Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Bulgārija

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par Bulgārijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Bulgārija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko Bulgārijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir trīs daļas:

  1. no Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes ir pieejama noteikta Maksātnespējas administratoru reģistra daļa. Tomēr šī publiski pieejamā daļa neļauj piekļūt ne personas datiem, ne datiem, kas administratoriem vēl ir jāpārbauda;
  2. no Bulgārijas Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnes ir pilnībā pieejams Izpārdošanu un izsoļu reģistrs;
  3. Maksātnespējas procedūru reģistrs pašlaik netiek uzturēts kā centralizēta datubāze, jo starp tiesām nav ieviesta attiecīga informācijas apmaiņa.

Vai piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas Maksātnespējas reģistrā

Tīmekļa vietnē maksātnespējas administratoru var meklēt pēc:

  • vārda,
  • vienota identitātes numura,
  • adreses,
  • specializācijas,
  • vārda profesionālās pieredzes jomā,
  • numura daļas ministra rīkojumā par iecelšanu,
  • statusa – aktīvs vai neaktīvs.

Kā meklēt izsoles

Ekonomikas, enerģētikas un tūrisma ministrijas tīmekļa vietnē ir pieejams izsoļu biļetens.

Bulgārijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Šo sistēmu izveidoja 2003. gadā pēc tam, kad tika īstenots Phare projekts BG 0103.04 "Maksātnespējas sistēmas stiprināšana". Bija iecerēts izveidot informācijas sistēmu maksātnespējas jomā un visu informāciju iekļaut vienotā datubāzē. Šī sistēma darbojas dažās tiesās – rajona tiesās, apelācijas tiesās un Augstākajā kasācijas tiesā.

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu