Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Portugal

Deze pagina biedt een korte inleiding tot het Portugese faillissementsregister.

Inhoud aangereikt door
Portugal
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke informatie is er in het faillissementsregister opgenomen?

Het elektronische faillissementsregister bevat de volgende informatie:

  • Zaaknummer
  • Aanduiding van de gerechtelijke instantie waar het faillissement wordt behandeld
  • Aanduiding van de failliete persoon
  • Aanduiding van de bewindvoerder
  • Uiterste datum voor het indienen van vorderingen
  • Datum waarop het faillissement is uitgesproken.

Het elektronische register biedt gedetailleerde informatie over faillissementen (zie onder).

Worden er leges geheven voor het raadplegen van het Portugese faillissementsregister?

Nee, raadpleging van het faillissementsregister is kosteloos.

Wetgeving betreffende het faillissementsregister

Het Portugese faillissementsregister is geregeld door artikel 38 van de Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Wet faillissementen en herstel van ondernemingen), aangenomen bij Decreet-wet nr. 53/2004 van18 maart 2004, zoals gewijzigd bij Wet nr. 16/2012 van 20 april 2012.

Laatste update: 15/11/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website