Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Finlandja

Il-Finlandja għandha żewġ reġistri pubbliċi ta’ insolvenza. Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni, ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati u r-Reġistru dwar il-Projbizzjonijiet fuq l-Operazzjonijiet Kummerċjali huma reġistri pubbliċi li minnhom kulħadd jista’ jordna siltiet bi ħlas. Jekk tuża d-dejta maħżuna fir-reġistri, tista’ tieħu ħsieb l-interessi tiegħek meta titlob il-ħlasijiet jew tikkonkludi ftehimiet.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż?

Ir-Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonjiet dwar il-fallimenti u r-riorganizzazzjoni.

Ir-Reġistru dwar ir-Ristrutturar tad-Djun Privati jinkludi dejta dwar l-applikazzjonijiet u d-deċiżjonijiet dwar ir-ristrutturar tad-djun privati (inklużi l-iskedi tal-ħlasijiet).

L-aċċess għar-reġistru ta' insolvenza Finlandiż huwa mingħajr ħlas?

Le. Jeħtieġ li titlob l-informazzjoni miċ-Ċentru tar-Reġistru Legali Finlandiż. Silta tiswa €10.00

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta' insolvenza Finlandiż

It-talba għall-informazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Reġistru dwar il-Fallimenti u r-Riorganizzazzjoni

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

  • Isem il-kumpanija
  • In-numru ta’ identifikazzjoni tan-negozju
  • L-isem u l-indirizz tal-applikant

Reġistru dwar ir-ristrutturar tad-djun privati

Id-dejta meħtieġa għal ordni:

  • Isem il-persuna
  • In-numru tal-karta tal-identità
  • L-isem u l-indirizz tal-applikant

L-istorja tar-reġistru ta’ insolvenza Finlandiż

Ir-reġistri jinkludu informazzjoni li tmur lura sal-1995.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna