Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Reġistri tal-insolvenza - Belġju

Hawnhekk jingħata tagħrif dwar ir-reġistri li jirrigwardaw il-każijiet ta’ insolvenza fil-Belġju.

Jeżistu xi reġistri li jirrigwardaw l-insolvenza fil-Belġju?

M’hemmx reġistri ta’ insolvenza pubbliċi fil-Belġju.

 • Fil-każ tal-kumpaniji, il-Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) huwa reġistru li fih l-informazzjoni kollha dwar l-identità tal-kumpaniji kif ukoll is-sitwazzjoni legali tagħhom (u b’mod partikolari l-falliment). Is-sentenzi ta’ falliment u ta’ kompożizzjoni legali madankollu huma ppubblikati fuq il-Ġurnal Uffiċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMoniteur Belge, li huwa aċċessibbli onlajn.
 • Fil-każ tal-individwi, fil-Belġju jeżisti bażi tad-dejta li jiċċentralizza ċertu ammont ta’  informazzjoni rigward persuni bid-dejn li għażlu li jibdew proċedimenti ta’ ftehim kollettiv ta’ djun. Dan il-bażi tad-dejta tinsab fil-Bank Nazzjonali tal-Belġju, iżda m’huwiex pubbliku.

Is-servizz ta’ konsultazzjoni tar-reġistri ta’ insolvenza fil-Belġju huwa bil-ħlas?

Le, m'hemmx ħlas għall-aċċess għall-bażi tad-dejta.

Kif tagħmel tiftix f’reġistru ta’ insolvenza fil-Belġju?

Tista’ tfittex għal sentenzi ta’ falliment jew ta’ kompożizzjoni legali fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Belġju.

Perijodu kopert mir-reġistri tal-insolvenza fil-Belġju

Ir-referenzi tal-kumpaniji huma disponibbli mill-1 ta’ Jannar 1983 b’link għall-pubblikazzjonijiet li nħarġu mill-1 ta’ Ġunju 1997.

Hemm ukoll disponibbli l-pubblikazzjonijiet tal-assoċjazzjonijiet ta’ wara l-1 ta’ Lulju 2003.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 18/01/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Bulgarija

Din il-paġna tipprovdilek ħarsa ġenerali fil-qosor lejn ir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza.

X'joffri r-reġistru Bulgaru tal-insolvenza?

Ir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza jikkonsisti fi tliet partijiet:

 1. Parti mir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-fiduċjarji hija aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Madankollu, il-parti disponibbli pubblikament ma tippermettix l-aċċess għal data personali, lanqas għal data li qed tistenna verifika mill-fiduċjarji.
 2. Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru ta' bejgħ u rkanti huwa totalment disponibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru Bulgaru tal-Ekonomija, l-Enerġija u t-Turiżmu.
 3. Ir-reġistru tal-proċedimenti ta' insolvenza attwalment mhuwiex miżmum bħala bażi ta' data ċentralizzata, minħabba n-nuqqas ta' interkonnettività bejn il-qrati.

L-aċċess għar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza huwa mingħajr ħlas.

Kif għandha sseħħ tfittxija fir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza

Fuq is-sit elettroniku, wieħed jista' jsib Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafiduċjarju f'xi falliment permezz ta':

 • Isem
 • Numru tal-identità unifikat
 • Indirizz
 • Speċjalità
 • Kelma fil-qasam tal-esperjenza professjonali
 • Parti ta' numru tal-ordni tal-ħatra tal-Ministru
 • Status – attiv jew mhux attiv

Kif għandha ssir tfittxija għall-bejgħ

Jista' jinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabulletin ta' bejgħ fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ekonomija, l-Enerġija u t-Turiżmu

L-imgħoddi tar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza

Is-sistema ġiet stabbilita fl-2003 wara r-realizzazzjoni tal-proġett Phare BG 0103.04 'Tisħiħ tas-sistema ta' insolvenza'. L-għan kien li tinħoloq sistema ta' informazzjoni għall-insolvenza, u li tiġi inkluża l-informazzjoni kollha f'bażi ta' data unifikata. Is-sistema taħdem f'xi qrati: il-qrati distrettwali, il-qrati tal-appell, il-Qorti Suprema ta' kassazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 25/08/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Repubblika Ċeka

Din it-taqsima tipprovdilek introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru ta’ insolvenza tar-Repubblika Ċeka.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Ċek?

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru ta' insolvenza tar-Repubblika Ċeka huwa proprjetà u huwa miżmum mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka .

L-aċċess għar-reġistru ta’ insolvenza Ċek huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta’ insolvenza Ċek

Bl-użu tas-sistema tat-tiftix avvanzata, jista’ jkollok aċċess għall-kontenut sħiħ tad-dokumenti fir-reġistru, f’format PDF.

L-istorja tar-reġistru ta’ insolvenza Ċek

Ir-reġistru fih informazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2008 ‘l quddiem.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Danimarka

Id-Danimarka ma għandha l-ebda reġistru ta’ insolvenza.

L-aħħar aġġornament: 07/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Ġermanja

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali fil-qosor tar-reġistru ta’ insolvenza Ġermaniż.

Reġistru ta’ Insolvenza Ġermaniż

Ir- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Ġermaniż tal-Insolvenza jagħti aċċess għall-proklami kollha dwar l-insolvenza mill-qrati Ġermaniżi kollha li jisimgħu l-każijiet ta’ insolvenza, f’konformità mal-Artikolu 9 tal-Istatut tal-Insolvenza. Din l-informazzjoni għandha saħħa legali u l-pubbliku għandu aċċess għaliha.

Ir-reġistru huwa l-proprjetà ta’, u jinżamm aġġornat mill-Kummissjoni tal-Bund-Länder (Bund-Länder-Kommission) għall-ipproċessar tad-dejta u għar-razzjonalizzazzjoni tal-ġustizzja, irrappreżentata mill-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Land North Rhine Westphalia.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Ġermaniż huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru ta’ insolvenza Ġermaniż huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Ġermaniż

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza jinkiseb biss mill-websajt tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Ġermaniż tal-Insolvenza. Meta meħtieġ, fuq il-websajt hemm struzzjonijiet dwar kif wieħed jista' jfittex fir-Reġistru. L-informazzjoni teżisti biss bil-Ġermaniż.

Jekk jogħġbok kun mgħarraf li tiftix bla limitu fid-dejta tal-qrati kollha Ġermaniżi li jisimgħu każijiet ta’ insolvenza jista’ jsir biss fl-ewwel ġimgħatejn wara l-ewwel jum mill-pubblikazzjoni. Wara li jgħaddi dan il-perjodu, it-tiftix jeħtieġ li jsir skont il-lokalità fejn il-qorti jkollha s-sede tagħha u mill-inqas b'wieħed mill-kriterji li ġejjin: kunjom, isem tal-kumpanija, post fejn ikun stabbilit jew fejn ikun residenti d-debitur, il-qorti tal-insolvenza jew in-numru ta' referenza tal-uffiċċju ta' reġistrazzjoni, it-tip ta' reġistru, in-numru ta' reġistrazzjoni.

L-elementi storiċi tar-reġistru tal-insolvenza fil-Ġermanja

Il-websajt tar-reġistru tal-insolvenza ta informazzjoni dwar l-insolvenzi sa mill-1 ta' April 2002. Fuq il-websajt hemm informazzjoni dettaljata dwar il-perjodi koperti u l-proċeduri li fir-rigward tagħhom hemm dejta disponibbli.

L-informazzjoni tirreferi għal każijiet li fir-rigward tagħhom il-proċedura ta’ insolvenza għadha ma ntemmitx. Id-dejta titħassar mhux itkar tard minn sitt xhur wara li l-proċedura tiġi ffinalizzata.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta' insolvenza Ġermaniż

L-aħħar aġġornament: 16/04/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Estonjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Estonja

Din it-taqsima tagħti deskrizzjoni qasira tas-servizz fil-qasam tal-falliment ipprovdut mir-Reġistru Kummerċjali Estonjan.

X'informazzjoni hija disponibbli fl-Estonja dwar l-insolvenza?

L-Estonja m'għandhiex reġistru separat dwar l-insolvenza. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta' assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta' qligħ, madankollu, fih informazzjoni dwar il-falliment ta' entitajiet ġuridiċi u persuni li jaħdmu għal rashom. Informazzjoni fuq id-dikjarazzjonijiet ta' falliment ta' entitajiet ġuridiċi u persuni fiżiċi jistgħu jinstabu wkoll fil-pubblikazzjoni elettronika uffiċjali Ametlikud Teadaanded (Avviżi Uffiċjali), fejn huma ppubblikati proċedimenti u notifiki ta' falliment.

Dawn li ġejjin huma mdaħħla fir-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta' qligħ fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti:

 • it-twaqqif tal-proċedimenti ta' falliment mingħajr ma wieħed jiddikjara falliment;
 • id-dikjarazzjonijiet ta' falliment flimkien mal-isem u l-kodiċi ta' identifikazzjoni personali tal-fiduċjarju f'falliment, kif ukoll nota li ssemmi li hu jew hi qed jirrappreżentaw il-kumpanija;
 • it-twaqqif ta' dikjarazzjoni ta' falliment flimkien ma' entrata li turi tkomplija fl-attività mill-kumpanija;
 • it-twaqqif ta' dikjarazzjoni ta' falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru;
 • it-terminazzjoni ta' proċeduri ta' falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru jew il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanija;
 • kompromess u t-terminu għal dan, b'entrata li turi attività kontinwa;
 • kanċellazzjoni ta' kompromess u l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti biex jiġi dikjarat falliment, b’nota li l-kumpanija hija rappreżentata minn fiduċjarju f'falliment;
 • tmiem tal-kompromess meta jkun skada, u t-tneħħija tal-fiduċjarju f'falliment.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ imposti fuq id-debitur jew il-persuna bil-poter li tirrappreżentah jew projbizzjonijiet fuq it-twettiq ta' attivitajiet kummerċjali imposti fuq dik il-persuna ma jiddaħħlux fir-reġistru.

Ir-reġistru kummerċjali Estonjan fih l-informazzjoni segwenti dwar entitajiet ġuridiċi falluti:

 • l-isem tal-entità ġuridika;
 • il-kodiċi tar-reġistru;
 • l-indirizz;
 • l-isem tal-fiduċjarju f'falliment;
 • l-isem tal-membru tal-bord tal-ġestjoni;
 • id-data tal-ordni/tad-deċiżjoni li tiddikjara l-falliment u n-numru tal-ordni jew tal-kawża ċivili.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza?

Id-dejta tar-reġistru tista' tiġi aċċessata fid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadipartimenti tar-reġistru, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonlajn u fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidauffiċċji tan-nutara. Aċċess għad-dejta miżmuma fir-reġistru kummerċjali u r-reġistru ta' assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta' qligħ u għal dokumenti tal-fajls huwa bla ħlas fid-dipartimenti tar-reġistru.

L-ebda tariffa mhija imposta onlajn għal tiftix rigward entitajiet ġuridiċi, persuni li jaħdmu għal rashom u fergħat ta' kumpaniji barranin, għal informazzjoni rigward proċedimenti tal-qorti jew għal aċċess għad-dejta tal-kard tar-reġistru (inkluża dejta storika). Madankollu, hija imposta tariffa għat-tiftix l-ieħor kollu, inklużi dejta tal-kard tar-reġistru storika u aċċess għal rapporti annwali, artikoli ta' assoċjazzjoni u dokumenti oħrajn. Ir-rati imposti għall-użu tad-dejta tal-komjuter fir-reġistru kummerċjali huma stipulati f'Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregolament tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Hija imposta tariffa għall-konsulenza ma' dejta tar-reġistru u dokumenti tal-fajl f'uffiċċju tan-nutar. It-tariffi huma stabbiliti fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt tat-Tariffi Notarili.

L-aċċess għall-pubblikazzjoni elettronika uffiċjali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAmetlikud Teadaanded (Avviżi Uffiċjali) huwa bla ħlas.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ huma ppubblikati u jista' jsir aċċess għalihom mingħajr ħlas Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonlajn.

Kif tfittex għall-informazzjoni dwar l-insolvenza

Tista' tfittex għal entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha fis-sistema ta' informazzjoni tar-reġistru kummerċjali (ir-Reġistru tan-Negozju Elettroniku) permezz tal-isem tan-negozju, l-isem jew il-kodiċi tar-reġistru. L-istatus ta' entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha jindika jekk dik il-persuna jew entità humiex falluti jew le.

Storja tas-servizz ta' informazzjoni dwar il-falliment

Is-servizz Estonjan dwar il-falliment ilu disponibbli mill-1 ta' Settembru 1995.

L-aħħar aġġornament: 03/08/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Irlanda

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni qasira tar-reġistru ta’ insolvenza tal-Irlanda.

X’għandu x’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Irlandiż?

L-Irlanda m’għandiex reġistru ta’ insolvenza tal-kumpaniji separat. Informazzjoni dwar insolvenza tal-kumpaniji tinkiseb fir-rekords tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji.

Ir-Reġistru tal-Falliment Personali huwa reġistru manwali miżmum fl-Uffiċċju tal-Eżaminatur tal-High Court. Dan ikun fih id-dettalji tal-fallimenti ddikjarati mill-High Court tal-Irlanda.

Ir-Reġistru ta’ Insolvenzi Personali huwa wkoll reġistru manwali. Dan huwa soġġett għall-istrument statutorju I.S. Nru. 334 tal-2002 – Regolamenti tal-2002 tal-Komunitajiet Ewropej (Insolvenza Personali) u fih dettalji ta’ insolvenzi personali ddikjarati mill-qrati ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea (kif notifikati liċ-ċessjonarju uffiċjali tal-falliment).

L-aċċess għar-reġistru ta’ insolvenza Irlandiż huwa mingħajr ħlas?

Le. Irid jitħallas dritt għal kull tiftixa. Dettalji dwar id-drittijiet jinkisbu fis-sezzjoni tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegoli u Drittijiet tas-sit elettroniku tas-Servizz tal-Qrati. Il-miżata tapplika wkoll meta r-riżultat tat-tiftixa ma jagħti l-ebda riżultat – jiġifieri meta ma jkunx hemm notazzjoni li tkun taqbel mal-kriterji tat-tiftixa fir-reġistri.

Kif tfittex fir-reġistru ta’ insolvenza Irlandiż

Tiftix fir-Reġistru tal-Falliment Personali jista’ jsir biss billi tmur personalment fl-Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Storja tar-reġistru ta’insolvenza Irlandiż

Ir-Reġistru tal-Falliment Personali fih informazzjoni li tmur lura sal-1922.

L-aħħar aġġornament: 01/05/2010

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Greċja

Il-Greċja m'għandha l-ebda websajt għar-reġistri ta’ insolvenza. Qegħdin fil-proċess li niddisinjaw id-diġitizzazzjoni tal-bażijiet tad-dejta tagħna u tal-interface elettroniċi tagħhom.

X'joffri r-reġistru Grieg dwar l-insolvenza?

Skont il-leġiżlazzjoni Griega, il-proċeduri ta' insolvenza huma:

 • il-falliment (l-Artikolu 1-61 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 13(1)-(4) tal-Liġi 4013/2011, l-Artikolu 22(1) tal-Liġi 4055/2012);
 • stralċ speċjali bin-negozju għaddej (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (l-Artikolu 106k tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 12 tal-Liġi 4013/2011);
 • riżoluzzjoni qabel il-falliment (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (l-Artikoli 70-101 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 22(2) tal-Liġi 4055/2012, l-Artikoli 116(3) u 234(1)-(3) tal-Liġi 4072/1012);
 • pjanijiet ta' ristrutturar (l-Artikoli 109-123 tal-Liġi 3588/2007, l-Artikolu 34(1) tal-Liġi 3858/2010);
 • il-proċedura sempliċi għall-fallimenti minuri (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (l-Artikoli 162-163 tal-Liġi 3588/2007);

Il-qrati ċivili tad-distrett tal-prim'istanza (ειρηνοδικεία) għandhom ġurisdizzjoni biex jiddeċiedu u jagħtu d-deċiżjonijiet meħtieġa li jinvolvu ċertifikati għall-proċeduri ta' falliment ta' persuni naturali.

Il-qrati lokali tal-prim'istanza (πρωτοδικεία) għandhom ġurisdizzjoni wkoll fuq kawżi u l-għoti ta' deċiżjonijiet dwar il-falliment ta' assoċjazzjonijiet (προσωπικές εταιρίες), soċjetajiet limitati (ετερόρρυθμες εταιρίες), l-awtorizzazzjoni ta' individwi, kumpaniji, u soċjetajiet speċjali jew ġenerali (ομόρρυθμες εταιρίες), soċjetajiet b'kapital privat (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), kumpaniji limitati (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), kumpaniji pubbliċi limitati (ανώνυμες εταιρίες), kumpaniji Ewropej u soċjetajiet kooperattivi Ewropej.

Id-distretti lokali għandhom ġurisdizzjoni fuq kawżi li jinvolvu l-istralċ ta' soċjetà pubblika limitata u r-Reġistru Ġenerali tal-Kummerċ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) fejn il-kamra lokali tal-kummerċ tkun responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati neċessarji għall-proċeduri ta' falliment.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Grieg mingħajr ħlas?

Din il-possibilità ma teżistix.

Kif tfittex ir-reġistru tal-insolvenza Grieg

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza Grieg

L-aħħar aġġornament: 03/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Spanja

Fi Spanja, ir-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenza nħoloq bil-Liġi b'Digriet Irjali 3/2009 u jissostitwixxi r-Reġistru Pubbliku tad-Deċiżjonijiet dwar l-Insolvenza li jeżisti bħalissa. Ir-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenzi se jippubblika d-deċiżjonijiet fi proċeduri ta’ stralċ.

.
L-aħħar aġġornament: 19/09/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Franza

Franza m’għandhiex reġistru ta’ insolvenza.

L-aħħar aġġornament: 02/12/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Italja

Il-Ministeru tal-Ġustizzja Taljan qed jistabbilixxi sistema elettronika ġdida sabiex jamministra dejta relatata mal-insolvenzi.

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Ċipru

Din it-taqsima tas-sit elettroniku tinkludi introduzzjoni qasira għar-Reġistru tal-Fallimenti u tal-Likwidazzjonijiet ta’ Ċipru (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSezzjoni tal-Fallimenti (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) għandha r-responsabbiltà li tirċievi u tamministra l-assi ta’ persuni naturali u legali insolventi u tirrapporta lid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartiment tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u tar-Riċevitur Uffiċjali (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Kummerċ, tal-Industrija u tat-Turiżmu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Din it-taqsima żżomm fajl tal-persuni naturali falluti. Jekk kumpanija tiġi stralċjata, dan jiġi rrapportat fir-Reġistru tal-Kummerċ. Għal iktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartiment tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u tar-Riċevitur Uffiċjali.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza?

Mhux applikabbli.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza huwa mingħajr ħlas?

Mhux applikabbli.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta’ insolvenza

Mhux applikabbli.

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza

Ir-Reġisru ta’ Insolvenza jinkludi informazzjoni dwar l-insolvenzi mill-1931 sal-lum.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartiment tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u tar-Riċevitur Uffiċjali (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Kummerċ, tal-Industrija u tat-Turiżmu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Latvja

Din it-taqsima tipprovdik b’introduzzjoni għar-reġistru ta’ insolvenza tal-Latvja.

X’għandu x’joffri r-reġistru tal-insolvenza Latvjan?

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-insolvenza Latvjan jipprovdi informazzjoni dwar:

 • amministraturi;
 • proċedimenti ta’ insolvenza kontra persuni fiżiċi u persuni ġuridiċi;
 • proċedimenti ta’ protezzjoni legali;
 • proċedimenti ta’ protezzjoni legali mhux ġudizzjarji;
 • dejta statistika.

Ir-reġistru tal-insolvenzi huwa aċċessibbli għal kulħadd u r-rekords tiegħu huma affidabbli. Huwa taħt l-awtorità tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Intrapriżi tar-Repubblika tal-Latvja.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Latvjan huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess tar-reġistru tal-insolvenza Latvjan huwa bla ħlas, iżda trid titħallas tariffa jekk membru tal-pubbliku jixtieq jirċievi informazzjoni fil-forma ta' dokument.

Biex tirċievi dikjarazzjoni jew dokument ieħor mingħand ir-Reġistru tal-Intrapriżi li jkun fih il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali ta’ debitur (persuna fiżika) jew amministratur, ikkuntattja lir-Reġistru ta’ Intrapriżi bit-talba tiegħek għal informazzjoni jew applika b’mod elettroniku permezz tal-portal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLatvija.lv.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru tal-insolvenza Latvjan

Amministraturi

Din it-taqsima fiha informazzjoni dwar Amministraturi, jiġifieri:

 • l-isem;
 • il-kunjom;
 • indirizz tal-uffiċċju;
 • numru taċ-ċertifikat;
 • data tal-validità taċ-ċertifikat.

Informazzjoni dwar amministraturi b’ċertifikati skaduti hija disponibbli mill-arkivji taħt Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaVēsturiskie dati. Il-ħolqa 'Izziņa' tagħti aċċess għall-informazzjoni kollha li ġiet imniżżla fir-reġistru ta' Insolvenza Latvjan fuq kull amministratur individwali..

Tiftix

Għat-tiftix ta’ informazzjoni fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari (persuna fiżika jew ġuridika), uża t-taqsima “Meklēšana”. L-informazzjoni tista’ tkun iffiltrata skont il-kriterji li ġejjin:

numru tar-reġistrazzjoni (għal persuni ġuridiċi) jew numru tal-identità (għal persuni fiżiċi);

 • isem jew titolu;
 • distrett tal-qorti;
 • il-perjodu meta l-proċediment inbeda;
 • it-tip ta’ proċediment (proċediment ta’ insolvenza, proċediment ta’ protezzjoni legali  jew proċediment ta’ protezzjoni legali mhux ġudizzjarja);
 • natura tal-proċediment (lokali, transfruntiera primarja, transfruntiera sekondarja).

Riżultati tat-tfittxija jintwerew b’link għar-“referenza tar-Reġistru tal-Intrapriżi ” (“Uzņēmumu reģistra izziņa”), fejn l-informazzjoni kollha fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari tkun disponibbli, inklużi dokumenti skanjati li fihom l-avviżi tal-amministraturi dwar laqgħat tal-kredituri u l-aġenda.

Ġurnal

Biex tara r-rekords mdaħħla fir-reġistru tal-insolvenza f’data speċifika, uża l-parti Žurnāls. B’default, ir-rekords tal-lum huma murija. Uża l-kalendarju biex tara rekords irreġistrat fuq dati oħra jew uża s-sottotaqsima Mēneša žurnāls biex tiffiltra r-reġistri skont ix-xahar. Kull rekord fih link — “Ir-referenza tar-Reġistru tal-Intrapriżi ” ('Izziņa') — għal informazzjoni dettaljata dwar proċediment ta’ insolvenza partikolari.

Statistika

Din is-sezzjoni fiha diversi informazzjoni statistika relatata ma’ insolvenza u proċedimenti ta’ protezzjoni legali, segwita b’link għar-“referenza tar-Reġistru tal-Intrapriżi” (“Izziņa”), fejn l-informazzjoni kollha miżmuma fir-reġistru tal-insolvenza dwar suġġett partikolari hija disponibbli.

Storja tar-reġistru tal-insolvenza Latvjan

L-informazzjoni miżmuma fir-reġistru tmur lura għall-1 ta’ Jannar 2008.

Links

Aktar tagħrif dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-reġistru tal-insolvenza Latvjan u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija tal-amministrazzjoni tal-insolvenza statali.

L-aħħar aġġornament: 07/01/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Litwanja

M’hemmx reġistru ta’ stralċ separat fil-Litwanja. Tista’ tivverifika l-istatus tal-kumpaniji f’dan ir-rigward fuq is-sit elettroniku tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Entijiet legali (Juridinių asmenų registras). Wieħed jista’ jara l-istatus tal-kumpaniji fir-Reġistru tal-Entijiet legali mingħajr ħlas.

L-aħħar aġġornament: 06/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Lussemburgu

Il-Lussemburgu m’għandux reġistri li jirrigwardaw il-każijiet ta’ insolvenza.

X'inhi s-sitwazzjoni dwar ir-reġistri tal-insolvenza fil-Lussemburgu?

Il-Lussemburgu m'għandux reġistri fuq każijiet ta' insolvenza. Il-fallimenti jiġu nnotifikati mit-tribunali u jiġu ddikjarati fir-reġistru tal-kummerċ u tal-kumpaniji (RCS) li jdaħħal din l-informazzjoni fil-bażi tad-dejta tiegħu.

Il-konsultazzjoni tal-lista ta' fallimenti fil-Lussemburgu issir bi ħlas?

Il-lista ta' fallimenti ddikjarati tiġi ppubblikata kull xahar f'Mémorial B  - Ġabra amministrattiva u ekonomika u tista' tiġi kkonsultata mingħajr ħlas fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLegilux, il-portal ġuridiku tal-Lussemburgu.

Barra minn hekk, ir-RCS ipoġġi għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit elettroniku tiegħu, taħt it-taqsima "Konsultazzjonijiet - statistiċi tar-reġistru", modulu statistiku li jagħti tagħrif dwar is-sentenzi tal-fallimenti li ġew irreġistrati fir-RCS matul xahar partikolari. Dan it-tagħrif huwa disponibbli taħt forma ta' listi ta' reġistrazzjonijiet imwettqa. Huwa disponibbli wkoll estratt ta' din l-informazzjoni f'forma ta' fajl.

Kif issib informazzjoni dwar il-fallimenti fil-Lussemburgu?

L-ewwel metodu: Tista' ssir tiftixa fuq is-sit elettroniku tar- reġistru tal-kummerċ u tal-kumpaniji (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRCS) permezz tal- isem (jew parti mill-isem) jew tan- numru ta' reġistrazzjoni tal-persuna rreġistrata.

Il-mutur tat-tiftix tas-sit elettroniku hekk itella' l-lista tal-ismijiet li jikkorrispondu mat-tiftixa mwettqa.

Jekk wieħed jagħfas fuq l-isem ta' waħda mill-persuni rreġistrati, tingħata mingħajr ħlas l-informazzjoni bażika li ġejja:

 • in-numru RCS,
 • id-data ta' reġistrazzjoni,
 • l-isem,
 • il-forma ġuridika,
 • l-indirizz tal-uffiċċju prinċipali,
 • lista ta' dokumenti rreġistrati mill-2003,
 • kif ukoll tagħrif dwar jekk il-persuna hix fi stat ta' falliment jew le.

it-tieni metodu: Tista' ssir tiftixa permezz tas-sit elettroniku tar-reġistru tal-kummerċ u tal-kumpanniji (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRCS) taħt it-taqsima "Konsultazzjonijiet - statistiċi tar-reġistru", permezz ta' statistiċi li jagħtu tagħrif dwar is-sentenzi li jiddikjaraw il-falliment li ġew irreġistrati fir-RCS matul xahar partikolari.

It-tielet metodu: Tista' ssir tiftixa permezz tas-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Lussemburgu taħt it-taqsima "Fallimenti" bbażata fuq l-isem tal-kumpanija, id-data tas-sentenza ta' falliment u permezz tal-isem tal-istralċarju.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tal-kummerċ u tal-kumpaniji

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ungeriż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Ungerija

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali fil-qosor tar-reġistri ta’ insolvenza tal-Ungerija.

X’joffru r-reġistri ta’ insolvenza Ungeriżi?

Fl-Ungerija, il-qrati tal-kontej (megyei bíróság) u l-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Infurzar tal-Liġi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) huma responsabbli biex iżommu aġġornata d-dejta dwar l-insolvenzi.

Reġistru tal-Kummerċ (cégnyilvántartás)

L-informazzjoni dwar il-bidu u t-tmiem ta’ proċedimenti ta’ insolvenza – jiġifieri dwar il-likwidazzjoni jew il-falliment iżda wkoll fuq l-istralċjarju – tkun inkluża fir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Kummerċ (Cégnyilvántartás).

Il-forma elettronika ta’ dan ir-reġistru tinżamm mis-Servizz tal-Kumpaniji tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Infurzar tal-Liġi (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Gazzetta tal-Kumpaniji (Cégközlöny)

Mill-1 ta’ Jannar 2008, l-avviżi ta’ likwidazzjoni (felszámolási hirdetmény) bdew jiġu ppubblikati regolarment anki fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGazzetta tal-Kumpaniji (Cégközlöny) (li xi drabi tiġi aġġornata iktar minn darba kuljum).

Fis-sit elettroniku tista’ ssib anki l-ordnijiet (végzés)  li jsiru fir-rigward tal-proċedimenti ta’ falliment.

L-informazzjoni li jkollok aċċess għaliha onlajn mhix legalment vinkolanti.

L-aċċess għar-reġistri ta' insolvenza Ungeriżi huwa mingħajr ħlas?

Iva. Ir-reġistri jinkludu:

 • Il-bidu tal-proċedimenti ta’ insolvenza
 • Numru ta’ reġistrazzjoni (cégjegyzékszám)
 • Isem korporattiv
 • Uffiċċju rreġistrat (székhely)
 • Il-post fejn jinsab in-negozju (telephely)
 • Fergħat (fióktelep)
 • Attività prinċipali
 • Kapital sottoskritt
 • Numru fiskali.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistri ta' insolvenza Ungeriżi

Tista’ tagħmel tiftix fir-Reġistru tal-Kummerċ skont:

 • Numru ta’ reġistrazzjoni, jew
 • Isem kumpanija, jew
 • Numru fiskali

Mill-bidu tal-2008, tista’ tfittex fis-sit elettroniku tal-Gazzetta tal-Kumpaniji anki billi tuża isem il-kumpanija jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tagħha. B’hekk tista’ tikseb l-informazzjoni finanzjarja disponibbli kollha dwar kumpanija, inkluż l-istatus ta’ insolvenza tagħha.

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza Ungeriż

Mill-1 ta’ Jannar 2008, l-avviżi ta’ likwidazzjoni bdew jiġu ppubblikati regolarment anki fis-sit elettroniku tal-Gazzetta tal-Kumpaniji (li xi drabi tiġi aġġornata iktar minn darba kuljum).

Minn Lulju 1993, meta s-Sistema Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar il-Kumpaniji u ta’ Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji  (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) bdiet taħdem b’mod sħiħ, id-dejta fir-reġistru tal-kummerċ bdiet tinħażen elettronikament mill-qrati.

Tista’ tfittex dejta dwar il-kumpaniji kollha fi kwalunkwe waħda mill-qrati, irrispettivament minn fejn id-dejta tkun effettivament maħżuna.

L-aħħar aġġornament: 04/07/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Malta


X'joffri s-Servizz tal-Insolvenza ta' Malta?

Is-Servizz tal-Insolvenza ta' Malta joffri dettalji dwar kawzi fil-Qrati Maltin dwar insolvenza ta' kumpaniji jew falliment ta' individwi kif ukoll dettalji dwar informazzjoni li jirċievi r-Reġistratur tal-Kumpaniji dwar dikjarazzjonijiet ta' insolvena mid-diretturi ta' kumpaniji fi stat ta' insolvenza.

L-aċċess għal dan ir-Reġistru huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għal dan ir-Reġistru huwa mingħajr ħlas u r-Reġistru huwa aċċessibbli minn din il-link:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza?

Tista' tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza jew bl-isem tad-debitur jew bin-numru tal-Karta tal-Identita' tiegħu jew bin-numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpanija.

L-istorja tas-Servizz tal-Insolvenza ta' Malta

Qabel ma sar dan ir-Reġistru tal-Insolvenza, l-informazzjoni dwar kumpaniji fi stat ta' insolvenza kienet tinzamm mir-Reġistratur tal-Kumpaniji filwaqt li l-informazzjoni dwar kawzi ta' insolvenza u ta' falliment kienet tinzamm mill-Qorti. L-informazzjoni mizmuma mill-Qorti kienet tiġi ppublikata fil-website fejn tiġi ppublikata informazzjoni dwar il-kawzi in ġenerali. Ir-Reġistru tal-Insolvenza sar aċċessibbli għall-pubbliku f'Jannar 2018 u fih dettalji dwar insolvenza u falliment li jmorru lura għall-1 ta' Jannar 2014.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

L-aħħar aġġornament: 04/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Olanda

Din it-taqsima tagħtik introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru ta’ insolvenza Olandiż.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Olandiż?

Fl-Olanda, hemm tliet tipi ta’ insolvenza:

 • Falliment
 • Moratorju
 • Ristrutturar tad-djun

Il-qrati distrettwali huma responsabbli għad-deċiżjonjiet dwar dawn it-tipi kollha ta’ insolvenza, u sabiex iżommu aġġornata d-dejta rilevanti fir-reġistri tagħhom. Huma wkoll responsabbli mit-trażmissjoni (awtomatizzata) tan-notifiki ta’ insolvenza lill-Kunsill għall-Ġudikatura, li juża dawn in-notifiki għar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Ċentrali ta’ Insolvenza (CIR) dwar il-fallimenti u l-moratorji.

Is-CIR fih l-informazzjoni kollha min-notifiki ta’ insolvenza ppubblikati, inklużi:

 • Dettalji personali
 • Ismijiet ta’ kumpaniji
 • Numri ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-kummerċ
 • Dettalji dwar il-kuratur u l-amministratur
 • In-notifiki preċedenti kollha

Is-CIR kien stabbilit bil-liġi; għaldaqstant wieħed jista’ jassumi li l-informazzjoni inkluża fih hija legalment vinkolanti.

Barra mis-CIR jeżsiti wkoll Reġistru Nazzjonali ta’ Każijiet ta’ Ristrutturar tad-Dejn (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), li huwa mmaniġġjat minn wieħed mill-Kunsilli tal-Għajnuna Legali (Raden voor rechtsbijstand). Bħala servizz addizzjonali (li mhux rikjest bil-liġi), is-CIR jinkludi wkoll id-dejta mil-LRS. Is-CIR u l-LRS it-tnejn jistgħu jiġu kkonsultati onlajn.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-Reġistru ta’ Insolvenza Olandiż

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Ċentrali ta’ Insolvenza jinkludi dejta dwar fallimenti, sospensjonijiet ta’ ħlasijiet u kanċellazzjonijiet ta’ djun għal persuni naturali (individwi), li hija ġestita fir-reġistri lokali f’diversi qrati.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Olandiż huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

M’hemm l-ebda restrizzjoni għal aċċess onlajn għas-CIR.

Għall-utenti professjonali, huwa disponibbli servizz ibbażat fuq l-internet, li jagħti l-possibbiltà li d-dejta tintuża mill-ġdid.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Olandiż

Tista’ tagħmel tiftixa għal persuni naturali biss b’referenza għal:

 • Isem u data tat-twelid
 • Isem, kodiċi postali u numru tad-dar
 • Data tat-twelid, kodiċi postali u numru tad-dar.

In-notifiki ta’ insolvenza ma tistax issibhom iktar skont id-data wara li jkun għadda perjodu ta’ sena minn meta ġew ippubblikati. Tista’ tagħmel tiftixa għall-kumpaniji u għall-persuni legali b’referenza għal:

 • Isem il-kumpanija
 • Numru ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-kummerċ
 • Indirizz.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Olandiż

Is-CIR inħoloq fl-1 ta’ Jannar 2005. Għalhekk, fis-CIR tista’ ssib il-każijiet kollha li bdew jew ġew innotifikati wara dik id-data.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Ċentrali ta’ Insolvenza fl-Olanda

L-aħħar aġġornament: 06/02/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Awstrija

Din it-taqsima tal-Portal tagħtik introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru ta’ insolvenza tal-Awstrija.

X'joffri r-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija?

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-insolvenza tal-Awstrija huwa prorpjetà tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja tal-Awstrija u jinżamm minnu. Dan għandu informazzjoni dwar il-bidu ta' proċedimenti ta' insolvenza u l-passi proċedurali prinċipali fil-proċess.

Ir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija jiġi ppubblikat permezz tal-paġna web tal-Ediktsdatei ("il-bażi ta' dejta tal-avviżi legali").

L-aċċess għar-reġstru tal-insolvenza huwa bla ħlas?

Iva.

Kif għandek tfittex fir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija

L-informazzjoni dettaljata hija disponibbli bil-Ġermaniż biss fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja tal-Awstrija, taħt l-intestatura Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEdiktsdatei ("il-bażi tad-dejta tal-avviżi legali").

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija

Ir-reġistru tal-insolvenza tal-Awstrija ilu jopera mill-1999.

Ħolqiet relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-organizzazzjoni tal-ġustizzja – l-Awstrija

L-aħħar aġġornament: 15/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Polonja

Din it-taqsima tagħtik introduzzjoni qasira tar-Reġistru Pollakk tal-Falliment.

X’joffri r-Reġistru Pollakk tal-Falliment?

Il-websajt tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Pollakk tal-Falliment [rejestr podmiotów w upadłości] hija meqjusa bħala parti mir-Reġistru Nazzjonali tal-Qorti [Krajowy Rejestr Sądowy]. Hija tinkludi l-istess tip ta’ informazzjoni fuq kumpaniji li huma normalment inklużi fir-Reġistru Nazzjonali tal-Qorti, kif ukoll dettalji dwar:

 • kumpaniji
 • fondazzjonijiet
 • assoċjazzjonijiet
 • entitajiet oħra li ddikjaraw il-falliment tagħhom.

Informazzjoni dwar id-dati u l-kontenut speċifiku ta’ avviżi ta’ falliment hija disponibbli wkoll fuq ir-reġistru.

Ir-reġistru tal-falliment huwa proprjetà ta’ u miżmum mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja tal-Polonja, u l-informazzjoni li fih hija disponibbli bil-Pollakk u, parzjalment, bl-Ingliż.

L-aċċess għar-Reġistru Pollakk tal-Falliment huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru hu bla ħlas.

Kif tifttex fir-Reġistru Pollakk tal-Falliment

Mill-1 ta’ April 2009, ir-Reġistru Pollakk tal-Falliment jinkludi għodda ġdida għat-tfittxijiet li tagħmilha possibbli li wieħed ifittex għal entitajiet falluti u termini oħra.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Portugall

Din it-taqsima tagħti introduzzjoni qasira għar-reġistru tal-insolvenzi Portugiż.

X’joffri r-reġistru tal-insolvenzi Portugiż?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru elettroniku tal-insolvenzi jinkludi l-informazzjoni li ġejja:

 • Numru tal-kawża tal-insolvenza
 • Identifikazzjoni tal-qorti fejn instemgħet il-kawża tal-insolvenza
 • Identifikazzjoni tal-persuna insolventi
 • Identifikazzjoni tal-amministratur għall-insolvenza
 • Limitu taż-żmien għat-tressiq ta' pretensjonijiet
 • Data meta l-insolvenza ġiet iddikjarata.

Ir-reġistru elettroniku jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar kawżi ta' insolvenza (ara iktar 'l isfel).

Hemm xi tariffa biex jiġi kkonsultat ir-reġistru tal-insolvenzi Portugiż?

Le, konsultazzjonijiet tar-reġistru tal-insolvenzi Portugiż huma b'xejn.

Leġiżlazzjoni tar-reġistru tal-insolvenzi

Ir-reġistru tal-insolvenzi Portugiż huwa rregolat mill-Artikolu 37 tal-Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (il-Kodiċi tal-Insolvenza u l-Irkupru tal-Impriżi) adottat bid-Dekret-Liġi Nru 53/2004 tat-18 ta' Marzu 2004 kif emendat mil-Liġi Nru 16/2012 tal-20 ta' April 2012.

L-aħħar aġġornament: 15/11/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Rumanija

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza – ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja – l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali.

X’informazzjoni jipprovdi r-Reġistru Rumen tal-Insolvenza?

Il-proċedimenti ta' insolvenza fir-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI), ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, iħarrek il-partijiet, joħroġ avviżi u konvokazzjonijiet, u jipprovdi notifiki tal-atti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi waqt il-proċedimenti tal-insolvenza skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti tal-insolvenza.

Il-proċedura ġenerali tal-insolvenza tapplika:

1. għall-professjonisti (dawk kollha li joperaw impriża), bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jipprattikaw il-professjonijiet liberi u dawk li hemm dispożizzjonijiet speċjali relatati mar-reġim tal-insolvenza għalihom.

Il-proċedura ssimplifikata tal-insolvenza tapplika:

1. għall-professjonisti;

 • il-kummerċjanti waħdiena;
 • il-kumpaniji b’membru wieħed u għan-negozji tal-familja.

2. għad-debituri li jissodisfaw għadd ta’ kriterji speċifiċi, jiġifieri:

 • ma jkollhomx assi;
 • id-dokumenti kostituttivi jew tal-kontijiet ma jkunux jistgħu jinstabu;
 • l-amministratur ma jkunx jista’ jinstab;
 • l-uffiċċju rreġistrat ma jkunx għadu jeżisti jew ma jkunx għadu l-istess wieħed li hemm irreġistrat fir-reġistru kummerċjali; ma jkunux ppreżentaw id-dokumenti rikjesti mil-liġi;
 • ikunu s-suġġett ta’ xoljiment qabel ma jiġi ppreżentat ir-rikors;
 • ikunu ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jfallu jew ma jkunux intitolati għal riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Mill-aħħar ta’ Ġunju 2014 ’l hawn, il-proċedimenti tal-insolvenza huma rregolata mil-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u il-proċedimenti tal-insolvenza, li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-proċessi legali mibdija wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Il-proċessi legali mibdija qabel id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Nru 85/2014 għadhom soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 85/2006 dwar il-proċedimenti tal-insolvenza.

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza

X’informazzjoni jinkludi?

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza fih l-atti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u mill-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi matul il-proċedimenti tal-insolvenza, jiġifieri:

 • taħrikiet;
 • avviżi;
 • notifiki;
 • konvokazzjonijiet;
 • deċiżjonijiet tal-qorti;
 • atti proċedurali oħrajn meħtieġa mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur tal-insolvenza/likwidatur, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, tħabbir).

kif inhu strutturat is-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jinkludi aċċess għal dan li ġej:

 • informazzjoni bla ħlas;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Is-sit tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI;
 • atti leġiżlattivi;
 • organigramma tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mal-qrati u l-BPI;
 • dizzjunarju ġuridiku (insolvenza);
 • data statistika mill-BPI;
 • relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • informazzjoni ta’ kuntatt.

Il-formoli tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jistgħu jiġu aċċessati Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali fit-taqsima ddedikata għall-Bulettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza, li hija strutturata kif ġej:

1. Servizzi BPI:

 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” (bi ħlas);
 • “Taqsira tal-ħarġa tal-BPI” (informazzjoni bla ħlas);
 • “Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni bla ħlas).

2. Formoli relatati mal-attivitajiet ta’ pubblikazzjoni tal-BPI:

 • Formoli online għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

3. Formoli relatati mal-attivitajiet ta’ disseminazzjoni tal-informazzjoni tal-BPI.

 • Formoli online biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

4. Statistika

L-aċċess għar-Reġistru tal-Insolvenza tar-Rumanija huwa bla ħlas?

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jiġi ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tinsab online:

L-aċċess għas-servizzi pprovduti mill-BPI huwa divrenzjat:

 • l-utenti jistgħu jidħlu fis-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza bla ħlas u mingħajr ma jirreġistraw;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali jirrikjedi li wieħed jirreġistra bħala utent;
 • l-aċċess għall-“Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jingħata malli wieħed jirreġistra bħala utent u jħallas l-abbonament;
 • l-aċċess għat-“taqsira tal-ħarġa tal-BPI” u l-“Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa bla ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Fil-“Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online”, it-tiftix jista’ jsir: bl-użu tan-numru u s-sena tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa tal-BPI, b’isem id-debitur, bin-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, bin-numru tar-reġistrazzjoni tar-Reġistru tal-Kummerċ, bin-numru ta’ referenza tal-kawża l-qorti jew bl-intervall tal-pubblikazzjoni tal-BPI. B’abbonament bil-ħlas, l-abbonati jistgħu jaċċessaw ħarġiet antiki li jkun fihom atti proċedurali fis-sħiħ.

Wieħed jista’ jfittex it-“taqsira ta’ ħarġa tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa tal-BPI. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata bla ħlas:

 • it-tip ta’ att proċedurali ppubblikat fil-Bullettin (pereżempju: taħrika, deċiżjoni għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, notifika tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, konvokazzjoni għal laqgħa tal-kredituri, rapport ta’ attività, pjan ta’ riorganizzazzjoni, deċiżjoni għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, notifika ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, pjan ta’ distribuzzjoni, rapport finali, deċiżjoni biex jingħalqu proċedimenti ta’ insolvenza, eċċ.);
 • l-ismijiet tal-persuni msemmija fl-atti proċedurali;
 • il-kontea fejn dik il-persuna jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru tal-entrata fir-reġistru.

Tista’ tfittex “il-Persuni ppubblikati fil-BPI” bl-użu tan-numru u s-sena tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa tal-BPI, b’isem id-debitur, bin-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, bin-numru tar-reġistrazzjoni tar-Reġistru tal-Kummerċ, bin-numru ta’ referenza tal-kawża l-qorti jew bl-intervall tal-pubblikazzjoni tal-BPI. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata bla ħlas:

 • isem;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-persuni msemmija fl-atti proċedurali;
 • il-kontea fejn dik il-persuna jkollha l-uffiċċju rreġistrat tagħha;
 • in-numru tal-kawża tal-insolvenza u isem il-qorti li l-kawża tkun irreġistrata għandha;
 • in-numri tal-ħarġiet tal-bullettini li jinkludu l-atti proċedurali li jirreferu għal dawk il-persuni;
 • it-tip ta’ proċedimenti;
 • id-data tal-ewwel seduta stabbilita wara li jinfetħu l-proċedimenti, meta tkun applikabbli.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġie stabbilit fl-2006, skont il-Liġi Nru 86/2006 dwar il-proċedimenti tal-insolvenza.

L-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen huwa l-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika tat-taħrikiet, l-avviżi, il-konvokazzjonijiet u n-notifiki tal-atti proċedurali ppubblikati.

Il-benefiċċji tar-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il-pubblikazzjoni tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza għandha benefiċċji ċari:

 • taċċellera l-proċedimenti tal-insolvenza u tissimplifika l-komunikazzjoni tat-taħrikiet, il-konvokazzjonijiet, in-notifiki, id-deċiżjonijiet tal-qorti u atti proċedurali oħrajn maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi, u b’hekk tistabbilixxi proċedura ta’ komunikazzjoni elettronika;
 • tgħaqqad u tistandardizza l-atti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi;
 • tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bażi ta’ data nazzjonali ta’ atti proċedurali maħruġin mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi (jiġifieri taħrikiet, avviżi, deċiżjonijiet tal-qorti, konvokazzjonijiet, notifiki, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni);
 • tiffaċilita d-dħul malajr fir-Reġistru tal-Kummerċ/reġistri oħrajn tan-notifiki maħruġa skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti tal-insolvenza;
 • tagħti aċċess lill-persuni interessati għall-atti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi.

Ħoloq rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza tar-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit uffiċjali tar-Reġistru tal-Kummerċ tar-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali Rumen.

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Slovenja

Din it-taqsima tipprovdilek introduzzjoni dwar ir-reġistru ta’ insolvenza tas-Slovenja. L-informazzjoni dwar ir-reviżjoni u l-pubblikazzjoni tal-proċedimenti ta’ insolvenza fis-Slovenja huma aċċessibbli onlajn.

X'joffri r-reġistru ta’ insolvenza Sloven?

Il-bażi tad-dejta Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-INSOLV tagħti informazzjoni dwar ir-reviżjoni ta’ proċedimenti ta’ insolvenza. Tipprovdi wkoll id-dejta li ġejja dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza:

 • għażla ta' dejta ta’ identifikazzjoni dwar id-debitur insolventi,
 • il-qorti li tkun qed tmexxi l-proċedimenti u n-numru tal-fajl tal-każ,
 • għażla ta' dejta ta’ identifikazzjoni dwar l-amministratur tal-proċedimenti ta’ insolvenza,
 • il-ftuħ tal-proċedimenti, l-iskadenza taż-żmien biex jitressaq rikors u dejta dwar atti proċedurali oħra fil-proċedimenti,
 • fil-każ ta’ proċediment ta’ falliment, dejta dwar il-valur tal-patrimonju fallut u l-proporzjonijiet ta’ rimborż għall-kredituri.

Il-bażi tad-dejta Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-Publications tagħti aċċess għal:

 • l-ordnijiet kollha tal-qrati (singular: sklep; plural: sklepi) maħruġa għal proċedimenti ta’ insolvenza, ħlief għall-ordnijiet dwar il-ġbir ta’ rimunerazzjonijiet regolari, l-ordnijiet dwar il-qbid ta’ assi finanzjarji, l-ordnijiet dwar it-terminazzjoni ta’ ġbir ta’ rimunerazzjonijiet regolari jew il-qbid ta’ assi finanzjarji;
 • avviżi dwar il-ftuħ tal-proċedimenti, avviżi dwar l-iffissar tas-smigħ, kif ukoll avviżi oħra jew sejħiet għal vot maħruġa skont il-liġi minn qorti;
 • il-minuti kollha tas-smigħ u tal-laqgħat tal-kumitat tal-kredituri;
 • ir-rapporti tal-amministratur u dokumenti mehmuża;
 • fi proċedimenti ta’ soluzzjoni mandatorja, ir-rapporti wkoll tad-debitur insolventi u dokumenti mehmuża;
 • listi ta’ rikorsi ppruvati;
 • rikorsi mressqa mill-partijiet tal-proċedimenti u dokumenti oħra tal-qorti, li l-pubblikazzjoni tagħhom hija prevista;
 • fi proċedimenti ta’ falliment, is-sejħiet kollha għal subbasta pubblika u stediniet biex isiru offerti għar-realizzazzjoni tal-patrimonju fallut.

Barra minn dan, jistgħu jinkisbu lista tal-amministraturi kollha(seznam vseh upraviteljev) u tal-proċedimenti ta’ insolvenza (seznam upraviteljev) li dawn ikunu qed jittrattaw mill-bażi tad-dejta e-Publications. Il-listi jiġu aġġornati kuljum.

Iż-żewġ bażijiet tad-dejta huma proprjetà ta'AJPES u ġestiti minnha, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Aġenżija tar-Repubblika Slovena għar-Rekords Pubbliċi Ġuridiċi u Servizzi Relatati (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

L-aċċess għar-reġistru ta’ insolvenza Sloven huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa bla ħlas. Sabiex ikollok aċċess għaliha, madankollu, trid tirreġistra bħala utent fil-websajt tal-AJPES u tikseb username u password.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Sloven

Iż-żewġ bażijiet tad-dejta, inkluż is-sistemi ta’ tiftix, huma biss fil-lingwa Slovena. Hija possibbli tiftixa dwar dejta u dokumenti dwar il-proċedimenti ta' insolvenza li jikkonċernaw persuni ġuridiċi u negozjanti bl-użu tal-kriterji kollha ta' tiftix disponibbli, filwaqt li fil-każ ta' tiftix għal dejta u dokumenti dwar il-konsumaturi (persuni fiżiċi li mhumiex negozjanti) jistgħu jintużaw biss ċerti gruppi ta' dejta, sabiex tiġi mħarsa l-informazzjoni personali.

Il-bażi tad-dejtaIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-Publications tħallik tagħmel tiftixa għad-dokumenti ppubblikati lkonnessi ma’ proċedimenti ta’ insolvenza. Id-dokumenti ppubblikati jistgħu jiġu mfittxija skont:

 • It-tip ta' debitur (persuna ġuridika, persuna fiżika…),
 • It-tip ta' proċediment (falliment, soluzzjoni mandatorja…),
 • It-tip ta' dokument,
 • Id-Debitur (fittex skont l-isem tal-kumpanija, in-numru tat-taxxa jew in-numru tal-identifikazzjoni),
 • L-għamla ġuridika (kumpanija limitata pubblika, kumpanija limitata privata…)
 • In-numru tal-fajl,
 • Il-Qorti,
 • Id-data tal-att jew tal-pubblikazzjoni tad-dokument.

  Ir-riżultati tat-tiftix jitqiegħu f’ordni skont id-data tal-pubblikazzjoni.

Fl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidae-INSOLV huwa possibli li ssir tiftixa għad-dejta dwar proċedimenti ta' insolvenza permezz ta':

 • In-numru tal-fajl,
 • Id-Debitur (l-isem u l-kunjom jew l-isem tal-kumpanija, in-numru ta' identifikazzjoni, l-indirizz, id-data tat-twelid)

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza tas-Slovenja

Id-dejta fir-reġistru ilha disponibbli mill-1 ta’ Ottubru 2008. Qabel din id-data, ċerta informazzjoni, bħall-avviżi pubbliċi fil-bidu tal-proċedimenti ta' insolvenza, kienet tiġi ppubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-reġistru tal-insolvenza

L-aħħar aġġornament: 23/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Slovakkja

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali u fil-qosor tar-reġistru ta’ insolvenza Slovakk.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Slovakk?

Ir- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta' Insolvenza Slovakk (Register úpadcov Slovenskej republiky) għandu informazzjoni dwar il-fallimenti u l-proċeduri ta' riċevituri u huwa l-propjetà tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk. Madankollu, id-dejta inkluża fir-reġistru mhix pubblika għaliex ir-reġistru bħalissa għadu fl-istadju ta’ proġett pilota.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Slovakk huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru u l-irkupru tal-informazzjoni se jkunu mingħajr ħlas.

Kif tfittex fir-Reġistru ta' Insolvenza Slovakk?

Ir- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta' Insolvenza Slovakk għadu qed jiġi żviluppat.

L-istorja tar-Reġistru tal-insolvenza tar-Repubblika Slovakka

L-informazzjoni inkluża fir-reġistru tmur lura għall-31 ta’ Lulju 2009.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta’ Insolvenza Slovakk

L-aħħar aġġornament: 26/07/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - Finlandja

Il-Finlandja għandha żewġ reġistri pubbliċi ta’ insolvenza. Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni, ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati u r-Reġistru dwar il-Projbizzjonijiet fuq l-Operazzjonijiet Kummerċjali huma reġistri pubbliċi li minnhom kulħadd jista’ jordna siltiet bi ħlas. Jekk tuża d-dejta maħżuna fir-reġistri, tista’ tieħu ħsieb l-interessi tiegħek meta titlob il-ħlasijiet jew tikkonkludi ftehimiet.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż?

Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonjiet dwar il-fallimenti u r-riorganizzazzjoni.

Ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet dwar ir-ristrutturar tad-djun privati (inklużi l-iskedi tal-ħlasijiet).

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Finlandiż huwa mingħajr ħlas?

Le. Jeħtieġ li titlob l-informazzjoni miċ-Ċentru tar-Reġistru Legali Finlandiż. Silta tiswa €10.00

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Finlandiż

It-talba għall-informazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

 • Isem il-kumpanija
 • In-numru ta’ identifikazzjoni tan-negozju
 • L-isem u l-indirizz tal-applikant

Reġistru dwar ir-ristrutturar tad-djun privati

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

 • Isem il-persuna
 • In-numru tal-karta tal-identità
 • L-isem u l-indirizz tal-applikant

L-istorja tar-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż

Ir-reġistri jinkludu informazzjoni li tmur lura sal-1995.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Reġistri tal-insolvenza - Svezja

Din it-taqsima tipprovdik b’informazzjoni dwar ir-reġistru ta’ insolvenza Żvediż.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Żvediż?

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż iżomm bosta reġistri li jipprovdu informazzjoni dwar kumpaniji rreġistrati. L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż ma jżommx reġistru uniku u koerenti ta’ persuni naturali u legali li ġew dikjarati insolventi. Hemm reġistru, miżmum mill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż, ta’ persuni naturali u patrimonji li ġew dikjarati insolventi, Madankollu, l-informazzjoni dwar il-kumpaniji li ġew dikjarati insolventi hija rreġistrata f’bosta reġistri tal-kummerċ ġestiti mill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż. L-aċċess għall-informazzjoni dwar persuni naturali, patrimonji u kumpaniji mir-reġistri ġestiti mill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż huwa disponibbli minn faċilità ta’ tiftix fuq l-Internet.

Minn hawn ’il quddiem, l-informazzjoni dwar l-insolvenza tal-kumpaniji, tal-persuni naturali u tal-patrimonji li tinsab fir-reġistru differenti tal-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż tissejjaħ bħala r-Reġistru ta’ Insolvenza tal-Iżvezja (u tinkludi kemm l-informazzjoni aċċessibbli mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafaċilità ta' tiftix fuq l-Internet kif ukoll kuntatt dirett mal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż).

Ir-Reġistru fih informazzjoni dwar kumpaniji, persuni naturali u patrimonji fi stadji differenti ta’ insolvenza. Ir-Reġistru ġeneralment fih dawn it-tipi ta’ informazzjoni li ġejjin:

 • Data tal-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza
 • Isem tal-qorti responsabbli
 • Isem, indirizz u numru ta’ reġistrazzjoni / numru ta’ kodiċi personali tas-suġġett
 • Stat tal-proċedimenti
 • Isem u indirizz tat-trustee

L-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż huwa l-proprjetarju tar-Reġistru u jżommu aġġornat.

L-informazzjoni sottomessa mill-qrati biss tiġi ppubblikata fir-Reġistru. L-informazzjoni tiġi mdaħħla dakinhar li l-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż jirċeviha mill-qorti. Meta persuna naturali tiġi dikjarata insolventi, l-informazzjoni hija inkluża fir-reġistri tal-kummerċ li tista’ tkun irreġistrata fihom il-persuna naturali.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Żvediż huwa mingħajr ħlas?

L-informazzjoni li tinsab fir-Reġistru tal-Kummerċ Żvediż hija disponibbli mingħajr ħlas billi tikkuntattja lill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż bit-telefon. Għal talbiet biex tirċievi informazzjoni bil-miktub, jintalab dritt fil-parti l-kbira tal-każijiet.

L-aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza tal-kumpaniji billi tuża l-faċilità ta’ tiftixa fuq l-Internet huwa mingħajr ħlas. Informazzjoni addizzjonali hija disponibbli biss lill-utenti rreġistrati li jħallsu.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Żvediż

Biex wieħed jirċievi informazzjoni li tinsab fir-reġistru, jista’ jikkuntattja lill-Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji Żvediż bil-posta, bil-posta elettronika jew bit-telefon. Il-faċilità ta’ tiftixa fuq l-Internet tippermetti tiftixa fir-Reġistru permezz ta’ isem il-kumpanija, numru ta’ reġistrazzjoni jew numru ta’ kodiċi personali. 

L-istorja tar-reġistru ta' insolvenza Żvediż

L-informazzjoni li tinsab fir-Reġistru tinżamm għal perjodu ta’ ħames snin

L-aħħar aġġornament: 01/05/2010

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - L-Ingilterra u Wales

Din il-paġna tipprovdik b’informazzjoni dwar ir-reġistru tal-insolvenza individwali għall-Ingilterra u Wales.

X’joffri s-Servizz tal-Insolvenza (Is-Servizz) tal-Ingilterra u Wales?

Is-Servizz ta' Insolvenza tal-Ingilterra u Wales huwa obbligat mil-liġi li jżomm ir-reġistri tal-insolvenza individwali, ir-restrizzjonijiet tal-fallimenti u r-restrizzjonijiet tal-ħelsien mid-dejn. Ir-"Reġistru ta' Insolvenza Individwali" huwa amalgamazzjoni ta' dawn ir-reġistri u fih dettalji dwar:

 • il-fallimenti li għadhom għaddejjin u dawk li ntemmu fl-aħħar tliet xhur
 • l-ordnijiet ta' ħelsien mid-dejn li għadhom għaddejjin u dawk li ntemmu fl-aħħar tliet xhur
 • l-arranġamenti volontarji individwali li għadhom għaddejjin u l-arranġamenti volontarji rapidi, inklużi dawk li ntemmu fl-aħħar tliet xhur
 • ordnijiet jew impenji ta' restrizzjonijiet ta' falliment li għadhom għaddejjin u ordnijiet ta' restrizzjonijiet ta' falliment interim
 • ordnijiet ta' restrizzjonijiet ta' ħelsien mid-dejn li għadhom għaddejjin u ordnijiet ta' restrizzjonijiet ta' ħelsien mid-dejn interim.

L-aċċess għar-reġistru tal-Insolvenza Individwali tal-Ingilterra u Wales huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għar-reġistru huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza Individwali għall-Ingilterra u Wales

Ir-reġistru jinsab fis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit tas-Servizz tal-Insolvenza, u tista' ssibu taħt "Find someone". Billi tikklikkja l-ħolqa għar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru ta' Insolvenza Individwali, tista’ tfittex fir-reġistru b’isem l-individwu jew l-isem kummerċjali.

L-istorja tas-Servizz tal-Insolvenza tal-Ingilterra u Wales

Is-Servizz tal-Insolvenza huwa aġenzija eżekuttiva tad-Dipartiment għan-Negozju, l-Innovazzjoni u l-Ħiliet u permezz tar-riċevitur uffiċjali huwa:

 • jamministra u jinvestiga l-affarijiet tal-fallimenti, individwi suġġetti għal ordnijiet ta' ħelsien mid-dejn, u kumpaniji u soċjetajiet stralċati mill-qorti u jistabbilixxi għalfejn spiċċaw insolventi
 • jaġixxi bħala fiduċjarju/likwidatur meta ma jinħatarx prattikant fl-insolvenza mis-settur privat
 • jaġixxi bħala nominat u superviżur f'arranġamenti volontarji individwali rapidi.

