Faillissements- en insolventieregisters

Op deze pagina vindt u beknopte informatie over het Tsjechische insolventieregister.

Welke gegevens bevat het Tsjechische insolventieregister?

Het Tsjechische insolventieregister wordt beheerd en bijgehouden door het Tsjechische ministerie van Justitie.

Is de toegang tot het Tsjechische insolventieregister kosteloos?

Ja, het register is kosteloos toegankelijk.

Hoe opzoekingen verrichten in het Tsjechische insolventieregister

Met de functie uitgebreid zoeken kunt u toegang krijgen tot de volledige inhoud van documenten in het register in pdf-format.

Geschiedenis van het Tsjechische insolventieregister

Het register bevat informatie van de periode vanaf 1 januari 2008.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website