Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Faillissements- en insolventieregisters

Estland

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de insolventiegegevens in het handelsregister van Estland.

Inhoud aangereikt door
Estland

Welke gegevens over insolventie zijn in Estland beschikbaar?

Estland heeft geen apart insolventieregister. Het Estlandse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevatten echter gegevens die betrekking hebben op faillissementen van rechtspersonen en zelfstandigen. Informatie over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen is ook te vinden in de officiële elektronische publicatie Ametlikud Teadaanded (publicatieblad). Hierin wordt ook melding gemaakt van faillissementen en faillissementsprocedures.

Het Estlandse handelsregister en het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk bevatten de volgende informatie op basis van gerechtelijke uitspraken:

 • het staken van een faillissementsprocedure zonder faillietverklaring;
 • faillietverklaringen, met de naam en de persoonlijke identificatiecode van de faillissementscurator en de vermelding dat hij de onderneming vertegenwoordigt;
 • vernietiging van een faillietverklaring, met een vermelding waaruit de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten blijkt;
 • vernietiging van een faillietverklaring en verwijdering van de onderneming uit het register;
 • beëindiging van de faillissementsprocedure en verwijdering van de onderneming uit het register, of voortzetting van de bedrijfsactiviteiten;
 • een schikking en de termijn hiervoor, met een vermelding waaruit de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten blijkt;
 • intrekking van een schikking en heropening van de procedure van faillietverklaring, met de vermelding dat de onderneming wordt vertegenwoordigd door een faillissementscurator;
 • beëindiging van de schikking zodra de termijn hiervan is verstreken, en het besluit de faillissementscurator van zijn taak te ontheffen.

Bijzonderheden over handelsverboden voor een schuldenaar of de persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen, of verboden voor die persoon met betrekking tot de voortzetting van handelsactiviteiten worden niet in het register opgenomen.

Het Estlandse handelsregister bevat informatie over failliete rechtspersonen:

 • naam van de rechtspersoon;
 • registratiecode;
 • adres;
 • naam van de curator;
 • naam van de bestuurder;
 • datum van het faillissement/de uitspraak en het nummer van de faillietverklaring of de civiele zaak.

Is de toegang tot informatie over insolventie kosteloos?

Registergegevens kunnen worden ingezien bij registerkantoren, online en bij notariskantoren. De toegang tot het handelsregister, het register van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk en dossierdocumenten bij registerkantoren is kosteloos.

Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht voor online-opzoekingen betreffende rechtspersonen, zelfstandigen en vestigingen van buitenlandse ondernemingen, het opvragen van informatie over gerechtelijke procedures en het raadplegen van registratiegegevens (inclusief oudere informatie). Voor alle andere opzoekingen, waaronder opzoekingen naar historische registergegevens, en voor toegang tot jaarverslagen, statuten en andere documenten wordt echter wel een vergoeding in rekening gebracht. De tarieven die in rekening worden gebracht voor het gebruik van computergegevens in het handelsregister zijn vastgelegd in een verordening van de minister van Justitie.

Voor het raadplegen van registratiegegevens en dossierdocumenten bij een notariskantoor moet een vergoeding worden betaald. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in de wet op de notaristarieven.

De toegang tot het officiële elektronische publicatieblad van Estland, Ametlikud Teadaanded, is kosteloos.

Bijzonderheden over gepubliceerde handelsverboden kunnen kosteloos online worden geraadpleegd.

Hoe opzoekingen verrichten in de insolventiegegevens?

U kunt rechtspersonen of zelfstandigen opzoeken op bedrijfsnaam, naam of registratiecode in het informatiesysteem (het e-businessregister) van het handelsregister. Uit de status van de rechtspersoon of zelfstandige blijkt of er al dan niet sprake is van een faillissement.

Geschiedenis van de informatieverschaffing over faillissementen

Het Estlandse insolventieregister bestaat sinds 1 september 1995.

Laatste update: 03/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website