Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Rumānija

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Maksātnespējas procedūru ziņojumu – Rumānijas Maksātnespējas reģistru, ko izveidojis Tieslietu ministrijas Tirdzniecības reģistra birojs.

Saturu nodrošina
Rumānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko Rumānijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Maksātnespējas procedūras Rumānijā

Maksātnespējas procedūru ziņotājā (MPZ), ko publicē Valsts Tirdzniecības reģistra birojs, reģistrē tiesu pavēstes, korespondenci, paziņojumus par akcionāru pilnsapulcēm un paziņojumus par tiesu un tiesu administratoru/likvidatoru izdotajiem procesuālajiem dokumentiem, kas veikti maksātnespējas procesa ietvaros saskaņā ar likumu Nr. 85/2006 par maksātnespējas procesu.

Vispārējais maksātnespējas process attiecas uz:

1. uzņēmējiem:

 • tirdzniecības uzņēmumiem,
 • kooperatīvajiem uzņēmumiem,
 • ekonomisko interešu grupām;

2. kooperatīvajām sabiedrībām;

3. lauksaimniecības sabiedrībām;

4. citām privātām juridiskajām personām, kas veic uzņēmējdarbību.

Vienkāršotais maksātnespējas process attiecas uz:

1. uzņēmējiem:

 • pilnvarotām fiziskām personām,
 • individuālajiem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem;

2. visiem uzņēmumiem un juridiskajām personām, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, t. i. :

 • tiem nav nekādu mantotu īpašumu;
 • to dibināšanas vai grāmatvedības dokumenti nav atrodami;
 • to administrators nav atrodams;
 • to juridiskā adrese vairs neeksistē vai neatbilst Tirdzniecības reģistrā iesniegtajai informācijai; tie nav iesnieguši likumā noteiktos dokumentus;
 • tie tiek likvidēti pirms uzaicinājuma ierasties tiesā sagatavošanas;
 • tie ir paziņojuši par vēlmi uzsākt brīvprātīgas likvidācijas procesu.

Maksātnespējas procedūru ziņotājs

Kāda informācija tajā ir atrodama?

Maksātnespējas procedūru ziņotājā ir apkopoti visi procesuālie akti, ko pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas ir izdevušas tiesas un tiesu administratori/likvidatori, proti:

 • tiesu pavēstes;
 • iebildumi;
 • pārsūdzības un citi prasījumi;
 • paziņotie procesuālie akti un tiesu lēmumi;
 • uzaicinājumi uz tiesu;
 • paziņojumi;
 • citi likumā noteiktie procesuālie dokumenti (tiesu administratora/likvidatora ziņojumi, plāni par reorganizāciju caur tiesu, paziņojumi).

Maksātnespējas procedūru ziņojuma tīmekļa vietnes struktūra

Maksātnespējas procedūru ziņotāja (MPZ) tīmekļa vietne sniedz piekļuvi šādai informācijai:

 • bezmaksas informācija;
 • informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroja Maksātnespējas procedūru ziņojumu direktorāta struktūru;
 • speciālie tiesību akti, veidlapas un procedurālie tiesību akti.

Maksātnespējas procedūru ziņotāja (MPZ) tīmekļa vietnē ir šādas iedaļas:

 • informācija par MPZ izveidi;
 • tiesību akti;
 • Valsts tirdzniecības reģistra biroja, tiesām piederīgo tirdzniecības reģistra biroju un MPZ struktūrshēma;
 • juridiskā vārdnīca (maksātnespēja);
 • MPZ statistikas dati;
 • iestāžu attiecības;
 • kontaktinformācija.

Maksātnespējas procedūru ziņotājs ir pieejams Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālā Maksātnespējas procedūru ziņotājam veltītā iedaļā, un tam ir šāda struktūra:

1. MPZ pakalpojumi:

 • "Maksātnespējas procedūru ziņotājs tiešsaistē" (par maksu)
 • "MPZ izdevuma kopsavilkums" (bez maksas);
 • "MPZ publicētās personas" (bez maksas)

2. Veidlapas publikācijām MPZ

 • tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

3. Veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ

 • tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

4. Statistikas dati.

Vai piekļuve Rumānijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Maksātnespējas procedūru ziņotāju publicē elektroniski. Ziņotāja elektroniskā versija ir pieejama tiešsaistē:

MPZ piedāvātajiem pakalpojumiem var piekļūt vairākos veidos:

 • lietotāji var piekļūt oficiālajai Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnei bez maksas un bez reģistrēšanās;
 • lai piekļūtu Valsts tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portālam, lietotājiem ir jāreģistrējas;
 • lai piekļūtu "Maksātnespējas procedūru ziņotājam tiešsaistē", ir jāreģistrējas kā lietotājam un jāsamaksā abonēšanas maksa;
 • piekļuve "MPZ izdevuma kopsavilkumam" un "MPZ publicētajām personām" ir bez maksas, un lietotājam ir tikai jāreģistrējas.

Kā veikt meklējumus Rumānijas Maksātnespējas reģistrā

"Maksātnespējas procedūru ziņotājā tiešsaistē" var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. Pēc abonēšanas maksas samaksas ir iespējams piekļūt MPZ publicētiem izdevumiem, kas satur visu procedurālo aktu tekstu.

"MPZ izdevuma kopsavilkumā" var meklēt pēc izdevuma numura un datuma. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • ziņotājā publicētā procesuālā dokumenta veids (piemēram, tiesas pavēste, lēmums par maksātnespējas procedūru, paziņojums par maksātnespējas procesa uzsākšanu, uzaicinājums uz kreditoru sapulci, ziņojums par veiktajām darbībām, reorganizācijas plāns, lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu, paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu, sadales plāns, gala ziņojums, lēmums par maksātnespējas procesa pabeigšanu u. c.);
 • personas, kuras minētas lietas dokumentos;
 • attiecīgo personu juridiskās adreses reģistrācijas reģions;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs reģistrā.

"MPZ publicētās personas" var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • vārds/nosaukums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • numurs, ar kuru lietas dokumentos minētās personas reģistrētas;
 • attiecīgo personu juridiskās adreses reģistrācijas reģiona;
 • maksātnespējas lietas numurs un tiesas, kurā lieta reģistrēta, nosaukums;
 • ziņojuma numurs, kurā publicēti ar attiecīgajām personām saistītie procesuālie dokumenti;
 • procedūras veids;
 • pirmais nolēmums pēc procedūras uzsākšanas.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas procedūru ziņotājs tika izveidots 2006. gadā saskaņā ar likumu Nr. 86/2006 par maksātnespējas procesu.

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja galvenais mērķis ir turpmāk optimizēt elektronisko sistēmu uzaicinājumiem, pavēstēm, izsaukumiem un paziņojumiem par publicētiem procedurāliem dokumentiem.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra sniegtās priekšrocības

Maksātnespējas procedūru ziņotāja publicēšanai ir vairākas skaidri saskatāmas priekšrocības:

 • tā paātrina maksātnespējas procedūru un atvieglo tiesu un tiesu administratoru/likvidatoru darbu, kas saistīts ar pavēstu, uzaicinājumu, paziņojumu izplatīšanu un procesuālo dokumentu nosūtīšanu, ļaujot to veikt elektroniskā veidā;
 • tā apvieno un standartizē procesuālos dokumentus, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori;
 • tā palīdz izveidot valsts mēroga datu bāzi procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori (piemēram, tiesu pavēstes, korespondence, spriedumi, uzaicinājumi, paziņojumi, ziņojumi, reorganizācijas plāni);
 • tā paātrina reģistrāciju Tirdzniecības reģistrā/citos reģistros, ņemot vērā Likumā Nr. 85/2006 par maksātnespējas procesu pieprasītos paziņojumus;
 • tā ļauj ieinteresētajām personām piekļūt procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un tiesu administratori/likvidatori.

Saites

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Tirdzniecības reģistra oficiālā tīmekļa vietne

Rumānijas Valsts Tirdzniecības reģistra biroja e-pakalpojumu portāls

Lapa atjaunināta: 16/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu