Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Din it-taqsima tagħtik introduzzjoni fil-qosor għar-reġistru ta’ insolvenza Olandiż.

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Olandiż?

Fl-Olanda, hemm tliet tipi ta’ insolvenza:

 • Falliment
 • Moratorju
 • Ristrutturar tad-djun

Il-qrati distrettwali huma responsabbli għad-deċiżjonjiet dwar dawn it-tipi kollha ta’ insolvenza, u sabiex iżommu aġġornata d-dejta rilevanti fir-reġistri tagħhom. Huma wkoll responsabbli mit-trażmissjoni (awtomatizzata) tan-notifiki ta’ insolvenza lill-Kunsill għall-Ġudikatura, li juża dawn in-notifiki għar-Reġistru Ċentrali ta’ Insolvenza (CIR) dwar il-fallimenti u l-moratorji.

Is-CIR fih l-informazzjoni kollha min-notifiki ta’ insolvenza ppubblikati, inklużi:

 • Dettalji personali
 • Ismijiet ta’ kumpaniji
 • Numri ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-kummerċ
 • Dettalji dwar il-kuratur u l-amministratur
 • In-notifiki preċedenti kollha

Is-CIR kien stabbilit bil-liġi; għaldaqstant wieħed jista’ jassumi li l-informazzjoni inkluża fih hija legalment vinkolanti.

Barra mis-CIR jeżsiti wkoll Reġistru Nazzjonali ta’ Każijiet ta’ Ristrutturar tad-Dejn (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), li huwa mmaniġġjat minn wieħed mill-Kunsilli tal-Għajnuna Legali (Raden voor rechtsbijstand). Bħala servizz addizzjonali (li mhux rikjest bil-liġi), is-CIR jinkludi wkoll id-dejta mil-LRS. Is-CIR u l-LRS it-tnejn jistgħu jiġu kkonsultati onlajn.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-Reġistru ta’ Insolvenza Olandiż

Ir-Reġistru Ċentrali ta’ Insolvenza jinkludi dejta dwar fallimenti, sospensjonijiet ta’ ħlasijiet u kanċellazzjonijiet ta’ djun għal persuni naturali (individwi), li hija ġestita fir-reġistri lokali f’diversi qrati.

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Olandiż huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

M’hemm l-ebda restrizzjoni għal aċċess onlajn għas-CIR.

Għall-utenti professjonali, huwa disponibbli servizz ibbażat fuq l-internet, li jagħti l-possibbiltà li d-dejta tintuża mill-ġdid.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Olandiż

Tista’ tagħmel tiftixa għal persuni naturali biss b’referenza għal:

 • Isem u data tat-twelid
 • Isem, kodiċi postali u numru tad-dar
 • Data tat-twelid, kodiċi postali u numru tad-dar.

In-notifiki ta’ insolvenza ma tistax issibhom iktar skont id-data wara li jkun għadda perjodu ta’ sena minn meta ġew ippubblikati. Tista’ tagħmel tiftixa għall-kumpaniji u għall-persuni legali b’referenza għal:

 • Isem il-kumpanija
 • Numru ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-kummerċ
 • Indirizz.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Olandiż

Is-CIR inħoloq fl-1 ta’ Jannar 2005. Għalhekk, fis-CIR tista’ ssib il-każijiet kollha li bdew jew ġew innotifikati wara dik id-data.

Links relatati

Reġistru Ċentrali ta’ Insolvenza fl-Olanda

L-aħħar aġġornament: 06/02/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna