Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Maksātnespējas reģistri - Beļģija

Šajā iedaļā sniegta  informācija par reģistriem, kas saistīti ar maksātnespējas gadījumiem, Beļģijā.

Kāda ir situācija saistībā ar maksātnespējas reģistriem Beļģijā?

Beļģijā nav publisku maksātnespējas reģistru.

 • Attiecībā uz uzņēmumiem Beļģijas uzņēmumu datubāze (BCE) ir reģistrs, kurā sniegti visi identifikācijas dati par uzņēmumiem un to juridisko situāciju (jo īpaši saistībā ar bankrotu). Spriedumus par bankrotu un tiesā apstiprinātu vienošanos ar kreditoriem tomēr publicē Saite atveras jaunā logāBeļģijas oficiālajā laikrakstā, kas ir pieejams tiešsaistē.
 • Attiecībā uz privātpersonām Beļģijā pastāv datubāze, kurā tiek centralizēti apkopota noteikta informācija par parādos nonākušām personām, kuras ir izvēlējušās ierosināt kolektīvo parādsaistību kārtošanas procedūru. Šī datubāze ir izveidota Beļģijas Valsts bankas pārziņā, bet tā nav pieejama publiski.

Vai par piekļuvi Beļģijas maksātnespējas reģistriem ir jāmaksā?

Nē, par piekļuvi datubāzei nav jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Beļģijas maksātnespējas reģistrā?

Jūs varat veikt meklēšanu Beļģijas oficiālajā laikrakstā publicētajos spriedumos par bankrotu vai par tiesā apstiprinātu vienošanos ar kreditoriem.

Beļģijas maksātnespējas reģistru vēsture

Atsauces par uzņēmumiem ir pieejamas no 1983. gada 1. janvāra ar saiti uz publikācijām, kas izdotas no 1997. gada 1. jūnija.

Ir pieejamas arī no 2003. gada 1. jūlija izdotās apvienību publikācijas.

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Lapa atjaunināta: 18/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Bulgārija

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par Bulgārijas Maksātnespējas reģistru.

Ko Bulgārijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir trīs daļas:

 1. no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes ir pieejama noteikta Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas administratoru reģistra daļa. Tomēr šī publiski pieejamā daļa neļauj piekļūt ne personas datiem, ne datiem, kas administratoriem vēl ir jāpārbauda;
 2. no Bulgārijas Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnes ir pilnībā pieejams Saite atveras jaunā logāIzpārdošanu un izsoļu reģistrs;
 3. Maksātnespējas procedūru reģistrs pašlaik netiek uzturēts kā centralizēta datubāze, jo starp tiesām nav ieviesta attiecīga informācijas apmaiņa.

Vai piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas Maksātnespējas reģistrā

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāmaksātnespējas administratoru var meklēt pēc:

 • vārda,
 • vienota identitātes numura,
 • adreses,
 • specializācijas,
 • vārda profesionālās pieredzes jomā,
 • numura daļas ministra rīkojumā par iecelšanu,
 • statusa – aktīvs vai neaktīvs.

Kā meklēt izsoles

Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams Saite atveras jaunā logāizsoļu biļetens.

Bulgārijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Šo sistēmu izveidoja 2003. gadā pēc tam, kad tika īstenots Phare projekts BG 0103.04 "Maksātnespējas sistēmas stiprināšana". Bija iecerēts izveidot informācijas sistēmu maksātnespējas jomā un visu informāciju iekļaut vienotā datubāzē. Šī sistēma darbojas dažās tiesās – rajona tiesās, apelācijas tiesās un Augstākajā kasācijas tiesā.

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Čehija

Šajā vietnē ir sniegta īsa informācija par Čehijas Republikas maksātnespējas reģistru.

Ko Čehijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāČehijas Republikas maksātnespējas reģistra īpašniece un uzturētāja ir Saite atveras jaunā logāČehijas Tieslietu ministrija.

Vai piekļuve Čehijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve šim reģistram ir bez maksas.

Meklēšana Čehijas maksātnespējas reģistrā

Izmantojot pilnveidotu meklēšanas rīku, ir iespējams piekļūt reģistrā pieejamo dokumentu pilnam saturam PDF formātā.

Čehijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistrā ir apkopota informācija no 2008. gada 1. janvāra līdz šodienai.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Dānija

Dānijā nav maksātnespējas reģistra.

Lapa atjaunināta: 07/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Vācija

Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par Vācijas Maksātnespējas reģistru.

Vācijas Maksātnespējas reģistrs

Vācijas maksātnespējas tiesu publiskie paziņojumi saskaņā ar Vācijas maksātnespējas likuma 9. pantu tiek publicēti Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē. Šie paziņojumi ir juridiski saistoši un publiski pieejami.

Reģistru pārzina un uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes Tieslietu ministrija, kas pārstāv federācijas un zemju apvienoto komisiju (Bund-Länder-Commission), kura atbild par datu apstrādi un modernizāciju tieslietu nozarē.

Vai piekļuve Vācijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve Vācijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Vācijas Maksātnespējas reģistrā

Maksātnespējas reģistram var piekļūt vienīgi Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē. Šajā tīmekļa vietnē, ciktāl nepieciešams, izskaidroti atsevišķie meklēšanas procesa soļi. Informācija ir pieejama tikai vācu valodā.

Jāievēro, ka neierobežota meklēšana visu Vācijas maksātnespējas tiesu datos ir iespējama tikai divu nedēļu laikā pēc publikācijas pirmās dienas. Pēc šī termiņa beigām, lai veiktu meklēšanu, ir nepieciešams ievadīt maksātnespējas tiesas atrašanās vietu un vienu no šiem kritērijiem: uzvārdu, firmu, parādnieka juridisko adresi vai dzīvesvietu, maksātnespējas tiesas vai reģistra tiesas piešķirto lietas numuru, reģistra veidu un reģistrācijas numuru.

Vācijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Vācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē kopš 2002. gada 1. aprīļa ir pieejama informācija par maksātnespējas procedūrām. Konkrētu informāciju par laikposmiem un procedūrām, par kurām dati ir pieejami, var apskatīt tīmekļa vietnē.

Sniegtā informācija attiecas uz vēl nepabeigtām maksātnespējas procedūrām. Dati tiek dzēsti vēlākais sešus mēnešus pēc procedūras pabeigšanas.

Saites

Saite atveras jaunā logāVācijas Maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 16/04/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Igaunija

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats par Igaunijas komercreģistrā pieejamo maksātnespējas informāciju.

Kāda informācija par maksātnespēju ir pieejama Igaunijā?

Igaunijā nav atsevišķa maksātnespējas reģistra. Tomēr Saite atveras jaunā logāIgaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauta informācija par juridisko personu un pašnodarbināto personu maksātnespēju. Informācija par juridisku un fizisku personu atzīšanu par maksātnespējīgām ir pieejama arī oficiālajā elektroniskajā publikācijā Ametlikud Teadaanded (Oficiālais Vēstnesis), kurā publicē arī paziņojumus par maksātnespēju un maksātnespējas procedūrām.

Pamatojoties uz tiesas nolēmumu, Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

 • maksātnespējas procedūras izbeigšana, neatzīstot maksātnespēju;
 • paziņojumi par maksātnespēju, norādot maksātnespējas administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī to, vai administrators pārstāv uzņēmumu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra;
 • maksātnespējas procedūras pabeigšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra vai uzņēmuma darbības turpināšana;
 • izlīgums un tā laikposms līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • izlīguma atcelšana un procedūras atsākšana, lai atzītu maksātnespēju, līdz ar norādi, ka uzņēmumu pārstāv maksātnespējas administrators;
 • izlīguma beigas līdz ar tā laikposma beigām un maksātnespējas administratora pienākumu izbeigšanās.

Reģistrā neiekļauj sīkāku informāciju par parādniekam vai tā pilnvarotam pārstāvim noteiktiem ierobežojumiem saistībā ar uzņēmējdarbību vai par aizliegumu turpināt uzņēmējdarbību.

Igaunijas komercreģistrā ir iekļauta šāda informācija par maksātnespējīgām juridiskajām personām:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • reģistra kods;
 • adrese;
 • maksātnespējas administratora vārds un uzvārds;
 • valdes locekļa vārds un uzvārds;
 • lēmuma/sprieduma par maksātnespējas atzīšanu datums un lēmuma vai civillietas numurs.

Vai piekļuve informācijai par maksātnespēju ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt Saite atveras jaunā logāreģistra nodaļās, Saite atveras jaunā logātiešsaistē un Saite atveras jaunā logānotāru birojos. Piekļuve informācijai, kas ir ietverta komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā, reģistra nodaļās ir bez maksas.

Maksa netiek pieprasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu tiešsaistē, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai (tostarp par datu vēsturi). Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi, un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem, ir jāmaksā. Par komercreģistrā ietverto kompjuterizēto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta Saite atveras jaunā logātieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā masa ir noteikta Saite atveras jaunā logāNotāru atlīdzības likumā.

Piekļuve oficiālajai elektroniskajai publikācijai Saite atveras jaunā logāAmetlikud Teadaanded (Oficiālais Vēstnesis) ir bez maksas.

Informācija par uzņēmējdarbības ierobežojumiem tiek publicēta, un tā ir bez maksas pieejama Saite atveras jaunā logātiešsaistē.

Kā meklēt informāciju par maksātnespēju

Informāciju par juridiskām personām vai pašnodarbinātām personām komercreģistra informācijas sistēmā (Elektroniskajā uzņēmumu reģistrā) iespējams meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma, vārda un uzvārda vai reģistra koda. Juridiskās personas vai pašnodarbinātas personas statuss norāda, vai tā ir maksātnespējīga.

Maksātnespējas informācijas pakalpojumu vēsture

Informācijas pakalpojumus par maksātnespēju Igaunijā sniedz kopš 1995. gada 1. septembra.

Lapa atjaunināta: 03/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Īrija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Īrijas maksātnespējas reģistru.

Ko Īrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Īrijā nav atsevišķa uzņēmumu maksātnespējas reģistra. Informācija par uzņēmuma maksātnespēju ir pieejama Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrācijas pārvaldes reģistros.

Fizisko personu bankrota reģistrs ir reģistrs, kurā meklēšana jāveic manuāli, un tas glabājas Augstās tiesas Maksātnespējas procesa administratora birojā. Tajā ir informācija par bankrotiem, ko izsludinājusi Īrijas Augstā tiesa.

Fizisko personu maksātnespējas reģistrs arī ir reģistrs, kurā meklēšana jāveic manuāli. To regulē 2002. gada likumpamatotais akts S.I. Nr. 334 – Eiropas Kopienas 2002. gada (personas maksātnespējas) noteikumi, un tajā ir informācija par personu maksātnespēju, ko pasludinājušas citas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas (kā tas paziņots maksātnespējas procesa administratoram).

Vai piekļuve Īrijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nē. Par katru meklēšanu ir jāmaksā noteikta maksa. Informācija par maksu ir pieejama Tiesu dienesta tīmekļa vietnes sadaļā Saite atveras jaunā logānoteikumi un nodevas. Nodevas jāmaksā arī tad, ja meklēšana dod negatīvu rezultātu – tas ir, nav tāda ieraksta, kas atbilst meklēšanas kritērijam reģistros.

Kā veikt meklējumus Īrijas maksātnespējas reģistrā?

Meklējumus Fizisko personu bankrota reģistrā var veikt tikai, personīgi ierodoties Maksātnespējas procesa administratora birojā, adrese: Phoenix House (2. stāvs), Phoenix Street North, Smithfield, Dublina 7.

Īrijas maksātnespējas reģistra vēsture

Fizisko personu bankrota reģistrā ir informācija, sākot ar 1922. gadu.

Lapa atjaunināta: 01/05/2010

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Grieķija

Grieķijā nav pieejamas maksātnespējas reģistru tīmekļa vietnes. Šobrīd notiek mūsu datubāzu un to elektronisko saskarņu izveides process.

Ko piedāvā Grieķijas Maksātnespējas reģistrs?

Grieķijas tiesību akti paredz šādus maksātnespējas procesa veidus:

 • bankrots (Likuma Nr. 3588/2007 1.–61. pants, Likuma Nr. 4013/2011 13. panta 1.–4. punkts, Likuma Nr. 4055/2012 22. panta 1. punkts);
 • speciāla likvidācija ar nepārtrauktu darbību (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (Likuma Nr. 3588/2007 106.k pants, Likuma Nr. 4013/2011 12. pants);
 • strīdu izšķiršana pirms bankrota (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (Likuma Nr. 3588/2007 70.–101. pants, Likuma Nr. 4055/2012 22. panta 2. punkts, Likuma Nr. 4072/1012 116. panta 3. punkts un 234. panta 1., 2. un 3. punkts);
 • pārstrukturēšanas plāni (Likuma Nr. 3588/2007109.–123. pants, Likuma Nr. 3858/2010 34. panta 1. punkts);
 • vienkāršotā mazu uzņēmumu bankrota procedūra (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (Likuma Nr. 3588/2007 162. un 163. pants);

Vietējās apgabala civiltiesas (ειρηνοδικεία) ir atbildīgas par lietu izskatīšanu un lēmumu izdošanu attiecībā uz lūgumiem, kas saistīti ar fizisku personu bankrotu.

Vietējās pirmās instances tiesas (πρωτοδικεία) atbild par lietu izskatīšanu un lēmumu izdošanu attiecībā uz lūgumiem, kas saistīti ar asociāciju (προσωπικές εταιρίες), komandītsabiedrību (ετερόρρυθμες εταιρίες), pilnsabiedrību (ομόρρυθμες εταιρίες), privātā kapitāla sabiedrību (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), sabiedrību ar ierobežotu atbildību (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akciju sabiedrību (ανώνυμες εταιρίες), Eiropas uzņēmumu un Eiropas kooperatīvo sabiedrību bankrotu.

Vispārējais komercreģistrs (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) vietējās tirdzniecības kamerās atbild par bankrota procedūrām vajadzīgo sertifikātu izdošanu.

Vai piekļuve Grieķijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Šāda iespēja nepastāv.

Kā veikt meklēšanu Grieķijas Maksātnespējas reģistrā?

Grieķijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Lapa atjaunināta: 03/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Spānija

Spānijā Registro Público Concursal (Publiskais maksātnespējas reģistrs) tika izveidots ar karaļa Dekrētu Nr. 3/2009 un aizstās pašreizējo Registro Público de Resoluciones Concursales (Publisko maksātnespējas nolēmumu reģistru). Publiskajā maksātnespējas reģistrā tiks publicēti nolēmumi, kas pieņemti maksātnespējas procesos.

.
Lapa atjaunināta: 19/09/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Francija

Francijā nav reģistru, kuros uzkrātu informāciju par maksātnespējas gadījumiem.  

Lapa atjaunināta: 02/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Itālija

Itālijas Tieslietu ministrija šobrīd strādā pie jaunas elektroniskās sistēmas izveides, kas palīdzēs pārvaldīt datus saistībā ar maksātnespējas gadījumiem.

Lapa atjaunināta: 02/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Kipra

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Kipras Bankrotējušo un likvidēto uzņēmumu reģistru (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Saite atveras jaunā logāTirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departamenta (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Saite atveras jaunā logāBankrotu nodaļa (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) atbild par maksātnespējīgu fizisko un juridisko personu īpašumu pārņemšanu un pārvaldīšanu. Šī nodaļa uztur bankrotējušu fizisko personu reģistru. Par bankrotējušiem uzņēmumiem paziņo Uzņēmumu reģistram. Papildu informācija atrodama Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departamenta tīmekļa vietnē.

Ko maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Nav piemērojams.

Vai piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nav piemērojams.

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā

Nav piemērojams.

Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir iekļauta informācija par visiem maksātnespējas gadījumiem no 1931. gada līdz mūsdienām.

Saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistratora un administratora departaments (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Saite atveras jaunā logāTirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrija (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Lapa atjaunināta: 04/09/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Latvija

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Latvijas Maksātnespējas reģistru.

Ko Latvijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāLatvijas Maksātnespējas reģistrā ir atrodama informācija par:

 • administratoriem;
 • fizisku un juridisku personu maksātnespējas procesiem;
 • tiesiskās aizsardzības procesiem;
 • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem.

Maksātnespējas reģistram var piekļūt ikviens, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Maksātnespējas reģistrs atrodas Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pārziņā.

Vai piekļuve Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve informācijas aplūkošanai Latvijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas, bet izziņas (kā dokumenta) saņemšana ir maksas pakalpojums.

Lai saņemtu Uzņēmumu reģistra izziņu vai cita veida dokumentu, kurā iekļauts parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods, jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar informācijas pieprasījumu vai elektroniski portālā Saite atveras jaunā logāLatvija.lv jāiesniedz izziņas pieprasījums.

Kā veikt meklējumus Latvijas Maksātnespējas reģistrā

Administratori

Šajā sadaļā ir atrodama informācija par administratoriem, proti:

 • vārds;
 • uzvārds;
 • prakses vietas adrese un kontaktinformācija;
 • sertifikāta numurs;
 • sertifikāta derīguma termiņš.

Informācija par administratoriem, kuriem izbeigti sertifikāti, pieejama saitē „Saite atveras jaunā logāVēsturiskie dati”. Par katru administratoru saitē „Izziņa” pieejama visa informācija, kāda par attiecīgo administratoru bijusi ierakstīta maksātnespējas reģistrā.

Meklēšana

Informāciju par konkrētu subjektu (fizisku vai juridisku personu) var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Meklēt”. Informāciju var meklēt, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

 • parādnieka reģistrācijas numuru (juridiskām personām) vai personas kodu (fiziskām personām);
 • parādnieka vārdu/uzvārdu vai nosaukumu;
 • procesa uzsākšanas periodu;
 • procesa veidu (maksātnespējas process,  tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process);
 • procesa raksturu (vietējais, pārrobežu primārais, pārrobežu sekundārais process);
 • procesa statusu (aktuāli procesi, izbeigti procesi, visi procesi).

Meklēšanas rezultātos ir saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama visa Maksātnespējas reģistrā atrodamā informācija par konkrēto subjektu, tostarp skenēti administratoru paziņojumi par kreditoru sapulcēm, kreditoru sapulču darba kārtība, paziņojumi kreditoriem.

Žurnāls

Informāciju par konkrētās dienās veiktiem ierakstiem var meklēt Maksātnespējas reģistra sadaļā “Žurnāls”. Pēc noklusējuma ir redzami šodienas ieraksti. Lai aplūkotu citās dienās veiktos ierakstus, var izmantot kalendāru vai apakšsadaļu “Mēneša žurnāls”. Pie katra ieraksta ir saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama sīka informācija par attiecīgo maksātnespējas procesu.

Statistika

Šajā sadaļā atrodami dažādi statistikas dati, kas attiecas uz maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesiem, un saite uz “Uzņēmumu reģistra izziņu”, kur pieejama visa Maksātnespējas reģistrā atrodamā informācija par konkrēto subjektu.

Latvijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir pieejama informācija no 2008. gada 1. janvāra.

Saites

Saite atveras jaunā logāPapildu informācija par Latvijas Maksātnespējas reģistru

Saite atveras jaunā logāValsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"

Lapa atjaunināta: 31/05/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Lietuva

Lietuvā vēl nav izveidots atsevišķs maksātnespējas reģistrs. Saite atveras jaunā logāJuridisko personu reģistra (Juridinių asmenų registras) tīmekļa vietnē var pārbaudīt, vai uzņēmums nav atzīts par maksātnespējīgu. Par uzņēmuma statusu Juridisko personu reģistrā var pārliecināties bez maksas.

Lapa atjaunināta: 18/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Luksemburga

Liuksemburge bankroto registrų nėra.

Vai Luksemburgā ir reģistri, kuros iegūstama ar maksātnespēju saistīta informācija?

Luksemburgā nav maksātnespējas reģistru. Tiesa, kas pasludinājusi attiecīgā subjekta maksātnespēju, paziņo Komerclietu un sabiedrību reģistram (KSR) (Registre de commerce et des sociétés – RCS), kas šo informāciju iekļauj savā datu bāzē.

Vai piekļuve maksātnespējīgo subjektu sarakstam Luksemburgā ir maksas pakalpojums?

Pasludināto maksātnespējas gadījumu saraksts tiek publicēts reizi mēnesī Luksemburgas Oficiālajā Vēstnesī (Mémorial B Recueil administratif et économique), un tam bez maksas var piekļūt Luksemburgas juridiskajā interneta portālā Saite atveras jaunā logāLegilux.

Turklāt KSR savas Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnes sadaļā “Consultations - statistiques de dépôt” publicē statistikas moduli, kurā bez maksas var iegūt informāciju par spriedumiem, ar kuriem pasludināta maksātnespēja un kas iesniegti KSR noteikta mēneša laikā. Šī informācija ir pieejama izpildīto iesniegumu saraksta formātā. Šo informāciju iespējams eksportēt arī datnes formātā.

Kā meklēt informāciju par maksātnespējas gadījumiem Luksemburgā?

1. metode. Informāciju var meklēt Komerclietu un sabiedrību reģistra (Saite atveras jaunā logāKSR) tīmekļa vietnē pēc reģistrētās personas nosaukuma (vai tā daļas) vai reģistrācijas numura.

Tīmekļa vietnes meklētājprogramma atlasīs sarakstu ar nosaukumiem, kas atbilst veiktajam meklējumam.

Uzklikšķinot uz kādas atlasītās personas nosaukuma, bez maksas iespējams aplūkot šādu pamatinformāciju:

 • KSR numurs;
 • reģistrācijas datums;
 • nosaukums;
 • juridiskā forma;
 • juridiskā adrese;
 • kopš 2003. gada iesniegto dokumentu saraksts;
 • kā arī informāciju, vai persona ir maksātnespējīga.

2. metode. Informāciju var meklēt Komerclietu un sabiedrību reģistra (Saite atveras jaunā logāKSR) tīmekļa vietnes sadaļā "Consultations - statistiques de dépôt”, izmantojot statistikas moduli, kas sniedz informāciju par spriedumiem, ar kuriem pasludināta maksātnespēja un kas iesniegti KSR noteiktā mēneša laikā.

3. metode. Ir iespējams veikt meklēšanu Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokatūras tīmekļa vietnē sadaļā "Maksātnespēja", izmantojot sabiedrības nosaukumu, sprieduma, ar kuru pasludināta maksātnespēja, datumu vai maksātnespējas administratora vārdu.

Saites

Saite atveras jaunā logāKomerclietu un sabiedrību reģistrs

Saite atveras jaunā logāLuksemburgas Advokatūra

Lapa atjaunināta: 29/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Ungārija

Šajā nodaļā sniegts īss pārskats par Ungārijas maksātnespējas reģistru.

Ko piedāvā Ungārijas maksātnespējas reģistrs?

Apgabaltiesas (megyei bíróság) un Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) ir atbildīgās institūcijas par maksātnespējas informācijas uzturēšanu Ungārijā.

Komercreģistrs (cégnyilvántartás)

Informācija par maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pārtraukšanu, proti, likvidācijas vai bankrota procedūrām, kā arī par likvidatoriem ir pieejamas Saite atveras jaunā logākomercreģistrā (Cégnyilvántartás).

Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrijas Uzņēmumu dienests (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata) uztur šī reģistra elektronisko versiju.

Oficiālais uzņēmumu vēstnesis (Cégközlöny)

No 2008. gada 1. janvāra Saite atveras jaunā logāoficiālā uzņēmumu vēstneša (Cégközlöny) tīmekļa vietnē regulāri tiek ievietoti paziņojumi par likvidācijas procedūrām (felszámolási hirdetmény) (šī tīmekļa vietne var tikt atjaunināta vairākas reizes dienā).

Tīmekļa vietnē ir pieejama informācija arī par rīkojumiem (végzés) attiecībā uz bankrota procedūrām.

Tiešsaistē pieejamā informācija nav juridiski saistoša.

Vai piekļuve Ungārijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā. Ir pieejami šādi ieraksti:

 • maksātnespējas procedūras uzsākšana;
 • reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • juridiskā adrese (székhely);
 • uzņēmējdarbības veikšanas vieta (telephely);
 • filiāles (fióktelep);
 • pamatdarbība;
 • parakstītais kapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs.

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā

Komercreģistrā var meklēt pēc:

 • reģistrācija numura;
 • uzņēmuma nosaukuma;
 • vai nodokļu maksātāja numura.

Oficiālā uzņēmumu vēstneša tīmekļa vietnē var meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma vai reģistrācijas numura jau kopš 2008. gada sākuma. Šeit var atrast visu pieejamo finanšu informāciju par uzņēmumu, tostarp maksātspējas statusu.

Ungārijas maksātnespējas reģistra vēsture

No 2008. gada 1. janvāra oficiālajā uzņēmumu vēstneša tīmekļa vietnē regulāri tiek ievietoti paziņojumi par likvidācijas procedūrām (šī tīmekļa vietne var tikt atjaunināta vairākas reizes dienā).

Informācija tiesas uzņēmumu reģistrā tiek saglabāta kopš 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Jebkurā tiesā iespējams atrast datus par visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to ievietošanas vietas.

Lapa atjaunināta: 04/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas maltiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Malta

Maltā vēl nav izveidots maksātnespējas reģistrs.

Lapa atjaunināta: 21/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Nīderlande

Šajā sadaļā ir sniegts īss ieskats par Nīderlandes maksātnespējas reģistru.

Kāda informācija atrodama Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Nīderlandē izšķir trīs maksātnespējas veidus:

 • bankrots,
 • moratorijs (surseance van betaling),
 • parādu pārstrukturēšana.

Apgabaltiesas ir atbildīgas par lēmumiem visās nosaukto maksātnespējas veidu lietās un par attiecīgu datu uzturēšanu savos reģistros. Tās arī ir atbildīgas par (automatizētu) paziņojumu par maksātnespēju nosūtīšanu Tiesu iestāžu padomei, kas šos paziņojumus izmanto Saite atveras jaunā logāGalvenajā maksātnespējas reģistrā (Centraal Insolventieregister - CIR) datos par bankrotiem un maksātnespēju.

CIR ir iekļauta visa informācija no publicētiem paziņojumiem par maksātnespēju, tostarp:

 • personas dati,
 • uzņēmumu nosaukumi,
 • uzņēmumu reģistrācijas numuri,
 • informācija par pārzini un administratoru,
 • visi iepriekš minētie paziņojumi.

CIR ir izveidots ar tiesību aktiem, tādēļ tajā esošo informāciju var uzskatīt par juridiski saistošu.

Papildus CIR pastāv arī Galvenais parāda pārstrukturēšanas reģistrs (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS), kuru pārvalda viena no juridiskās palīdzības padomēm (Raden voor rechtsbijstand). CIR ir papildu pakalpojums (kas nav paredzēts tiesību aktos), un tajā iekļauti arī dati no LRS. Abiem reģistriem – CIR un LRS – var piekļūt tiešsaistē.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra atruna

Saite atveras jaunā logāGalvenajā maksātnespējas reģistrā iekļauti fizisko personu dati par bankrotu, samaksas atlikšanu un parādu dzēšanu, un tie ir atrodami vietējos reģistros dažādās tiesās.

Vai piekļuve Nīderlandes maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Nav noteikti ierobežojumi CIR piekļuvei tiešsaistē.

Profesionāliem lietotājiem ir pieejams interneta pakalpojums, kas ļauj datus izmantot atkārtoti.

Kā veikt meklēšanu Nīderlandes maksātnespējas reģistrā?

Fiziskas personas var meklēt, norādot tikai:

 • vārdu un uzvārdu un dzimšanas datumu,
 • vārdu un uzvārdu, pasta indeksu un mājas numuru,
 • dzimšanas datumu, pasta indeksu un mājas numuru.

Paziņojumus par maksātnespēju vairs nevar atrast pēc dienas, kad pagājis viens gads kopš to publicēšanas datuma. Uzņēmumus un juridiskas personas var meklēt norādot:

 • uzņēmuma nosaukumu,
 • uzņēmuma reģistrācijas numuru,
 • adresi.

Nīderlandes maksātnespējas reģistra vēsture

CIR ir oficiāli izveidots 2005. gada 1. janvārī. Tādēļ CIR var atrast visas lietas, kas uzsāktas vai paziņotas pēc šī datuma.

Saites

Saite atveras jaunā logāNīderlandes Galvenais maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 06/02/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Austrija

Šajā portāla sadaļā ir sniegts īss pārskats par Austrijas maksātnespējas reģistru.

Kāda informācija ir atrodama Maksātnespējas reģistrā?

Saite atveras jaunā logāAustrijas maksātnespējas reģistrs pieder Federālajai Tieslietu ministrijai, kas to uztur. Tajā ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesu uzsākšanu un to būtiskākajiem posmiem.

Austrijas Maksātnespējas reģistrs tiek publicēts Ediktsdatei tīmekļa vietnē.

Vai Maksātnespējas reģistra aplūkošana ir bez maksas?

Jā.

Meklēšana maksātnespējas reģistrā

Sīkāka informācija tikai vācu valodā ir pieejama sadaļā Saite atveras jaunā logāEdiktsdatei Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Maksātnespējas reģistra vēsture

Austrijas Maksātnespējas reģistrs darbojas kopš 1999. gada.

Saites

Saite atveras jaunā logāTiesu organizācija - Austrija

Lapa atjaunināta: 15/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Polija

Šajā sadaļā ir sniegts īss pārskats par Polijas Maksātnespējas reģistru.

Ko Polijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāPolijas Maksātnespējas reģistra (rejestr podmiotów w upadłości) tīmekļa vietne ir uzskatāma par Valsts Tiesu reģistra (Krajowy Rejestr Sądowy) daļu. Tajā ietverta tāda paša veida informācija par sabiedrībām kā Valsts Tiesu reģistrā, kā arī informācija par:

 • sabiedrībām,
 • nodibinājumiem,
 • biedrībām,
 • citiem subjektiem, kas ir paziņojuši par maksātnespēju.

Reģistrā ir pieejama arī informācija par datumiem un maksātnespējas paziņojumu konkrētais saturs.

Maksātnespējas reģistrs pieder Saite atveras jaunā logāPolijas Tieslietu ministrijai un tā to uztur; informācija tajā ir pieejama poļu un daļēji arī angļu valodā.

Vai piekļuve Polijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Polijas Maksātnespējas reģistrā

No 2009. gada 1. aprīļa Polijas Maksātnespējas reģistrā ir pieejams jauns meklēšanas rīks, ar kuru var meklēt maksātnespējīgos subjektus un citu informāciju.

Lapa atjaunināta: 10/02/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Portugāle

Šajā nodaļā ir sniegts īss pārskats par Portugāles maksātnespējas reģistru.

Ko piedāvā Portugāles maksātnespējas reģistrs?

Elektroniskais Saite atveras jaunā logāPortugāles Maksātnespējas reģistrs ietver informāciju par:

 • maksātnespējas procesam piešķirto numuru;
 • norādi uz tiesu, kurā izskatīta maksātnespējas lieta;
 • maksātnespējīgās puses identitāti;
 • maksātnespējas administratoru;
 • sūdzību iesniegšanas termiņiem;
 • paziņojuma par maksātnespēju datumu.

Elektroniskajā maksātnespējas reģistrā ir detalizēta informācija maksātnespējas lietām (skat. turpmāk).

Vai piekļuve Portugāles Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, Jūs varat šim reģistram piekļūt bez maksas.

Maksātnespējas reģistra tiesiskais regulējums

Portugāles Maksātnespējas reģistra tiesiskais pamats ir 38. pants Portugāles Maksātnespējas un sanācijas kodeksā (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), kas pieņemts ar 2004. gada 18. marta dekrētu Nr. 53/2004 un grozīts ar 2012. gada 20. aprīļa likumu Nr. 16/2012.

Lapa atjaunināta: 15/11/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Rumānija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Maksātnespējas procedūru ziņojumu – Rumānijas Maksātnespējas reģistru, ko izveidojis Tieslietu ministrijas Tirdzniecības reģistra birojs.

Ko Rumānijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Maksātnespējas procedūras Rumānijā

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas procedūru ziņotājā (MPZ), ko publicē Valsts Tirdzniecības reģistra birojs, reģistrē tiesu pavēstes, korespondenci, paziņojumus par akcionāru pilnsapulcēm un paziņojumus par tiesu un tiesu administratoru/likvidatoru izdotajiem procesuālajiem dokumentiem, kas veikti maksātnespējas procesa ietvaros saskaņā ar likumu Nr. 85/2006 par maksātnespējas procesu.

Vispārējais maksātnespējas process attiecas uz:

1. uzņēmējiem:

 • tirdzniecības uzņēmumiem,
 • kooperatīvajiem uzņēmumiem,
 • ekonomisko interešu grupām;

2. kooperatīvajām sabiedrībām;

3. lauksaimniecības sabiedrībām;

4. citām privātām juridiskajām personām, kas veic uzņēmējdarbību.

Vienkāršotais maksātnespējas process attiecas uz:

1. uzņēmējiem:

 • pilnvarotām fiziskām personām,
 • individuālajiem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem;

2. visiem uzņēmumiem un juridiskajām personām, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, t. i. :

 • tiem nav nekādu mantotu īpašumu;
 • to dibināšanas vai grāmatvedības dokumenti nav atrodami;
 • to administrators nav atrodams;
 • to juridiskā adrese vairs neeksistē vai neatbilst Tirdzniecības reģistrā iesniegtajai informācijai; tie nav iesnieguši likumā noteiktos dokumentus;
 • tie tiek likvidēti pirms uzaicinājuma ierasties tiesā sagatavošanas;
 • tie ir paziņojuši par vēlmi uzsākt brīvprātīgas likvidācijas procesu.

Maksātnespējas procedūru ziņotājs

Kāda informācija tajā ir atrodama?

Maksātnespējas procedūru ziņotājā ir apkopoti visi procesuālie akti, ko pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas ir izdevušas tiesas un tiesu administratori/likvidatori, proti:

 • tiesu pavēstes;
 • iebildumi;
 • pārsūdzības un citi prasījumi;
 • paziņotie procesuālie akti un tiesu lēmumi;
 • uzaicinājumi uz tiesu;
 • paziņojumi;
 • citi likumā noteiktie procesuālie dokumenti (tiesu administratora/likvidatora ziņojumi, plāni par reorganizāciju caur tiesu, paziņojumi).

Maksātnespējas procedūru ziņojuma tīmekļa vietnes struktūra

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas procedūru ziņotāja (MPZ) tīmekļa vietne sniedz piekļuvi šādai informācijai:

 • bezmaksas informācija;
 • informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroja Maksātnespējas procedūru ziņojumu direktorāta struktūru;
 • speciālie tiesību akti, veidlapas un procedurālie tiesību akti.

Maksātnespējas procedūru ziņotāja (MPZ) tīmekļa vietnē ir šādas iedaļas:

 • informācija par MPZ izveidi;
 • tiesību akti;
 • Valsts tirdzniecības reģistra biroja, tiesām piederīgo tirdzniecības reģistra biroju un MPZ struktūrshēma;
 • juridiskā vārdnīca (maksātnespēja);
 • MPZ statistikas dati;
 • iestāžu attiecības;
 • kontaktinformācija.

Maksātnespējas procedūru ziņotājs ir pieejams Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālā Maksātnespējas procedūru ziņotājam veltītā iedaļā, un tam ir šāda struktūra:

1. MPZ pakalpojumi:

 • "Maksātnespējas procedūru ziņotājs tiešsaistē" (par maksu)
 • "MPZ izdevuma kopsavilkums" (bez maksas);
 • "MPZ publicētās personas" (bez maksas)

2. Veidlapas publikācijām MPZ

 • tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

3. Veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ

 • tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

4. Statistikas dati.

Vai piekļuve Rumānijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Maksātnespējas procedūru ziņotāju publicē elektroniski. Ziņotāja elektroniskā versija ir pieejama tiešsaistē:

MPZ piedāvātajiem pakalpojumiem var piekļūt vairākos veidos:

 • lietotāji var piekļūt oficiālajai Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnei bez maksas un bez reģistrēšanās;
 • lai piekļūtu Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālam, lietotājiem ir jāreģistrējas;
 • lai piekļūtu "Maksātnespējas procedūru ziņotājam tiešsaistē", ir jāreģistrējas kā lietotājam un jāsamaksā abonēšanas maksa;
 • piekļuve "MPZ izdevuma kopsavilkumam" un "MPZ publicētajām personām" ir bez maksas, un lietotājam ir tikai jāreģistrējas.

Kā veikt meklējumus Rumānijas Maksātnespējas reģistrā

"Maksātnespējas procedūru ziņotājā tiešsaistē" var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. Pēc abonēšanas maksas samaksas ir iespējams piekļūt MPZ publicētiem izdevumiem, kas satur visu procedurālo aktu tekstu.

"MPZ izdevuma kopsavilkumā" var meklēt pēc izdevuma numura un datuma. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • ziņotājā publicētā procesuālā dokumenta veids (piemēram, tiesas pavēste, lēmums par maksātnespējas procedūru, paziņojums par maksātnespējas procesa uzsākšanu, uzaicinājums uz kreditoru sapulci, ziņojums par veiktajām darbībām, reorganizācijas plāns, lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu, sadales plāns, gala ziņojums, lēmums par maksātnespējas procesa pabeigšanu u. c.);
 • personas, kuras minētas lietas dokumentos;
 • attiecīgo personu juridiskās adreses reģistrācijas reģions;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs reģistrā.

"MPZ publicētās personas" var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • vārds/nosaukums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • numurs, ar kuru lietas dokumentos minētās personas reģistrētas;
 • attiecīgo personu juridiskās adreses reģistrācijas reģiona;
 • maksātnespējas lietas numurs un tiesas, kurā lieta reģistrēta, nosaukums;
 • ziņojuma numurs, kurā publicēti ar attiecīgajām personām saistītie procesuālie dokumenti;
 • procedūras veids;
 • pirmais nolēmums pēc procedūras uzsākšanas.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas procedūru ziņotājs tika izveidots 2006. gadā saskaņā ar likumu Nr. 86/2006 par maksātnespējas procesu.

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja galvenais mērķis ir turpmāk optimizēt elektronisko sistēmu uzaicinājumiem, pavēstēm, izsaukumiem un paziņojumiem par publicētiem procedurāliem dokumentiem.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra sniegtās priekšrocības

Maksātnespējas procedūru ziņotāja publicēšanai ir vairākas skaidri saskatāmas priekšrocības:

 • tā paātrina maksātnespējas procedūru un atvieglo tiesu un tiesu administratoru/likvidatoru darbu, kas saistīts ar pavēstu, uzaicinājumu, paziņojumu izplatīšanu un procesuālo dokumentu nosūtīšanu, ļaujot to veikt elektroniskā veidā;
 • tā apvieno un standartizē procesuālos dokumentus, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori;
 • tā palīdz izveidot valsts mēroga datu bāzi procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori (piemēram, tiesu pavēstes, korespondence, spriedumi, uzaicinājumi, paziņojumi, ziņojumi, reorganizācijas plāni);
 • tā paātrina reģistrāciju Tirdzniecības reģistrā/citos reģistros, ņemot vērā Likumā Nr. 85/2006 par maksātnespējas procesu pieprasītos paziņojumus;
 • tā ļauj ieinteresētajām personām piekļūt procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori.

Saites

Saite atveras jaunā logāRumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja oficiālā tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāRumānijas Tirdzniecības reģistra oficiālā tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāRumānijas Valsts Tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Lapa atjaunināta: 16/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Slovēnija

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovēnijas maksātnespējas reģistru. Papildu informācija par Slovēnijas maksātnespējas procesu un ar to saistītajām publikācijām ir pieejama tiešsaistē.

Ko piedāvā Slovēnijas maksātnespējas reģistrs

Saite atveras jaunā logāe-INSOLV datubāzē ir atrodama informācija par maksātnespējas procesu. Tajā ir atrodami šādi dati par maksātnespējas procesiem:

 • atlasīti maksātnespējīgā parādnieka identifikācijas dati;
 • tiesa, kurā notiek process, un lietas kārtas numurs;
 • atlasīti maksātnespējas administratora identifikācijas dati;
 • procesa sākums, prasījumu iesniegšanas termiņa beigas un dati par citām procesuālajām darbībām maksātnespējas procesā;
 • bankrota procesa gadījumā – arī dati par bankrotējošā subjekta mantas vērtību un kreditoru prasījumu apmierināšanas proporcijām.

Datubāze Saite atveras jaunā logāe-Objave nodrošina piekļuvi:

 • visiem tiesu nolēmumiem (vienskaitlī: sklep; daudzskaitlī: sklepi), kas izdoti maksātnespējas procesā, izņemot nolēmumus par ieturējumiem no regulāras atlīdzības, nolēmumus par finanšu aktīvu apķīlāšanu, nolēmumus par ieturējumu no regulāras atlīdzības atcelšanu vai finanšu aktīvu apķīlāšanas izbeigšanu;
 • paziņojumiem par maksātnespējas procesa uzsākšanu, paziņojumiem par tiesas sēdes datumu un citiem paziņojumiem vai aicinājumiem veikt balsošanu, ko izdevusi tiesa saskaņā ar likumu;
 • visiem tiesas sēžu un kreditoru sapulču protokoliem;
 • administratora ziņojumiem un pievienotajiem dokumentiem;
 • piespiedu izlīguma procesā – arī maksātnespējīgā parādnieka ziņojumiem un pievienotajiem dokumentiem;
 • pārbaudīto prasījumu sarakstiem;
 • procesā iesaistīto personu pieteikumiem un citiem obligāti publicējamiem tiesas dokumentiem;
 • bankrota procesā – arī paziņojumiem par publisku izsoli un aicinājumiem iesniegt piedāvājumus saistībā ar bankrotējošā subjekta mantas realizāciju.

Turklāt no e-Objave datubāzes var iegūt arī visu administratoru sarakstu (seznam vseh upraviteljev) un maksātnespējas procesu sarakstu, kuros tie darbojas. Šie saraksti tiek atjaunināti katru dienu.

Abas datubāzes pieder un tās uztur AJPES, Saite atveras jaunā logāSlovēnijas Republikas Publisko juridisko ierakstu un saistīto pakalpojumu aģentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Vai piekļuve Slovēnijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas. Tomēr, lai piekļūtu reģistram, jums jāreģistrējas kā AJPES tīmekļa vietnes lietotājam un jāiegūst lietotājvārds un parole.

Kā veikt meklējumus Slovēnijas maksātnespējas reģistrā

Abas datubāzes un arī meklēšanas rīks ir pieejams tikai slovēņu valodā. Maksātnespējas procesu datus un dokumentus, kuri attiecas uz juridiskām personām un individuālajiem komersantiem, ir iespējams meklēt, izmantojot visus pieejamos meklēšanas kritērijus, savukārt, veicot meklēšanu, kas saistīta ar patērētājiem (fiziskām personām, kas nav individuālie komersanti), ir iespējams izmantot tikai noteiktas datu kombinācijas, lai aizsargātu personas datus.

Datubāzē e-Objave var meklēt dokumentus, kas publicēti saistībā ar maksātnespējas procesu. Publicētos dokumentus var meklēt pēc šādiem parametriem:

 • parādnieka veids (juridiska persona, fiziska persona utt.);
 • procesa veids (bankrots, piespiedu izlīgums utt.);
 • dokumenta tips;
 • parādnieks (meklēt pēc komercsabiedrības nosaukuma, nodokļu maksātāja numura vai identifikācijas numura);
 • juridiskā forma (akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību utt.);
 • kārtas numurs;
 • tiesa;
 • datums – akta datums vai dokumenta publicēšanas datums.
  Meklēšanas rezultāti tiek sarindoti pēc publicēšanas datuma.

Datubāzē Saite atveras jaunā logāe-INSOLV ir iespējams meklēt datus par maksātnespējas procesiem pēc:

 • kārtas numura;
 • parādnieka (vārds un uzvārds vai firma, identifikācijas numurs, adrese, dzimšanas gads).

Slovēnijas maksātnespējas reģistra vēsture

Dati reģistrā ir pieejami kopš 2008. gada 1. oktobra. Pirms tam atsevišķa informācija, piemēram, publiski paziņojumi par maksātnespējas procesa sākšanu, tika publicēti Slovēnijas Republikas Oficiālajā laikrakstā (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 23/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Slovākija

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par Slovākijas maksātnespējas reģistru.

Ko Slovākijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāSlovākijas maksātnespējas reģistrā (Register úpadcov Slovenskej republiky) ir pieejama informācija par maksātnespējas pasludināšanas lēmumiem; reģistru uztur Slovākijas Tieslietu ministrija. Tomēr, tā kā reģistrs šobrīd vēl ir pilotprojekta stadijā, reģistrā esošā informācija nav publiski pieejama.

Vai piekļuve Slovākijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve reģistram un informācijas ieguve būs bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Slovākijas maksātnespējas reģistrā?

Saite atveras jaunā logāSlovākijas maksātnespējas reģistrs šobrīd vēl ir izstrādes stadijā.

Slovākijas Republikas maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistrā ir pieejama informācija, sākot no 2009. gada 31. jūlija.

Saites

Saite atveras jaunā logāSlovākijas maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 26/07/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Somija

Somijā ir divi valsts maksātnespējas reģistri. Bankrota un reorganizācijas procedūru reģistrs, Privātpersonu parādu pārstrukturizācijas reģistrs un Uzņēmējdarbības aizliegumu reģistrs ir valsts reģistri, no kuriem ikviens par maksu var pasūtīt izrakstus. Izmantojot reģistros glabāto informāciju, jūs varat meklēt to, kas jūs interesē, pieprasot maksājumus vai slēdzot līgumus.

Ko piedāvā Somijas maksātnespējas reģistrs?

Bankrota un reorganizācijas procedūru reģistrā ir pieejama informācija par bankrota un reorganizācijas procedūru pieteikumiem un attiecīgajiem lēmumiem.

Privātpersonu parādu pārstrukturizācijas reģistrā ir pieejama informācija par privātpersonu parādu pārstrukturizācijas pieteikumiem un attiecīgajiem lēmumiem (ieskaitot maksājumu grafikus).

Vai piekļuve Somijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nē. Jums jāpieprasa informācija Somijas reģistru centram, kas atbild par sodu izpildi un iekasēšanu (Legal Register Centre). Izraksta cena ir € 10.00.

Kā veikt meklējumus Somijas maksātnespējas reģistrā?

Informācijas pieprasījumā jābūt iekļautai šādai informācijai:

Bankrota un reorganizācijas procedūru reģistrs

Pasūtījumam nepieciešamā informācija:

 • uzņēmuma nosaukums
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs
 • pieprasījuma iesniedzēja vārds un adrese

Privātpersonu parādu pārstrukturizācijas reģistrs

Pasūtījumam nepieciešamā informācija:

 • personas vārds, uzvārds
 • personas kods
 • pieprasījuma iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese

Somijas maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistros ir iekļauta informācija, sākot no 1995. gada.

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Maksātnespējas reģistri - Zviedrija

Šajā lapā ir sniegta informācija par Zviedrijas maksātnespējas reģistru.

Ko Zviedrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs uztur vairākus reģistrus, kuros pieejama informācija par reģistrētiem uzņēmumiem. Tomēr Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs neuztur vienotu un saskaņotu reģistru par fiziskajām un juridiskajām personām, kurām pasludināts bankrots. Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojam pieder tādu fizisko personu un īpašumu reģistrs, kam pasludināts bankrots. Taču informāciju par uzņēmumiem, kam pasludināts bankrots, reģistrē vairākos citos reģistros, kurus pārvalda Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs. Šī biroja pārvaldīto reģistru informācijai par fiziskajām personām, īpašumiem un uzņēmumiem var piekļūt no meklētāja, kas pieejams internetā.

Informācija par uzņēmumu, fizisko personu un īpašumu bankrotu, kas tiek glabāta dažādos Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja reģistros, turpmāk tekstā — Zviedrijas maksātnespējas reģistrs (gan tā informācija, kam var piekļūt no Saite atveras jaunā logāmeklētāja, kas pieejams internetā, gan arī tā, ko var iegūt, tieši sazinoties ar Saite atveras jaunā logāZviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju).

Reģistrā iekļauta informācija par uzņēmumiem, fiziskām personām un īpašumiem dažādās bankrota stadijās. Reģistrā visumā iekļauta šāda veida informācija:

 • bankrota procedūru sākuma datums;
 • atbildīgās tiesas nosaukums;
 • subjekta vārds, adreses un reģistrācijas numurs/personas kods;
 • juridiskās procedūras;
 • pilnvarotā vārds, uzvārds un adrese.

Reģistru uztur un pārvalda tā īpašnieks Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs.

Reģistrā tiek ievadīta tikai tā informācija, ko sniedz tiesas. Informāciju pievieno tajā pašā dienā, kad Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs to saņem no tiesas. Ja fiziska persona ir pasludināta par bankrotējušu, informāciju par to iekļauj tajos uzņēmuma reģistros, kuros fiziskā persona var būt reģistrēta.

Vai piekļuve Zviedrijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Zviedrijas maksātnespējas reģistrā apkopotā informācija ir pieejama bez maksas, piezvanot pa tālruni Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojam. Par pieprasījumiem saņemt informāciju rakstiskā veidā parasti ir jāmaksā.

No meklētāja, kas pieejams internetā, var bez maksas piekļūt informācijai par uzņēmumu bankrota stāvokli. Papildinformācija ir pieejama tikai reģistrētiem maksas lietotājiem.

Kā veikt meklējumus Zviedrijas maksātnespējas reģistrā?

Ikvienam ir iespēja saņemt reģistrā apkopoto informāciju, sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju pa pastu, e-pastu vai tālruni. Interneta meklētājā var veikt reģistra datu meklēšanu, ievadot uzņēmuma nosaukumu, personas vārdu un uzvārdu, reģistrācijas numuru vai personas kodu.

Zviedrijas maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistrā iekļauto informāciju glabā piecus gadus.

Lapa atjaunināta: 01/05/2010

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Anglija un Velsa

Šajā iedaļā sniegta informācija par individuālo maksātnespējas reģistru Anglijā un Velsā

Ko piedāvā Anglijas un Velsas maksātnespējas dienests?

Anglijas un Velsas maksātnespējas dienests saskaņā ar likumu uztur personu maksātnespējas ierobežojumu un parādu atvieglojumu ierobežojumu reģistrus. Individuālais maksātnespējas reģistrs apvieno šos reģistrus un tajā ir ietverta informācija par:

 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem maksātnespējas procesiem;
 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem rīkojumiem par parāda atvieglojumiem;
 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem personu brīvprātīgajiem nolīgumiem un ātrās izpildes brīvprātīgajiem nolīgumiem;
 • aktuālajiem maksātnespējas ierobežojumu rīkojumiem un maksātnespējas ierobežojumu pagaidu rīkojumiem;
 • aktuālajiem rīkojumiem par parāda atvieglojumu ierobežojumiem vai pasākumiem un pagaidu rīkojumiem par parāda atvieglojumu ierobežojumiem.

Vai piekļuve Anglijas un Velsas Individuālajam maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā piekļuve reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Anglijas un Velsas Individuālajā maksātnespējas reģistrā?

Reģistrs atrodas Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas dienesta tīmekļa vietnē, un tam var piekļūt zem nosaukuma "atrast kādu" (Find someone). Noklikšķinot uz Saite atveras jaunā logāIndividuālā maksātnespējas reģistra saites, reģistrā iespējams veikt meklējumus pēc personas vārda vai nosaukuma.

Anglijas un Velsas maksātnespējas dienesta vēsture

Maksātnespējas dienests ir Uzņēmējdarbības, jauninājumu un prasmju departamenta izpildaģentūra un ar maksātnespējas administratoru palīdzību tas:

 • pārvalda un izmeklē jautājumus saistībā ar maksātnespēju, individuāliem rīkojumiem par parāda atvieglojumiem un tiesas norīkotām uzņēmumu un kopuzņēmumu likvidācijām un nosaka maksātnespējas iemeslus;
 • rīkojas kā uzticības persona/ likvidators, ja nav iecelts neviens privāts maksātnespējas administrators;
 • rīkojas kā norīkotā persona un uzraugs ātrās izpildes brīvprātīgo nolīgumu gadījumā.

Dienests turklāt:

 • izstrādā ziņojumus par maksātnespējīgo personu un indivīdu, kuriem izdots rīkojums par parāda atvieglojumiem, un direktoru nepareizu rīcību;
 • izskata jautājumus par direktoru atcelšanu no amata neveiksmīgas uzņēmējdarbības gadījumā;
 • nodarbojas ar maksātnespējas rīkojumiem un pasākumiem un rīkojumiem par parāda atvieglojumiem un pasākumiem;
 • vada un regulē maksātnespējas speciālista profesiju;
 • novērtē un izmaksā likumā paredzēto kompensāciju par atlaišanu no darba, ja darba devējs ir pasludināts par maksātnespējīgu;
 • sniedz uzskaites un investīciju pakalpojumus maksātnespējas un likvidācijas rezultātā atgūtajiem līdzekļiem;
 • veic konfidenciālu faktu izmeklēšanu uzņēmumos, ja tas ir sabiedrības interesēs;
 • konsultē ministrus un valdības iestādes un aģentūras par maksātnespējas un kompensācijas jautājumiem, kā arī par citiem saistītiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju sabiedrībai par maksātnespēju, kompensācijām un izmeklēšanas jautājumiem savā tīmekļa vietnē, publikācijās un pa Maksātnespējas uzziņas tālruni.

Anglijas un Velsas maksātnespējas reģistra atruna

Tīmekļa vietnē esošās atrunas tekstā ir noteikts, ka:

“Neraugoties uz to, ka ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu sniegtās informācijas precizitāti, dažkārt, iespējams, var notikt kļūdas. Gadījumā, ja atklājat informāciju, kas izrādās nepareiza vai ir izlaista, lūdzu, informējiet mūs par to, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošās atsauksmju saites, lai mēs varētu izmeklēt šo jautājumu un veikt atbilstošus labojumus datubāzē.

Maksātnespējas dienests neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem, kas radušies nevērības rezultātā vai citādi. Lūdzu, ievērojiet, ka Maksātnespējas dienests un maksātnespējas administratori nevar sniegt juridiska vai finansiāla satura padomus. Pēc šāda padoma jāvēršas Pilsoņu konsultatīvajā birojā (Citizen's Advice Bureau) pie juriskonsulta (solicitor), kvalificēta grāmatveža, oficiāli pilnvarota speciālista maksātnespējas jautājumos, pilnvarota finanšu konsultanta vai konsultāciju centrā.

Individuālais maksātnespējas reģistrs ir publiski pieejams reģistrs, un Maksātnespējas dienests nedz dod atļauju trešām pusēm jebkādā veidā izmantot reģistrā esošos datus, nedz arī iebilst pret to”.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas dienests

Saite atveras jaunā logāIndividuālais maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 04/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Maksātnespējas reģistri - Ziemeļīrija

Šajā vietnē ir sniegta informācija par Ziemeļīrijas maksātnespējas reģistru.

Ko Ziemeļīrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Ziemeļīrijā nav viena atsevišķa maksātnespējas reģistra. Tomēr Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests glabā informāciju par personām, kuras ir pasludinātas par bankrotējušām pēdējo 10 gadu laikā. Šī informācija tiek glabāta tiešsaistes datubāzē, kurā var veikt meklēšanu par samaksu. Vairāk informācijas saistībā ar šo tiešsaistes meklēšanas rīku par maksātnespēju var atrast Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē

Saite atveras jaunā logāUzņēmējdarbības, tirdzniecības un ieguldījumu departamenta (Online DETI) maksātnespējas dienests nodarbojas ar maksātnespējas jautājumiem.

Maksātnespējas dienesta mērķi un uzdevumi ir:

 • administrēt un izmeklēt bankrota procesā esošu subjektu lietas un sabiedrību lietas piespiedu likvidācijas gadījumā;
 • noteikt maksātnespējas iemeslus;
 • regulēt direktoru diskvalifikāciju visās uzņēmumu maksātnespējas lietās;
 • pārraudzīt visas maksātnespējīgu uzņēmumu vadības krāpnieciskas darbības;
 • regulēt profesionālo darbību maksātnespējas jomā;
 • veikt operācijas maksātnespējas kontā;
 • izstrādāt Ziemeļīrijas leģislatīvos aktus un politiku maksātnespējas jomā.

Online DETI īpašnieks un uzturētājs ir Uzņēmējdarbības, tirdzniecības un ieguldījumu departaments.

Vai piekļuve Ziemeļīrijas Online DETI ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā veikt meklēšanu Ziemeļīrijas Online DETI?

Maksātnesējas dienests pašlaik uztur atjauninātus reģistrus, kuros iekļauti indivuduāli brīvprātīgi noregulējumi (Individual Voluntary Arrangements – IVA) un ārkārtas kārtības brīvprātīgi noregulejumi (Fast-track Voluntary ArrangementsFTVA), bankrota ierobežojoši rīkojumi vai apņemšanās (Bankruptcy Restrictions Orders, Bankruptcy Restrictions Undertakings –BRO/BRU), rīkojumi par atbrīvošanu no parāda (Debt Relief OrdersDRO) un rīkojumi vai apņemšanās par atbrīvošanas no parāda ierobežojumiem (Debt Relief Restriction Orders, Debt Relief Restriction Undertakings – DRRO/DRRU).

Ir iespējams veikt meklēšanu Saite atveras jaunā logāIVA, DRO, DRRO un DRRU reģistros attiecībā uz noteiktu personu,

Papildu informācija par maksatnespējas reģistriem ir atrodama Saite atveras jaunā logāšeit.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāOnline DETI

Saite atveras jaunā logāZiemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 14/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Maksātnespējas reģistri - Skotija

Šajā vietnē sniegta informācija par Skotijas maksātnespējas reģistru.

Ko Skotijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Saite atveras jaunā logāBankrota administrācijas (Accountant in Bankruptcy) tīmekļa vietnē sniegti padomi un informācija par maksātnespēju Skotijā. Šī vietne nodrošina:

 • pieeju tiesību aktiem;
 • saiti uz Saite atveras jaunā logāmaksātnespējas reģistru, kurā pieejama detalizēta informācija par:
  • bankrotiem;
  • bankrota ierobežojumiem;
  • aizsargātām pilnvarām;
  • uzņēmumu likvidācijas un maksātnespējas procesiem Skotijā (tostarp, likvidācijas procesiem).

Skotijas maksātnespējas reģistrā nav iekļauta informācija par uzņēmumu administratoriem.

Saite atveras jaunā logāMoney Scotland tīmekļa vietne sniedz padomus par naudas līdzekļiem un parādiem, materiālus apstiprinātiem finanšu konsultantiem, un informāciju par parādu restrukturizācijas shēmu (likumā noteikto shēmu atmaksas kārtības noteikšanai pieņemamā laika periodā aizsargājot pret kreditoru prasībām).

Skotijas maksātnespējas reģistrs pieder Bankrota administrācijai (Accountant in Bankruptcy), kas to arī apkalpo.

Skotijas Parādu restrukturizācijas shēmas reģistrs (Debt Arrangement Scheme Register, DAS)

Saite atveras jaunā logāSkotijas PRS reģistrs sniedz informāciju par apstiprinātām un vēl notiekošām parāda atmaksas procedūrām. DAS reģistrs pieder Money Scotland birojam, Money Scotland vārdā to uztur Civic.

Vai piekļuve Skotijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Skotijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas. Ir pieejama arī komerciāla datu ikdienas lejupielāde. Sīkāka informācija ir pieejama pa e-pastu: Saite atveras jaunā logāroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Vai piekļuve Skotijas PRS reģistram ir bez maksas?

Piekļuve PRS reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Skotijas maksātnespējas reģistrā

Skotijas maksātnespējas reģistrs ir pieejams tiešsaistē. Lai veiktu meklēšanu, ir Saite atveras jaunā logājāreģistrējas kā lietotājam.

Kā veikt meklējumus PRS reģistrā

PRS reģistrs ir pieejams tiešsaistē. Lai veiktu meklēšanu, ir Saite atveras jaunā logājāreģistrējas kā lietotājam.

Skotijas maksātnespējas reģistra vēsture

Veicot meklēšanu maksātnespējas reģistrā, rezultātos tiks parādīta informācija par “aktīvajām” bankrota procedūrām, kā arī tām, kas ir pabeigtas pēdējo divu gadu laikā. Aizsargāto pilnvaru gadījumā reģistra rezultātos tiks parādīta informācija par “aktīvajām” lietām, kā arī tām, kas ir pabeigtas pēdējo divu gadu laikā. Līdzīgi tiek attēloti rezultāti meklēšanai par maksātnespējas un likvidācijas procesiem – “aktīvās” lietas un pagājušā gadā pabeigtās lietas.

PRS reģistra vēsture

PRS reģistra tīmekļa vietne sniedz informāciju par apstiprinātajām un plānotajām parāda atmaksas programmām.

Saites

Saite atveras jaunā logāBankrota administrācija, Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas reģistrs, Saite atveras jaunā logāMoney Scotland PRS (Parādu restrukturizācijas shēma), Saite atveras jaunā logāSkotijas reģistrs, Saite atveras jaunā logāPRS reģistrs (reģistrēties kā lietotājam)

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.