Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Nemokumo registrai - Belgija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Belgijos bankroto registrus.

Kokia yra padėtis, susijusi su Belgijos bankroto registrais?

Belgijoje viešųjų bankroto registrų nėra.

 • Visi įmonių atpažinties duomenys ir duomenys apie jų teisinę padėtį (visų pirma bankrotą) registruojami Centriniame įmonių banke (CĮB). Tačiau sprendimai dėl bankroto ir susitarimo su kreditoriais skelbiami oficialiajame leidinyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMoniteur Belge, kuriuo galima naudotis internetu.
 • Tam tikra informacija apie didelių skolų turinčius privačius asmenis, pradėjusius kolektyvinio skolų reguliavimo procedūrą, Belgijoje centralizuotai pateikiama duomenų bazėje. Ši duomenų bazė sukurta Belgijos nacionaliniame banke, bet nėra vieša.

Ar Belgijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Taip, duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Belgijos bankroto registre?

Sprendimų dėl bankroto arba susitarimo su kreditoriais galima ieškoti oficialiajame leidinyje Moniteur Belge.

Laikotarpis, kurį apima Belgijos bankroto registrai

Įmonių duomenys pateikiami nuo 1983 m. sausio 1 d. ir pateikiamas saitas į duomenis, paskelbtus po 1997 m. birželio 1 d.

Taip pat pateikiami organizacijų duomenys, paskelbti po 2003 m. liepos 1 d.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederalinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 18/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (bulgarų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Bulgarija

Šiame puslapyje pateikiama trumpa Bulgarijos bankroto registro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Bulgarijos bankroto registre?

Bulgarijos bankroto registrą sudaro trys dalys:

 1. Dalimi Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPatikos valdytojų registro galima naudotis per Teisingumo ministerijos interneto svetainę. Tačiau šioje dalyje, kuria galima naudotis viešai, nesuteikiama galimybė susipažinti su asmens duomenimis ar duomenimis, kuriuos turi patvirtinti patikos valdytojai.
 2. Su visa Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIš varžytinių ir aukcionuose parduodamų objektų registre pateikta informacija galima susipažinti per Bulgarijos ūkio, energetikos ir turizmo ministerijos interneto svetainę.
 3. Bankroto procedūrų registras šiuo metu nėra tvarkomas kaip centralizuota duomenų bazė dėl to, kad nėra užtikrintas teismų sujungiamumas.

Ar Bulgarijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos bankroto registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Bulgarijos bankroto registre?

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankrutuojančios įmonės administratorių galima rasti pagal:

 • pavadinimą / vardą ir pavardę;
 • vienodos formos tapatybės kodą;
 • adresą;
 • specializaciją;
 • profesinę patirtį;
 • ministro potvarkio dėl paskyrimo numerio dalį;
 • statusą – vykdo veiklą ar ne.

Kaip atlikti iš varžytinių parduodamų objektų paiešką

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIš varžytinių parduodamų objektų biuletenį galima rasti Ūkio, energetikos ir turizmo ministerijos interneto svetainėje.

Bulgarijos bankroto registro istorija

Sistema buvo sukurta 2003 m., įgyvendinus Phare projektą BG 0103.04 „Bankroto sistemos stiprinimas“. Buvo siekiama sukurti informacinę bankroto sistemą ir visą informaciją įtraukti į bendrą duomenų bazę. Ši sistema veikia kai kuriuose teismuose: apygardų teismuose, apeliaciniuose teismuose, Aukščiausiame kasaciniame teisme.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Čekija

Šiame skyriuje pateikiama trumpa Čekijos bankroto registro apžvalga.

Kokią informaciją galima rasti Čekijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos bankroto registrą valdo ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos teisingumo ministerija.

Ar Čekijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Čekijos bankroto registre?

Naudojantis pažangia paieškos sistema, galima rasti visų registre esančių dokumentų PDF formato tekstus.

Čekijos bankroto registro istorija

Registre kaupiama informacija nuo 2008 m. sausio 1 d.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Danija

Danijoje nėra bankroto registro.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Vokietija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiami Vokietijos bankroto registrai.

Vokietijos bankroto registras

Pagal Bankroto kodekso 9 straipsnį Vokietijos bankroto bylų teismų skelbimai apie bankrotą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto skelbimų svetainėje. Skelbimai teisiškai privalomi ir visiems laisvai prieinami.

Registrą tvarko Bendra federacijos ir žemių duoemnų tvarkymo ir teisingumo sistemos racionalizavimo komisija kartu su Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės teisingumo ministerija.

Ar Bankroto registro informcija nemokama?

Taip.

Paoeška Vokeitijos bankroto registre

Paiešką galima atlikti tik Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto skelbimų svetainėje. Paieškos procesas išsamiai paaiškintas šioje svetainėje. Informacija pateikiama tik vokiečių kalba.

Įsidėmėkite, kad be apribojimų ieškoti visų Vokietijos bankroto bylų teismų informacijos galima tik dvi savaites nuo dienos, kai buvo paskelbta apie bankrotą. Pasibaigus šiam terminui, atliekant paiešką reikia nurodyti bankroto bylų teismo tietą ir bent ką nors iš šių duomenų: pavardę, įmonės pavadinimą, skolininko įsisteigimo ar gyvenamosios vietos adresą, bankroto bylos numerį arba registro įstaigos numerį, registro įrašo tipą ar registro numerį.

Bankroto registro įstaigimo faktai

Bankroto skelbimų svetainėje apie bankrotą skelbiama nuo 2002 m. balandžio 1 d. Išsamesnė informacija apie tai, kiek laiko duomenis galima rasti internete, ir apie kitas procedūras pateikiama šioje svetainėje. .

Pateikiami tik nebaigtų nagrinėti bylų duomenys. Vėliausiai po šešių mėnesių nuo proceso pabaigos informacija ištrinama.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 16/04/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Estija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiama Estijos prekybos registro teikiama informavimo apie bankrotą paslauga.

Kokia informacija apie bankrotą teikiama Estijoje?

Estijoje nėra atskiro bankroto registro. Tačiau Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre galima rasti tam tikros informacijos apie juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų bankrotą. Informacijos apie juridinių ir fizinių asmenų bankroto paskelbimą galima rasti ir elektroniniame leidinyje „Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded), kuriame taip pat skelbiami pranešimai apie bankrotą ir bankroto bylas.

Priėmus teismo sprendimą, Estijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre paskelbiama tokia informacija:

 • bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
 • bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
 • bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;
 • taikos sutarties galiojimo pabaiga ir bankroto administratoriaus atleidimas.

Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.

Estijos prekybos registre skelbiama tokia informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • registro kodas;
 • adresas;
 • bankroto administratoriaus vardas ir pavardė;
 • vykdančiosios valdybos nario vardas ir pavardė;
 • sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.

Ar informacija apie bankrotą teikiama nemokamai?

Su registro duomenimis susipažinti galima Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistro skyriuose, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetu ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnotarų biuruose. Registro skyriuose prieiga prie prekybos registre ir nepelno asociacijų bei fondų registre esančių duomenų ir dokumentų pateikimas yra nemokami.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių subjektų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos duomenimis (taip pat archyvo duomenimis). Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant archyvo kartotekos duomenų paieškas, ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų imamas mokestis. Už prekybos registro kompiuterinių duomenų naudojimą imami tarifai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisingumo ministro reglamente.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure mokestis imamas. Šie mokesčiai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNotarų mokesčių įstatyme.

Prieiga prie elektroninio leidinio Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Oficialieji pranešimai“ (Ametlikud Teadaanded) nemokama.

Informacija apie taikomus verslo draudimus skelbiama ir nemokamai prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą

Prekybos registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar organizacija yra bankrutavę.

Bankroto informacijos tarnybos faktai

Estijos bankroto informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.

Paskutinis naujinimas: 03/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Airijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Airijos bankroto registre?

Airijoje atskiro įmonių bankroto registro nėra. Informaciją apie įmonių nemokumą galima gauti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registro tarnybos dokumentuose.

Asmenų bankroto registras yra Aukštojo teismo tikrintojo tarnybos (Examiner’s Office of the High Court) rankiniu būdu tvarkomas registras. Jame pateikiama informacija apie Airijos aukštojo teismo paskelbtus bankrotus.

Asmenų nemokumo registras – tai taip pat rankiniu būdu tvarkomas registras. Jam taikomas įstatymo lydimasis teisės aktas – 2002 m. S. I. Nr. 334 – 2002 m. Europos Bendrijų (asmenų nemokumo) nuostatai, registre pateikiama išsami informacija apie asmenų nemokumą, kurį pripažino kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismai (pagal pranešimą oficialiai paskirtam bankroto administratoriui).

Ar Airijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Už paiešką reikia mokėti. Informacija apie mokestį pateikiama Teismų tarnybos interneto svetainės skyriuje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTaisyklės ir mokesčiai (Rules and Fees). Mokestis imamas net ir tuo atveju, jei paieška nesėkminga, t. y. jei pagal paieškos kriterijus registre nerandama duomenų.

Kaip atlikti paiešką Airijos bankroto registre?

Paiešką asmenų bankroto registre galima atlikti tik asmeniškai atvykus šiuo adresu: Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Airijos bankroto registro istorija

Asmenų bankroto registre pateikiama informacija nuo 1922 m.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Graikija

Graikija neturi bankroto registrų interneto svetainės. Skaitmeninės duomenų bazės ir jų elektroninė sąsaja šiuo metu kuriama.

Kokią informaciją galima rasti Graikijos bankroto registre?

Graikijos teisės aktuose numatytos šios nemokumo procedūros:

 • bankrotas (Įst. Nr. 3588/2007 1–61 straipsniai, Įst. Nr. 4013/2011 13 straipsnio 1–4 dalys, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 1 dalis);
 • specialusis likvidavimas nenutraukiant veiklos (Įst. Nr. 3588/2007 106k straipsnis, Įst. Nr. 4013/2011 12 straipsnis);
 • reorganizavimo procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 70–101 straipsniai, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 2 dalis, Įst. Nr. 4072/2012 116 straipsnio 3 dalis ir 234 straipsnio 1–3 dalys);
 • restruktūrizavimo planas (Įst. Nr. 3588/2007 109–123 straipsniai, Įst. Nr. 3858/2010 34 straipsnio 1 dalis);
 • supaprastinta nedidelių įmonių bankroto procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 162 ir 163 straipsniai);

Fizinių asmenų bankroto bylas nagrinėja ir sprendimus dėl tokių prašymų priima vietos apylinkės teismai (ειρηνοδικεία).

Su bendrijų (προσωπικές εταιρίες), ribotos ir bendrosios partnerystės organizacijų (ετερόρρυθμες ή ομόρρυθμες εταιρίες), privataus kapitalo bendrovių (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), ribotos atsakomybės bendrovių (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akcinių bendrovių (ανώνυμες εταιρίες), Europos bendrovių ir Europos kooperatinių bendrovių bankrotu susijusias bylas nagrinėja ir sprendimus dėl atitinkamų prašymų priima vietos pirmosios instancijos teismai (πρωτοδικεία).

Išduoti bankroto procedūroms reikiamas pažymas – vietos Prekybos rūmų Bendrojo prekybos registro (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) kompetencija.

Ar Graikijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Tokios galimybės nėra.

Kaip atlikti paiešką Graikijos bankroto registre?

Graikijos bankroto registro istorija

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Ispanija

Ispanijoje viešasis nemokumo registras sukurtas įstatymo galią turinčiu Karaliaus dekretu Nr. 3/2009; šis registras keičia galiojantį viešąjį nemokumo sprendimų registrą. Viešajame nemokumo registre bus skelbiami nemokumo bylų sprendimai.

.
Paskutinis naujinimas: 19/09/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Prancūzija

Prancūzijoje nėra nemokumo registrų.

Paskutinis naujinimas: 02/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Italija

Italijos teisingumo ministerija kuria naują elektroninę sistemą su bankroto atvejais susijusiems duomenims tvarkyti.

Paskutinis naujinimas: 02/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Kipras

Šioje interneto svetainės dalyje glaustai pristatomas Kipro bankroto ir likvidavimo registras (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto ir likvidavimo skyrius (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) yra atsakingas už nemokių fizinių ir juridinių asmenų turto perėmimą ir administravimą, jis atsiskaito Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos, pramonės ir turizmo ministerijos (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentui (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Šis skyrius turi bankrutavusių fizinių asmenų bylų archyvą. Kai likviduojama įmonė, apie tai pranešama Įmonių registrui. Piliečiams informaciją teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas.

Kokią informaciją galima rasti bankroto registre?

Netaikoma.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Netaikoma.

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Netaikoma.

Bankroto registro istorija

Bankroto ir likvidavimo registre pateikiama informacija apie bankrutavusius asmenis ar įmones ir likviduotas įmones nuo 1931 m. iki dabar.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos, pramonės ir turizmo ministerija

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Latvija

Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie Latvijos bankroto registrą.

Kokios informacijos galima rasti Latvijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos bankroto registre pateikiama informacija apie:

 • bankroto administratorius;
 • fizinių ir juridinių asmenų bankroto procedūras;
 • teisinės apsaugos procedūras;
 • neteismines teisinės apsaugos procedūras;
 • statistinius duomenis.

Bankroto registras prieinamas visiems, o jo įrašai patikimi. Jį tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvijos Respublikos įmonių registras.

Ar Latvijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, Latvijos bankroto registru galima naudotis nemokamai, tačiau jei privatus asmuo nori gauti duomenis raštu, jis turi sumokėti mokestį.

Jei pageidaujate iš Įmonių registro gauti išrašą ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas skolininko (fizinio asmens) arba administratoriaus asmeninis identifikavimo numeris, siųskite informacijos prašymą Įmonių registrui arba pateikite prašymą elektroniniu būdu portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLatvija.lv.

Kaip atlikti paiešką Latvijos bankroto registre?

Bankroto administratoriai

Skyriuje „Administratori“ pateikiama tokia informacija apie administratorius:

 • vardas;
 • pavardė;
 • biuro adresas ir duomenys ryšiams;
 • pažymėjimo numeris;
 • pažymėjimo galiojimo laikas.

Informaciją apie administratorius, kurių pažymėjimo galiojimo laikas baigėsi, galima rasti archyvo įrašuose skyriuje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVēsturiskie dati. Spustelėję nuorodą „Izziņa“ rasite visą Latvijos bankroto registre turimą informaciją apie kiekvieną administratorių.

Paieška

Bankroto registre informaciją apie tam tikrą (fizinį arba juridinį asmenį) galima rasti skyriuje Meklēt. Informacija gali būti atrenkama pagal tokius kriterijus:

 • registracijos numerį (juridiniai asmenys) arba asmens kodą (fiziniai asmenys);
 • pavadinimą arba vardą ir pavardę;
 • teismo teritorinę jurisdikciją;
 • procedūros inicijavimo datą;
 • procedūros tipą (bankroto procedūra, teisinės apsaugos procedūra, neteisminė teisinės apsaugos procedūra);
 • procedūros pobūdį (vietinė, tarptautinė pagrindinė, tarptautinė šalutinė).

Paieškos rezultatai pateikiami su nuoroda į „Uzņēmumu reģistra izziņa“, kur pateikiama visa bankroto registro informacija konkrečia tema, įskaitant skenuotus dokumentus, be kita ko, administratorių pranešimus apie kreditorių susirinkimus ir jų darbotvarkę.

Žurnalas

Norėdami pamatyti konkrečios datos bankroto registro įrašus, eikite į skyrių Žurnāls. Paprastai rodomi einamos dienos įrašai. Norėdami pamatyti kitomis dienomis padarytus įrašus, pasinaudokite kalendoriumi arba eikite į poskyrį Mēneša žurnāls, kuriame galite suskirstyt įrašus pagal mėnesius. Prie kiekvieno įrašo pateikiama nuoroda į įmonių registrą (Izziņa), kur pateikiama išsami informacija apie konkrečias bankroto bylas.

Statistiniai duomenys

Skyriuje „Statistika“ pateikiami įvairūs statistiniai duomenys apie bankrotą ir teisinės apsaugos procedūras. Spustelėję nuorodą į „Uzņēmumu reģistra izziņa“ rasite visą bankroto registre turimą informaciją apie konkretų subjektą.

Latvijos bankroto registro istorija

Registre pateikiama informacija apima laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDaugiau informacijos apie Latvijos bankroto registrą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybinė bankroto administravimo agentūra

Paskutinis naujinimas: 07/01/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Lietuva

Lietuvoje nėra atskiro bankroto registro. Įmonių statusą galima patikrinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJuridinių asmenų registro interneto svetainėje. Informacija apie įmonių statusą Juridinių asmenų registre yra nemokama.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Liuksemburgas

Liuksemburge bankroto registrų nėra.

Kokie yra Liuksemburgo bankroto registrai?

Liuksemburge bankroto registrų nėra. Apie bankrotus Įmonių ir bendrovių registrui (ĮBR), kuris šią informaciją įtraukia į savo duomenų bazę, praneša juos skelbiantys teismai.

Ar susipažinti su Liuksemburgo bankrotų sąrašu galima naudotis nemokamai?

Paskelbtų bankrotų sąrašas kiekvieną mėnesį skelbiamas leidinyje Mémorial B (administracinių ir ekonominių leidinių rinkinyje), juo nemokamai galima naudotis Liuksemburgo teisės portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLegilux.

Be to, ĮBR Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassavo interneto svetainėje, skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistiką“, leidžia visuomenei nemokamai naudotis statistikos moduliu, kuriame teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį. Šia informacija galima naudotis pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo sąrašuose. Šią informaciją taip pat galima atsisiųsti kaip dvimatę rinkmeną.

Kaip Liuksemburge ieškoti informacijos apie bankrotus?

Pirmasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮBR) interneto svetainėje pagal registruoto asmens pavadinimą (ar pavadinimo dalį) arba registracijos numerį.

Tuomet panaudojus interneto svetainės paieškos sistemą rodomas pagal atliktą paiešką rastų pavadinimų sąrašas.

Paspaudus vieno iš rodomų asmenų pavadinimą nemokamai pateikiama ši pagrindinė informacija:

 • ĮBR numeris;
 • registracijos data;
 • pavadinimas;
 • teisinis statusas;
 • registruotosios būstinės adresas;
 • nuo 2003 m. pateiktų dokumentų sąrašas
 • ir informacija apie tai, ar asmuo yra bankrutavęs.

Antrasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮBR) interneto svetainės skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistika“ – statistikos modulyje teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto paskelbimo, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį.

Trečiasis būdas: paiešką galimą atlikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūros interneto svetainės skiltyje „Bankrotai“ pagal bendrovės pavadinimą, teismo sprendimo dėl bankroto datą ir bankroto administratoriaus pavardę.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių ir bendrovių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatūra

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vengrų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Vengrija

Šiame skyriuje glaustai apžvelgiamas Vengrijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Vengrijos bankroto registruose?

Vengrijoje už bankroto duomenų tvarkymą atsakingi apygardos teismai (megyei bíróság) ir Teisingumo ir teisėtvarkos ministerija (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Įmonių registras (cégnyilvántartás)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registre (Cégnyilvántartás) pateikiama informacija apie bankroto procedūros – būtent dėl likvidavimo arba bankroto, taip pat dėl likvidatoriaus, – pradžią ir pabaigą.

Šį elektroninį registrą tvarko Teisingumo ir teisėtvarkos ministerijos Įmonių reikalų tarnyba (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Įmonių oficialusis leidinys (Cégközlöny)   

Nuo 2008 m. sausio 1 d. likvidavimo pranešimai (felszámolási hirdetmény) taip pat nuolat skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių oficialiojo leidinio (Cégközlöny) interneto svetainėje (kuri kartais atnaujinama dažniau nei kartą per dieną).

