Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Latvija

Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie Latvijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios informacijos galima rasti Latvijos bankroto registre?

Latvijos bankroto registre pateikiama informacija apie:

 • bankroto administratorius;
 • fizinių ir juridinių asmenų bankroto procedūras;
 • teisinės apsaugos procedūras;
 • neteismines teisinės apsaugos procedūras;
 • statistinius duomenis.

Bankroto registras prieinamas visiems, o jo įrašai patikimi. Jį tvarko Latvijos Respublikos įmonių registras.

Ar Latvijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, Latvijos bankroto registru galima naudotis nemokamai, tačiau jei privatus asmuo nori gauti duomenis raštu, jis turi sumokėti mokestį.

Jei pageidaujate iš Įmonių registro gauti išrašą ar kitą dokumentą, kuriame būtų nurodytas skolininko (fizinio asmens) arba administratoriaus asmeninis identifikavimo numeris, siųskite informacijos prašymą Įmonių registrui arba pateikite prašymą elektroniniu būdu portale Latvija.lv.

Kaip atlikti paiešką Latvijos bankroto registre?

Bankroto administratoriai

Skyriuje „Administratori“ pateikiama tokia informacija apie administratorius:

 • vardas;
 • pavardė;
 • biuro adresas ir duomenys ryšiams;
 • pažymėjimo numeris;
 • pažymėjimo galiojimo laikas.

Informaciją apie administratorius, kurių pažymėjimo galiojimo laikas baigėsi, galima rasti archyvo įrašuose skyriuje Vēsturiskie dati. Spustelėję nuorodą „Izziņa“ rasite visą Latvijos bankroto registre turimą informaciją apie kiekvieną administratorių.

Paieška

Bankroto registre informaciją apie tam tikrą (fizinį arba juridinį asmenį) galima rasti skyriuje Meklēt. Informacija gali būti atrenkama pagal tokius kriterijus:

 • registracijos numerį (juridiniai asmenys) arba asmens kodą (fiziniai asmenys);
 • pavadinimą arba vardą ir pavardę;
 • teismo teritorinę jurisdikciją;
 • procedūros inicijavimo datą;
 • procedūros tipą (bankroto procedūra, teisinės apsaugos procedūra, neteisminė teisinės apsaugos procedūra);
 • procedūros pobūdį (vietinė, tarptautinė pagrindinė, tarptautinė šalutinė).

Paieškos rezultatai pateikiami su nuoroda į „Uzņēmumu reģistra izziņa“, kur pateikiama visa bankroto registro informacija konkrečia tema, įskaitant skenuotus dokumentus, be kita ko, administratorių pranešimus apie kreditorių susirinkimus ir jų darbotvarkę.

Žurnalas

Norėdami pamatyti konkrečios datos bankroto registro įrašus, eikite į skyrių Žurnāls. Paprastai rodomi einamos dienos įrašai. Norėdami pamatyti kitomis dienomis padarytus įrašus, pasinaudokite kalendoriumi arba eikite į poskyrį Mēneša žurnāls, kuriame galite suskirstyt įrašus pagal mėnesius. Prie kiekvieno įrašo pateikiama nuoroda į įmonių registrą (Izziņa), kur pateikiama išsami informacija apie konkrečias bankroto bylas.

Statistiniai duomenys

Skyriuje „Statistika“ pateikiami įvairūs statistiniai duomenys apie bankrotą ir teisinės apsaugos procedūras. Spustelėję nuorodą į „Uzņēmumu reģistra izziņa“ rasite visą bankroto registre turimą informaciją apie konkretų subjektą.

Latvijos bankroto registro istorija

Registre pateikiama informacija apima laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Latvijos bankroto registrą

Valstybinė bankroto administravimo agentūra

Paskutinis naujinimas: 07/01/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma