Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Bulgarija

Din il-paġna tipprovdilek ħarsa ġenerali fil-qosor lejn ir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza.

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X'joffri r-reġistru Bulgaru tal-insolvenza?

Ir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza jikkonsisti fi tliet partijiet:

  1. Parti mir-reġistru tal-fiduċjarji hija aċċessibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Madankollu, il-parti disponibbli pubblikament ma tippermettix l-aċċess għal data personali, lanqas għal data li qed tistenna verifika mill-fiduċjarji.
  2. Ir-reġistru ta' bejgħ u rkanti huwa totalment disponibbli permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru Bulgaru tal-Ekonomija, l-Enerġija u t-Turiżmu.
  3. Ir-reġistru tal-proċedimenti ta' insolvenza attwalment mhuwiex miżmum bħala bażi ta' data ċentralizzata, minħabba n-nuqqas ta' interkonnettività bejn il-qrati.

L-aċċess għar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza huwa mingħajr ħlas?

L-aċċess għar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza huwa mingħajr ħlas.

Kif għandha sseħħ tfittxija fir-reġistru Bulgaru tal-insolvenza

Fuq is-sit elettroniku, wieħed jista' jsib fiduċjarju f'xi falliment permezz ta':

  • Isem
  • Numru tal-identità unifikat
  • Indirizz
  • Speċjalità
  • Kelma fil-qasam tal-esperjenza professjonali
  • Parti ta' numru tal-ordni tal-ħatra tal-Ministru
  • Status – attiv jew mhux attiv

Kif għandha ssir tfittxija għall-bejgħ

Jista' jinstab bulletin ta' bejgħ fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ekonomija, l-Enerġija u t-Turiżmu

L-imgħoddi tar-reġistru Bulgaru tal-insolvenza

Is-sistema ġiet stabbilita fl-2003 wara r-realizzazzjoni tal-proġett Phare BG 0103.04 'Tisħiħ tas-sistema ta' insolvenza'. L-għan kien li tinħoloq sistema ta' informazzjoni għall-insolvenza, u li tiġi inkluża l-informazzjoni kollha f'bażi ta' data unifikata. Is-sistema taħdem f'xi qrati: il-qrati distrettwali, il-qrati tal-appell, il-Qorti Suprema ta' kassazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 25/08/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.