolási hirdetmény) ook regelmatig gepubliceerd op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Bedrijvenkrant (Cégközlöny) (die soms meerdere malen per dag wordt geactualiseerd).

Ook rechterlijke uitspraken (végzés)  met betrekking tot faillissementsprocedures worden op de website vermeld.

Informatie waar men online toegang toe heeft, is niet juridisch bindend.

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Ja. Te vinden informatie is o.a.:

 • ingeleide insolventieprocedures;
 • registratienummer (cégjegyzékszám);
 • naam van de onderneming;
 • geregistreerd kantoor (székhely);
 • vestigingsplaats van de onderneming (telephely);
 • filialen (fióktelep);
 • hoofdactiviteit;
 • uitgegeven aandelenkapitaal;
 • fiscaal nummer.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister?

U kunt in het bedrijfsregister zoeken op:

 • registratienummer;
 • bedrijfsnaam;
 • fiscaal nummer.

Sinds begin 2008 is het ook mogelijk de website van de Bedrijvenkrant te doorzoeken op bedrijfsnaam of registratienummer. U krijgt dan toegang tot alle beschikbare financiële informatie van een bedrijf, met inbegrip van de insolventiestatus.

Geschiedenis van het Hongaarse insolventieregister

Sinds 1 januari 2008 worden bekendmakingen van faillissementen ook regelmatig gepubliceerd op de website van de Bedrijvenkrant (die soms meerdere malen per dag wordt geactualiseerd).

Sinds juli 1993, toen het Nationale Systeem voor Bedrijfsinformatie en Ondernemingsregistratie (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) in werking trad, worden de gegevens van het ondernemingsregister elektronisch door de rechtbanken opgeslagen.

De gegevens van alle ondernemingen zijn door iedereen in alle rechtbanken te raadplegen, ongeacht de plaats van invoer.

Laatste update: 04/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Malta

Er is in Malta nog geen insolventieregister

Laatste update: 21/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Nederland

Deze pagina geeft een korte inleiding op het Nederlandse insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Nederlandse insolventieregister?

Nederland kent drie soorten insolventie:

 • Faillissement
 • Surseance van betaling (ook wel ‘uitstel van betaling’)
 • Schuldsanering

De rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de beslissingen over deze soorten insolventie en het bijhouden van de relevante gegevens in hun eigen registers. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het (geautomatiseerd) doorgeven van bekendmakingen van gevallen van insolventie aan de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak gebruikt de bekendmakingen voor het De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister (CIR).

Het CIR bevat alle gegevens van gepubliceerde insolventiebekendmakingen, waaronder:

 • Persoonsgegevens
 • Handelsnamen
 • KvK-nummers
 • Gegevens van curatoren en bewindvoerders
 • Alle voorafgaande bekendmakingen

Disclaimer van het Nederlandse insolventieregister

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister bevat gegevens over faillissement, uitstel van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen (particulieren), die worden bijgehouden in de plaatselijke registers bij de verschillende rechtbanken.

Is de toegang tot het Nederlandse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Er gelden geen beperkingen voor de online toegang tot het CIR.

Voor zakelijke gebruikers is een webservice beschikbaar, zodat de gebruiker sneller op de hoogte geraakt van de meest recente publicaties uit het register.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse insolventieregister worden verricht?

Naar natuurlijke personen kan alleen worden gezocht op:

 • Naam en geboortedatum
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Geboortedatum, postcode en huisnummer

Naar rechtspersonen/handelsnamen kan gezocht worden op:

 • Naam van de rechtspersoon/handelsnaam
 • Nummer van de Kamer van Koophandel
 • Postcode en huisnummer

Ook kan er worden gezocht op datum, rechtbank, type publicatie, publicatiekenmerk of insolventienummer.

Geschiedenis van het Nederlandse insolventieregister

De officiële startdatum van het CIR was 1 januari 2005. Alle gevallen, die zich na die datum hebben voorgedaan of zijn bekendgemaakt, zijn in het CIR te vinden.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister in Nederland

Laatste update: 12/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u een korte inleiding op het Oostenrijkse insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Oostenrijkse insolventieregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Oostenrijkse insolventieregister is in handen van en wordt onderhouden door het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie. Het bevat informatie over het opstarten van insolventieprocedures en andere belangrijke stappen in de procedure.

Het Oostenrijkse insolventieregister is gepubliceerd via de webpagina van de gegevensbank houdende wettelijke mededelingen (Ediktsdatei).

Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?

Ja.

Hoe opzoekingen verrichten in het Oostenrijkse insolventieregister

Uitvoerige informatie is (uitsluitend in het Duits) beschikbaar op de website van het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie onder de term De link wordt in een nieuw venster geopend.Ediktsdatei (gegevensbank houdende wettelijke mededelingen).

Geschiedenis van het Oostenrijkse insolventieregister

Het Oostenrijkse insolventieregister wordt sinds 1999 bijgehouden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Organisatie van justitie - Oostenrijk

Laatste update: 15/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Polen

Deze pagina geeft een korte inleiding op het Poolse faillissementsregister.

Welke gegevens bevat het Poolse faillissementsregister?

De website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Poolse faillissementsregister [rejestr podmiotów w upadłości] maakt deel uit van het Nationaal rechtbankregister [Krajowy Rejestr Sądowy]. Het bevat hetzelfde soort informatie over ondernemingen die normaal is opgenomen in het Nationaal rechtbankregister, en daarnaast gegevens over:

 • vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen
 • andere rechtspersonen die zich failliet hebben verklaard

Het register bevat ook informatie over de data en de specifieke inhoud van faillissementsaankondigingen.

Het faillissementsregister is eigendom van en wordt onderhouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie van Polen; de informatie is beschikbaar in het Pools en gedeeltelijk in het Engels.

Is de toegang tot het Poolse faillissementsregister kosteloos?

Ja, het insolventieregister is kosteloos te raadplegen.

Hoe opzoekingen verrichten in het Poolse faillissementsregister?

Vanaf 1 april 2009 bevat het Poolse faillissementsregister een nieuw zoekinstrument waarmee op failliet verklaarde rechtspersonen en andere zoektermen kan worden gezocht.

Laatste update: 10/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Portugal

Deze pagina biedt een korte inleiding tot het Portugese faillissementsregister.

Welke informatie is er in het faillissementsregister opgenomen?

Het elektronische De link wordt in een nieuw venster geopend.faillissementsregister bevat de volgende informatie:

 • Zaaknummer
 • Aanduiding van de gerechtelijke instantie waar het faillissement wordt behandeld
 • Aanduiding van de failliete persoon
 • Aanduiding van de bewindvoerder
 • Uiterste datum voor het indienen van vorderingen
 • Datum waarop het faillissement is uitgesproken.

Het elektronische register biedt gedetailleerde informatie over faillissementen (zie onder).

Worden er leges geheven voor het raadplegen van het Portugese faillissementsregister?

Nee, raadpleging van het faillissementsregister is kosteloos.

Wetgeving betreffende het faillissementsregister

Het Portugese faillissementsregister is geregeld door artikel 38 van de Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Wet faillissementen en herstel van ondernemingen), aangenomen bij Decreet-wet nr. 53/2004 van18 maart 2004, zoals gewijzigd bij Wet nr. 16/2012 van 20 april 2012.

Laatste update: 15/11/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Roemenië

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het Bulletin van insolventieprocedures – Roemeense insolventieregister, dat beheerd wordt door het Nationaal Bureau voor het handelsregister van het ministerie van Justitie.

Welke gegevens bevat het Roemeense insolventieregister?

Insolventieprocedures in Roemenië

In het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bulletin van insolventieprocedures (BPI) dat wordt uitgegeven door het Nationaal Bureau voor het handelsregister staan dagvaardingen, mededelingen, oproepingen, bekendmakingen van processtukken die zijn uitgevaardigd door rechterlijke instanties en ten uitvoer zijn gelegd door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs in het kader van insolventieprocedures in overeenstemming met wet nr. 85/2006 op insolventieprocedures.

Algemene insolventieprocedures zijn van toepassing op:

 • handelaren;
 1. handelsondernemingen;
 2. coöperatieve ondernemingen;
 3. economische belangengroepen;
 • coöperatieve organisaties;
 • agrarische verenigingen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen die economische activiteiten uitoefenen.

Vereenvoudigde insolventieprocedures zijn van toepassing op:

 • handelaren;
 1. gevolmachtigde natuurlijke personen;
 2. individuele ondernemingen en familiebedrijven;
 • alle handelaren en rechtspersonen die voldoen aan een reeks specifieke voorwaarden, te weten:
 1. ze hebben helemaal geen vermogen;
 2. hun oprichtings- of administratieve verantwoordingsdocumenten zijn niet te vinden;
 3. de bestuurder is niet te vinden;
 4. hun statutaire vestiging bestaat niet meer of is niet meer dezelfde als is aangegeven bij het handelsregister; zij hebben nagelaten de bij wet vereiste documenten te overleggen;
 5. zij worden ontbonden voordat de dagvaarding is opgesteld; of
 6. zij hebben verklaard van plan te zijn over te gaan tot vrijwillige liquidatie.

Het centrale ondernemings-/handelsregister wordt beheerd door het Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Nationaal Bureau voor het handelsregister), een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die ressorteert onder de bevoegdheid van het ministerie van Justitie.

Het Bulletin van insolventieprocedures

Welke informatie is hierin te vinden?

Het Bulletin van insolventieprocedures bevat alle procedurehandelingen die door rechters en door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs zijn uitgevaardigd en/of ten uitvoer zijn gelegd nadat de insolventieprocedures zijn ingesteld, te weten:

 • dagvaardingen die in bepaalde situaties worden uitgebracht door tegenpartijen;
 • betwistingen;
 • tweede beroepen en overige verzoeken;
 • bekendgemaakte procedurehandelingen en beslissingen van de rechters;
 • oproepingen ter terechtzitting;
 • bekendmakingen;
 • overige procedurehandelingen zoals bij wet bepaald (verslagen van de gerechtelijk medewerker/liquidateur, gerechtelijke reorganisatieplannen, aankondigingen).

Hoe is de website van het Bulletin van insolventieprocedures georganiseerd?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Bulletin van insolventieprocedures biedt toegang tot de volgende informatie

 • gratis informatie;
 • informatie over de structuur van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, Directoraat voor het Bulletin van insolventieprocedures;
 • specifieke wetgeving, formulieren en procedurele handelingen.

De website van het Bulletin van insolventieprocedures (BPI) bestaat uit de volgende gedeelten:

 • informatie over de totstandkoming van het BPI;
 • wetten
 • organigram van het Nationaal Bureau voor het handelsregister, de kantoren van het handelsregister die verbonden zijn aan nationale rechtbanken en het BPI;
 • een juridisch woordenboek (insolventie)
 • BPI-statistieken
 • interinstitutionele betrekkingen
 • contactgegevens

Het Bulletin van insolventieprocedures kan worden geraadpleegd op het De link wordt in een nieuw venster geopend.e-servicesportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister (zie het gedeelte betreffende het Bulletin van insolventieprocedures) en heeft de volgende structuur:"

 1. BPI-diensten:
  • het ‘online Bulletin van insolventieprocedures’ (tegen een BPI-vergoeding);
  • het “overzicht van BPI-uitgaven” (gratis informatie);
  • “in het BPI gepubliceerde personen” (gratis informatie);
 2. levering van gegevens aan het BPI:
  • online-formulieren voor publicatie in het BPI;
  • offline-formulieren voor het BPI.
 3. publicatieformulieren BPI:
  • online-formulieren voor informatieverstrekking aan het BPI;
  • offline-formulieren voor het BPI
 4. statistische gegevens.

Is de toegang tot het Roemeense insolventieregister kosteloos?

Het Bulletin van insolventieprocedures wordt elektronisch uitgegeven. Het is in elektronisch formaat te raadplegen op:

Voor de toegang tot de diensten waarin het BPI voorziet, gelden verschillende voorwaarden:

 • toegang tot de officiële website van het Bulletin van insolventieprocedures is gratis; vooraf registreren is hiervoor niet vereist;
 • voor toegang tot het e-servicesportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister is registratie als gebruiker vereist;
 • toegang tot het online Bulletin van insolventieprocedures wordt verleend na registratie als gebruiker en betaling van een abonnementstarief;
 • toegang tot zowel het ‘overzicht van BPI-uitgaven’ als ‘in het BPI gepubliceerde personen’ is gratis en vereist slechts registratie als gebruiker.

Hoe opzoekingen verrichten in het Roemeense insolventieregister

Het online Bulletin van insolventieprocedures is te doorzoeken op nummer en publicatiejaar van een uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak en periode waarbinnen een uitgave is gepubliceerd. Na betaling van een abonnementstarief heeft men toegang tot de gepubliceerde BPI-uitgaven met de volledige tekst van de processtukken.

Het ‘overzicht van BPI-uitgaven’ is te doorzoeken op nummer en datum van de uitgave. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • het type processtuk dat is gepubliceerd in het bulletin (bijv. dagvaarding, uitspraak over de aanvang van de insolventieprocedure, kennisgeving van de aanvang van de insolventieprocedure, oproepen van de vergadering van schuldeisers, activiteitenverslag, reorganisatieplan, uitspraak over de aanvang van de faillissementsprocedure, kennisgeving van de aanvang van de faillissementsprocedure, verdelingsplan, eindverslag, uitspraak over de afsluiting van de insolventieprocedure etc.);
 • de namen van de personen die de processtukken betreffen;
 • het district waar het kantoor van de personen in kwestie geregistreerd is;
 • de fiscale ID-code;
 • het inschrijfnummer in het register.

Het gedeelte ‘in het BPI gepubliceerde personen’ is te doorzoeken op het nummer en publicatiejaar van een uitgave, naam van de schuldenaar, fiscaal identificatienummer, registratienummer in het handelsregister, referentienummer van de rechtszaak of de periode waarbinnen een uitgave is gepubliceerd. De volgende informatie is kosteloos toegankelijk:

 • naam;
 • de fiscale ID-code;
 • het registratienummer van de personen die de processtukken betreffen;
 • het district waar het kantoor van de personen in kwestie geregistreerd is;
 • het nummer van de insolventiezaak en de naam van de rechtbank waar deze zaak geregistreerd is;
 • uitgaven van het bulletin met daarin de processtukken met betrekking tot de desbetreffende personen;
 • het type procedure;
 • de termijn voor de eerste uitspraak na aanvang van de procedure, indien van toepassing.

Geschiedenis van het Roemeense insolventieregister

Het Bulletin van insolventieprocedures is opgericht in 2006 krachtens wet 86/2006 op insolventieprocedures.

De belangrijkste doelstelling het Roemeense Bulletin van insolventieprocedures is voortdurende optimalisering van het elektronisch systeem van dagvaardingen, mededelingen, oproepingen en kennisgevingen van de processtukken die gepubliceerd worden.

Voordelen van het Roemeense insolventieregister

De publicatie van het Bulletin van insolventieprocedures levert duidelijke voordelen op:

 • Het versnelt de insolventieprocedure en vereenvoudigt de afgifte van dagvaardingen, oproepingen, kennisgevingen en bekendmakingen van de processtukken door rechterlijke instanties en door gerechtelijk medewerkers/liquidateurs via een elektronische procedure.
 • Het zorgt ervoor dat er uniforme en gestandaardiseerde processtukken worden uitgevaardigd door de rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van een landelijke gegevensbank van processtukken die zijn uitgevaardigd door rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs (bijv. dagvaardingen, mededelingen, uitspraken, oproepingen, kennisgevingen, verslagen, reorganisatieplannen).
 • Het maakt snelle registratie in het handelsregister of in andere registers mogelijk waar het de vereiste kennisgevingen krachtens wet nr. 85/2006 op insolventieprocedures betreft.
 • Het biedt belanghebbenden toegang tot de door de rechterlijke instanties en gerechtelijk medewerkers/liquidateurs uitgevaardigde processtukken.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense BPI;

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Roemeense handelsregister;

De link wordt in een nieuw venster geopend.E-servicesportaal van het Roemeense Nationaal Bureau voor het handelsregister.

Laatste update: 16/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Slovenië

Deze pagina bevat beknopte informatie over het Sloveense insolventieregister. Informatie over de beoordeling en bekendmaking van Sloveense insolventieprocedures is online te raadplegen.

Welke gegevens bevat het Sloveense insolventieregister?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.e-INSOLV-database verschaft informatie over insolventieprocedures. De database bevat de volgende gegevens over insolventieprocedures:

 • geselecteerde identificatiegegevens over de insolvente schuldenaar;
 • de rechtbank die de zaak behandelt en het rolnummer van de zaak;
 • geselecteerde identificatiegegevens van de curator van de insolventieprocedure;
 • de start van de procedure, datum waarop de termijn om een vordering in te dienen verstrijkt en gegevens over andere procedurele besluiten;
 • in het geval van een faillissement, gegevens over de waarde van de boedel van de gefailleerde en de delen die aan de schuldeisers worden terugbetaald.

De database De link wordt in een nieuw venster geopend.e-Publicaties biedt toegang tot:

 • alle uitspraken (enkelvoud: sklep; meervoud: sklepi) van rechtbanken in insolventieprocedures, met uitzondering van uitspraken over beslag op periodieke vergoedingen, uitspraken over beslag op financiële activa, uitspraken over de beëindiging van het beslag op periodieke vergoedingen of op financiële activa;
 • kennisgeving over het begin van de procedure, over het vaststellen van een datum voor een hoorzitting en andere kennisgevingen of oproepen tot stemming die door de rechtbank krachtens wet worden uitgevaardigd;
 • alle notulen van hoorzittingen en vergaderingen van de crediteurencommissie;
 • verslagen van de curator en de bijlagen daarbij;
 • in verplichte schikkingsprocedures ook de verslagen van de insolvente schuldenaar en de bijlagen daarbij;
 • de lijsten met onderzochte schuldvorderingen;
 • stukken die door partijen zijn ingediend in het kader van de procedure en andere rechtbankverslagen die moeten worden gepubliceerd;
 • in faillissementsprocedures, ook alle oproepen voor openbare veilingen en uitnodigingen om biedingen te doen op de boedel van de gefailleerde.

Daarnaast kan er in de database e-Publicaties een lijst worden geraadpleegd met alle curatoren (seznam vseh upraviteljev) en de insolventieprocedures die door hen worden gevoerd. De lijsten worden dagelijks bijgewerkt.

Beide databases zijn eigendom van en worden bijgehouden door AJPES, het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau van de Republiek Slovenië voor openbare registers en aanverwante diensten (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Is de toegang tot het Sloveense insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos. Om toegang te krijgen moet u zich echter wel laten registreren als gebruiker op de website van AJPES, waarna u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt.

Hoe opzoekingen verrichten in het Sloveense insolventieregister?

Beide databases en alle zoekmachines zijn alleen in het Sloveens beschikbaar. Het is mogelijk een opzoeking te doen voor gegevens en documenten betreffende insolventieprocedures die betrekking hebben op rechtspersonen en zelfstandige handelaars met gebruik van alle beschikbare zoekcriteria. Bij opzoekingen betreffende gegevens en documenten over consumenten (natuurlijke personen die geen zelfstandige handelaar zijn) mogen, met het oog op de bescherming van persoonlijke informatie, alleen bepaalde combinaties van gegevens worden gebruikt.

Met behulp van de database De link wordt in een nieuw venster geopend.e-Publicaties kunt u documenten zoeken die in verband met insolventieprocedures zijn gepubliceerd. Gepubliceerde documenten kunnen worden opgezocht op basis van de volgende criteria:

 • soort schuldenaar (rechtspersoon, natuurlijk persoon enz.);
 • soort procedure (faillissement, verplichte schikking enz.);
 • soort document;
 • schuldenaar (zoek op bedrijfsnaam, fiscaal nummer of identificatienummer);
 • rechtsvorm (naamloze vennootschap, besloten vennootschap enz.);
 • serienummer;
 • rechtbank;
 • datum van het processtuk of de bekendmaking van het document.

  Zoekresultaten worden gerangschikt op publicatiedatum.

In De link wordt in een nieuw venster geopend.e-INSOLV is het mogelijk om te zoeken naar gegevens over insolventieprocedures op basis van de volgende criteria:

 • serienummer;
 • schuldenaar (voor- en achternaam of bedrijfsnaam, identificatienummer, adres, geboortedatum).

Geschiedenis van het Sloveense insolventieregister

Het register is beschikbaar sinds 1 oktober 2008. Voor die tijd werd een gedeelte van de informatie, zoals de bekendmaking van het begin van insolventieprocedures, in de Staatscourant van de Republiek Slovenië (Uradni list Republike Slovenije; UL RS) gepubliceerd.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Insolventieregister

Laatste update: 23/03/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Slowakije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het insolventieregister van Slowakije.

Welke gegevens bevat het Slowaakse insolventieregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse insolventieregister (Register úpadcov Slovenskej republiky) bevat informatie over faillissementen en wordt beheerd en bijgehouden door het Slowaakse ministerie van Justitie. Deze informatie is echter nog niet openbaar, omdat het register zich momenteel nog in een proeffase bevindt.

Is de toegang tot het Slowaakse insolventieregister kosteloos?

De toegang tot het register en het zoeken en opvragen van informatie zal kosteloos zijn.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaakse insolventiergister is nog steeds in ontwikkeling.

Geschiedenis van het Slowaakse insolventieregister

De informatie in het register stamt van na 30 juli 2009.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Insolventieregister van Slowakije

Laatste update: 26/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Finland

Finland heeft diverse openbare insolventieregisters. Het register inzake faillissementen en reorganisatie, het register inzake particuliere schuldsanering en het register inzake verbodsmaatregelen ten aanzien van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten zijn openbare registers waaruit eenieder tegen betaling uittreksels kan aanvragen. Het kan nuttig zijn om de in de registers opgenomen gegevens te gebruiken bij het vorderen van betalingen of het sluiten van overeenkomsten.

Welke gegevens bevat het Finse insolventieregister?

Het register inzake faillissementen en reorganisatie bevat gegevens betreffende enerzijds faillissementsaanvragen en faillissementsverklaringen en anderzijds reorganisatie.

Het register inzake particuliere schuldsanering bevat gegevens betreffende het aanvragen en het toepassen van schuldsanering (inclusief betalingsschema’s).

Is de toegang tot het Finse insolventieregister kosteloos?

Nee. De informatie moet worden opgevraagd bij het Finse rechtsregistratiecentrum. Een uittreksel kost 10,00 euro.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse insolventieregister

Het verzoek om informatie dient de volgende elementen te bevatten:

Register inzake faillissementen en reorganisatie

Vereiste gegevens:

 • naam van de onderneming,
 • bedrijfsidentificatienummer,
 • naam en adres van de aanvrager.

Register inzake particuliere schuldsanering

Vereiste gegevens:

 • naam van de particuliere debiteur,
 • identificatienummer,
 • naam en adres van de aanvrager.

Geschiedenis van het Finse insolventieregister

Het register bevat informatie die teruggaat tot 1995.

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Insolventieregisters - Zweden

Op deze pagina vindt u informatie over het Zweedse insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Zweedse insolventieregister?

Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt meerdere registers bij met informatie over geregistreerde ondernemingen. Het Zweedse ondernemingsregistratiebureau houdt geen apart samenhangend register bij van natuurlijke en rechtspersonen die failliet zijn verklaard. Er is een register, dat door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau wordt bijgehouden, van failliet verklaarde natuurlijke personen en eigendommen. Gegevens over failliet verklaarde bedrijven worden echter geregistreerd in diverse ondernemingsregisters die tevens door het Zweedse ondernemingsregistratiebureau worden beheerd. De gegevens over natuurlijke personen, eigendommen en bedrijven uit de registers van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau zijn toegankelijk via een zoekmachine op internet.

De gegevens over het faillissement van bedrijven, natuurlijke personen en eigendommen uit de diverse registers van het Zweedse ondernemingsregistratiebureau worden hieronder aangeduid met ‘het Zweedse insolventieregister’ (met inbegrip van zowel gegevens die via de De link wordt in een nieuw venster geopend.zoekmachine op internet toegankelijk zijn als gegevens die worden opgevraagd door rechtstreeks contact op te nemen met De link wordt in een nieuw venster geopend.het Zweedse ondernemingsregistratiebureau).

Het register bevat gegevens over bedrijven, natuurlijke personen en eigendommen in verschillende faillissementsstadia. Het register bevat grofweg de volgende gegevenselementen:

 • begindatum faillissementsprocedure;
 • naam van de bevoegde rechtbank;
 • naam, adres en registratienummer/persoonlijk codenummer;
 • status van de procedure; en
 • naam en adres van de beheerder.

Het eigendom en beheer van het register zijn in handen van het Zweeds ondernemingsregistratiebureau.

Uitsluitend gegevens afkomstig van de rechtbanken worden in het register opgenomen. De gegevens worden geregistreerd op de dag dat het Zweedse ondernemingsregistratiebureau ze van de rechtbank ontvangt. Als een natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, worden deze gegevens opgenomen in het ondernemingsregister waarin de natuurlijke persoon is geregistreerd.

Is de toegang tot het Zweedse insolventieregister kosteloos?

De gegevens uit het Zweedse insolventieregister kunnen kosteloos worden ingezien door telefonisch contact op te nemen met het Zweeds ondernemingsregistratiebureau. Voor het opvragen van schriftelijke informatie uit het register wordt meestal een vergoeding gevraagd.

De toegang tot de gegevens over de faillissementsstatus via de zoekmachine op internet is kosteloos. Overige gegevens zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een abonnement.

Hoe opzoekingen verrichten in het Zweedse insolventieregister?

Voor het opvragen van gegevens uit het register kan iedereen per post, e-mail of telefoon contact opnemen met het Zweedse ondernemingsregistratiebureau. Met de zoekmachine op internet kan het register worden doorzocht aan de hand van een bedrijfsnaam, een persoonlijke naam, een registratienummer of een persoonlijk codenummer. 

Geschiedenis van het Zweedse insolventieregister

De gegevens in het register worden voor een periode van vijf jaar bijgehouden.

Laatste update: 01/05/2010

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister voor natuurlijke personen in Engeland en Wales.

Welke diensten verleent de Insolvency Service van Engeland en Wales?

De Insolvency Service van Engeland en Wales is wettelijk verplicht de registers voor natuurlijke personen, restricties die bij faillissementen worden opgelegd, en surseances van betaling bij te houden. Deze registers zijn samengebracht in het Individual Insolvency Register, dat gegevens bevat betreffende:

 • lopende of in de afgelopen drie maanden afgewikkelde faillissementen;
 • lopende of in de afgelopen drie maanden beëindigde surseances van betaling (Debt Relief Orders);
 • lopende of in de afgelopen drie maanden beëindigde betalingsregelingen (IVA’s) en Fast Track Voluntary Arrangements (FTVA’s) (overeenkomst waarin een failliet verklaarde schuldenaar zich jegens een schuldeiser verbindt tot betaling van het aan laatstgenoemde verschuldigde bedrag);
 • lopende Bankruptcy Restriction Orders (BRO’s), Bankruptcy Restriction Undertakings (BRU’s) (restricties die door de rechter aan een failliet verklaarde schuldenaar worden opgelegd c.q. waaraan de schuldenaar zich vrijwillig onderwerpt) en tijdelijke Bankruptcy Restriction Orders; en
 • lopende Debt Relief Restriction Orders, Debt Relief Restriction Undertakings en Interim Debt Relief Restriction Orders (in verband met Debt Relief Orders opgelegde/aangegane restricties).

Is de toegang tot dit insolventieregister van Engeland en Wales kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos.

Hoe opzoekingen te verrichten in dit insolventieregister voor Engeland en Wales?

Het register is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Insolvency Service onder “Find someone”. Door op de link De link wordt in een nieuw venster geopend.Individual Insolvency Register te klikken, kunt u het register doorzoeken aan de hand van de naam van een natuurlijke persoon of een handelsnaam.

Geschiedenis van de Insolvency Service van Engeland en Wales

De Insolvency Service is een uitvoerend bureau van het departement voor ondernemingen, innovatie en vaardigheden en voert via de Official Receiver (curator) de volgende taken uit:

 • beheren en onderzoeken van de zaken van failliet verklaarde schuldenaren, natuurlijke personen aan wie surseance van betaling is toegekend en bedrijven en partnerschappen die door de rechter zijn geliquideerd, en vaststellen van de oorzaak van het faillissement;
 • optreden als trustee/liquidateur indien geen particuliere curator is aangesteld; en
 • optreden als gevolmachtigde en toezichthouder bij Fast Track Individual Voluntary Arrangements.

Daarnaast verricht de Insolvency Service de volgende diensten:

 • verslag uitbrengen over wangedrag door failliet verklaarde personen en personen aan wie surseance van betaling is toegekend, en door directeurs;
 • onbevoegd verklaren van onbekwame directeurs bij alle soorten faillissementen;
 • behandelen van bevelen en regelingen inzake faillissementen en surseance van betaling;
 • verlenen van vergunningen aan curatoren en opstellen van de beroepsregels voor curatoren;
 • beoordelen van statutaire rechten op afvloeiingspremies wanneer een werkgever officieel failliet is verklaard;
 • aanbieden van boedelbeheer- en beleggingsdiensten aan faillissements- en liquidatiefondsen;
 • verrichten van vertrouwelijke enquêtes binnen bedrijven indien deze het openbaar belang dienen;
 • adviseren van ministers en overheidsinstanties en -bureaus over insolventie, afvloeiing en daarmee samenhangende zaken; en
 • het publiek via zijn website, publicaties en de Insolvency Enquiry Line voorlichten over insolventie, afvloeiing en onderzoeksaangelegenheden.

Exoneratieclausule van het insolventieregister voor Engeland en Wales

De exoneratieclausule op de website luidt als volgt:

“Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is, kunnen er fouten in voorkomen. Mocht informatie op deze website onjuist blijken te zijn of ontbreken, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen via de knoppen voor het melden van fouten. Wij kunnen dan een onderzoek instellen en de noodzakelijke correcties aanbrengen.

De Insolvency Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke fouten of weglatingen dan ook als gevolg van nalatigheid of anderszins. Wij wijzen u erop dat de Insolvency Service en de Official Receivers geen juridische of financiële adviezen kunnen geven. U kunt om advies vragen bij een Citizen's Advice Bureau, een solicitor, accountant, specialist in insolventiewerk, betrouwbaar financieel adviseur of adviescentrum.

Het Individual Insolvency Register is een openbaar register en de Insolvency Service ondersteunt gebruikmaking van de gegevens in het register door derden niet en doet geen enkele toezegging dienaangaande”.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Insolvency Service

De link wordt in een nieuw venster geopend.Individual Insolvency Register

Laatste update: 04/12/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Insolventieregisters - Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Noord-Ierland.

Welke gegevens bevat het Noord-Ierse insolventieregister?

In Noord-Ierland is er geen echt insolventieregister als zodanig. De Northern Ireland Courts and Tribunals Service bewaart informatie over iedereen die de afgelopen tien jaar failliet is verklaard. Deze informatie is opgeslagen in een onlinedatabank, die door het publiek tegen betaling kan worden geraadpleegd. Meer informatie over deze onlinemogelijkheid om naar faillissementen te zoeken, is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

De dienst Insolventie van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Department of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) houdt zich bezig met insolventiezaken.

Doel en taak van deze dienst zijn:

 • beheer en onderzoek van de activiteiten van failliete partijen en bedrijven in gedwongen liquidatie;
 • de oorzaken van de insolventie achterhalen;
 • het verbod op het uitoefenen van bestuursfuncties voor de bestuurders van bedrijfsinsolventies regelen;
 • actie ondernemen naar aanleiding van eventuele frauduleuze activiteiten in het beheer van insolvente bedrijven;
 • toezicht houden op insolventiegerelateerde beroepen en diensten;
 • de insolventierekening bijhouden;
 • specifiek voor Noord-Ierland wet- en regelgeving en beleid op het gebied van insolventies formuleren.

Online DETI valt onder het Department of Enterprise, Trade and Investment.

Is de toegang tot Online DETI van Noord-Ierland (Online DETI) kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in Online DETI?

De dienst Insolventie houdt registers bij van vrijwillige betalingsregelingen (IVA’s) en Fast Track Voluntary Arrangements (FTVA’s) (overeenkomst waarin een failliet verklaarde schuldenaar zich jegens een schuldeiser verbindt tot betaling van het aan laatstgenoemde verschuldigde bedrag), van Bankruptcy Restriction Orders (BRO’s) en Bankruptcy Restriction Undertakings (BRU’s) (restricties die door de rechter aan een failliet verklaarde schuldenaar worden opgelegd c.q. waaraan de schuldenaar zich vrijwillig onderwerpt) en van surseances van betaling (Debt Relief Orders –DRO’s) en in verband hiermee opgelegde/aangegane restricties (respectievelijk Debt Relief Restriction Orders en Debt Relief Restriction Undertakings – DRRO’s/DRRU’s).

De De link wordt in een nieuw venster geopend.IVA-, DRO- en DRRO- en DRRU-registers kunnen worden geraadpleegd voor informatie over individuele personen.

Voor meer informatie over de insolventieregisters kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier terecht.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Online DETINI

De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 14/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Insolventieregisters - Schotland

Op deze pagina vindt u informatie over het insolventieregister van Schotland.

Welke gegevens bevat het insolventieregister van Schotland?

De site De link wordt in een nieuw venster geopend.Accountant in Bankruptcy bevat informatie en materiaal over insolventie in Schotland. De site biedt:

 • toegang tot wetgeving;
 • een link naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.insolventieregister met nadere informatie over:
  • faillissementen;
  • faillissementsbeperkingen;
  • beschermde trustakten;
  • liquidatie en receivership (onder bewindstelling) van ondernemingen in Schotland (waaronder solvente liquidaties).

Het insolventieregister van Schotland bevat geen nadere gegevens over of er een beheerder over een vennootschap is aangesteld in het kader van een administration-procedure.

De site Money Scotland geeft informatie over geld en schulden, materiaal voor goedgekeurde financiële adviseurs, informatie over schuldsanering (een wettelijke regeling om aflossing over een redelijke termijn te spreiden, met bescherming tegen procedures door de schuldeiser).

Het Schotse insolventieregister wordt beheerd door de Accountant in Bankruptcy.

Het Schotse DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.DAS Register of Scotland biedt informatie over goedgekeurde schuldbetalingsregelingen en schuldbetalingsregelingen waarvan de aanvraag nog in behandeling is. Het DAS-register wordt beheerd en bijgehouden door Civic, namens Money Scotland.

Is de toegang tot het Schotse insolventieregister kosteloos?

Inzage in het Schotse insolventieregister is kosteloos. Voor zakelijk gebruik is ook een optie beschikbaar voor het dagelijks downloaden van gegevens. Stuur voor meer informatie een e-mail naar De link wordt in een nieuw venster geopend.roienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Is de toegang tot het Schotse DAS-register kosteloos?

Toegang tot het DAS-register is kosteloos.

Hoe opzoekingen verrichten in het Schotse insolventieregister?

Het Schotse insolventieregister is online beschikbaar. Men moet zich wel De link wordt in een nieuw venster geopend.aanmelden als gebruiker.

Hoe opzoekingen verrichten in het DAS-register

Het DAS-register is online beschikbaar. Men moet zich wel De link wordt in een nieuw venster geopend.aanmelden als gebruiker.

Geschiedenis van het Schotse insolventieregister

Doorzoekingen van het insolventieregister leveren details op van alle actuele faillissementszaken, plus van alle faillissementen die in de afgelopen twee jaar zijn opgeheven. In het geval van beschermde trustakten levert doorzoeking van het register details op van actuele zaken, plus van alle faillissementen die in het afgelopen jaar zijn opgeheven. Ook als men zoekt naar onder bewindstellingen of liquidaties levert doorzoeking van het register details op van actuele zaken, plus van alle gevallen die in het afgelopen jaar zijn beëindigd.

Geschiedenis van het DAS-register

De site van het DAS-register biedt informatie over goedgekeurde schuldbetalingsregelingen en schuldbetalingsregelingen waarvan de aanvraag nog in behandeling.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Accountant in Bankruptcy, De link wordt in een nieuw venster geopend.insolventieregister, Money Scotland, De link wordt in een nieuw venster geopend.DAS Register of Scotland, De link wordt in een nieuw venster geopend.DAS Register (aanmelden als gebruiken)

Laatste update: 15/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.