Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Nemokumo registrai - Belgija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Belgijos bankroto bylų registrus.

Kokia yra padėtis, susijusi su Belgijos bankroto registrais?

Belgijoje centrinio nacionalinio bankroto registro nėra. Tačiau įvairios valdžios institucijos renka informaciją apie verslo subjektus ir asmenis.

 • Kalbant apie verslo subjektus ir verslo veiklą vykdančius fizinius asmenis, Belgijos įmonių duomenų bazė (pranc. Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) yra registras, kuriame rodomi visi verslo subjektų ir verslo veiklą vykdančių fizinių asmenų identifikavimo duomenys ir jų teisinė padėtis (ypač bankrotas). Informacija apie verslo subjektų teisinę padėtį šiuo metu visuomenei neprieinama. Tačiau teismo sprendimai dėl bankroto ir teisminio reorganizavimo skelbiami internetu prieinamame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBelgijos oficialiajame leidinyje.
 • Tam tikra informacija apie didelių skolų turinčius privačius asmenis, pradėjusius kolektyvinio skolų reguliavimo procedūrą, Belgijoje centralizuotai pateikiama duomenų bazėje. Ši duomenų bazė sukurta Belgijos nacionaliniame banke, bet nėra vieša.

Ar Belgijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Taip, Belgijos oficialiojo leidinio duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Belgijos bankroto registre?

Sprendimų dėl bankroto arba teisminio reorganizavimo galima ieškoti Belgijos oficialiajame leidinyje.

Laikotarpis, kurį apima Belgijos bankroto registrai

Belgijos oficialiajame leidinyje nuorodos į verslo subjektus pateikiamos nuo 1983 m. sausio 1 d., nuoroda į publikacijas daroma, jeigu jos yra naujesnės negu 1997 m. birželio 1 d.

Belgijos oficialiajame leidinyje taip pat pateikiami po 2003 m. liepos 1 d. asociacijų paskelbti dokumentai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 10/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Bulgarija

Šiame puslapyje pateikiama trumpa Bulgarijos nemokumo registro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Bulgarijos nemokumo registre?

Bulgarijos nemokumo registrą sudaro trys dalys:

 1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministratorių sąrašas (pateikiamas Bulgarijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje);
 2. pardavimo ir aukcionų biuletenis (galima rasti Bulgarijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje);
 3. nemokumo bylų registras (tvarkomas centralizuotoje duomenų bazėje).

Ar Bulgarijos nemokumo registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos nemokumo registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Bulgarijos nemokumo registre?

Galite ieškoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasadministratoriaus pagal vardą ir pavardę interneto svetainėje.

Kaip atlikti paiešką pagal pardavimą

Pardavimo biuletenį galima rasti Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Bulgarijos nemokumo registro istorija

Sistema sukurta 2009 m. vykdant pagal dotacijos susitarimą Nr. K09-15-5-C/9.10.2009 įgyvendinamą veiksmų programos „Administracinių gebėjimų ugdymas“ (OPAC) 1.5 papildomo prioriteto „Skaidri ir veiksminga teismų sistema“ projektą „Bankroto bylų skaidrumas ir veiksmingumas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Bulgarijos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Paskutinis naujinimas: 13/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Čekija

Šiame skyriuje pateikiama trumpa Čekijos bankroto registro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Čekijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos bankroto registrą valdo ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos teisingumo ministerija.

Ar Čekijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Čekijos bankroto registre?

Naudojantis pažangia paieškos sistema, galima rasti visų registre esančių dokumentų PDF formato tekstus.

Čekijos bankroto registro istorija

Registre kaupiama informacija nuo 2008 m. sausio 1 d.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Danija

Danijoje nėra bankroto registro.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Vokietija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Vokietijos nemokumo registras.

Vokietijos nemokumo registras

Pagal Bankroto įstatymo (Insolvenzordnung) 9 straipsnį Vokietijos bankroto bylų teismų pranešimai viešai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto skelbimų svetainėje. Skelbimai teisiškai privalomi ir visiems laisvai prieinami.

Registrą tvarko Bendra federacijos ir žemių teisingumo sistemos informacinių technologijų komisija kartu su Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės teisingumo ministerija.

Ar Nemokumo registro informacija teikiama nemokamai?

Taip.

Paieška Vokietijos nemokumo registre

Paiešką galima atlikti tik Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto skelbimų svetainėje. Paieškos procesas išsamiai paaiškintas šioje svetainėje. Informacija pateikiama tik vokiečių kalba. Įsidėmėkite, kad be apribojimų ieškoti visų Vokietijos bankroto bylų teismų informacijos galima tik dvi savaites nuo dienos, kai buvo paskelbta apie bankrotą. Po šio termino atliekant paiešką reikia nurodyti bankroto bylų teismo vietą ir bent vieną iš šių elementų: pavardę arba įmonės pavadinimą, skolininko įsisteigimo ar gyvenamosios vietos adresą, bankroto bylos numerį arba registrą tvarkantį teismą, registro įrašo tipą ar registro numerį.

Apie registro sukūrimą

Bankroto skelbimų svetainėje informacija apie nemokumą teikiama nuo 2002 m. balandžio 1 d. Išsamesnė informacija apie tai, kokių procedūrų duomenys ir kiek laiko skelbiami internete, pateikiama šioje svetainėje.

Skelbiami tik nebaigtų procedūrų duomenys. Vėliausiai po šešių mėnesių nuo procedūros pabaigos duomenys ištrinami.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos nemokumo registras

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Estija

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiama nemokumo informacija, pateikiama Estijos prekybos registre ir oficialiame leidinyje Ametlikud Teadaanded („Oficialieji pranešimai“).

Kokia informacija apie nemokumą teikiama Estijoje?

Estijoje nėra atskiro nemokumo registro, tačiau informacijos apie bankroto bylas bei juridinių ir fizinių asmenų skolos sureguliavimo procedūras galima rasti oficialiame elektroniniame leidinyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmetlikud Teadaanded. Be to, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre galima rasti tam tikros informacijos apie juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų bankrotą.

Leidinyje Ametlikud Teadaanded teismai ir bankroto patikėtiniai skelbia, pavyzdžiui, tokią informaciją:

 • prašymo iškelti bankroto bylą peržiūros datą ir vietą, taip pat pranešimą apie draudimą disponuoti turtu;
 • pranešimą apie bankroto paskelbimą;
 • pranešimą apie visuotinį kreditorių susirinkimą;
 • pranešimą apie preliminaraus turto paskirstymo patvirtinimą;
 • pranešimą apie bankroto procedūros pabaigą;
 • pranešimą apie skolos sureguliavimo plano patvirtinimą.

Išsamų sąrašą pranešimų, kurie yra skelbiami, galima rasti Ametlikud Teadaanded Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassvetainėje.

Priėmus teismo sprendimą, Estijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre paskelbiama tokia informacija:

 • bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
 • bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
 • bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;
 • taikos sutarties galiojimo pabaiga ir bankroto administratoriaus atleidimas;
 • užtikrinimo turto administratoriaus paskyrimas pagal Padengtųjų obligacijų įstatymą, nurodant paskirto asmens vardą, pavardę ir asmens tapatybės numerį, taip pat informacija apie tai, kad sprendžiant padengtųjų obligacijų portfelio administravimo ir disponavimo klausimus jis atstovauja kredito įstaigai.

Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.

Estijos prekybos registre skelbiama tokia informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • registro kodas;
 • adresas;
 • bankroto patikėtinio vardas ir pavardė;
 • vykdančiosios valdybos narių vardai ir pavardės;
 • užtikrinimo turto administratoriaus vardas ir pavardė;
 • sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.

Ar informacija apie nemokumą teikiama nemokamai?

Su registro duomenimis susipažinti galima Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetu ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotarų biuruose.

Prieiga prie leidinio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmetlikud Teadaanded nemokama.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių subjektų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos duomenimis. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant archyvo kartotekos duomenų paieškas, ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų imamas mokestis. Už prekybos registro kompiuterinių duomenų naudojimą imami tarifai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministro įsakyme.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarinių mokesčių įstatyme.

Informacija apie taikomus verslo draudimus skelbiama ir nemokamai prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą

Ametlikud Teadaanded svetainėje informacijos apie juridinio arba fizinio asmens nemokumą galite ieškoti pagal asmenvardį arba tapatybės ar registro numerį, o bendrosios paieškos skiltyje taip pat galite atlikti paiešką pagal raktažodį. Naudodamiesi paieškos funkcija lengvai susirasite visus paskelbtus pranešimus apie vykdomas nemokumo procedūras. Užbaigus procedūrą pranešimai perkeliami į archyvą, išskyrus pranešimus apie procedūros užbaigimą – jie lieka viešai paskelbti trejus metus.