Barra minn hekk is-Servizz:

 • jimxi fuq rapporti dwar imġiba ħażina minn falluti u individwi suġġetti għal ordnijiet ta' ħelsien mid-dejn, u diretturi
 • jittratta l-iskwalifika ta' diretturi mhux xierqa fil-fallimenti kollha tal-kumpaniji
 • jittratta l-ordnijiet u l-impenji tal-falliment, u ordnijiet u impenji ta' ħelsien mid-dejn
 • jawtorizza u jirregola l-professjoni tal-insolvenza
 • jevalwa u jħallas l-intitolamenti statutorju għall-ħlasijiet tas-sensji meta impjegatur ikun legalment insolventi
 • jipprovdi servizzi ta' investiment u ta' kontabbiltà tal-patrimonju għall-falliment u l-likwidazzjoni tal-fondi tal-patrimonju
 • imexxi investigazzjonijiet kunfidenzjali fil-kumpaniji biex jiskopri l-fatti meta dawn ikunu ta' interess pubbliku
 • jagħti pariri lill-Ministri u d-dipartimenti u aġenziiji governattivi dwar l-insolvenza, is-sensji u kwistjonijiet relatati oħrajn
 • jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku dwar kwistjonijiet relatati mal-insolvenza, is-sensji u l-investigazzjoni permezz tas-sit elettroniku u l-pubblikazzjonijiet tiegħu u l-Linja Telefonika għall-Mistoqsijiet dwar l-Insolvenza.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà tar-reġistru tal-insolvenza Individwali tal-Ingilterra u Wales

Id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà testwali fuq is-sit elettroniku tgħid:

“Filwaqt li sar kull sforz sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni provduta hija preċiża, xi kultant jistgħu jsiru żbalji. Jekk tidentifika informazzjoni li tidher inkorretta jew tidher li tħalliet barra, jekk jogħġbok għarrafna billi tuża l-ħoloq li jinsabu f’dan is-sit, biex inkunu nistgħu ninvestigaw il-kwistjoni u nikkoreġu l-bażi ta' dejta kif meħtieġ.

Is-Servizz tal-Insolvenza ma jistax jaċċetta responsabbiltà għal żbalji jew omissjonijiet b’riżultat ta’ negliġenza jew xi ħaġa oħra. Innota li s-Servizz tal-Insolvenza u r-riċevituri uffiċjali ma jistgħux jipprovdu pariri legali jew finanzjarji. Għandek tfittex dan mingħand l-Uffiċċju għall-Pariri għaċ-Ċittadini, avukat, kontabilista kwalifikat, prattikant awtorizzat tal-insolvenza, konsulent finanzjarju magħruf jew ċentru tal-pariri.

Ir-Reġistru tal-Insolvenza Individwali huwa reġistru disponibbli pubblikament u s-Servizz tal-Insolvenza ma jaċċettax, jew ma jagħmel ebda rappreżentazzjoni dwar, kwalunkwe użu li jsir mid-dejta fuq ir-reġistru minn partijiet terzi”.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz ta' Insolvenza

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru tal-Insolvenza Individwali

L-aħħar aġġornament: 04/12/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Reġistri tal-insolvenza - L-Irlanda ta’ fuq

Din it-taqsima tipprovdik b’informazzjoni dwar ir-reġistru ta’ insolvenza tal-Irlanda ta’ Fuq.

X'joffri r-reġistru tal-insolvenza tal-Irlanda ta' Fuq?

Fl-Irlanda ta' Fuq mhemmx reġistru tal-insolvenza partikolari. Is-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq iżomm informazzjoni fuq persuni li ġew iddikjarati falluti f'dawn l-aħħar għaxar snin. Din l-informazzjoni tinsab fuq bażi tad-dejta onlajn, li tista' tintuża għat-tiftix mill-pubbliku bi ħlas ta' tariffa. Għal aktar informazzjoni dwar din il-faċilità ta' tiftix onlajn għall-fallimenti ara s-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq.

Is-servizz ta' insolvenza tad- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDipartiment tal-Intrapriżi, il-Kummerċ u l-Investimenti (Online DETI) jittratta kwistjonijiet ta' insolvenza.

L- għan u l-irwol tas-Servizz tal-Insolvenza huwa li:

 • Jamministra u jinvestiga l-kwistjonijiet ta' fallimenti u kumpaniji bi stralċ obbligatorju
 • Jistabbilixxi r-raġunijiet għall-insolvenza
 • Jieħu ħsieb l-iskwalifika tad-diretturi fl-insolvenzi korporattivi kollha
 • Jaffaċċja l-attività qarrieqa fil-ġestjoni tan-negozji insolventi
 • Jirregola l-professjoni tal-insolvenza
 • Iħaddem il-kont tal-insolvenza
 • Jippromulga leġiżlazzjoni u politika dwar l-insolvenza speċifika għall-Irlanda ta' Fuq

Online DETI hija ta' u ġestita mid- Dipartiment tal-Intrapriżi, l-Kummerċ u l-Investiment.

L-aċċess għal Online DETI tal-Irlanda ta' Fuq huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex fl-Online DETI tal-Irlanda ta' Fuq

Is-Servizz tal-Insolvenza attwalment iżomm aġġornati ir-reġistri li ġejjin: l-Arranġamenti Volontarji Individwali (IVAs) u l-Arranġamenti Volontarji Prijoritarji (FTVAs), Ordnijiet ta' Restrizzjonijiet fuq il-Fallimenti jew Ftehimiet(BROs / BRUs), Ordnijiet ta' Ħlas tad-Dejn (DRO's) u Ordnijiet ta' Restrizzjonijiet fuq Ħlas tad-Dejn jew Ftehimiet (DRROs / DRRUs).

Tista' tfittex għal individwu onlajn permezz tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistri IVA, DRO, DRRO u DRRU .

Għal aktar informazzjoni dwar ir-Reġistri tal-Insolvenza fittex Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawn.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOnline DETINI

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Irlanda ta' Fuq

L-aħħar aġġornament: 14/08/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Reġistri tal-insolvenza - Skozja

Din it-taqsima tipprovdik b’informazzjoni dwar ir-reġistru ta’ insolvenza tal Iskozja.

X'għandu x'joffri r-reġistru tal-insolvenza tal-Iskozja?

Is-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAccountant in Bankruptcy fih gwida u materjal dwar l-insolvenza fl-Iskozja. Huwa jipprovdi:

 • Aċċess għal-leġiżlazzjoni
 • Ħolqa għar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru tal-insolvenzi, li fih dettalji dwar:
  • Fallimenti
  • Restrizzjonijiet fuq il-fallimenti
  • Atti protetti dwar it-trusts
  • Likwidazzjonijiet u riċevituri ta' negozji fl-Iskozja (inkluż l-istralċ solventi).

Ir-reġistru tal-insolvenzi tal-Iskozja ma għandux dettalji tal-amministrazzjonijiet tal-kumpaniji.

Is-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMoney Scotland jagħtik pariri dwar il-flus u d-dejn, materjal għal konsulenti finanzjarji approvati, informazzjoni dwar l-iskema ta' arranġament tad-dejn (skema statutorja dwar il-ġestjoni ta' pagamenti fuq perjodu raġonevoli, bi protezzjoni mill-azzjoni tal-kreditur).

Ir-reġistru tal-insolvenzi tal-Iskozja huwa l-proprjetà ta' u ġestit mill-Accountant in Bankruptcy.

Ir-Reġistru DAS (Ir-Reġistru tal-Iskema ta' Arranġament tad-Dejn) tal-Iskozja

Ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru DAS Register tal-Iskozja jagħti informazzjoni dwar programmi ta' pagament ta' dejn approvati u pendenti. Ir-Reġistru DAS huwa l-proprjetà ta' u ġestit minn Civic, f'isem Money Scotland

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenzi tal-Iskozja huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenzi tal-Iskozja huwa mingħajr ħlas. Hija disponibbli wkoll dejta kummerċjali li tista' titniżżel kuljum. Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaroienquiries@aib.gsi.gov.uk

L-aċċess għar-reġistru DAS tal-Iskozja huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru DAS huwa mingħajr ħlas.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru tal-insolvenzi tal-Iskozja

Ir-reġistru Skoċċiż tal-insolvenzi jinsab onlajn. Jeħtieġ li wieħed Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidajirreġistra bħala utent.

Kif tagħmel tiftix fir-reġistru DAS

Ir-reġistru DAS jinsab onlajn. Jeħtieġ li wieħed Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidajirreġistra bħala utent.

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza tal-Iskozja

It-tiftix fir-reġistru tal-insolvenzi jagħtik id-dettalji ta' kull każ "attwali" ta' falliment, kif ukoll ta' dawk li ngħalqu fl-aħħar sentejn. Fil-każ tal-atti protetti tat-trusts, ir-reġistru jagħtik id-dettalji tal-każijiet "attwali", kif ukoll ta' dawk li ngħalqu fl-aħħar sena. Bl-istess mod, it-tiftix fuq riċevituri jew stralċ jagħtik dettalji dwar każijiet "attwali" kif ukoll dwar dawk li ngħalqu s-sena li għaddiet.

L-istorja tar-Reġistru DAS

Is-sit elettroniku tar-Reġistru DAS ikorpi informazzjoni dwar il-programmi ta' pagament ta' dejn approvati u pendenti.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAccountant in Bankruptcy, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru tal-Insolvenzi, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMoney Scotland DAS (Skema ta' Arranġament tad-Dejn), Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru tal-Iskozja, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru DAS (irreġistra bħala utent)

L-aħħar aġġornament: 15/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.