Interneto svetainėje taip pat skelbiamos bankroto bylose priimtos nutartys (végzés).

Internete pateikta informacija neturi teisinės galios.

Ar Vengrijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Taip. Juose pateikiama ši informacija:

 • bankroto procedūros pradžia,
 • registracijos numeris (cégjegyzékszám),
 • įmonės pavadinimas,
 • registruota buveinė (székhely),
 • verslo vykdymo vieta (telephely),
 • filialai (fióktelep),
 • pagrindinė veikla,
 • akcinis kapitalas,
 • mokesčių mokėtojo kodas.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos bankroto registruose?

Įmonių registre paiešką galima atlikti pagal:

 • registracijos numerį arba
 • įmonės pavadinimą, arba
 • mokesčių mokėtojo kodą.

Nuo 2008 m. pradžios taip pat galima atlikti paiešką Įmonių oficialiojo leidinio interneto svetainėje nurodant įmonės pavadinimą arba registracijos numerį. Tai suteikia visą prieinamą finansinio pobūdžio informaciją apie įmonę, įskaitant informaciją apie jos nemokumą.

Vengrijos bankroto registro istorija

Nuo 2008 m. sausio 1 d. likvidavimo pranešimai taip pat nuolat skelbiami Įmonių oficialiojo leidinio interneto svetainėje (kuri kartais atnaujinama dažniau nei kartą per dieną).

Nuo 1993 m. liepos mėn., kai galutinai pradėjo veikti Nacionalinė informacijos apie įmones ir įmonių registravimo sistema (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), informaciją į įmonių registrą elektroniniu būdu talpina teismai.

Informacijos apie bet kurią įmonę gali ieškoti visi teismai nepriklausomai nuo informacijos patalpinimo vietos.

Paskutinis naujinimas: 04/07/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (maltiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Malta

Maltoje kol kas nėra bankroto registro.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Nyderlandai

Šiame skyriuje pateikiamas trumpas Nyderlandų bankroto registro pristatymas.

Kokią informaciją galima rasti Nyderlandų bankroto registre?

Nyderlanduose yra trys bankroto rūšys:

 • bankrotas,
 • mokėjimų atidėjimas,
 • skolos restruktūrizavimas.

Apygardos teismų pareiga – priimti sprendimus dėl visų rūšių bankroto ir kaupti atitinkamus duomenis savo registruose. Jie taip pat atsakingi už (automatinį) pranešimų apie bankrotą perdavimą Teismų tarybai, kuriuos ji registruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentriniame bankroto registre (CBR) dėl bankroto ir mokėjimų atidėjimo.

CBR talpinama visa paskelbtų pranešimų apie bankrotą informacija, įskaitant:

 • asmens duomenis,
 • bendrovių pavadinimus,
 • įmonių kodus,
 • duomenis apie prižiūrėtoją ir administratorių,
 • visus pirmiau minėtus pranešimus.

CBR buvo įsteigtas pagal įstatymą, todėl jame esanti informacija turi teisinę galią.

Be CBR, dar veikia Nacionalinis skolų restruktūrizavimo registras (Landelijk Register Schuldsaneringen; NSRR), kurį tvarko viena iš teisinės pagalbos tarybų (Raden voor rechtsbijstand). Papildoma paslauga (kuri nėra privaloma pagal įstatymą) – CBR taip pat kaupiami duomenys iš NSRR. Prieiga prie abiejų registrų, CBR ir NSRR, suteikiama internetu.

Nyderlandų bankroto registro atsakomybės paneigimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCentriniame bankroto registre kaupiami duomenys, susiję su fizinių asmenų bankrotu, mokėjimų sustabdymu ir skolų panaikinimu, kurie yra tvarkomi įvairių teismų vietiniuose registruose.

Ar Nyderlandų bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

CBR galima laisvai naudotis internete.

Profesionaliems naudotojams siūloma internetinė paslauga, kuri suteikia galimybę pakartotinai naudoti duomenis.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų bankroto registre?

Fizinių asmenų paiešką galima atlikti pagal:

 • pavardę ir gimimo datą,
 • pavardę, pašto indeksą ir namo numerį,
 • gimimo datą, pašto indeksą ir namo numerį.

Pranešimai apie bankrotą saugomi vienerius metus nuo jų paskelbimo. Bendrovių ir juridinių asmenų paiešką galima atlikti pagal:

 • bendrovės pavadinimą,
 • bendrovės kodą,
 • adresą.

Nyderlandų bankroto registro istorija

CBR pradėjo veikti 2005 m. sausio 1 d. Taigi jame galima rasti informaciją apie visas nuo tos dienos pradėtas bylas ir paskelbtus pranešimus.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų centrinis bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 06/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Austrija

Šiame portalo skyriuje trumpai aprašomas Austrijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos bankroto registras priklauso Austrijos federalinei teisingumo ministerijai ir yra jos tvarkomas. Jame pateikiama informacija apie bankroto procedūrų inicijavimą ir pagrindinius etapus.

Austrijos bankroto registras skelbiamas Ediktsdatei tinklalapyje (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip atlikti paiešką Austrijos bankroto registre?

Išsamią informaciją galima rasti tik vokiečių kalba Austrijos federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainės tinklalapyje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEdiktsdatei (teisinių pranešimų duomenų bazė).

Austrijos bankroto registro istorija

Austrijos bankroto registras veikia nuo 1999 m.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAustrijos teismų sistema

Paskutinis naujinimas: 15/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Lenkija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Lenkijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos bankroto registro [polski rejestr podmiotów w upadłości] interneto svetainė yra Nacionalinio teismų registro [Krajowy Rejestr Sądowy] dalis. Jame pateikiama tokia pati informacija apie bendroves, kuri paprastai įtraukiama į Nacionalinį teismų registrą, taip pat išsami informacija apie:

 • bendroves;
 • fondus;
 • asociacijas;
 • kitus subjektus, paskelbusius apie bankrotą.

Registre taip pat galima susipažinti su informacija apie datas ir konkrečių skelbimų apie bankrotą turiniu.

Bankroto registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLenkijos teisingumo ministerija. Visa informacija pateikiama lenkų kalba, dalis – ir anglų kalba.

Ar Lenkijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos bankroto registre?

Nuo 2009 m. balandžio 1 d. Lenkijos bankroto registre įdiegta nauja paieškos priemonė, kuri leidžia ieškoti bankrutavusių subjektų ir atlikti paiešką naudojant kitus kriterijus.

Paskutinis naujinimas: 10/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Portugalija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Portugalijos bankroto registras

Kokia informacija kaupiama Portugalijos bankroto registre?

Elektroniniame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto registre kaupiama tokia informacija:

 • bankroto bylos numeris;
 • bankroto bylą nagrinėjusio teismo duomenys;
 • nemokaus subjekto tapatybė;
 • bankroto administratoriaus tapatybė;
 • skundų pateikimo terminai;
 • bankroto paskelbimo data.

Elektroniniame registre pateikiama išsami informacija apie bankroto bylas (žr. toliau).

Ar už naudojimąsi Portugalijos bankroto registru imamas mokestis?

Ne, registru galima naudotis nemokamai.

Bankroto registrui taikytini teisės aktai

Portugalijos bankroto registras reglamentuojamas Portugalijos bankroto kodekso (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38 straipsniu. Šis kodeksas priimtas 2004 m. kovo 18 d. įstatymu Nr. 53/2004 ir iš dalies pakeistas 2012 m. balandžio 20 d. įstatymu Nr. 16/2012.

Paskutinis naujinimas: 15/11/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Rumunija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinis prekybos registro biuras

Kokią informaciją galima rasti Rumunijos bankroto registre?

Bankroto bylos Rumunijoje

Nacionalinio prekybos registro biuro leidžiamame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenyje (BBB) registruojami šaukimai į teismą, informaciniai pranešimai, pranešimai apie susirinkimus, teismų ir teismo administratorių / likvidatorių procesinius dokumentus bankroto bylose pagal Įstatymą Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų.

Bendrosios bankroto procedūros taikomos:

 • prekybininkams:
 1. prekybos įmonėms;
 2. kooperatinėms įmonėms;
 3. ekonominių interesų grupėms;
 • kooperatinėms organizacijoms;
 • žemės ūkio asociacijoms;
 • kitiems ekonominę veiklą vykdantiems privatiems juridiniams asmenims.

Supaprastintos bankroto procedūros taikomos:

 • prekybininkams;
 1. įgaliotiems fiziniams asmenims;
 2. individualioms ir šeimos įmonėms;
 • visiems specialias sąlygas atitinkantiems prekybininkams ir juridiniams asmenims, t. y.:
 1. jie neturi jokio valdomo turto;
 2. nėra jų steigimo arba apskaitos dokumentų;
 3. nėra jų administratoriaus;
 4. nebėra jų registruotos buveinės arba ji pasikeitusi ir neatitinka deklaruotos prekybos registrui; jie nepateikė įstatymų reikalaujamų dokumentų;
 5. jie likviduojami prieš parengiant įsakymą dėl šaukimo į teismą; arba
 6. jie paskelbė apie ketinimą savanoriškai likviduotis.

Centrinį komercinį (prekybos) registrą tvarko Nacionalinis prekybos registro biuras, teisinį subjektiškumą turinti viešoji institucija, priklausanti Teisingumo ministerijai.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija jame pateikiama?

Bankroto bylų biuletenyje pateikiami visi teismo ir teismo administratorių / likvidatorių po bankroto bylos iškėlimo išduoti procesiniai dokumentai, konkrečiai:

 • teismo šaukimai, kai kuriais atvejais inicijuoti proceso šalių;
 • ginčijami klausimai;
 • papildomi apeliaciniai skundai ir kiti prašymai;
 • pateikti teismų procesiniai dokumentai ir sprendimai;
 • teismo posėdžiai;
 • pranešimai;
 • kiti įstatymo nustatyti procesiniai dokumentai (teismo administratoriaus / likvidatoriaus ataskaitos, teisminiai reorganizavimo planai, skelbimai).

Kokia Bankroto bylų biuletenio interneto svetainės organizacinė sistema?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto bylų biuletenio interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio prekybos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • susiję teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.

Bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • Nacionalinio prekybos registro biuro, prie teismų veikiančių prekybos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • institucijų tarpusavio santykiai;
 • kontaktinė informacija.

Bankroto bylų biuletenį galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portale, Bankroto bylų biuleteniui skirtame skyriuje, ir jo struktūra yra tokia:

 1. BBB paslaugos:
 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BBB sutrumpintas leidimas“ (nemokama informacija);
 • „BBB skelbiami asmenys“ (nemokama informacija);
 1. duomenų pateikimas BBB: informacija apie tai, kaip pateikti duomenis BBB;
 • internetinės skelbimo BBB formos;
 • neinternetinės skelbimo BBB formos.
 1. BBB skelbimo formos: BBB skelbtinų dokumentų ir bylų paraiškos;
 • internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.
 1. statistiniai duomenys.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje naudotojai gali lankytis nemokamai ir be registracijos;
 • norint lankytis Nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portale reikalinga naudotojo registracija;
 • prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir už sumokėjus mokestį;
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Paiešką „Internetiniame bankroto bylų biuletenyje“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ir biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. Sumokėjus mokestį galima gauti prieigą prie publikuotų BBB numerių, kuriuose pateikiamas visas procesinių dokumentų tekstas.

Paiešką „BBB sutrumpintame leidime“ galima atlikti pagal biuletenio numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje skelbiamo procesinio dokumento rūšį (pvz., teismo šaukimą, teismo sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, sprendimą pradėti bankroto procedūrą, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, paskirstymo planą, galutinę ataskaitą, sprendimą baigti bankroto bylos nagrinėjimą ir kt.);
 • asmenų, kuriems skirti procesiniai dokumentai, pavardes (pavadinimus);
 • atitinkamo asmens biuro registracijos apygardą;
 • mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą;
 • registracijos numerį registre.

„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal biuletenio numerį ir publikavimo metus, skolininko pavadinimą, mokesčių mokėtojo kodą, registracijos prekybos registre numerį, teismo bylos numerį ar biuletenio numerio publikavimo laikotarpį. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • pavardę (pavadinimą);
 • mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą;
 • asmenų, kuriems skirti procesiniai dokumentai, registracijos numerį;
 • atitinkamo asmens biuro registracijos apygardą;
 • bankroto bylos numerį ir teismo, kuriame užregistruota byla, pavadinimą;
 • biuletenio numerius, kuriuose skelbiami su atitinkamais asmenimis susiję procesiniai dokumentai;
 • procedūros pobūdį;
 • pirmąjį teismo sprendimu nustatytą terminą po bylos iškėlimo, jei taikytina.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis pradėtas leisti 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Rumunijos bankroto registro pranašumai

Bankroto bylų biuletenio skelbimas turi aiškių pranašumų:

 • paspartinama bankroto procedūra, teismams ir teismo administratoriams / likvidatoriams paprasčiau įteikti šaukimus, pranešimus apie susirinkimus, informacinius pranešimus ir procesinius dokumentus, taip šioje srityje diegiant elektroninę procedūrą;
 • vienodinami teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduodami procesiniai dokumentai ir nustatomi jų standartai;
 • padedama plėtoti nacionalinę teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduodamų procesinių dokumentų (t. y. teismo šaukimų, informacinių pranešimų, teismo sprendimų, pranešimų apie susirinkimus, ataskaitų, reorganizavimo planų) duomenų bazę;
 • prekybos registre ir (arba) kituose registruose lengviau greitai registruoti informaciją apie pranešimus, kurių reikalaujama pagal Įstatymą Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų;
 • suinteresuotiesiems asmenims suteikiama galimybė susipažinti su teismų ir teismo administratorių / likvidatorių išduotais procesiniais dokumentais.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos bankroto biuletenio interneto svetainė;

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOficiali Rumunijos prekybos registro interneto svetainė;

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRumunijos nacionalinio prekybos registro biuro e. paslaugų portalas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie Slovėnijos bankroto registrą. Informaciją apie Slovėnijoje nagrinėjamas bankroto bylas ir paskelbtus sprendimus galima rasti internete.

Kokią informaciją galima rasti Slovėnijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-INSOLV duomenų bazėje pateikiama informacija apie nagrinėjamas bankroto bylas. Joje taip pat pateikiami šie duomenys apie bankroto bylas:

 • atrinkti nemokaus skolininko identifikaciniai duomenys;
 • bylą nagrinėjantis teismas ir bylos serijinis numeris;
 • atrinkti bankroto bylos administratoriaus identifikaciniai duomenys;
 • bylos pradžia, ieškinio pareiškimo termino pabaiga ir duomenys apie kitus bylos procedūrinius veiksmus;
 • bankroto bylos atveju – taip pat duomenys apie bankrutuojančio subjekto turto vertę ir kreditoriams grąžinamas dalis.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasE. leidinių duomenų bazėje galima rasti:

 • visas teismų nutartis (vns.: sklep, dgs.: sklepi) bankroto bylose, išskyrus nutartis dėl reguliarių mokėjimų surinkimo, nutartis dėl finansinio turto arešto, nutartis dėl tolesnio reguliarių mokėjimų surinkimo ar dėl finansinio turto arešto nutraukimo;
 • pranešimus apie bylos iškėlimą, pranešimus apie posėdžio datą, taip pat kitus pranešimus arba kvietimus balsuoti, pateiktus teismo pagal įstatymą;
 • visus kreditorių komiteto posėdžių ir susirinkimų protokolus;
 • administratoriaus ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • privalomo ginčų sureguliavimo procedūros atveju – taip pat nemokaus skolininko ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • oficialiai patvirtintų reikalavimų sąrašus;
 • bylos šalių pateiktus dokumentus ir kitus teismo įrašus, kuriuos numatyta skelbti;
 • bankroto bylose – taip pat visus kvietimus į viešą aukcioną ir kvietimus teikti pasiūlymus dėl bankrutuojančio subjekto turto realizavimo.

Be to, e. leidinių duomenų bazėje galima rasti visų administratorių (seznam vseh upraviteljev) ir jų administruojamų bankroto bylų sąrašą. Sąrašai kasdien atnaujinami.

Abiejų duomenų bazių savininkė ir tvarkytoja yra AJPES, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Ar Slovėnijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai. Tačiau, norėdami juo pasinaudoti, privalote užsiregistruoti naudotoju AJPES interneto svetainėje ir susikurti naudotojo vardą bei slaptažodį.

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos bankroto registre?

Abi duomenų bazės, įskaitant paieškos sistemas, pateikiamos tik slovėnų kalba. Bankroto bylų duomenų ir dokumentų, susijusių su juridiniais asmenimis ir savarankiškai dirbančiais prekybininkais, paiešką galima vykdyti pagal visus paieškos kriterijus, tačiau, siekiant apsaugoti asmens duomenis, ieškant duomenų ir dokumentų apie vartotojus (fizinius asmenis, kurie nėra savarankiškai dirbantys prekybininkai) galima naudoti tik tam tikras duomenų kombinacijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasE. leidinių duomenų bazėje galite ieškoti paskelbtų dokumentų, susijusių su bankroto bylomis. Paskelbtų dokumentų galima ieškoti pagal:

 • skolininko tipą (juridinis asmuo, fizinis asmuo ir kt.);
 • procedūros rūšį (bankroto, privalomo sureguliavimo ir kt.);
 • dokumento rūšį;
 • skolininką (paieška pagal bendrovės pavadinimą, mokesčio mokėtojo kodą arba identifikacinį numerį);
 • įmonės teisinę formą (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir kt.);
 • serijinį numerį;
 • teismą;
 • akto ar dokumento paskelbimo datą.

  Paieškos rezultatai grupuojami pagal paskelbimo datą.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langase-INSOLV duomenų bazėje galima ieškoti duomenų apie bankroto bylas pagal:

 • serijinį numerį;
 • skolininką (vardas ir pavardė arba bendrovės pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, gimimo data);

Slovėnijos bankroto registro istorija

Registro duomenys prieinami nuo 2008 m. spalio 1 d. Iki tol kai kuri informacija, pvz., viešieji pranešimai apie bankroto bylos iškėlimą, buvo skelbiama Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Slovakija

Šiame tinklalapyje trumpai apžvelgiamas Slovakijos bankroto registras.

Kokią informaciją galima rasti Slovakijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos bankroto registre pateikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto; šį registrą tvarko Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija. Tačiau registre pateikiami duomenys nėra vieši, nes kol kas nėra pasibaigęs registro bandomasis etapas.

Ar Slovakijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Naudotis registru ir gauti jame esančią informaciją bus galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Slovakijos bankroto registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos bankroto registras dar tik kuriamas.

Slovakijos Respublikos bankroto registro istorija

Registre pateikiama informacija nuo 2009 m. liepos 31 d.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 26/07/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Suomija

Suomija turi du viešuosius bankroto registrus. Bankroto ir pertvarkymo registras, Privačių skolų restruktūrizavimo registras ir Verslo operacijų draudimo registras yra viešieji registrai, iš kurių kiekvienas gali užsisakyti išrašus už atskirą mokestį. Naudodamiesi registre laikomais duomenimis galite apsaugoti savo interesus, jeigu jums tenka reikalauti mokėjimo ar sudaryti susitarimus.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos bankroto registre?

Bankroto ir pertvarkymo registre laikomi duomenys apie bankroto ir pertvarkymo paraiškas bei sprendimus dėl bankroto ir pertvarkymo.

Privačių skolų restruktūrizavimo registre laikomi duomenys apie paraiškas restruktūrizuoti privačias skolas (įskaitant mokėjimo tvarkaraščius) ir sprendimus dėl šių skolų restruktūrizavimo.

Ar Suomijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Turite prašyti informacijos iš Suomijos teisinės registracijos centro. Išrašas kainuoja 10 EUR.

Kaip atlikti paiešką Suomijos bankroto registre?

Į prašymą nurodyti informaciją turėtų būti įtraukiama:

Bankroto ir pertvarkymo registras

Užsakymui atlikti nurodytini duomenys:

 • bendrovės pavadinimas,
 • verslo subjekto identifikavimo numeris,
 • pareiškėjo pavardė ir adresas.

Privačių skolų restruktūrizavimo registras

Užsakymui atlikti nurodytini duomenys:

 • asmens pavardė,
 • tapatybės numeris,
 • pareiškėjo pavardė ir adresas.

Suomijos bankroto registro istorija

Registre laikoma informacija nuo 1995 m.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Nemokumo registrai - Švedija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Švedijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Švedijos bankroto registre?

Švedijos įmonių registro įstaiga veda kelis registrus, kuriuose pateikiama informacija apie registruotas įmones. Švedijos įmonių registro įstaiga neveda vieno nuoseklaus bankrutavusių fizinių ir juridinių asmenų registro. Švedijos įmonių registro įstaiga tvarko bankrutavusių fizinių asmenų ir jų turto registrą. Tačiau informacija apie bankrutavusias įmones registruojama keliuose skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos tvarkomuose įmonių registruose. Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esančią informaciją apie fizinius asmenis, jų turtą ir įmones galima gauti naudojantis internetine paieškos sistema.

Toliau skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esanti informacija apie įmonių, fizinių asmenų bankrotą ir jų turtą vadinama Švedijos bankroto registru (įskaitant ir internetinę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaieškos sistemą, ir tiesiogiai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigos gaunamą informaciją).

Registre talpinama informacija apie įmones, fizinius asmenis ir jų turtą įvairiais bankroto etapais. Registre iš esmės yra šios informacijos rūšys:

 • bankroto procedūros pradžios data,
 • atsakingo teismo pavadinimas,
 • subjekto vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas ir asmens kodas (registracijos numeris),
 • bylos statusas,
 • patikos valdytojas ir jo adresas.

Registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Švedijos įmonių registro įstaiga.

Į registrą įtraukiama tik teismų pateikta informacija. Švedijos įmonių registro įstaigoje informacija įvedama tą pačią dieną, kai ji gaunama iš teismo. Kai paskelbiamas fizinio asmens bankrotas, informacija įtraukiama į tą įmonių registrą, kuriame fizinis asmuo gali būti įregistruotas.

Ar Švedijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Švedijos bankroto registre esančią informaciją galima gauti nemokamai paskambinus į Švedijos įmonių registro įstaigą. Už raštu pateiktą informaciją daugeliu atvejų imamas mokestis.

Informacijos apie įmonių bankroto būklę naudojantis internetine paieškos sistema galima gauti nemokamai. Papildoma informacija teikiama tik už ją mokantiems registruotiems vartotojams.

Kaip atlikti paiešką Švedijos bankroto registre?

Norint gauti registre esančios informacijos, galima kreiptis į Švedijos įmonių registro įstaigą paštu, el. paštu arba telefonu. Naudojantis internetine paieškos sistema registre galima atlikti paiešką pagal įmonės pavadinimą, asmens pavardę, registracijos numerį ar asmens kodą.

Švedijos bankroto registro istorija

Informacija registre saugoma penkerius metus.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Anglija ir Velsas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registrą.

Kokias paslaugas siūlo Anglijos ir Velso bankroto tarnyba?

Anglijos ir Velso bankroto tarnyba pagal įstatymus tvarko fizinių asmenų bankroto, bankroto suvaržymų ir atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų registrus. Fizinių asmenų bankroto registras apima šiuos tris registrus – jame kaupiama informacija apie:

 • bankroto bylas, kurios dar nebaigtos arba baigtos per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais (debt relief orders), kurie dar vykdomi arba yra baigti vykdyti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • galiojančius individualius savanoriškus susitarimus (individual voluntary arrangements) ir supaprastintus (Fast-Track) savanoriškus susitarimus, įskaitant baigusius galioti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
 • galiojančius įsakymus dėl bankroto suvaržymų arba įsipareigojimų (bancrupcy restrictions orders or undertakings) ir laikinų bankroto suvaržymų (interim bankruptcy restrictions orders)
 • galiojančius įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (debt relief restrictions orders) ar įsipareigojimų ir laikinų atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (interim debt relief restrictions orders).

Ar Anglijos ir Velso  fizinių asmenų bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registre?

Registrą galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto tarnybos svetainėje, o jame ieškoti – per funkciją „Find someone“. Spustelėjus nuorodą į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFizinių asmenų bankroto registrą galima atlikti registro duomenų paiešką pagal asmens vardą ir pavardę arba pagal įmonės pavadinimą.

Anglijos ir Velso bankroto tarnybos istorija

Bankroto tarnyba yra vykdomoji Verslo, inovacijų ir žinių ministerijos (Department for Business, Innovation and Skills) agentūra, kuri per oficialų administratorių:

 • administruoja ir tiria bylas dėl bankrutuojančių asmenų, asmenų, vykdančių įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais, teismo sprendimu likviduotų įmonių ir jų grupių, taip pat nustato jų nemokumo priežastis;
 • jei nepaskiriamas privačiojo sektoriaus bankroto administratorius, veikia kaip patikėtinis arba likvidatorius;
 • vykdant supaprastintus savanoriškus susitarimus veikia kaip įgaliotasis asmuo ir prižiūrėtojas.

Kitos tarnybos funkcijos:

 • tiria pranešimus apie bankrutavusių ir įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais vykdančių asmenų bei įmonių vadovų pažeidimus;
 • sprendžia vadovų nušalinimo klausimus įmonių bankroto atveju;
 • sprendžia klausimus dėl bankroto įsakymų ir įsipareigojimų bei įsakymų dėl atsiskaitymo su kreditoriais ir atitinkamų įsipareigojimų;
 • Tarnyba taip pat išduoda leidimus verstis bankroto specialistų profesija ir šią veiklą reguliuoja;
 • apskaičiuoja ir moka įstatymu numatytas išeitines kompensacijas, kai darbdavys oficialiai pripažįstamas nemokiu;
 • teikia apskaitos ir finansines paslaugas subjektams, kurie administruoja bankrotą ir likviduojamas lėšas;
 • viešojo intereso pagrindu atlieka įmonėse konfidencialius tyrimus;
 • konsultuoja ministerijas ir kitas valdžios institucijas bei agentūras bankroto, atleidimo iš darbo ir kitais susijusiais klausimais;
 • savo svetainėje, leidiniuose ir specialiąja telefono linija „Insolvency Enquiry Line“ informuoja visuomenę apie bankrotą, atleidimo iš darbo tvarką ir atliekamus tyrimus.

Išlyga dėl Anglijos ir Velso Fizinių asmenų bankroto registro atsakomybės

Interneto svetainėje pateiktas toks atsakomybės paneigimo tekstas:

„Nors dedamos visos pastangos, kad pateikta informacija būtų tiksli, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote netikslią informaciją arba tai, kad informacija praleista, prašome informuokite mus naudodamiesi šioje interneto svetainėje pateiktomis grįžtamojo ryšio nuorodomis, kad mes galėtume išnagrinėti klausimą ir ištaisyti klaidas duomenų bazėje.

Bankroto tarnyba negali prisiimti atsakomybės už klaidas ar informacijos nepateikimo atvejus, atsiradusius dėl nerūpestingumo ar kitų priežasčių. Prašome atkreipti dėmesį, kad bankroto tarnyba ir bankroto administratoriai negali teikti teisinių ar finansinių konsultacijų. Dėl jų turėtumėte kreiptis į Piliečių konsultavimo biurą, solisitorių, kvalifikuotą finansininką, įgaliotą bankroto specialistą, geros reputacijos finansų konsultantą ar į konsultacijų centrą.

Fizinių asmenų bankroto registras yra viešas registras, ir Bankroto tarnyba neremia ir nereiškia nusiskundimų dėl trečiųjų asmenų naudojimosi registro duomenimis.“

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto tarnyba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFizinių asmenų bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 04/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nemokumo registrai - Šiaurės Airija


Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos bankroto registre?

Šiaurės Airijoje nėra nė vieno bankroto registro. Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba saugo informaciją apie asmenis, kuriems per pastaruosius 10 metų buvo paskelbtas bankrotas. Ši informacija saugoma internetinėje duomenų bazėje. Gyventojai, sumokėję mokestį, joje gali atlikti paiešką. Daugiau informacijos apie galimybę atlikti su bankrotu susijusią paiešką galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Bankroto klausimus nagrinėja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių, prekybos ir investicijų departamento (Department of Enterprise, Trade and Investment's, Online DETI) bankroto reikalų tarnyba.

Bankroto reikalų tarnybos paskirtis ir funkcijos:

 • administruoti ir tirti bankroto bylas ir priverstinį įmonių likvidavimą;
 • nustatyti nemokumo priežastis;
 • visais įmonės bankroto atvejais nagrinėti teisės eiti direktoriaus pareigas atėmimo klausimus;
 • nagrinėti bet kokios nesąžiningos veiklos nemokių įmonių valdyme klausimus;
 • reguliuoti bankroto specialistų veiklą;
 • valdyti bankroto administravimo sąskaitas;
 • rengti Šiaurės Airijai pritaikytus teisės aktus ir formuoti politiką.

Online DETI priklauso ir jį tvarko Įmonių, prekybos ir investicijų departamentas.

Ar Šiaurės Airijos Online DETI galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos Online DETI?

Šiuo metu bankroto reikalų tarnyba administruoja nuolat atnaujinamus registrus, kuriuose pateikia informacija apie: individualius savanoriškus susitarimus (Individual Voluntary Arrangements, IVA) ir skubos tvarka sudarytus savanoriškus susitarimus (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), nutartis dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Orders, BRO) arba įsipareigojimus dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Undertakings, BRU), nutartis dėl finansinio reikalavimo sumažinimo (Debt Relief Orders, DRO) ir nutartis dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Orders, DRRO), arba įsipareigojimus dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Undertakings, DRRU).

Informacijos apie asmenį galite ieškoti elektroniniuose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIVA, DRO ir DRRO bei DRRU registruose.

Daugiau informacijos apie bankroto registrą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOnline DETINI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 14/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Nemokumo registrai - Škotija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Škotijos bankroto registrą.

Kokią informaciją galima rasti Škotijos bankroto registre?

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAccountant in Bankruptcy pateikiama rekomendacijų ir medžiagos apie bankroto procedūras Škotijoje. Joje pateikiama:

 • prieiga prie teisės aktų;
 • nuoroda į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbankroto registrą, kuriame pateikiama išsami informacija apie:
  • bankroto atvejus,
  • bankroto apribojimus,
  • saugomus patikos aktus (angl. protected trust deeds),
  • įmonių likvidavimo ir bankroto administravimo atvejus Škotijoje (įskaitant mokių įmonių likvidavimą).

Škotijos bankroto registre informacijos apie įmonių administravimą nėra.

Interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMoney Scotland teikiamos konsultacijos apie pinigus, skolas, medžiaga sertifikuotiems finansų konsultantams, informacija apie skolų tvarkymo sistemą (įstatymu nustatytą sistemą, pagal kurią organizuojamas skolos grąžinimas per pagrįstą laikotarpį ir suteikiama apsauga nuo kreditorių ieškinio).

Škotijos bankroto registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas.

Škotijos DAS registras (skolų tvarkymo sistemos registras)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos DAS registre pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. DAS registras priklauso agentūrai Civic, kuri jį administruoja svetainėje Money Scotland.

Ar Škotijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie Škotijos bankroto registro nemokama. Taip pat galima atsisiųsti kasdienius prekybos duomenis. Daugiau informacijos galima gauti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Ar Škotijos DAS registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie DAS registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Škotijos bankroto registre?

Škotijos bankroto registras prieinamas internetu. Reikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasužsiregistruoti vartotoju.

Kaip atlikti paiešką DAS registre?

DAS registras prieinamas internetu. Reikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasužsiregistruoti vartotoju.

Škotijos bankroto registre pateikiamos informacijos aktualumas

Atliekant paiešką nemokumo registre bus pateikiami duomenys apie visas vykdomas ir per praėjusius dvejus metus baigtas bankroto bylas. Saugomų patikos aktų atveju registro sistemoje bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas. Atliekant panašias paieškas apie bankroto administravimą ar įmonių likvidavimą bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas.

DAS registre pateikiamos informacijos aktualumas

DAS registro interneto svetainėje pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAccountant in Bankruptcy, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBankroto registras, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMoney Scotland DAS (skolų tvarkymo sistema), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos registras, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDAS registras (užsiregistruoti vartotoju)

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.