Elektroniniame įmonių registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar organizacija yra bankrutavę.

Nuo 2019 m. rudens Ametlikud Teadaanded yra įtrauktas į e. teisingumo susietą paieškos nemokumo registruose sistemą, kuri leidžia įmonėms, paskolų teikėjams ir investuotojams, ketinantiems investuoti kitoje valstybėje narėje, atlikti patikrinimą tiesiogiai atitinkamos šalies nemokumo registre. Tokiu būdu ši daugiakalbė priemonė užtikrina skaidresnę ir lengvesnę prieigą prie nemokumo informacijos įvairiose šalyse. Informacija teikiama nemokamai. Portale yra paprastos paieškos funkcija, leidžianti atlikti paiešką visuose susietuose registruose pagal skolininko asmenvardį ar pavadinimą, taip pat išplėstinės paieškos funkcija, leidžianti pasirinkti paieškos kriterijus atsižvelgiant į konkrečios šalies registro struktūrą. Estijos atveju galima atlikti paiešką pagal skolininko asmenvardį ar pavadinimą ir pagal asmens tapatybės numerį arba registro numerį.

Apie Bankroto informacijos tarnybą

Estijos nemokumo informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Airijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Airijos bankroto registre?

Airijoje atskiro įmonių bankroto registro nėra. Informaciją apie įmonių nemokumą galima gauti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro tarnybos dokumentuose.

Asmenų bankroto registras yra Aukštojo teismo tikrintojo tarnybos (Examiner’s Office of the High Court) rankiniu būdu tvarkomas registras. Jame pateikiama informacija apie Airijos aukštojo teismo paskelbtus bankrotus.

Asmenų nemokumo registras – tai taip pat rankiniu būdu tvarkomas registras. Jam taikomas įstatymo lydimasis teisės aktas – 2002 m. S. I. Nr. 334 – 2002 m. Europos Bendrijų (asmenų nemokumo) nuostatai, registre pateikiama išsami informacija apie asmenų nemokumą, kurį pripažino kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismai (pagal pranešimą oficialiai paskirtam bankroto administratoriui).

Ar Airijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Už paiešką reikia mokėti. Informacija apie mokestį pateikiama Teismų tarnybos interneto svetainės skyriuje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTaisyklės ir mokesčiai (Rules and Fees). Mokestis imamas net ir tuo atveju, jei paieška nesėkminga, t. y. jei pagal paieškos kriterijus registre nerandama duomenų.

Kaip atlikti paiešką Airijos bankroto registre?

Paiešką asmenų bankroto registre galima atlikti tik asmeniškai atvykus šiuo adresu: Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Airijos bankroto registro istorija

Asmenų bankroto registre pateikiama informacija nuo 1922 m.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Graikija

Graikija neturi bankroto registrų interneto svetainės. Skaitmeninės duomenų bazės ir jų elektroninė sąsaja šiuo metu kuriama.

Kokią informaciją galima rasti Graikijos bankroto registre?

Graikijos teisės aktuose numatytos šios nemokumo procedūros:

 • bankrotas (Įst. Nr. 3588/2007 1–61 straipsniai, Įst. Nr. 4013/2011 13 straipsnio 1–4 dalys, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 1 dalis);
 • specialusis likvidavimas nenutraukiant veiklos (Įst. Nr. 3588/2007 106k straipsnis, Įst. Nr. 4013/2011 12 straipsnis);
 • reorganizavimo procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 70–101 straipsniai, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 2 dalis, Įst. Nr. 4072/2012 116 straipsnio 3 dalis ir 234 straipsnio 1–3 dalys);
 • restruktūrizavimo planas (Įst. Nr. 3588/2007 109–123 straipsniai, Įst. Nr. 3858/2010 34 straipsnio 1 dalis);
 • supaprastinta nedidelių įmonių bankroto procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 162 ir 163 straipsniai);

Fizinių asmenų bankroto bylas nagrinėja ir sprendimus dėl tokių prašymų priima vietos apylinkės teismai (ειρηνοδικεία).

Su bendrijų (προσωπικές εταιρίες), ribotos ir bendrosios partnerystės organizacijų (ετερόρρυθμες ή ομόρρυθμες εταιρίες), privataus kapitalo bendrovių (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), ribotos atsakomybės bendrovių (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akcinių bendrovių (ανώνυμες εταιρίες), Europos bendrovių ir Europos kooperatinių bendrovių bankrotu susijusias bylas nagrinėja ir sprendimus dėl atitinkamų prašymų priima vietos pirmosios instancijos teismai (πρωτοδικεία).

Išduoti bankroto procedūroms reikiamas pažymas – vietos Prekybos rūmų Bendrojo prekybos registro (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) kompetencija.

Ar Graikijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Tokios galimybės nėra.

Kaip atlikti paiešką Graikijos bankroto registre?

Graikijos bankroto registro istorija

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Ispanija

Ispanijos bankroto registras

Vieša informacija apie bankrotus ir bankroto bylas yra būtinas skaidrumo ir teisinio tikrumo elementas. Ispanijoje tai užtikrina Viešasis bankroto registras (isp. Registro Público Concursal), reglamentuojamas Bankroto įstatymo 198 straipsniu. Šis įstatymas įgyvendintas 2013 m. lapkričio 15 d. Karališkuoju dekretu Nr. 892/2013, pagal kurį Viešąjį bankroto registrą administruoja Registrų tvarkytojų asociacija (isp. Colegio de Registradores) prie Teisingumo ministerijos.

Viešojo bankroto registro paskirtis trejopa:

 • platinti ir skelbti pagal Bankroto įstatymą paskelbtus sprendimus ir aktus, taip pat registre atliekamus su bankroto bylomis susijusius įrašus;
 • koordinuoti įvairių viešųjų registrų, kuriuose turi būti įrašoma bankroto deklaracija ir bylos raida, informaciją;
 • sudaryti teisinius ir administracinius reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių sąrašą. Tačiau ši funkcija dar nėra įdiegta.

Viešasis bankroto registras yra internetiniame portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.publicidadconcursal.es/.

Viešojo bankroto registro paskirtis – vien informaciniais ir viešo atskleidimo tikslais sugrupuoti bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpiu surinktą atitinkamą informaciją.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Viešuoju bankroto registru galima naudotis nemokamai.

Paieška bankroto registre

Viešasis bankroto registras padalytas į keturias skiltis, kuriose įrašai chronologine tvarka grupuojami pagal bankroto bylos šalį arba skolininką.

 1. 1 skiltis (pranešimai apie bankrotą): joje pateikiami sprendimai, kurie turi būti skelbiami pagal Bankroto įstatymo 23 straipsnį, ir sprendimai, kuriais įforminama derybų pradžia pagal to įstatymo 5 bis straipsnį. Joje taip pat pateikiama informacija apie kitoje valstybėje narėje pagal ES bankroto bylų teisę iškeltas bankroto bylas.
 2. 2 skiltis (informacija viešuosiuose registruose): pastabos ir įrašai bet kuriame viešajame registre apie asmenis, nurodytus Bankroto įstatymo 24 straipsnyje.
 3. 3 skiltis (neteisminiai susitarimai): informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant neteismine tvarka sudaryti susitarimus dėl mokėjimų pagal Bankroto įstatymo X antraštinę dalį ir dėl refinansavimo susitarimų teisminio patvirtinimo pagal Bankroto įstatymo ketvirtą papildomą nuostatą.
 4. 4 skiltis (bankroto administratoriai ir jų deleguotieji padėjėjai – dar bus kuriama ir plėtojama).

Vykdant paieškas galima įvesti nemokaus skolininko arba bankroto administratoriaus vardą ir pavardę / pavadinimą: bus rasta turima informacija apie juos bet kurioje skiltyje.

Bankroto registro istorija

2003 m. Bankroto įstatyme nenumatytas registras, kuriame būtų teikiama informacija apie bankroto bylas apskritai. Šis klausimas buvo reglamentuotas tuo metu Ispanijos įmonių teisėje nustatyta paskelbimo tvarka, pagal kurią informaciniai pranešimai buvo skelbiami atitinkamos provincijos didžiausią tiražą turinčiuose dienraščiuose. Todėl procesas vis dažniau buvo stabdomas, nes paskelbimo išlaidos turėjo būti padengiamos iš bankrutuojančio asmens turto, o tai ne visada buvo įmanoma padaryti.

Bankroto įstatymo 198 straipsnyje buvo numatytas viešas registras, skirtas tyčinio bankroto byloms ir bankroto administratorių skyrimui ar nušalinimui. 2009 m. kovo 29 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu Nr. 3/2009 dėl skubių priemonių mokesčių, finansų ir bankroto klausimais siekiant atsižvelgti į kintančią ekonominę padėtį tas registras buvo išplėstas ir pavadintas „Viešuoju bankroto registru“. Nuo tada atitinkama nuostata buvo iš dalies keičiama keletą kartų, taip pat buvo daromi pakeitimai, turintys poveikio kitiems teisės aktams, kuriuose numatytas tam tikrų veiksmų skelbimas registre. Dabartinės Bankroto įstatymo 198 straipsnio įgyvendinimo normos išdėstytos 2013 m. lapkričio 15 d. Karališkajame dekrete Nr. 892/2013 dėl Viešojo bankroto registro.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mjusticia.es/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.publicidadconcursal.es/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.registradores.org/

Paskutinis naujinimas: 06/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Prancūzija

Prancūzijoje nėra nemokumo registrų.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Kroatija

Nacionalinis bankroto registras yra viešai prieinamas elektroninis registras, kuriuo pagerinamas informacijos apie vykdomas bankroto bylas teikimas atitinkamiems kreditoriams ir teismams ir užtikrinama, kad tuo pačiu metu nebūtų iškelta lygiagreti bankroto byla.

2018 m. birželio 26 d. Teisingumo ministerija užbaigė pirmąjį projekto „Bankroto registrų sąsaja Europai“, iš dalies finansuojamo pagal Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą (Europos infrastruktūros tinklų priemonė transeuropinio telekomunikacijų tinklo srityje: CEF-TC-2016-2: Europos e. teisingumo portalas), dėl kurio Kroatija pateikė paraišką kaip konsorciumo su Vokietija, Prancūzija, Italija ir Rumunija dalyvė, etapą.

EITP prioritetas – finansuoti ir įgyvendinti e. paslaugas, reikalingas ryšiams bankroto registrų sąsajos sistemoje palaikyti.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Bankroto registras buvo sukurtas pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

Bankroto registro duomenys atnaujinami bent kartą per dieną ir apima:

 • procedūrą iki bankroto ir bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2015 m. rugsėjo 1 d.;
 • vartotojo bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2016 m. sausio 1 d.

Visi registre esantys duomenys priklauso teismų, kuriuose nagrinėjamos bylos, jurisdikcijai.

Projekto „Bankroto registrų sąsaja Europai“ antruoju etapu nacionaliniai bankroto registrai bus sujungti per Europos e. teisingumo portalą.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Italija

Italijos teisingumo ministerija kuria naują elektroninę sistemą su bankroto atvejais susijusiems duomenims tvarkyti.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Kipras

Šioje interneto svetainės dalyje glaustai pristatomas Kipro bankroto ir likvidavimo registras (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto ir likvidavimo skyrius (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) yra atsakingas už nemokių fizinių ir juridinių asmenų turto perėmimą ir administravimą, jis atsiskaito Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos, pramonės ir turizmo ministerijos (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentui (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Šis skyrius turi bankrutavusių fizinių asmenų bylų archyvą. Kai likviduojama įmonė, apie tai pranešama Įmonių registrui. Piliečiams informaciją teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas.

Kokią informaciją galima rasti bankroto registre?

Netaikoma.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Netaikoma.

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Netaikoma.

Bankroto registro istorija

Bankroto ir likvidavimo registre pateikiama informacija apie bankrutavusius asmenis ar įmones ir likviduotas įmones nuo 1931 m. iki dabar.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos, pramonės ir turizmo ministerija

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Latvija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Latvijos nemokumo registras.

Kokios informacijos galima rasti Latvijos nemokumo registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos nemokumo registre pateikiama informacija apie:

 • bankroto administratorius;
 • fizinių ir juridinių asmenų nemokumo procedūras;
 • teisinės apsaugos procedūras;
 • neteismines teisinės apsaugos procedūras.

Nemokumo registras prieinamas visiems, o jo įrašais galima patikimai remtis. Jį tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos Respublikos įmonių registras.

Ar Latvijos nemokumo registro informacija nemokama?

Taip, Latvijos nemokumo registro informacija nemokama, tačiau jei privatus asmuo nori gauti duomenis raštu, jis turi sumokėti mokestį.

Jei pageidaujate iš Įmonių registro gauti išrašą ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas skolininko (fizinio asmens) arba administratoriaus asmeninis identifikavimo numeris, siųskite informacijos prašymą Įmonių registrui arba pateikite prašymą elektroniniu būdu portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvija.lv.

Kaip atlikti paiešką Latvijos nemokumo registre?

Bankroto administratoriai

Šiame skyriuje pateikiama tokia informacija apie administratorius:

 • vardas;
 • pavardė;
 • biuro adresas ir duomenys ryšiams;
 • pažymėjimo numeris;
 • pažymėjimo galiojimo laikas.

Informaciją apie administratorius, kurių pažymėjimo galiojimo laikas baigėsi, galima rasti įrašuose archyve Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVēsturiskie dati. Spustelėję nuorodą „Izziņa“ rasite visą Latvijos nemokumo registre turimą informaciją apie kiekvieną administratorių.

Paieška

Nemokumo registre informaciją apie tam tikrą (fizinį arba juridinį asmenį) galima rasti skyriuje Meklēt. Informacija gali būti atrenkama pagal tokius kriterijus:

 • registracijos numerį (juridiniai asmenys) arba asmens kodą (fiziniai asmenys);
 • skolininko pavardę arba pavadinimą;
 • procedūros inicijavimo laiką;
 • procedūros tipą (nemokumo procedūra, teisinės apsaugos procedūra, neteisminė teisinės apsaugos procedūra);
 • procedūros pobūdį (vietinė, tarptautinė pagrindinė, tarptautinė šalutinė);
 • procedūros etapą (vykdomos procedūros, užbaigtos procedūros, visos procedūros).

Paieškos rezultatai pateikiami su nuoroda į įmonių registrą (Uzņēmumu reģistra izziņa), kur pateikiama visa nemokumo registro informacija konkrečia tema, įskaitant skenuotus dokumentus: administratorių pranešimus apie kreditorių susirinkimus, šių susirinkimų darbotvarkę ir pranešimus kreditoriams.

Žurnalas

Norėdami pamatyti konkrečią dieną padarytus nemokumo registro įrašus, eikite į skyrių Žurnāls. Paprastai rodomi einamos dienos įrašai. Norėdami pamatyti kitomis dienomis padarytus įrašus, pasinaudokite kalendoriumi arba eikite į poskyrį Mēneša žurnāls, kuriame galite suskirstyti įrašus pagal mėnesius. Prie kiekvieno įrašo pateikiama nuoroda į įmonių registrą, kur pateikiama išsami informacija apie konkrečias nemokumo bylas.

Statistika

Šiame skyriuje pateikiami įvairūs statistiniai duomenys apie nemokumą ir teisinės apsaugos procedūras. Spustelėję nuorodą į įmonių registrą (Izziņa) rasite visą nemokumo registre turimą informaciją apie konkretų subjektą.

Latvijos nemokumo registro istorija

Registre pateikiama informacija apima laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDaugiau informacijos apie Latvijos nemokumo registrą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinė bankroto administravimo agentūra

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Lietuva

Lietuvoje nėra atskiro bankroto registro. Įmonių statusą galima patikrinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJuridinių asmenų registro interneto svetainėje. Informacija apie įmonių statusą Juridinių asmenų registre yra nemokama.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Liuksemburgas

Liuksemburge bankroto registrų nėra.

Kokie yra Liuksemburgo bankroto registrai?

Liuksemburge bankroto registrų nėra. Apie bankrotus Įmonių ir bendrovių registrui (ĮBR), kuris šią informaciją įtraukia į savo duomenų bazę, praneša juos skelbiantys teismai.

Ar susipažinti su Liuksemburgo bankrotų sąrašu galima naudotis nemokamai?

Paskelbtų bankrotų sąrašas kiekvieną mėnesį skelbiamas leidinyje Mémorial B (administracinių ir ekonominių leidinių rinkinyje), juo nemokamai galima naudotis Liuksemburgo teisės portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLegilux.

Be to, ĮBR Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassavo interneto svetainėje, skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistiką“, leidžia visuomenei nemokamai naudotis statistikos moduliu, kuriame teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį. Šia informacija galima naudotis pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo sąrašuose. Šią informaciją taip pat galima atsisiųsti kaip dvimatę rinkmeną.

Kaip Liuksemburge ieškoti informacijos apie bankrotus?

Pirmasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮBR) interneto svetainėje pagal registruoto asmens pavadinimą (ar pavadinimo dalį) arba registracijos numerį.

Tuomet panaudojus interneto svetainės paieškos sistemą rodomas pagal atliktą paiešką rastų pavadinimų sąrašas.

Paspaudus vieno iš rodomų asmenų pavadinimą nemokamai pateikiama ši pagrindinė informacija:

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinis statusas;
 • registruotosios būstinės adresas;
 • nuo 2003 m. pateiktų dokumentų sąrašas
 • ir informacija apie tai, ar asmuo yra bankrutavęs.

Antrasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮBR) interneto svetainės skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistika“ – statistikos modulyje teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto paskelbimo, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį.

Trečiasis būdas: paiešką galimą atlikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūros interneto svetainės skiltyje „Bankrotai“ pagal bendrovės pavadinimą, teismo sprendimo dėl bankroto datą ir bankroto administratoriaus pavardę.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių ir bendrovių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūra

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Vengrija

Šiame skyriuje glaustai apžvelgiamas Vengrijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Vengrijos bankroto registre?

Vengrijoje vyriausybė už bankroto registro sukūrimą ir veikimą atsakinga įstaiga paskyrė Teisingumo ministerijos Įmonių informacijos ir elektroninio įmonių registravimo tarnybą (vengr. Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

Ši įstaiga per Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. [Vengrijos oficialiųjų leidinių tarnybą] atlieka duomenų tvarkymą, IT plėtrą, techninę eksploataciją ir technines duomenų bazės saugumo užduotis.

Bankroto registras prieinamas adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Bankroto registre saugoma informacija apie visus ekonominės veiklos vykdytojus ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurių bankroto bylos iškeltos Vengrijoje.

Vengrijoje bankroto bylos reglamentuojamos 1991 m. Įstatymu XLIX dėl bankroto ir likvidavimo procedūrų. 2011 m. Įstatymas CLXXV dėl pilietinės visuomenės organizacijų taikomas pilietinės visuomenės organizacijų (asociacijų ir fondų) bankrotui ir likvidavimui, tačiau visi kiti aspektai reglamentuojami 1991 m. Įstatymu XLIX.

Ar prieiga prie Vengrijos bankroto registro yra nemokama?

Už prieigą prie bankroto registre esančių duomenų mokesčiai ar rinkliavos neimami. Bankroto registru besinaudojantis asmuo turi iš anksto pareikšti, kad registre ieškomi duomenys nebus naudojami komerciniais tikslais arba siekiant sukurti tokiais tikslais naudojamą duomenų bazę.

Kaip numatyta 1991 m. Įstatymo XLIX 6/N straipsnyje, registre laikoma ši informacija:

 • bankroto bylos iškėlimo data;
 • bankroto bylą iškėlęs teismas ir bylos numeris;
 • iškeltos bankroto bylos porūšis – vykdoma Vengrijoje, bankroto ar likvidavimo procedūra;
 • jurisdikcijos normos, pagal kurias galima iškelti bylą (pagrindinė bankroto byla arba antrinė bankroto byla);
 • jeigu skolininkas yra įmonė arba juridinis asmuo – skolininko pavadinimas, registracijos numeris, registruota buveinė arba (jeigu kitoks) – pašto adresas;
 • byloje paskirto nemokumo specialisto (bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus) vardas, pavardė, pašto adresas arba e. pašto adresas;
 • reikalavimų pateikimo terminas (jeigu nustatytas) arba nuoroda į kriterijus tam terminui apskaičiuoti;
 • pagrindinės bankroto bylos užbaigimo data (jeigu nustatyta);
 • teismas, kuriame pagal 5 straipsnį galima apskųsti nutartį, kuria iškeliama bankroto byla, ir, jei taikytina – terminas, per kurį ši nutartis gali būti skundžiama, arba nuoroda į kriterijus tam terminui apskaičiuoti;
 • su skolininko turtu susijusių ieškinių dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimo pradžia ir pabaiga, atitinkamo teismo pavadinimas ir bylos numeris;
 • ieškinių, kuriais siekiama nustatyti skolininko direktorių, buvusių direktorių, jo narių juridinių asmenų arba savininkų atsakomybę už jų veiksmus, kuriais buvo pakenkta kreditorių interesams, nagrinėjimo pradžia ir pabaiga, atitinkamo teismo pavadinimas ir bylos numeris;
 • ar procedūra buvo atlikta kaip supaprastinta likvidavimo procedūra.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos bankroto registre?

Paieškos kriterijų galima pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu. Naudojantis išskleidžiamuoju meniu, bankroto registre galima atlikti paiešką įvedant:

 • skolininko pavadinimą;
 • įmonės registracijos numerį / pilietinės visuomenės organizacijos numerį;
 • bylos numerį.

Išsamią informaciją apie paiešką galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus atlikti tiesiogines masines duomenų paieškas arba atsisiųsti duomenis iš bankroto registro neįmanoma.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Malta

Kokią informaciją pateikia Maltos bankroto tarnyba?

Maltos bankroto tarnyba teikia informaciją apie bylas Maltos teismuose, susijusias su įmonių bankrotu arba fizinių asmenų bankrotu, taip pat Įmonių registro gautą informaciją apie nemokių įmonių direktorių pareiškimus dėl nemokumo.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bankroto registru galima naudotis nemokamai, jis prieinamas per šią nuorodą:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Paiešką bankroto registre galima atlikti pagal skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba pagal įmonės registracijos numerį.

Maltos bankroto tarnybos istorija

Iki šio bankroto registro atsiradimo informacija apie nemokias įmones buvo laikoma Įmonių registre, o informacija apie nemokumo ir bankroto bylas buvo laikoma teisme. Teismo turima informacija buvo skelbiama interneto svetainėje kartu su bendrąja informacija apie bylas. Bankroto registras tapo prieinamas visuomenei 2018 m. sausio mėn., jame laikoma informacija apie nemokumo padėtį ir bankrotą nuo 2014 m. sausio 1 d.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Paskutinis naujinimas: 14/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Nyderlandai

Šiame skyriuje pateikiamas trumpas Nyderlandų bankroto registro pristatymas.

Kokią informaciją galima rasti Nyderlandų bankroto registre?

Nyderlanduose yra trys bankroto rūšys:

 • bankrotas,
 • mokėjimų atidėjimas,
 • skolos restruktūrizavimas.

Apygardos teismų pareiga – priimti sprendimus dėl visų rūšių bankroto ir kaupti atitinkamus duomenis savo registruose. Jie taip pat atsakingi už (automatinį) pranešimų apie bankrotą perdavimą Teismų tarybai, kuriuos ji registruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentriniame bankroto registre (CBR) dėl bankroto ir mokėjimų atidėjimo.

CBR talpinama visa paskelbtų pranešimų apie bankrotą informacija, įskaitant:

 • asmens duomenis,
 • bendrovių pavadinimus,
 • įmonių kodus,
 • duomenis apie prižiūrėtoją ir administratorių,
 • visus pirmiau minėtus pranešimus.

CBR buvo įsteigtas pagal įstatymą, todėl jame esanti informacija turi teisinę galią.

Be CBR, dar veikia Nacionalinis skolų restruktūrizavimo registras (Landelijk Register Schuldsaneringen; NSRR), kurį tvarko viena iš teisinės pagalbos tarybų (Raden voor rechtsbijstand). Papildoma paslauga (kuri nėra privaloma pagal įstatymą) – CBR taip pat kaupiami duomenys iš NSRR. Prieiga prie abiejų registrų, CBR ir NSRR, suteikiama internetu.

Nyderlandų bankroto registro atsakomybės paneigimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentriniame bankroto registre kaupiami duomenys, susiję su fizinių asmenų bankrotu, mokėjimų sustabdymu ir skolų panaikinimu, kurie yra tvarkomi įvairių teismų vietiniuose registruose.

Ar Nyderlandų bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

CBR galima laisvai naudotis internete.

Profesionaliems naudotojams siūloma internetinė paslauga, kuri suteikia galimybę pakartotinai naudoti duomenis.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų bankroto registre?

Fizinių asmenų paiešką galima atlikti pagal:

 • pavardę ir gimimo datą,
 • pavardę, pašto indeksą ir namo numerį,
 • gimimo datą, pašto indeksą ir namo numerį.

Pranešimai apie bankrotą saugomi vienerius metus nuo jų paskelbimo. Bendrovių ir juridinių asmenų paiešką galima atlikti pagal:

 • bendrovės pavadinimą,
 • bendrovės kodą,
 • adresą.

Nyderlandų bankroto registro istorija

CBR pradėjo veikti 2005 m. sausio 1 d. Taigi jame galima rasti informaciją apie visas nuo tos dienos pradėtas bylas ir paskelbtus pranešimus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų centrinis bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 06/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Austrija

Šiame portalo skyriuje trumpai aprašomas Austrijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos bankroto registras priklauso Austrijos federalinei teisingumo ministerijai ir yra jos tvarkomas. Jame pateikiama informacija apie bankroto procedūrų inicijavimą ir pagrindinius etapus.

Austrijos bankroto registras skelbiamas Ediktsdatei tinklalapyje (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip atlikti paiešką Austrijos bankroto registre?

Išsamią informaciją galima rasti tik vokiečių kalba Austrijos federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės tinklalapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEdiktsdatei (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Austrijos bankroto registro istorija

Austrijos bankroto registras veikia nuo 1999 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teismų sistema

Paskutinis naujinimas: 13/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Lenkija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Lenkijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos bankroto registro [polski rejestr podmiotów w upadłości] interneto svetainė yra Nacionalinio teismų registro [Krajowy Rejestr Sądowy] dalis. Jame pateikiama tokia pati informacija apie bendroves, kuri paprastai įtraukiama į Nacionalinį teismų registrą, taip pat išsami informacija apie:

 • bendroves;
 • fondus;
 • asociacijas;
 • kitus subjektus, paskelbusius apie bankrotą.

Registre taip pat galima susipažinti su informacija apie datas ir konkrečių skelbimų apie bankrotą turiniu.

Bankroto registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos teisingumo ministerija. Visa informacija pateikiama lenkų kalba, dalis – ir anglų kalba.

Ar Lenkijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos bankroto registre?

Nuo 2009 m. balandžio 1 d. Lenkijos bankroto registre įdiegta nauja paieškos priemonė, kuri leidžia ieškoti bankrutavusių subjektų ir atlikti paiešką naudojant kitus kriterijus.

Paskutinis naujinimas: 10/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Portugalija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Portugalijos bankroto registras.

Kokia informacija kaupiama bankroto registre?

Elektroniniame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto registre kaupiama ši informacija:

 • bankroto bylos numeris;
 • bankroto bylą nagrinėjusio arba nagrinėjančio teismo duomenys;
 • nemokaus subjekto tapatybė;
 • bankroto administratoriaus tapatybė;
 • skundų pateikimo terminai;
 • bankroto paskelbimo data.

Elektroniniame registre pateikiama išsami informacija apie bankroto bylas (žr. toliau).

Ar už naudojimąsi Portugalijos bankroto registru imamas mokestis?

Ne, registru galima naudotis nemokamai.

Bankroto registrui taikytini teisės aktai

Portugalijos bankroto registras reglamentuojamas Portugalijos bankroto kodekso (port. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), priimto 2004 m. kovo 18 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 53/2004, su pakeitimais 38 straipsniu.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Rumunija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras.

Kokią informaciją teikia Rumunijos bankroto registras?

Bankroto bylos Rumunijoje

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenyje (BBB), kurį skelbia Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras, skelbiami teismo šaukimai šalims, pateikiami informaciniai pranešimai ir pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus bankroto bylose pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų.

Bendroji bankroto procedūra taikoma:

1. Profesionalams (visiems įmonės valdytojams), išskyrus laisvųjų profesijų atstovus ir tuos, kurių bankroto režimui taikomos specialios nuostatos.

Supaprastinta bankroto procedūra taikoma:

1. profesionalams;

 • individualios komercinės veiklos subjektams;
 • individualiosioms įmonėms ir šeimos įmonėms;

2. skolininkams, atitinkantiems tam tikrus konkrečius kriterijus:

 • neturintiems turto;
 • tiems, kurių steigiamųjų ar apskaitos dokumentų neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių administratoriaus neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių registruotos buveinės nebėra arba ji nebėra ta pati, kuri įregistruota Komercinės veiklos registre; tiems, kurie nepateikė pagal įstatymą reikalingų dokumentų;
 • likviduojamiems iki prašymo pradėti procedūrą pateikimo;
 • paskelbusiems ketinimą bankrutuoti arba neturintiems teisės į teisminį reorganizavimą.

Nuo 2014 m. birželio mėn. pabaigos bankroto bylos reglamentuojamos Įstatymu Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų, šio įstatymo nuostatos taikomos po jo įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams. Iki Įstatymo Nr. 85/2014 įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams ir toliau taikomos Įstatymo Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų nuostatos.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija jame skelbiama?

Bankroto bylų biuletenyje skelbiami visi bankroto bylos eigoje teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai, t. y.:

 • teismo šaukimai;
 • informaciniai pranešimai;
 • pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą;
 • pranešimai apie susirinkimus;
 • teismo sprendimai;
 • kiti pagal įstatymą reikalaujami procesiniai dokumentai (bankroto administratoriaus / likvidatoriaus paskelbtos ataskaitos, teisminio reorganizavimo planai, skelbimai).

Kokia yra Bankroto bylų biuletenio interneto svetainės struktūra?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenio interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • konkretūs teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.

Bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro, prie teismų veikiančių Komercinės veiklos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • institucijų tarpusavio santykiai;
 • kontaktinė informacija.

Bankroto bylų biuletenio formos pateikiamos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale, Bankroto bylų biuleteniui skirtoje skiltyje, jos struktūra tokia:

1. BBB paslaugos:

 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BBB sutrumpintas leidimas“ (nemokama informacija);
 • „BBB skelbiami asmenys“ (nemokama informacija).

2. Su BBB skelbimo veikla susijusios formos:

 • internetinės skelbimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

3. Su BBB informacijos sklaidos veikla susijusios formos:

 • internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

4. Statistiniai duomenys

Ar prieiga prie Rumunijos bankroto registro yra nemokama?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje naudotojai gali lankytis nemokamai ir be registracijos;
 • norint lankytis Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale reikalinga naudotojo registracija;
 • prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir sumokėjus mokestį;
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip atlikti paiešką Rumunijos bankroto registre?

„Internetiniame bankroto bylų biuletenyje“ paieškas galima atlikti pagal: BBB leidimo numerį ir metus, skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Turėdami mokamą prenumeratą, prenumeratoriai gali prisijungti prie ankstesnių BBB leidimų, kuriuose skelbiami ištisi procesiniai dokumentai.

„BBB sutrumpintame leidime“ paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje paskelbto procesinio dokumento rūšį (pavyzdžiui, teismo šaukimus, nutartį iškelti bankroto bylą, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, pranešimą kreditoriams apie susirinkimus, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, nutartį pradėti bankroto procedūrą, pranešimą apie bankroto procedūros pradėjimą, paskirstymo planą, galutinę ataskaitą, nutartį baigti bankroto bylą ir kt.);
 • procesiniuose dokumentuose nurodytų asmenų vardus ir pavardes / pavadinimus;
 • apskritį, kurioje įregistruota to asmens registruota buveinė;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • įrašo numerį registre.

„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir metus, skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • vardą ir pavardę arba pavadinimą;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • procesiniuose dokumentuose nurodytų asmenų registracijos numerį;
 • apskritį, kurioje įregistruota to asmens registruota buveinė;
 • bankroto bylos numerį ir teismo, kuriame užregistruota byla, pavadinimą;
 • biuletenių, kuriuose paskelbti procesiniai dokumentai, kuriuose nurodyti tokie asmenys, leidimo numerius;
 • bylos rūšį;
 • kai taikytina – pirmo teismo posėdžio datą po bylos iškėlimo.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis buvo įsteigtas 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Rumunijos bankroto registro teikiama nauda

Bankroto bylų biuletenį skelbti akivaizdžiai naudinga:

 • juo paspartinama bankroto byla ir supaprastinami pranešimai apie teismo šaukimus, pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą, pranešimai apie teismo sprendimus ir kitus teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus, taip sukuriant elektroninio pranešimo procedūrą;
 • juo suvienodinami ir standartizuojami teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai;
 • juo padedama plėtoti nacionalinę teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų (t. y. teismo šaukimų, informacinių pranešimų, teismo sprendimų, pranešimų apie susirinkimus, pranešimų apie procesinių dokumentų įteikimą, ataskaitų, reorganizavimo planų) duomenų bazę;
 • juo padedama greitai įvesti į Komercinės veiklos registrą ir (arba) kitus registrus pranešimus, išduodamus pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų;
 • juo suinteresuotiesiems asmenims suteikiama prieiga prie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos Bankroto bylų biuletenio interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos Komercinės veiklos registro interneto svetainė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRumunijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras

Paskutinis naujinimas: 06/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie Slovėnijos bankroto registrą. Informaciją apie Slovėnijoje nagrinėjamas bankroto bylas ir paskelbtus sprendimus galima rasti internete.

Kokią informaciją galima rasti Slovėnijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-INSOLV duomenų bazėje pateikiama informacija apie nagrinėjamas bankroto bylas. Joje taip pat pateikiami šie duomenys apie bankroto bylas:

 • atrinkti nemokaus skolininko identifikaciniai duomenys;
 • bylą nagrinėjantis teismas ir bylos serijinis numeris;
 • atrinkti bankroto bylos administratoriaus identifikaciniai duomenys;
 • bylos pradžia, ieškinio pareiškimo termino pabaiga ir duomenys apie kitus bylos procedūrinius veiksmus;
 • bankroto bylos atveju – taip pat duomenys apie bankrutuojančio subjekto turto vertę ir kreditoriams grąžinamas dalis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasE. leidinių duomenų bazėje galima rasti:

 • visas teismų nutartis (vns.: sklep, dgs.: sklepi) bankroto bylose, išskyrus nutartis dėl reguliarių mokėjimų surinkimo, nutartis dėl finansinio turto arešto, nutartis dėl tolesnio reguliarių mokėjimų surinkimo ar dėl finansinio turto arešto nutraukimo;
 • pranešimus apie bylos iškėlimą, pranešimus apie posėdžio datą, taip pat kitus pranešimus arba kvietimus balsuoti, pateiktus teismo pagal įstatymą;
 • visus kreditorių komiteto posėdžių ir susirinkimų protokolus;
 • administratoriaus ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • privalomo ginčų sureguliavimo procedūros atveju – taip pat nemokaus skolininko ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • oficialiai patvirtintų reikalavimų sąrašus;
 • bylos šalių pateiktus dokumentus ir kitus teismo įrašus, kuriuos numatyta skelbti;
 • bankroto bylose – taip pat visus kvietimus į viešą aukcioną ir kvietimus teikti pasiūlymus dėl bankrutuojančio subjekto turto realizavimo.

Be to, e. leidinių duomenų bazėje galima rasti visų administratorių (seznam vseh upraviteljev) ir jų administruojamų bankroto bylų sąrašą. Sąrašai kasdien atnaujinami.

Abiejų duomenų bazių savininkė ir tvarkytoja yra AJPES, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Ar Slovėnijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai. Tačiau, norėdami juo pasinaudoti, privalote užsiregistruoti naudotoju AJPES interneto svetainėje ir susikurti naudotojo vardą bei slaptažodį.

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos bankroto registre?

Abi duomenų bazės, įskaitant paieškos sistemas, pateikiamos tik slovėnų kalba. Bankroto bylų duomenų ir dokumentų, susijusių su juridiniais asmenimis ir savarankiškai dirbančiais prekybininkais, paiešką galima vykdyti pagal visus paieškos kriterijus, tačiau, siekiant apsaugoti asmens duomenis, ieškant duomenų ir dokumentų apie vartotojus (fizinius asmenis, kurie nėra savarankiškai dirbantys prekybininkai) galima naudoti tik tam tikras duomenų kombinacijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasE. leidinių duomenų bazėje galite ieškoti paskelbtų dokumentų, susijusių su bankroto bylomis. Paskelbtų dokumentų galima ieškoti pagal:

 • skolininko tipą (juridinis asmuo, fizinis asmuo ir kt.);
 • procedūros rūšį (bankroto, privalomo sureguliavimo ir kt.);
 • dokumento rūšį;
 • skolininką (paieška pagal bendrovės pavadinimą, mokesčio mokėtojo kodą arba identifikacinį numerį);
 • įmonės teisinę formą (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir kt.);
 • serijinį numerį;
 • teismą;
 • akto ar dokumento paskelbimo datą.

  Paieškos rezultatai grupuojami pagal paskelbimo datą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-INSOLV duomenų bazėje galima ieškoti duomenų apie bankroto bylas pagal:

 • serijinį numerį;
 • skolininką (vardas ir pavardė arba bendrovės pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, gimimo data);

Slovėnijos bankroto registro istorija

Registro duomenys prieinami nuo 2008 m. spalio 1 d. Iki tol kai kuri informacija, pvz., viešieji pranešimai apie bankroto bylos iškėlimą, buvo skelbiama Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Slovakija

Šiame tinklalapyje glaustai apžvelgiamas Slovakijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Slovakijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras (slovak. Register úpadcov) yra valstybės administravimo informacinė sistema, prieinama Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, kurią administruoja ir tvarko Teisingumo ministerija. Bankroto registro informacinėje sistemoje pateikiama informacija apie bankroto bylas, restruktūrizavimo bylas ir skolos nurašymo bylas pagal Įstatymo Nr. 7/2005 dėl bankroto ir restruktūrizavimo, iš dalies keičiančio tam tikrus kitus aktus, su pakeitimais § 10a straipsnio 2 dalį.

Bankroto registre pateikiami šie duomenys:

 1. informacija apie bylas pagal Įstatymą Nr. 7/2005 – toliau nurodyti duomenys:
  1. teismo pavadinimas;
  2. bylos numeris;
  3. už bylą atsakingo teisėjo vardas ir pavardė;
  4. pareiškėjo ir skolininko vardai ir pavardės / pavadinimai;
   4.1. fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, gimimo data, adresas,
   4.2. verslo veiklą vykdančio fizinio asmens atveju – verslo subjekto pavadinimas, asmens vardas ir pavardė, jeigu skiriasi nuo verslo subjekto pavadinimo, asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, verslo vieta,
   4.3. juridinio asmens atveju – verslo subjekto pavadinimas, kodas ar kitas identifikacinis numeris ir registruota buveinė;
  5. paskirto administratoriaus arba patikėtinio vardas ir pavardė;
  6. paskirto administratoriaus arba patikėtinio biuro adresas;
  7. bankroto bylos arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo data arba apsaugos nuo kreditorių suteikimo data;
  8. bankroto paskelbimo, restruktūrizavimo patvirtinimo arba skolų grąžinimo plano paskyrimo data;
  9. bankroto bylos arba restruktūrizavimo bylos užbaigimo data;
  10. informacija apie tai, ar atitinkamas bankrotas laikytinas smulkiu bankrotu;
  11. informacija apie pateiktus reikalavimus pagal reikalavimų sąrašo turiniui keliamas sąlygas;
  12. informacija apie pateiktus reikalavimus, priskirtinus po bylos užbaigimo pateikiamiems reikalavimams pagal šių reikalavimų sąrašo turiniui keliamas sąlygas;
  13. informacija apie patikėtinio parengtą skolų grąžinimo plano projektą;
  14. informacija apie skolininko turtą pagal nemokaus skolininko turto aprašo turiniui keliamas sąlygas;
  15. informacija apie kreditorių susirinkimą ir kreditorių komiteto susirinkimą, įskaitant informaciją apie kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir temą, kreditorių (jei tai fiziniai asmenys) vardai ir pavardės arba (jei tai juridiniai asmenys) verslo subjektų pavadinimai, informacija apie tai, ar kreditorius yra kreditorių komiteto narys, informacija apie kreditorių balsavimo teisių apimtį ir kreditorių komiteto posėdžio protokolas;
  16. informacija apie kreditorių susirinkimą bankroto bylos atveju pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių, įskaitant informaciją apie kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir temą;
  17. pajamų paskirstymas;
  18. sprendimo dėl skolininko skolų nurašymo data, jeigu buvo paskelbtas bankrotas arba pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių buvo sudarytas skolų grąžinimo planas;
  19. informacija apie stebėsenos patikėtinio skyrimą;
  20. informacija apie terminus bylos šalims, kad jos atliktų procesinius veiksmus pagal šį įstatymą;
  21. informacija, ar atitinkama bankroto byla yra pagrindinė bankroto byla, antrinė bankroto byla arba teritorinė bankroto byla pagal specialius teisės aktus;
  22. informacija apie galimybę pateikti apeliacinį skundą pagal specialius teisės aktus;
  23. užtikrinimo priemonę turintiems kreditoriams ir užtikrinimo priemonės neturintiems kreditoriams tenkanti susigrąžinimo norma pagal šio įstatymo antrą ir trečią skyrius nagrinėjamoje byloje;
  24. kreditoriams tenkanti susigrąžinimo norma pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių nagrinėjamoje byloje;
 2. bankrutuojančių šalių sąrašas bankroto byloje ir skolininkų sąrašas restruktūrizavimo byloje, taip pat 4 punkto a papunktyje reikalaujama informacija;
 3. bankrutuojančių šalių sąrašas pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių nagrinėjamoje byloje, taip pat 4 punkto a papunktyje reikalaujama informacija;
 4. papildoma informacija apie bylą pagal šį įstatymą, skelbiama Įmonių aplinkraštyje (slovak. Obchodný vestník);
 5. informacija apie administratoriaus teikiamas paslaugas.

Ar Slovakijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, bankroto registru galima naudotis ir jame paieškas atlikti nemokamai.

Kaip atliekama paieška Slovakijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registro pradžios tinklalapyje pateikiama paieškos juosta, kurioje galima tiesiogiai įvesti paieškos tekstą arba prireikus – nurodyti, ar paieška turėtų būti vykdoma tik tokiose kategorijose kaip bylos, administratoriai, turtas ar paslaugos.

Slovakijos Respublikos bankroto registro istorija

Sistema pradėjo visapusiškai veikti 2015 m. gruodžio 7 d.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Paskutinis naujinimas: 10/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Suomija

Suomijoje yra du viešieji bankroto registrai: bankroto ir restruktūrizavimo registras ir skolos sureguliavimo registras. Šiuose registruose galima nemokamai atlikti paiešką naudojantis Suomijos teisinių registrų centro teikiama informacine paslauga.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras yra Suomijos teisinių registrų centro informacinė paslauga.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos bankroto registre?

Registre laikoma informacija apie bankrotą, gauta iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto ir restruktūrizavimo registro ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasskolos sureguliavimo registro – apie skolas, susidariusias asmeniui vykdant verslo veiklą. Registre kaupiama informacija apie pareiškimus ir sprendimus, susijusius su bankrotu ir restruktūrizavimu, ir, pavyzdžiui, apie kreditorių susirinkimo laiką ir vietą, reikalavimų pateikimo terminą ir administratoriaus duomenis.

Skolos sureguliavimo informacijos apie asmeniniais tikslais susidariusias skolas reikėtų prašyti tiesiogiai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinių registrų centro – jis šią informaciją suteiks nemokamai.

Ar Suomijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Suomijos bankroto registre?

Paiešką bankroto registre galima atlikti pagal skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, asmens kodą arba verslo subjekto identifikavimo numerį (tam tikru laikotarpiu) ir pagal administratoriaus arba likvidatoriaus vardą ir pavardę.

Prašant informacijos iš Teisinių registrų centro apie asmeniniais tikslais susidariusią skolą, turi būti pateikiami šie duomenys:

 • asmens, kurio duomenų prašoma, vardas ir pavardė;
 • asmens, kurio duomenų prašoma, asmens kodas;
 • prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris, taip pat adresas, kuriuo turėtų būti siunčiama informacija.

Suomijos bankroto registro istorija

Registruose pateikiama laikotarpio nuo 1995 m. informacija.

Susijusios nuorodos

Suomių kalba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinių registrų centras (suom. Oikeusrekisterikeskus): registrai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto ir restruktūrizavimo registras (suom. konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolos sureguliavimo registras (suom. velkajärjestelyrekisteri)

Anglų kalba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinių registrų centras: registrai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto ir restruktūrizavimo registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolos sureguliavimo registras

Švedų kalba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinių registrų centras (šved. Rättsregistercentralen): registrai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto ir restruktūrizavimo registras (šved. Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSkolos sureguliavimo registras (šved. Skuldsaneringsregistret)

Paskutinis naujinimas: 10/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Švedija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Švedijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Švedijos bankroto registre?

Švedijos įmonių registro įstaiga veda kelis registrus, kuriuose pateikiama informacija apie registruotas įmones. Švedijos įmonių registro įstaiga neveda vieno nuoseklaus bankrutavusių fizinių ir juridinių asmenų registro. Švedijos įmonių registro įstaiga tvarko bankrutavusių fizinių asmenų ir jų turto registrą. Tačiau informacija apie bankrutavusias įmones registruojama keliuose skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos tvarkomuose įmonių registruose. Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esančią informaciją apie fizinius asmenis, jų turtą ir įmones galima gauti naudojantis internetine paieškos sistema.

Toliau skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esanti informacija apie įmonių, fizinių asmenų bankrotą ir jų turtą vadinama Švedijos bankroto registru (įskaitant ir internetinę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaieškos sistemą, ir tiesiogiai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigos gaunamą informaciją).

Registre talpinama informacija apie įmones, fizinius asmenis ir jų turtą įvairiais bankroto etapais. Registre iš esmės yra šios informacijos rūšys:

 • bankroto procedūros pradžios data,
 • atsakingo teismo pavadinimas,
 • subjekto vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas ir asmens kodas (registracijos numeris),
 • bylos statusas,
 • patikos valdytojas ir jo adresas.

Registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Švedijos įmonių registro įstaiga.

Į registrą įtraukiama tik teismų pateikta informacija. Švedijos įmonių registro įstaigoje informacija įvedama tą pačią dieną, kai ji gaunama iš teismo. Kai paskelbiamas fizinio asmens bankrotas, informacija įtraukiama į tą įmonių registrą, kuriame fizinis asmuo gali būti įregistruotas.

Ar Švedijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Švedijos bankroto registre esančią informaciją galima gauti nemokamai paskambinus į Švedijos įmonių registro įstaigą. Už raštu pateiktą informaciją daugeliu atvejų imamas mokestis.

Informacijos apie įmonių bankroto būklę naudojantis internetine paieškos sistema galima gauti nemokamai. Papildoma informacija teikiama tik už ją mokantiems registruotiems vartotojams.

Kaip atlikti paiešką Švedijos bankroto registre?

Norint gauti registre esančios informacijos, galima kreiptis į Švedijos įmonių registro įstaigą paštu, el. paštu arba telefonu. Naudojantis internetine paieškos sistema registre galima atlikti paiešką pagal įmonės pavadinimą, asmens pavardę, registracijos numerį ar asmens kodą.

Švedijos bankroto registro istorija

Informacija registre saugoma penkerius metus.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Anglija ir Velsas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registrą.

Kokias paslaugas siūlo Anglijos ir Velso bankroto tarnyba?

Anglijos ir Velso bankroto tarnyba pagal įstatymus tvarko fizinių asmenų bankroto, bankroto suvaržymų ir atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų registrus. Fizinių asmenų bankroto registras apima šiuos tris registrus – jame kaupiama informacija apie:

 • bankroto bylas, kurios dar nebaigtos arba baigtos per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais (debt relief orders), kurie dar vykdomi arba yra baigti vykdyti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • galiojančius individualius savanoriškus susitarimus (individual voluntary arrangements) ir supaprastintus (Fast-Track) savanoriškus susitarimus, įskaitant baigusius galioti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • galiojančius įsakymus dėl bankroto suvaržymų arba įsipareigojimų (bancrupcy restrictions orders or undertakings) ir laikinų bankroto suvaržymų (interim bankruptcy restrictions orders)
 • galiojančius įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (debt relief restrictions orders) ar įsipareigojimų ir laikinų atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (interim debt relief restrictions orders).

Ar Anglijos ir Velso  fizinių asmenų bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registre?

Registrą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto tarnybos svetainėje, o jame ieškoti – per funkciją „Find someone“. Spustelėjus nuorodą į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFizinių asmenų bankroto registrą galima atlikti registro duomenų paiešką pagal asmens vardą ir pavardę arba pagal įmonės pavadinimą.

Anglijos ir Velso bankroto tarnybos istorija

Bankroto tarnyba yra vykdomoji Verslo, inovacijų ir žinių ministerijos (Department for Business, Innovation and Skills) agentūra, kuri per oficialų administratorių:

 • administruoja ir tiria bylas dėl bankrutuojančių asmenų, asmenų, vykdančių įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais, teismo sprendimu likviduotų įmonių ir jų grupių, taip pat nustato jų nemokumo priežastis;
 • jei nepaskiriamas privačiojo sektoriaus bankroto administratorius, veikia kaip patikėtinis arba likvidatorius;
 • vykdant supaprastintus savanoriškus susitarimus veikia kaip įgaliotasis asmuo ir prižiūrėtojas.

Kitos tarnybos funkcijos:

 • tiria pranešimus apie bankrutavusių ir įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais vykdančių asmenų bei įmonių vadovų pažeidimus;
 • sprendžia vadovų nušalinimo klausimus įmonių bankroto atveju;
 • sprendžia klausimus dėl bankroto įsakymų ir įsipareigojimų bei įsakymų dėl atsiskaitymo su kreditoriais ir atitinkamų įsipareigojimų;
 • Tarnyba taip pat išduoda leidimus verstis bankroto specialistų profesija ir šią veiklą reguliuoja;
 • apskaičiuoja ir moka įstatymu numatytas išeitines kompensacijas, kai darbdavys oficialiai pripažįstamas nemokiu;
 • teikia apskaitos ir finansines paslaugas subjektams, kurie administruoja bankrotą ir likviduojamas lėšas;
 • viešojo intereso pagrindu atlieka įmonėse konfidencialius tyrimus;
 • konsultuoja ministerijas ir kitas valdžios institucijas bei agentūras bankroto, atleidimo iš darbo ir kitais susijusiais klausimais;
 • savo svetainėje, leidiniuose ir specialiąja telefono linija „Insolvency Enquiry Line“ informuoja visuomenę apie bankrotą, atleidimo iš darbo tvarką ir atliekamus tyrimus.

Išlyga dėl Anglijos ir Velso Fizinių asmenų bankroto registro atsakomybės

Interneto svetainėje pateiktas toks atsakomybės paneigimo tekstas:

„Nors dedamos visos pastangos, kad pateikta informacija būtų tiksli, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote netikslią informaciją arba tai, kad informacija praleista, prašome informuokite mus naudodamiesi šioje interneto svetainėje pateiktomis grįžtamojo ryšio nuorodomis, kad mes galėtume išnagrinėti klausimą ir ištaisyti klaidas duomenų bazėje.

Bankroto tarnyba negali prisiimti atsakomybės už klaidas ar informacijos nepateikimo atvejus, atsiradusius dėl nerūpestingumo ar kitų priežasčių. Prašome atkreipti dėmesį, kad bankroto tarnyba ir bankroto administratoriai negali teikti teisinių ar finansinių konsultacijų. Dėl jų turėtumėte kreiptis į Piliečių konsultavimo biurą, solisitorių, kvalifikuotą finansininką, įgaliotą bankroto specialistą, geros reputacijos finansų konsultantą ar į konsultacijų centrą.

Fizinių asmenų bankroto registras yra viešas registras, ir Bankroto tarnyba neremia ir nereiškia nusiskundimų dėl trečiųjų asmenų naudojimosi registro duomenimis.“

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto tarnyba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFizinių asmenų bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 04/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Šiaurės Airija


Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos bankroto registre?

Šiaurės Airijoje nėra nė vieno bankroto registro. Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba saugo informaciją apie asmenis, kuriems per pastaruosius 10 metų buvo paskelbtas bankrotas. Ši informacija saugoma internetinėje duomenų bazėje. Gyventojai, sumokėję mokestį, joje gali atlikti paiešką. Daugiau informacijos apie galimybę atlikti su bankrotu susijusią paiešką galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Bankroto klausimus nagrinėja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių, prekybos ir investicijų departamento (Department of Enterprise, Trade and Investment's, Online DETI) bankroto reikalų tarnyba.

Bankroto reikalų tarnybos paskirtis ir funkcijos:

 • administruoti ir tirti bankroto bylas ir priverstinį įmonių likvidavimą;
 • nustatyti nemokumo priežastis;
 • visais įmonės bankroto atvejais nagrinėti teisės eiti direktoriaus pareigas atėmimo klausimus;
 • nagrinėti bet kokios nesąžiningos veiklos nemokių įmonių valdyme klausimus;
 • reguliuoti bankroto specialistų veiklą;
 • valdyti bankroto administravimo sąskaitas;
 • rengti Šiaurės Airijai pritaikytus teisės aktus ir formuoti politiką.

Online DETI priklauso ir jį tvarko Įmonių, prekybos ir investicijų departamentas.

Ar Šiaurės Airijos Online DETI galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos Online DETI?

Šiuo metu bankroto reikalų tarnyba administruoja nuolat atnaujinamus registrus, kuriuose pateikia informacija apie: individualius savanoriškus susitarimus (Individual Voluntary Arrangements, IVA) ir skubos tvarka sudarytus savanoriškus susitarimus (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), nutartis dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Orders, BRO) arba įsipareigojimus dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Undertakings, BRU), nutartis dėl finansinio reikalavimo sumažinimo (Debt Relief Orders, DRO) ir nutartis dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Orders, DRRO), arba įsipareigojimus dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Undertakings, DRRU).

Informacijos apie asmenį galite ieškoti elektroniniuose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIVA, DRO ir DRRO bei DRRU registruose.

Daugiau informacijos apie bankroto registrą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOnline DETINI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 14/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nemokumo registrai - Škotija

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija apie Škotijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Škotijos bankroto registre?

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAccountant in Bankruptcy pateikiama rekomendacijų ir medžiagos apie bankrotą Škotijoje. Joje pateikiama:

 • prieiga prie teisės aktų;
 • nuoroda į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto registrą, kuriame pateikiama išsami informacija apie:
  • bankroto atvejus,
  • bankroto apribojimus,
  • saugomus patikos aktus,
  • įmonių likvidavimo ir bankroto administravimo atvejus Škotijoje (įskaitant mokių įmonių likvidavimą),
  • moratoriumus.

Škotijos bankroto registre informacijos apie įmonių administravimą nėra.

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDAS Scotland teikiamos konsultacijos apie pinigus ir skolas, pateikiama medžiaga sertifikuotiems finansų konsultantams, informacija apie skolų tvarkymo sistemą (įstatymu nustatytą sistemą, pagal kurią organizuojamas skolos grąžinimas per pagrįstą laikotarpį ir suteikiama apsauga nuo kreditorių ieškinio).

Škotijos bankroto registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas.

Škotijos skolų tvarkymo sistemos registras (angl. Debt Arrangement Scheme Register, DAS registras)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos DAS registre pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. Jame taip pat pateikiama informacija apie galiojančius moratoriumus. DAS registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas – ši tarnyba atlieka DAS administratoriaus funkciją.

Ar Škotijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie Škotijos bankroto registro nemokama. Taip pat komerciniais tikslais galima atsisiųsti kasdienius duomenis. Išsamesnės informacijos teiraukitės: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Ar Škotijos DAS registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie DAS registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Škotijos bankroto registre?

Škotijos bankroto registras prieinamas internetu.

Kaip atlikti paiešką DAS registre?

DAS registras prieinamas internetu.

Škotijos bankroto registro istorija

Atliekant paiešką bankroto registre bus pateikiami duomenys apie visas vykdomas ir per praėjusius dvejus metus baigtas bankroto bylas. Saugomų patikos aktų atveju registro sistemoje bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas. Atliekant panašias paieškas apie bankroto administravimą ar įmonių likvidavimą bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas.

Atlikus moratoriumų paiešką bus rodomi visi galiojantys moratoriumai. Moratoriumas panaikinamas po šešių savaičių arba paskelbus bankrotą, nustačius patikos akto apsaugą arba patvirtinus skolų grąžinimo programą pagal DAS.

DAS registro istorija

DAS registro interneto svetainėje pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. Jame taip pat pateikiama informacija apie galiojančius moratoriumus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAccountant in Bankruptcy

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDAS registras

Paskutinis naujinimas: 15/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.