Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van het insolventieregister van Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke gegevens bevat het Letse insolventieregister?

Het Letse insolventieregister bevat informatie over:

 • bewindvoerders;
 • insolventieprocedures met betrekking tot natuurlijke personen en rechtspersonen;
 • rechtsbeschermingsprocedures;
 • buitengerechtelijke rechtsbeschermingsprocedures;
 • statistische gegevens.

Het insolventieregister is voor iedereen toegankelijk en de registerstukken zijn betrouwbaar. Het staat onder de autoriteit van het bedrijfsregister van de Republiek Letland.

Is de toegang tot het Letse insolventieregister kosteloos?

Ja, de informatie in het Letse insolventieregister is kosteloos te raadplegen, maar voor informatie in de vorm van een document is voor particulieren een vergoeding verschuldigd.

Om van het bedrijfsregister een verklaring of ander document met de persoonlijke identificatiecode van een schuldenaar (natuurlijke persoon) of een bewindvoerder te ontvangen, dient u uw verzoek om informatie tot het bedrijfsregister te richten of een elektronisch verzoek in te dienen via het portaal Latvija.lv.

Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister

Bewindvoerders

De sectie "Administratori" bevat informatie over bewindvoerders, namelijk:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • officieel adres en contactgegevens;
 • nummer van het certificaat, en
 • datum waarop het certificaat verloopt.

Informatie over bewindvoerders van wie de certificaten zijn verlopen, is te vinden in de historische records onder Vēsturiskie dati. Via de link "Izziņa" krijgt u toegang tot alle informatie die over elke afzonderlijke bewindvoerder in het Letse insolventieregister is opgeslagen.

Zoeken

Om informatie over een bepaalde ondernemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon) in het insolventieregister op te zoeken, kunt u de sectie "Meklēt" (zoeken) gebruiken. Informatie kan aan de hand van de volgende zoekcriteria worden opgevraagd:

 • registratienummer (voor rechtspersonen) of identificatienummer (voor natuurlijke personen);
 • naam of titel;
 • rechtsgebied;
 • periode waarin de procedure is ingesteld;
 • soort procedure (insolventieprocedure, rechtsbeschermingsprocedures, buitengerechtelijke rechtsbeschermingsprocedures);
 • aard van de procedure (lokaal, grensoverschrijdend primair, grensoverschrijdend secundair).

De zoekresultaten worden getoond naast de link "Uzņēmumu reģistra izziņa", waar alle informatie in het insolventieregister over een bepaalde ondernemer te vinden is, inclusief ingescande documenten met aankondigingen van bewindvoerders over de bijeenkomsten en agenda’s van schuldeisers.

Journaal

Om de documenten te bekijken die op een bepaalde datum in het insolventieregister zijn ingevoerd, kunt u de sectie "Žurnāls" (journaals) gebruiken. Standaard worden op deze pagina de documenten van de datum van de opzoeking weergegeven. Gebruik de kalender om de documenten die op andere data zijn geregistreerd, te bekijken of klik op de link "Mēneša žurnāls" (maandjournaals) om op maand te zoeken. Ieder document bevat een link ("Izziņa") naar gedetailleerde informatie over een bepaalde insolventieprocedure.

Statistieken

De sectie "Statistika" bevat uiteenlopende statistische informatie met betrekking tot insolventie en corrigerende maatregelen. De link "Uzņēmumu reģistra izziņa" geeft toegang tot alle informatie in het insolventieregister over een bepaalde ondernemer.

Geschiedenis van het Letse insolventieregister

Het register bevat informatie vanaf 1 januari 2008.

Links

Aanvullende informatie over het Letse insolventieregister

Overheidsdienst insolventiebeheer

Laatste update: 07/01/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website