Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas ungāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Ungārija

Šajā nodaļā sniegts īss pārskats par Ungārijas maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Ungārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Ungārijas maksātnespējas reģistrs?

Apgabaltiesas (megyei bíróság) un Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) ir atbildīgās institūcijas par maksātnespējas informācijas uzturēšanu Ungārijā.

Komercreģistrs (cégnyilvántartás)

Informācija par maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pārtraukšanu, proti, likvidācijas vai bankrota procedūrām, kā arī par likvidatoriem ir pieejamas komercreģistrā (Cégnyilvántartás).

Tieslietu un tiesību aizsardzības ministrijas Uzņēmumu dienests (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata) uztur šī reģistra elektronisko versiju.

Oficiālais uzņēmumu vēstnesis (Cégközlöny)

No 2008. gada 1. janvāra oficiālā uzņēmumu vēstneša (Cégközlöny) tīmekļa vietnē regulāri tiek ievietoti paziņojumi par likvidācijas procedūrām (felszámolási hirdetmény) (šī tīmekļa vietne var tikt atjaunināta vairākas reizes dienā).

Tīmekļa vietnē ir pieejama informācija arī par rīkojumiem (végzés) attiecībā uz bankrota procedūrām.

Tiešsaistē pieejamā informācija nav juridiski saistoša.

Vai piekļuve Ungārijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā. Ir pieejami šādi ieraksti:

 • maksātnespējas procedūras uzsākšana;
 • reģistrācijas numurs (cégjegyzékszám);
 • uzņēmuma nosaukums;
 • juridiskā adrese (székhely);
 • uzņēmējdarbības veikšanas vieta (telephely);
 • filiāles (fióktelep);
 • pamatdarbība;
 • parakstītais kapitāls;
 • nodokļu maksātāja numurs.

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā

Komercreģistrā var meklēt pēc:

 • reģistrācija numura;
 • uzņēmuma nosaukuma;
 • vai nodokļu maksātāja numura.

Oficiālā uzņēmumu vēstneša tīmekļa vietnē var meklēt pēc uzņēmuma nosaukuma vai reģistrācijas numura jau kopš 2008. gada sākuma. Šeit var atrast visu pieejamo finanšu informāciju par uzņēmumu, tostarp maksātspējas statusu.

Ungārijas maksātnespējas reģistra vēsture

No 2008. gada 1. janvāra oficiālajā uzņēmumu vēstneša tīmekļa vietnē regulāri tiek ievietoti paziņojumi par likvidācijas procedūrām (šī tīmekļa vietne var tikt atjaunināta vairākas reizes dienā).

Informācija tiesas uzņēmumu reģistrā tiek saglabāta kopš 1993. gada jūlija, kad Nacionālā uzņēmumu informācijas un uzņēmumu reģistrācijas sistēma (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) tika pilnībā nodota ekspluatācijā.

Jebkurā tiesā iespējams atrast datus par visiem uzņēmumiem neatkarīgi no to ievietošanas vietas.

Lapa atjaunināta: 04/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu