Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Portugāle

Šajā nodaļā ir sniegts īss pārskats par Portugāles maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Portugāle
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Portugāles maksātnespējas reģistrs?

Elektroniskais Portugāles Maksātnespējas reģistrs ietver informāciju par:

  • maksātnespējas procesam piešķirto numuru;
  • norādi uz tiesu, kurā izskatīta maksātnespējas lieta;
  • maksātnespējīgās puses identitāti;
  • maksātnespējas administratoru;
  • sūdzību iesniegšanas termiņiem;
  • paziņojuma par maksātnespēju datumu.

Elektroniskajā maksātnespējas reģistrā ir detalizēta informācija maksātnespējas lietām (skat. turpmāk).

Vai piekļuve Portugāles Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, Jūs varat šim reģistram piekļūt bez maksas.

Maksātnespējas reģistra tiesiskais regulējums

Portugāles Maksātnespējas reģistra tiesiskais pamats ir 38. pants Portugāles Maksātnespējas un sanācijas kodeksā (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), kas pieņemts ar 2004. gada 18. marta dekrētu Nr. 53/2004 un grozīts ar 2012. gada 20. aprīļa likumu Nr. 16/2012.

Lapa atjaunināta: 15/11/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu