Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Škotija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Škotijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Škotija

Kokią informaciją galima rasti Škotijos bankroto registre?

Interneto svetainėje Accountant in Bankruptcy pateikiama rekomendacijų ir medžiagos apie bankroto procedūras Škotijoje. Joje pateikiama:

  • prieiga prie teisės aktų;
  • nuoroda į bankroto registrą, kuriame pateikiama išsami informacija apie:
    • bankroto atvejus,
    • bankroto apribojimus,
    • saugomus patikos aktus (angl. protected trust deeds),
    • įmonių likvidavimo ir bankroto administravimo atvejus Škotijoje (įskaitant mokių įmonių likvidavimą).

Škotijos bankroto registre informacijos apie įmonių administravimą nėra.

Interneto svetainėje Money Scotland teikiamos konsultacijos apie pinigus, skolas, medžiaga sertifikuotiems finansų konsultantams, informacija apie skolų tvarkymo sistemą (įstatymu nustatytą sistemą, pagal kurią organizuojamas skolos grąžinimas per pagrįstą laikotarpį ir suteikiama apsauga nuo kreditorių ieškinio).

Škotijos bankroto registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas.

Škotijos DAS registras (skolų tvarkymo sistemos registras)

Škotijos DAS registre pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. DAS registras priklauso agentūrai Civic, kuri jį administruoja svetainėje Money Scotland.

Ar Škotijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie Škotijos bankroto registro nemokama. Taip pat galima atsisiųsti kasdienius prekybos duomenis. Daugiau informacijos galima gauti adresu roienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Ar Škotijos DAS registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie DAS registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Škotijos bankroto registre?

Škotijos bankroto registras prieinamas internetu. Reikia užsiregistruoti vartotoju.

Kaip atlikti paiešką DAS registre?

DAS registras prieinamas internetu. Reikia užsiregistruoti vartotoju.

Škotijos bankroto registre pateikiamos informacijos aktualumas

Atliekant paiešką nemokumo registre bus pateikiami duomenys apie visas vykdomas ir per praėjusius dvejus metus baigtas bankroto bylas. Saugomų patikos aktų atveju registro sistemoje bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas. Atliekant panašias paieškas apie bankroto administravimą ar įmonių likvidavimą bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas.

DAS registre pateikiamos informacijos aktualumas

DAS registro interneto svetainėje pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas.

Susijusios nuorodos

Accountant in Bankruptcy, Bankroto registras, Money Scotland DAS (skolų tvarkymo sistema), Škotijos registras, DAS registras (užsiregistruoti vartotoju)

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma